hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 7 клас (нова програма)

Урок 4 ТЕМА. Вимірювання та вимірювальні прилади.

Урок 4

ТЕМА. Вимірювання та вимірювальні прилади.

Лабораторна робота № 2 «Вимірювання об’єму твердих тіл,

рідин і сипких матеріалів»

Мета:удосконалення знань про фізичні величини та вмінь визнача-ти об’єми тіл; формувати експериментальні уміння користуватися масш-табною лінійкою, вимірною стрічкою, мензуркою, дотримувати правил

експлуатації вищеназваних приладів.

Тип уроку:удосконалення знань та формування експериментальних вмінь.

Обладнання:набір приладів для виконання роботи.

Очікувані результати

Після уроку учні:

будуть знати призначення лінійки та мензурки, правила проведення вимірювальних дій;

навчаться користуватися лінійкою та мензуркою для вимірювання об’єму.

ХІД УРОКУ

І. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1 Оглядовий перегляд зошитів з метою з’ясування наявності

розв’язання учнями задач, які було задано додому.

2 Розв’язування задач.

1) На рисунку нижче зображено мензурки. Для кожного з випад-ків а–гзнайдіть ціну поділки та об’єм налитої рідини.

2) Уявіть, що куб із довжиною ребра 10 см розрізали на маленькі

кубики з довжиною ребра 1 мм та, поставивши усі ці кубики

один на одного, «побудували» башту. Яку висоту матиме така

башта?

ІІ. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 2

Перевірка формального стану готовності учнів до роботи, фрон-тальне повторення з ними теоретичного матеріалу, обговорення

ходу роботи. Інструктаж з БЖД.

Учні виконують роботу відповідно до інструкції, а вчитель

здійснює індивідуальний поетапний контроль, робить у себе від-повідні помітки.

ХІД РОБОТИ

Теоретичні відомості

Об’єм невеликого тіла можна виміряти за допомогою вимірю-вального циліндра (мензурки). Для цього спочатку визначають

ціну поділки мензурки. Потім наливають у мензурку таку кіль-кість води, щоб тіло могло цілком зануритися в рідину. Визнача-ють об’єм води. Тіло, об’єм якого потрібно виміряти, опускають на

нитці у воду і визначають загальний об’єм води і тіла. Знаходять

об’єм досліджуваного тіла як різницю цих двох об’ємів.

Якщо тіло неправильної форми не входить у мензурку, то його

об’єм визначають за допомогою відливної склянки (див. рисунок).

Перед вимірюванням склянку наповнюють водою до рівня отво-ру відливної трубки. Під час занурення тіла частина води, що за

об’ємом дорівнює об’єму тіла, виливається. Визначивши мензур-кою її об’єм, знаходять об’єм зануреного тіла у воду.

300

мл

100

29 Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

1. Виміряйте довжину, ширину та висоту дерев’яного бруска. Об-числіть його об’єм.

Довжина l, см Ширина b, м Висота H, см

Об’єм V,см

3

2. Виміряйте місткість маленької посудини. Продумайте та запи-шіть план ваших дій, а також отриманий результат.

3. Виміряйте об’єм тіла неправильної форми за умови, що його

можна повністю занурити у воду. Запишіть план ваших дій та

отриманий результат.

4. Виміряйте об’єм тіла неправильної форми за умови, що його не

можна повністю занурити у воду. Запишіть план ваших дій та

отриманий результат.

5. Переверніть мензурку та занурте її в посудину з водою. Чому

вода не заповнює мензурку? Визначте об’єм повітря в мен-зурці.

6. Дайте відповідь на контрольне запитання: як за допомогою

мензурки визначити об’єм однієї шротинки? Запишіть план

ваших дій.

7. Зробіть висновок за виконаною роботою.

ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Підсумовуючи урок, необхідно якісно оцінити практичну ді-яльність деяких учнів, зібрати зошити або повернути їх для до-оформлення роботи вдома.

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1 Повторити відповідний параграф підручника, конспект уроку,

правила та означення.

2 Розв’язати задачі.

 Накресліть у зошиті частину шкали мензурки з ціною поділки

25 мл.

 Кахельна плитка має форму прямокутника розмірами 15×30 см.

Скільки таких плиток знадобиться, щоб викласти стінку роз-мірами 2,1×3 м? 1,9×3,6 м? Якщо плитку розрізати, то мож-на використати лише одну якусь її частину.

 Як можна експериментально визначити, у скільки разів об’єм

піску більший, ніж загальний об’єм піщинок? Яке обладнання

вам знадобиться для такого експерименту?

Категорія: Фізика 7 клас (нова програма) | Додав: uthitel (01.11.2015)
Переглядів: 737 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: