hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 7 клас (нова програма)

Урок 14 ТЕМА. Прямолінійний нерівномірний рух

Урок 14

ТЕМА. Прямолінійний нерівномірний рух

Мета:увести поняття нерівномірного руху; виробляти навички об-числення середньої швидкості; розвивати логічне мислення учнів, роз-ширювати їхній світогляд.

Тип уроку:комбінований урок.

Унаочнення:спостереження прямолінійного нерівномірного руху

візка відносно вішок.

Обладнання:візок з  ниткою, вішки, годинник.

Очікувані результати

Після уроку учні:

будуть знати характерні ознаки нерівномірного руху, поняття «серед-ня швидкість»;

навчаться обчислювати середню швидкість нерівномірного руху.

ХІД УРОКУ

І. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1) Графік швидкості рівномірного прямолінійного руху.

2) Графік шляху.

3) Задача

Побудувати графік швидкості та графік руху тіла, якщо рів-няння руху st=+57.

ІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Нерівномірний рух

Рівномірний прямолінійний рух трапляється досить рідко.

Рівномірно й прямолінійно тіла рухаються лише на невеликих

відрізках своєї траєкторії, а під час переходу на інші ділянки їхня швидкість змінюється.

Якщо виміряти відстані, пройдені рейсовим автобусом за кож-ну хвилину, то ми побачимо, що вони будуть різними. Отже, рух,

за якого тіло проходить за рівні проміжки часу різні шляхи, на-зивають нерівномірним.

У випадку рівномірного руху швидкість постійна на будь-якій

ділянці, тож її можна визначити через відношення будь-яких пе-реміщень до проміжків часу, за які ці переміщення відбулися.

У випадку нерівномірного руху швидкість змінюється, і на

кожній, навіть найменшій ділянці, вона відрізняється від швидко-сті на сусідніх ділянках. Тому для характеристики змінного руху

поняття швидкості розширюється: уводять нові поняття «середня

швидкість на ділянці» й «миттєва швидкість у точці».

2. Середня швидкість під час нерівномірного руху

Якщо ми розглядаємо тільки прямолінійний нерівномірний

рух (причому в одному напрямку), то модуль переміщення sзбіга-ється зі шляхом l, пройденим тілом. Тому за такого руху модуль

середньої швидкості дорівнює:

v

l

t

сер = .

Щоб обчислити середню швидкість руху тіла, необхідно шлях,

що пройшло тіло, розділити на час руху.

Необхідно звернути увагу учнів на те, що середня швидкість

показує, з якою швидкістю тіло має рухатися рівномірно, щоб цю

відстань подолати за такий самий час, як і під час нерівномірного руху.

3. Шлях і час за нерівномірного руху

Необхідно повідомити учням, що знання середньої швидкості

дозволяє визначити шлях і час, протягом якого поїзд, автомобіль,

літак проходять шлях від одного пункту до іншого:

lvt = сер

; t

l

v

=

сер

.

Якщо тіло пройшло кілька ділянок шляху (lll ln 123 , , , ..., ), за-тративши на кожну з ділянок час (ttt tn 123 , , , ..., ), то середня

швидкість на всьому шляху дорівнює

v

lll l

ttt t

n

n

сер =

+++ +

+++ +

123

123

...

...

.

Середня швидкість не дає можливість з’ясувати, де перебуває

тіло в довільний момент часу, але дає можливість обчислити весь

шлях, пройдений тілом за певний проміжок часу.

4. Миттєва швидкість

Якщо спостерігати за показаннями спідометра рухомого авто-мобіля, то можна помітити, що вони змінюються. Стрілка спідо-метра часто коливається під час їзди, тому що швидкість автомо-біля зазвичай змінюється з часом: водій обганяє інші автомобілі,

гальмує перед перехрестями, розганяється після них тощо.

 Швидкість у  певній точці траєкторії в  певний момент часу назива-ють миттєвою швидкістю.

Миттєву швидкість тіла в цей момент часу можна розглядати

як середню швидкість за дуже малий проміжок часу, що містить

цей момент.

v

s

t

=

Δ

Δ

.

Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

1. Що таке нерівномірний рух? Наведіть кілька прикладів такого

руху.

2. Що ми розуміємо під словами: «середня швидкість автомобіля

дорівнює 70

км

год

»?

3. Автомобіль проїжджав за кожну годину 80 км. Чи можна

стверджувати, що його рух був рівномірним?

4. Опишіть нерівномірний рух, за якого кожні 4 хв тіло прохо-дить 400 м.

5. Відома середня швидкість за певний проміжок часу. Чи можна

знайти пройдений шлях за половину цього проміжку?

6. Як пов’язаний модуль середньої швидкості зі шляхом під час

прямолінійного руху в одному напрямку?

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Навчаємося розв’язувати задачі

1) Мотоцикліст проїхав 15 км за 20 хв, а потім їхав зі швидкістю

70

км

год

протягом 1,3 год. Якою була його середня швидкість

на всьому шляху?

2) Хлопчик півтори години їхав на велосипеді зі швидкістю

20

км

год

. Після цього велосипед зламався, і останній кілометр хлопчик змушений був пройти пішки. Якою була середня швидкість хлопчика на всьому шляху, якщо пішки він ішов півгодини?

Розв’язання. Рух хлопчика протягом двох годин був нерівномір-ним, змінюючись від: а) рівномірного руху зі швидкістю 20

км

год

протягом перших 1,5 год руху до б) рівномірного руху на остан-ньому кілометрі з меншою швидкістю. Для обчислення середньої

швидкості необхідно знати весь пройдений шлях й увесь час руху.

Весь шлях можна визначити за формулою ll l =+12, де  l

1

шлях, пройдений на велосипеді, l

2

— шлях, пройдений пішки.

Шлях, пройдений на велосипеді, знайдімо за формулою

lvt 111 = .

Час хлопчика упродовж руху: tt t =+12.

Тоді середня швидкість руху хлопчика дорівнює:

v

l

t

ll

tt

vt l

tt сер ==+

+

=

+

+

12

12

11 2

12

.

Перевіряймо одиниці величин:

vсер

км

год

год км

год год

км

год

=

⋅+

+

= .

Обчислюємо середню швидкість:

vсер

1

км

год

=

⋅+

+

=

15 20 1

505

15 5

,

,, , .

2. Поміркуй і відповідай

1. Відома середня швидкість за певний проміжок часу. Чи можна

знайти пройдений шлях за половину цього проміжку?

2. У якому випадку миттєва й середня швидкості рівні між

собою?

3. Чому не можна говорити про середню швидкість змінного руху

взагалі, а можна говорити тільки про середню швидкість за

певний проміжок часу або про середню швидкість на певній ді-лянці шляху?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити формули і означення, розв’язати задачу.

Мотоцикліст півшляху проїхав зі швидкістю 60

км

год

, а решту

шляху — зі швидкістю 40

км

год

. Якою була середня швидкість мо-тоцикліста на всьому шляху? (Відповідь: 48

км

год

)

Категорія: Фізика 7 клас (нова програма) | Додав: uthitel (01.11.2015)
Переглядів: 1505 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: