hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 7 клас (нова програма)

Урок 3 ТЕМА. Вимірювання та вимірювальні прилади. Лабораторна робота № 1 «Ознайомлення з вимірювальними приладами.

 

Урок 3

ТЕМА. Вимірювання та вимірювальні прилади. Лабораторна

робота № 1 «Ознайомлення з вимірювальними приладами.

Визначення ціни поділки шкали приладу»

Мета:удосконалення знань про фізичні величини та вмінь визнача-ти ціну поділки вимірювального приладу; формувати експериментальні

уміння користуватися масштабною лінійкою, вимірною стрічкою, мензур-кою, секундоміром та іншими вимірювальними засобами, дотримувати

правил експлуатації вищеназваних приладів.

Тип уроку:удосконалення знань та формування експериментальних вмінь.

Обладнання:набір приладів для виконання роботи.

Очікувані результати

Після уроку учні:

будуть знати призначення лінійки, мензурки та термометра, правила

проведення вимірювальних дій;

навчаться користуватися лінійкою, мензуркою та термометром, визна-чати ціну поділки їхніх шкал, похибку вимірювання, межі вимірювання.

ХІД УРОКУ

І. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 Оглядовий перегляд зошитів з метою з’ясування наявності

розв’язання учнями задач, які було задано додому.

 Заповнення таблиці.

Назва

фізичної величини

Позначення

Одиниці

вимірювання

Прилад для

вимірювання

Довжина  l

м Лінійка

Ширина  b м Рулетка

Висота  Hh, м Мірна стрічка

Температура  Tt, °C Термометр

Об’єм V м

3 Мензурка

24 Уроки фізики у 7 класі. Нова програма. Частина 1

Розв’язування задач

1. Виразіть у квадратних метрах такі значення площі: 45 мм

2

,

68 см

2

0 , 75 дм

2

, 0,25 км

2

.

2. Виразіть у кубічних метрах такі значення об’єму: 45 см

3

000 ,

75 дм

ІІ. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1

Перевірка формального стану готовності учнів до роботи, фрон-тальне повторення з ними теоретичного матеріалу, обговорення

ходу роботи. Інструктаж з БЖД.

Учні виконують роботу відповідно до інструкції, а вчитель

здійснює індивідуальний поетапний контроль, робить у себе від-повідні помітки.

ХІД РОБОТИ

1 Вивчіть шкали лінійки, мензурки, термометра і заповніть таб-лицю:

Назва засобу вимірювання Лінійка  Мензурка  Термометр

Для вимірювання якої величини

призначений

Одиниці

Нижня межа вимірювання

Верхня межа вимірювання

Ціна поділки

Похибка вимірювання

2 Ознайомтеся з правилами вимірювання лінійкою, мензуркою

та термометром.

3 Дайте відповіді на контрольні запитання.

1) Чи правильно прикладена лінійка до зошита для вимірювання

його довжини у випадках а, б, в, г? Де та які помилки допуще-ні? Як правильно зробити відлік довжини зошита у випадку в?

Зошит

0 1 234567 см

Зошит

0 1 234567 см

Зошит

0 1 234567 см

Зошит

0 1234567 см

абв г

2) У якому випадку вимірювання об’єму рідини за допомогою

мензурки виконують правильно? Які помилки допущені в ін-ших випадках?

аб в 3) У якому випадку вимірювання будуть точнішими: якщо ціна

поділки більша чи якщо вона менша?

4) Накресліть шкалу лінійки з ціною поділки 2 мм.

4 Зробіть висновок за виконаною роботою.

ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Підсумовуючи урок, необхідно якісно оцінити практичну ді-яльність деяких учнів, зібрати зошити або повернути їх для до-оформлення роботи вдома.

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1 Повторити відповідний параграф підручника, конспект уроку,

правила та означення.

2 Розв’язати задачі.

1) Розташуйте і запишіть у спадному порядку: 0,25 м, 20 см,

500 мм, 600 мкм, 0,0004 км.

2) Розташуйте і запишіть у порядку зростання: 00 ,2 м2

, 5 мм2

000 ,

4 см2

00 , 0,7 дм

3) Скільки секунд у хвилині, годині, добі?

4) У казці П. П. Єршова про «Горбоконика» кобилиця обіцяла

Іванові за своє визволення в нагороду:

«Через три дні я заржу,

коней двійко породжу —

гриванів, яких донині

не стрічалося людині;

ще й конятко-малюка,

чверть аршина без вершка

на хребті з двома горбами

ще й з предовгими ушами».

(переклад М. Рильського)

Визначте зріст малюка-горбоконика в сучасних одиницях ви-міру.

Домашній експеримент

Візьміть каструлю місткістю 2 л, трилітрову банку з водою

і чайник. Якнайточніше відлийте в чайник воду об’ємом 1 л.

Категорія: Фізика 7 клас (нова програма) | Додав: uthitel (01.11.2015)
Переглядів: 764 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: