hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 7 клас (нова програма)

Урок 1 ТЕМА. Фізика як фундаментальна наука про природу.

Урок 1

ТЕМА. Фізика як фундаментальна наука про природу.

Фізичні тіла, фізичні явища. Зв’язок фізики з іншими науками

Фізику написано у величній книзі,

яку завжди відкрито перед нашими очима...

Галілео Галілей

Мета:охарактеризувати завдання вивчення розділу «Фізика як при-роднича наука. Методи наукового пізнання», ознайомити учнів з  пред-метом вивчення фізики, зі структурою підручника; дати уявлення про фі-зику як фундаментальну науку про природу; сформувати поняття фізич-ного тіла та фізичних явищ; показати роль знань з фізики в інших науках,

у  техніці; виховувати переконання у  необхідності набуття і  поглиблення

знань про природу та їх практичне використання.

Тип уроку:урок вивчення нового навчального матеріалу.

Унаочнення:демонстрування прикладів фізичних явищ: механічних,

теплових, електричних, світлових.

Обладнання:мультимедійний проектор, компьютер, ППЗ «Фізика 7»

від «Квазар-Мікро».

Очікувані результати

Після уроку учні:

будуть знати характерні ознаки фізичних явищ і  їхню відмінність від

інших явищ; основні види фізичних явищ, їхні приклади;

оцінювати місце фізики в системі інших наук;

навчаться розрізняти речовину й поле як фізичні види матерії.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 Настанови щодо ведення зошитів і записів у них.

 Коротка інформація про зміст і основні завдання розділу «Фі-зика як природнича наука. Методи наукового пізнання».

13 Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

1. Формування нових понять

Під час бесіди із застосуванням демонстраційного експеримен-ту та ППЗ «Фізика 7» від «Квазар-Мікро» розглянути такі пи-тання:

 Чи вміємо ми ставити запитання «Що таке?», «Чому?».

 Що вивчає фізика?

 Фізичне тіло і фізичні явища.

Учитель. У житті ми завжди маємо справу з різними предме-тами. Спостерігаючи і вивчаючи їх, ми набуваємо досвіду, а отже,

поступово пізнаємо світ. Ми спостерігаємо різноманітні явища,

що відбуваються навколо нас, сприймаємо предмети, відчуваємо

тепло і холод, і в нашій свідомості поступово формуються певні

уявлення. Так, подумавши про сніг, уявляємо його білим, холод-ним, пухким; згадавши вугілля, уявляємо його щільним і чорним,

здатним горіти.

Усе у світі перебуває у взаємному зв’язку. Сніг у теплій кім-наті тане, з нього утворюється вода. На гарячій плиті воду можна

нагріти до кипіння й перетворити в пару. Вивчаючи й пізнаючи

послідовність і взаємозв’язок явищ, дослідники від кривають за-кони природи.

Початком будь-якого пізнання є запитання «Що таке?». Пер-шим кроком усілякої науки є відповідь на запитання «Що таке?».

Дати відповідь на це запитання означає виділити предмет чи яви-ще з багатьох інших, підвести це поняття під інше, більш ширше.

Світ, природа— «фюзіс» грецькою мовою. Звідси й походить

назва науки — фізика. Так називав її грецький філософ Арісто-тель, що за понад дві тисячі років до нас написав першу «Фізику».

Фізика — одна з наук про природу.

 Фізика— наука про загальні закономірності перебігу явищ природи,

властивості і будову матерії, закони її руху.

У фізиці використовують спеціальні слова або терміни, які

означають фізичні поняття. На сьогоднішньому уроці з деякими

з них ми ознайомимося.

2. Основні фізичні поняття

Поняття і закони фізики як найзагальніші покладено в основу

всього природознавства і техніки. Їх застосовують інші природни-чі науки, такі як біологія, географія, астрономія, хімія. Щоб роз-повідати про фізику, вивчати її, використовують спеціальні сло-ва — терміни. Так, говорячи про рух різних предметів — літака,

14 Уроки фізики у 7 класі. Нова програма. Частина 1

людини, м’яча тощо — фізик часто не зважає на те, що саме ру-хається, бо для вивчення власне руху це в багатьох випадках не

має значення. Тоді він говорить, що рухається фізичне тіло (або

просто тіло).

Те, з чого складаються фізичні тіла, називають речовиною. Усе,

що є у Всесвіті, називають матерією. Матерія — це рослини, твари-ни, планети, зорі; це й різні речовини, з яких утворено фізичні тіла:

вода, залізо, повітря, також радіохвилі, світло, атоми і т. д.

 Фізичним тілом, або просто тілом, називають будь-який предмет,

навіть якщо він не має певної форми або ця частина простору зайня-та речовиною.

Фізичні тіла є «дійовими особами» фізичних явищ. У навко-лишньому світі відбуваються найрізноманітніші зміни або явища.

У фізиці такі явища називають фізичними явищами.

Фізика вивчає механічні, теплові, електричні, магнітні

й оптичні явища.

Демонстрація дослідів:різноманітні фізичні явища.

Явища Характерні прояви Приклади

Механічні Переміщення тіла, зміна

форми або об’єму тіла

•  Падіння тіл на Землю

(притягання тіл до землі).

•  Рух літака, машин,

людей тощо

Теплові Зміна температури

чи агрегатного стану

речовини

• Нагрівання,

охолодження.

• Кипіння рідини.

• Випаровування води.

• Замерзання води

Електричні Супроводжується

переміщенням

заряджених частинок

речовини

• Електричний струм.

• Взаємодія заряджених

тіл.

• Блискавка.

• Притягання дрібних

предметів до гребінця,

потертого об волосся

Магнітні Супроводжуються

поворотом магнітної

стрілки

•  Притягання до магнітів

залізних предметів.

• Обертання магнітної

стрілки.

• Електромагніт

15 Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

Явища Характерні прояви Приклади

Звукові Коливання частинок

середовища, що

поширюється в просторі

•  Писк під час польоту

комара.

•  Дзижчання під час

польоту мухи.

• Гуркіт двигуна

Світлові Передання енергії

променями

• Світіння Сонця,

електричної лампи.

•  Розкладання світла на

сім кольорів (веселка)

•  Відбивання і заломлення

променів

ІІІ. ОСМИСЛЕННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ.

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Фронтальне опитування

 Що вивчає фізика?

 Що називають фізичним тілом? Наведіть приклади фізичних тіл;

 Які ви знаєте властивості фізичних тіл?

 Які ви знаєте фізичні явища?

 Наведіть приклади механічних явищ, які траплялися вам

у повсякденному житті.

 Наведіть приклади теплових явищ, які траплялися вам у по-всякденному житті.

 Які електричні явища траплялися вам удома? На вулиці?

У школі?

 Які ви знаєте магнітні явища?

 Які ви знаєте оптичні явища? Опишіть ці явища.

 Зазначте всі фізичні явища, оспівані видатним українським

поетом Т. Г. Шевченком:

Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива,

Додолу верби гне високі,

Горами хвилю підійма.

І блідий місяць на ту пору

Із хмари де-де виглядав,

Неначе човен в синім морі

То виринав, то потопав.

Ще треті півні не співали,

Ніхто ніде не гомонів,

Сичі в гаю перекликались,

Та ясен раз у раз скрипів.

16 Уроки фізики у 7 класі. Нова програма. Частина 1

2. Розв’язування задач (коментовано)

У запропоновану таблицю впишіть, які із зазначених ниж-че слів позначають фізичне тіло, які — речовину, а які — яви-ще: крейда, блискавка, світанок, крапля води, Місяць, постріл, циркуль,

ртуть, мед, повінь, молоко, авторучка, лід, танення льоду, хуртовина,

вода.

Тіло Речовина Явище

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити конспект уроку; відповідний параграф підручника.

2. Розв’язати завдання.

У наведену нижче таблицю впишіть, які із зазначених явищ

є механічними, звуковими, тепловими, електричними, магнітни-ми, світловими: крапля падає, лід плавиться, горить сірник, чут-но звуки музики, тане сніг, світить лампочка, співає канарка, ки-пить вода, пливе човен, високо в небі рухається літак, блискавка

влучила в дерево, шпильку притягує магніт, миготять зорі, шелес-тить листя, електромагніт піднімає вантаж, електричний струм

тече дротами.

Механічні Теплові Звукові Електричні Світлові Магнітні

Категорія: Фізика 7 клас (нова програма) | Додав: uthitel (01.11.2015)
Переглядів: 1090 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: