Головна » Статті » Середня школа » Фізика 7 клас (нова програма)

Урок 9 ТЕМА. Механічний рух. Відносність механічного руху. Нерозривність руху і часу. Одиниці часу

 

Урок 9 ТЕМА. Механічний рух. Відносність механічного руху.  Нерозривність руху і часу. Одиниці часу

Дивно не те, що Всесвіт нескінченний, а те,

що людина може пізнати його таємниці.

Блез Паскаль

Мета:сформувати знання про механічний рух; розкрити залежність

руху від часу, з’ясувати, що вони нероздільні; ознайомити з  приладами

для вимірювання часу і  його одиницями; розвивати логічне мислення й

творчі здібності; виховувати вміння висловлюватися.

Тип уроку:вивчення нового навчального матеріалу.

Унаочнення:демонстрування відносності механічного руху, прила-дів для вимірювання часу.

Обладнання:візки різного розміру, пісковий годинник, метроном,

механічні і  електронні годинники:

Очікувані результати

Після уроку учні:

будуть знати характерні ознаки механічного руху, поняття «відносність

механічного руху»;

навчаться використовувати вімірювальні прилади для опису механіч-ного руху.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

ІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Ми часто називаємо одні тіла рухомими, інші не-рухомими.

Дерева, різні будівлі, мости, береги річок — нерухомі. Вода

в річці, літаки в небі, автомобілі, що їдуть по дорозі — рухомі.

Що дає нам підставу поділяти тіла на рухомі і нерухомі? Чим

вони відрізняються одне від одного?

Коли ми говоримо про автомобіль, який рухається, то маємо

на увазі, що в певний момент часу він був поруч з нами, а в інші

моменти відстань між нами і автомобілем змінювалася. Нерухомі

тіла протягом всього спостереження не змінюють свого положення

відносно спостерігача.

Проведімо дослід.Розмістімо вертикальні вішки на столі на дея-кій відстані одна від одної по одній прямій. Поставмо біля першої

з них візок з ниткою і почнімо його тягти. Спочатку він переміс-титься від першої вішки до другої, потім — до третьої і т. ін. Тобто

візок змінюватиме своє положення відносно вішок.

 Зміну положення тіла в просторі називають механічним рухом.

Якщо певне тіло змінює своє положення в просторі, то про ньо-го кажуть, що воно здійснює механічний рух. Коли такої зміни

немає, то це тіло вважається нерухомим, тобто перебуває в спокої.

Механічний рух, як і спокій, відносний.

Одне і те саме тіло може бути нерухомим відносно одного тіла

і рухомим відносно іншого. Наприклад, водій автомобіля, який

рухається по дорозі, є рухомим відносно спостерігача, що стоїть

на узбіччі, і нерухомим щодо свого пасажира.

Механічний рух— це зміна положення тіла відносно інших тіл.

Візьмімо довгий візок, а на нього поставмо короткий. Буде-мо переміщувати довгий візок, притримуючи короткий. Його по-ложення змінюватиметься і відносно короткого візка, і відносно

стола. Уявні спостерігачі, які стоятимуть на столі і на короткому

візку, побачать, що довгий візок здійснює механічний рух.

Механічний рух відбувається не тільки в просторі, але і в часі.

Механічний рух не можна описати, не вказавши час. Така залеж-ність руху і часу відображає закон єдності руху і часу.

Рух і час — нероздільні.

Час, як фізичну величину, можна виміряти. Його вимірюють за допомогою годиннників, які поділяють умовно на природні й штучні.

Самостійна робота учнів: виписати окремо природні і штучні годинники (Сонце, Місяць, Земля, пісковий годиннник, механічні і електронні, атомні годиннники, метроном).

Демонстрування штучних годиннників.

Використовують різні одиниці часу: добу, рік, годину (год),

хвилину (хв), секунду (с). Основною одиницею часу вважають се-кунду (с).

Одна секунда— це проміжок часу, який становить частину се-редньої сонячної доби.

Різні одиниці часу зв’язані між собою так:

1 рік = 365 (366) діб

1 доба = 24 год = 1440 хв = 86 400 с

1 год = 60 хв = 3600 с

1 хв = 60 с

Учитель. Проблеми, що пов’язані з рухом тіла, цікавили

людей здавна. Розмірковуючи над рухом тіл, давньогрецькі вчені

доходили іноді незвичайних парадоксів. Найбільш дивовижними

з них є парадокси Зенона Єлейського (V ст. до н. е.). Придумані

ним парадокси (їх ще називають апорії) вчені продовжують обго-ворювати вже протягом двох з половиною тисяч років.

Мабуть, найбільш відомою є апорія Зенона «Ахіллес та черепа-ха». У ній він стверджував, що давньогрецький герой, незважаю-чи на свої швидкі ноги, не зможе наздогнати навіть черепаху. Не-хай Ахіллес починає бігти за черепахою, стартувавши одночасно

з нею на певній відстані AB. Перш ніж наздогнати черепаху, йому

треба подолати відстань AB, що їх розділяє. Однак поки Ахіллес

буде долати цю відстань, черепаха пройде певний шлях BC. Герою

доведеться долати додатково ще й відстань BC. За цей час черепа-ха пройде ще один відрізок, і так далі, до нескінченності. Тобто,

щоб наздогнати черепаху, Ахіллесу треба подолати нескінченну

кількість відрізків шляху за нескінченно великий проміжок

часу. А це значить, що він її ніколи не зможе наздогнати.

Звичайно Ахіллес (як і будь-яка інша людина) може наздогна-ти черепаху. Але в тому і полягає парадокс: як людині вдається на-здогнати черепаху на практиці, якщо теоретично це немож ливо?

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Інтерактивна гра «Інтерв’ю»

(учні по черзі відповідають на запитання)

1) Що таке механічний рух? (Зміну положення тіла в просторі нази-вають механічним рухом.)

2) Для чого обирають тіло відліку? (Для опису стану тіла)

3) Чому механічний рух відносний? (Тому що одне і  те саме тіло

може бути нерухомим відносно одного тіла і  рухомим відносно дру-гого)

4) Чому не можна описати рух без часу? (Рух не можна описати без

часу, вони є нероздільні.)

5) Які природні явища використовують для вимірювання часу?

(Рух Землі навколо Сонця і навколо своєї осі)

54 Уроки фізики у 7 класі. Нова програма. Частина 1

6) Назвіть природні і штучні годинники. (Відповідь: а) природні —

Сонце, Місяць, Земля; б) штучні — метроном, пісковий, механічний,

електронний, атомний годинники.)

7) Які є одиниці часу? (Рік, доба, година, хвилина, секунда)

8) Яка одиниця часу є основною? (Секунда)

9) Перевести хвилини в секунди 5 хв; 15 хв; 100 хв. (5 хв = 300 с,

15 хв = 900 с, 100 хв = 6000 с.)

2. Розв’язати задачі

1) У вагоні залізничого потягу, який рухається на столику, ле-жить книжка. У русі чи в стані спокою перебуває книжка від-носно: а) столика; б) рейок; в) моста через річку; г) води в цій

річці; д) Місяця?

Відповідь: а) у спокої; б) у русі; в) у русі; г) у спокої.

 Як зміняться відповіді на ці запитання, якщо потяг стоятиме

на станції?

Відповідь: а) у спокої; б) у спокої; в) у спокої; г) у спокої; д) у русі.

2) Пасажири стоять на палубі корабля, який підпливає до при-стані. Відносно яких предметів вони нерухомі? рухомі?

Відповідь:нерухомі відносно корабля і рухомі відносно прис-тані.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідні параграфи за підручником.

Категорія: Фізика 7 клас (нова програма) | Додав: uthitel (01.11.2015)
Переглядів: 877 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: