hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 7 клас (нова програма)

Урок 20 ТЕМА. Маятники

Урок 20

ТЕМА. Маятники

Мета:ознайомити учнів із пружинним та математичним маятниками,

їхнім застосуванням; зацікавлювати дітей вивченням фізики; розвивати

логічне мислення.

Тип уроку:комбінований.

Унаочнення:спостереження коливального руху.

Обладнання:нитяний та пружинний маятники, фізичний маятник.

Очікувані результати

Після уроку учні:

будуть знати характерні ознаки фізичного, математичного та пружин-ного маятників;

навчаться визначати характеристики коливального руху маятників за-лежно від параметрів маятників.

ХІД УРОКУ

І. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІ. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Математичний маятник

Учитель. Розгляньмо коливання вантажу, підвішеного на

нитці. Якщо взяти нитку довжиною, набагато більшою від розмі-ру вантажу, і масою нитки, набагато меншою від маси вантажу, то

ми одержимо модель «математичного маятника».

 Математичним маятникомназивається ідеалізована коливальна

система без тертя, утворена з  невагомої й  нерозтяжної нитки, на

якій підвішена матеріальна точка.

Відводячи маятник на більшу або меншу відстань, ми можемо

змінювати амплітуду його коливань. Вимірюючи період коливань

за різних амплітуд, ми дійдемо висновку, що якщо амплітуда ко-ливань набагато менше довжини нитки, то період коливань прак-тично не залежить від їхньої амплітуди.

Вимірюючи період коливань маятника за різних мас вантажу,

ми виявимо, що період коливань математичного маятника не за-лежить від маси вантажу.

100 Уроки фізики у 7 класі. Нова програма. Частина 1

Вимірюючи період коливань маятника за різних довжин нит-ки, ми виявимо, що зі збільшенням довжини нитки період коли-вань збільшується.

У разі збільшення довжини нитки в 4 рази період коливань

збільшується у 2 рази, а в разі збільшення довжини нитки в 9 ра-зів період коливань збільшується в 3 рази.

Це дозволяє припустити, що період коливань математичного

маятника пропорційний кореню квадратному з довжини нитки:

Tl .

2. Пружинний маятник

Друга коливальна система, яка називається пружинним ма-ятником, являє собою підвішений на легкій пружині вантаж, що

здійснює коливання уздовж прямої.

Вимірюючи період коливань пружинного маятника за різних

амплітуд, ми помітимо, що так само, як і для математичного маят-ника, період коливань практично не залежить від їхньої ампліту-ди. Це головна загальна властивість пружинного й математичного маятників.

Вимірюючи період коливань маятника за різних мас вантажу,

виявляємо, що чим більша маса вантажу, тим більший період ко-ливань. У разі збільшення маси в 4 рази період коливань збільшу-ється в 2 рази, а в разі збільшення маси в 9 разів період коливань

збільшується в 3 рази. Це дозволяє припустити, що період коли-вань пружинного маятника пропорційний кореню квадратному з маси вантажу.

Крім того, період коливань пружинного маятника залежить

також від властивостей пружини: чим вона «м’якше», тобто чим

більше видовження пружини під вагою того самого вантажу, тим

більший період коливань.

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Поміркуй і відповідай

1. Наведіть приклади фізичного, нитяного й пружинного маят-ників.

2. Де використовують математичний маятник? Наведіть два-три

приклади.

3. Де використовують пружинний маятник? Наведіть два-три

приклади.

4. Від чого залежить період коливань математичного маятника?

5. А пружинного?

2. Розвязування задач

 Маятник здійснює 24 коливаненя за 30 с. Чому дорівнює пері-од та частота коливань?

 Період коливань маятника 5 с. Яка частота коливань?

 Два маятники одночасно відхилили від положення рівноваги

і одночасно відпустили. Перший маятник за деякий час здій-снив 15 коливань, а другий — 10. У якого маятника більша

довжина?

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал за відповідним параграфом підручника.

Категорія: Фізика 7 клас (нова програма) | Додав: uthitel (01.11.2015)
Переглядів: 1075 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: