hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 7 клас (нова програма)

Урок 11 ТЕМА. Рівномірний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху

 

Урок 11

ТЕМА. Рівномірний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху

Людська культура виникла та розгортається у грі як гра.

Й. Хейзинга

Мета:сформувати знання про рівномірний рух та поняття швидкість;

розвивати вміння встановлювати зв’язки між величинами швидкості та

пройденим шляхом; звернути увагу на практичне використання цього

навчального матеріалу; виховувати самостійність прищеплювати бажан-ня удосконалюватися.

Тип уроку:комбінований.

Унаочнення:спостереження прямолінійного рівномірного руху віз-ка відносно вішок, демонстрування спідометра.

Обладнання:візок з  ниткою, вішки, годинник, спідометр.

Очікувані результати

Після уроку учні:

будуть знати характеристики рівномірного руху, поняття «швидкість»;

навчаться встановлювати зв’язки між швидкістю та пройденим шляхом,

записувати швидкість руху, використовуючи різні одиниці швидкості.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

у вигляді гри «Піймай помилку»

Учитель зачитує твердження. Якщо учень вважає, що воно не-правильне, то плеще в долоні.

 Механічним рухом називають зміну положення тіла в будинку

відносно інших тіл з плином часу.

 Поступальним рухом називають рух, за якого всі точки руха-ються не поступово.

 Матеріальною точкою називають фізичне тіло, розмірами яко-го можна знехтувати.

 Шляхом називають довжину траєкторії, описану тілом за пев-ний час.

 Швидкість — це напрямлена книга.

 На координатній прямій положення тіла визначають двома

коор динатами, на площині — трьома, у просторі — однією.

ІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Прямолінійний рівномірний рух

Коли ми чуємо, що швидкість автомобіля 20 метрів у секунду,

то інтуїтивно розуміємо зміст цих слів: за 1 с автомобіль пройде

20 м.

Якщо поїзд за 3 години пройшов 270 км і при цьому не гальму-вав і не розганявся, це означає, що він проїжджав 90 км щогоди-ни. Тобто швидкість його руху становила 90 км за годину.

У цих прикладах ми вважали, що автомобіль і поїзд рухалися

так, що за будь-які рівні проміжки часу вони проходили однакові

шляхи. Такий рух називають рівномірним.

Прямолінійним рівномірним рухом називають такий рух, за

якого тіло за будь-які рівні проміжки часу робить рівні перемі-щення.

v

v

vx0=const

t

1

t

2

t

3 t

 Швидкість прямолінійного рівномірного руху

6 км

Поняття швидкості можна пояснити на простому прикладі:

відстань 6 км турист пройшов за 1 годину, а велосипедист — за

0,5 години.

Чим відрізняється рух туриста від руху велосипедиста? Учні

роблять висновок: швидкістю (велосипедист рухається швидше, ніж турист).

Необхідно підкреслити, що за швидкістю тіла не можна судити

ні за пройденим шляхом, ні за часом руху. Для того щоб судити

про швидкість тіла, треба одночасно знати пройдений шлях і час

руху.

 Швидкістюпрямолінійного рівномірного руху називають відношення

переміщення до проміжку часу, за який відбулося це переміщення:

v

s

t

= .

v,

м

с

v1

AB

C

O t

1

t,c

S

Під час розв’язання низки завдань необхідно вказувати, у яко-му напрямку рухається тіло. За короткого запису умови завдання

записують модуль швидкості, а на рисунку швидкість зображують

стрілкою, довжина якої в певному масштабі показує числове зна-чення швидкості.

У випадку прямолінійного руху, за якого тіло не змінює на-прямок руху на протилежний, наприклад у разі прямолінійного

рівномірного руху, модуль переміщення sзбігається зі шляхом l,

пройденим тілом, тому за такого руху справедлива також фор-мула:

v

l

t

= .

2. Одиниці швидкості

Одиницею швидкості в СІ є

м

с

.

1

м

с

— це швидкість такого рівномірного руху, у ході якого

тіло за кожну секунду проходить шлях в 1 м.

Швидкість руху можна вимірювати й у

с

, і в

км

год

, і в

км

с

.

136 м

с

км

год

= , .

Наприклад, швидкість літака 250

м

с

, швидкість світла у ва-куумі — 300 000

км

с

, швидкість автомобіля — 90

км

год

, швидкість

пішохода — 5

км

год

, швидкість равлика — 06 ,

с

.

Виразимо швидкість автомобіля в одиницях СІ:

90 90

1000

3600

25

км

год

м

с

м

с

=⋅ = .

Із цього прикладу видно, що числове значення швидкості, за-даної в

км

год

, у 3,6 раза більше від числового значення швидкості,

заданої в

м

с

.

s,м

α

M

О N t,c

Обчислення шляху й часу руху.

Якщо відомі швидкість тіла й час за рівномірного руху, тоді

можна знайти пройдений ним шлях:

lvt = .

Можна знайти так само й час, протягом якого рухалося тіло:

t

l

v

= .

3. Вимірювання швидкості

Для вимірювання швидкості створені спеціальні прилади.

Найпоширеніший з них — спідометр, установлений у будь-якому транспортному засобі.

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розв’язуємо задачі

1. Турист ішов 20 хв зі швидкістю 54 ,

км

год

. Який шлях він прой-шов за цей час?

2. Поїзд довжиною 240 м, рухаючись рівномірно, пройшов міст

за 2 хв. Яка швидкість поїзда, якщо довжина моста дорівнює

360 м?

3. Один автомобіль, рухаючись рівномірно зі швидкістю 16

м

с

,

проїхав тунель за 30 с, а інший автомобіль, рухаючись рівно-мірно, проїхав той самий тунель за 24 с. Яка швидкість друго-го автомобіля?

2. Інтерактивна гра «Результат»

Учні по черзі дають відповіді на запропоновані запитання і ро-блять висновки про те, чого вони навчились на уроці.

1. Який рух називають рівномірним? Наведіть приклади рівно-мірного руху.

2. Що показує швидкість тіла за рівномірного руху?

3. Виразіть у

км

год

такі швидкості: 05 ,

м

с

, 3

м

с

, 20

м

с

.

Виразіть у

м

с

такі швидкості: 36 ,

км

год

, 72

км

год

, 108

км

год

.

Яка швидкість більше: 15 ,

м

с

або 36

км

год

?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідні параграфи за підручником.

Категорія: Фізика 7 клас (нова програма) | Додав: uthitel (01.11.2015)
Переглядів: 1600 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: