hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 7 клас (нова програма)

Урок 19 ТЕМА. Коливальний рух. Амплітуда та частота коливань

 

Урок 19

ТЕМА. Коливальний рух. Амплітуда та частота коливань

Мета:ознайомити учнів з  одним з  найпоширеніших рухів у  природі

й  техніці — коливальним рухом; розширення світогляду дітей.

Тип уроку:урок вивчення нового матеріалу.

Унаочнення:спостереження коливального руху.

Обладнання:нитяний та пружинний маятники, фізичний маятник.

Очікувані результати

Після уроку учні:

будуть знати характерні ознаки коливального руху, поняття «ампліту-да коливань», «період коливання» та «частота коливань»;

навчаться розв’язувати задачі на коливальний рух.

ХІД УРОКУ

І. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Коливальний рух

Коливальний рух є одним із найпоширеніших у природі видів

руху, і всі ми його не раз спостерігали. Коливаються гойдалка,

гілки й листя дерев на вітрі, струни музичних інструментів і голо-сові зв’язки людини, коли видають звуки.

Коливальний рух здійснює і тіло, підвішене на пружині. Якщо

тіло штовхнути у вертикальному напрямку, то можна побачити,

що воно рухається вниз-вгору.

Якщо ми подивимося на рух вантажу на нитці, то помітимо,

що він буде рухатися від одного крайнього положення до іншого,

проходячи через середню точку й повторюючи свій рух через пев-ний проміжок часу. Такий рух вантажу також являє собою при-клад механічних коливань.

 Коливанняминазиваються фізичні процеси, що точно або приблизно

повторюються через однакові інтервали часу.

Залежно від фізичної природи розрізняють механічні й елек-тромагнітні коливання.

 Механічними коливанняминазиваються такі рухи тіл, за яких через

рівні інтервали часу координати рухомого тіла, його швидкість і при-скорення приймають вихідні значення.

2. Амплітуда, період і частота коливань

Підвісимо на дві нитки однакової довжини однакові вантажі.

Відхилимо вантажі обох маятників на різні відстані. Ми поміти-мо, що обидва вантажі будуть коливатися з різними розмахами,

тобто їхні крайні положення перебувають на різних відстанях від

положення рівноваги.

«Розмах» коливань, тобто найбільше відхилення коливально-го тіла від положення рівноваги, називається амплітудою коли-вання.

 Амплітуда коливань— це максимальна відстань, на яку відхиляється

коливне тіло від свого положення рівноваги.

Амплітуду коливань позначають символом Aй вимірюють

у метрах (м).

Час, за який тіло робить одне повне коливання, називається

періодом коливання.

T

t

N

= .

 Частота коливань— це число коливань в одиницю часу.

ν=

N

t

, T=

1

ν

.

За одиницю частоти приймають частоту коливань, за якої за

1 с здійснюється одне повне коливання. Ця одиниця називається

герцом (Гц).

х

х

Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

1. Наведіть приклади коливальних рухів.

2. Як ви розумієте твердження про те, що коливальний рух періо-дичний?

ІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Поміркуй і відповідай

1. Як зміняться період і частота коливань важка, якщо ампліту-ду коливань зменшити удвічі?

2. Як зміняться період і частота коливань важка, якщо довжину

нитки збільшити удвічі?

3. Як зміняться період і частота коливань тіла на пружині, якщо

масу тіла, прикріпленого до пружини, зменшити?

4. Скільки разів протягом одного періоду коливне тіло проходить

положення рівноваги?

2. Навчаємося розв’язувати задачі

1. Поршні двигуна автомобіля здійснюють коливання з періодом

50 мс. З якою частотою коливаються поршні?

2. Ударний вузол перфоратора здійснює коливання із частотою

2,5 Гц. З яким періодом коливається ударний механізм?

3. Після того як гойдалку відхилили, вона перший раз пройшла

положення рівноваги через 1 с. Яка частота коливань гой-далки?

4. Період коливань маятника дорівнює 3 с. Через які проміжки

часу він проходить положення рівноваги?

ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Підбиття підсумків уроку у формі гри «Мікрофон».

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал за відповідним парагрофом підручника.

Категорія: Фізика 7 клас (нова програма) | Додав: uthitel (01.11.2015)
Переглядів: 3830 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: