Головна » Статті » Середня школа » Фізика 7 клас (нова програма)

Урок 10 ТЕМА. Траєкторія. Шлях і переміщення Допитливість формує вчених та поетів.

Урок 3

ТЕМА. Траєкторія. Шлях і переміщення

Допитливість формує вчених та поетів.

Анатоль Франс

Мета:ознайомити учнів з поняттями траєкторії, шляху й переміщен-ня; пояснити різницю між шляхом та переміщенням; формувати знання,

уміння та навички з  цієї теми, уміння працювати в  групі; розвивати кри-тичне та логічне мислення, інтерес до вивчення фізики; виховувати вза-ємоповагу, увагу, бажання здобувати міцні знання.

Тип уроку:комбінований.

Обладнання:папір, олівець, лінійка, рулетка, мірна стрічка.

Очікувані результати

Після уроку учні:

будуть знати поняття «траєкторія», «шлях» та «переміщення»;

навчаться розрізняти шлях та переміщення.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання у вигляді гри «Ромашка».

На пелюстках зі зворотного боку учитель пише запитання,

а учні, відриваючи пелюстку, читають запитання та відповідають на кожне:

 Що називають механічним рухом?

 Що називають поступальним рухом?

 Що називають матеріальною точкою?

 Пояснити відносність руху.

 Що таке тіло відліку?

 Скількома координатами визначають положення тіла на пря-мій, у площині і в просторі?

ІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Траєкторія

Проведіть по аркушу паперу олівцем, і ви одержите лінію,

у кожній точці якої побував кінчик олівця. Роблячи механічний

рух, кожне тіло поступово переходить із однієї точки простору

в іншу. Сукупність таких точок також створює лінію.

60 Уроки фізики у 7 класі. Нова програма. Частина 1

 Лінію, уздовж якого рухається тіло, називають траєкторієюруху тіла.

Форма траєкторії може бути будь-якою: пряма лінія, дуга

окружності, парабола, ламана лінія. Тому за формою траєкторії

рух тіл розділяється на прямолінійний та криволінійний.

Необхідно відзначити, що форма траєкторії залежить від вибо-ру системи відліку, адже той самий рух у різних системах відліку

може мати різний вигляд.

Пройдений шлях

Довжина відрізка траєкторії, описаної рухомим тілом, з часом

збільшується. Знаючи початкове положення тіла, вид траєкторії

й довжину її відрізка, можна визначити положення тіла в довіль-ний момент часу.

 Довжину траєкторії називають шляхом, пройденим тілом.

Шлях ми будемо позначати l. Основною одиницею шляху в СІ

є метри (можна використовувати кілометри, якщо йдеться, напри-клад, про рух автомобіля, або сантиметри, міліметри).

Завдання вибудувати систему одиниць на науковій основі було

поставлене перед французькими вченими наприкінці XVIII ст.,

після Великої французької революції. У результаті було створено

міжнародну систему одиниць СІ, яка згодом стала у світі осно-вною. Еталоном для вимірювання відстаней обрали спеціальний

відрізок, калібрований за довжиною. Довжину цього відрізка було

визначено як 1 метр.

 Міжнародний еталон метра, що використовували в 1899–1960 рр., і зараз

зберігають у Палаті мір і ваг у м. Севрі (неподалік Парижа)

1 км = 1000 м = 1

3

1 дм = 0,1 м = 1

1

0

м

61 Розділ 2. Механічний рух

1 см = 0,01 м = 1

2

0

м

1 мм = 0,001 м = 1

3

0

м

В астрономії застосовують такі одиниці довжини, як

1 парсек = 38116

,0 0 ⋅ м

1 світловий рік = 9461

15

, ⋅ 0 м

Переміщення

З Ялти до Феодосії можна дістатися автомобілем по шосе або по

морю кораблем. Очевидно, що при цьому й траєкторії руху, і про-йдені автомобілем і кораблем шляхи будуть різними. З’єднаймо на

карті Ялту й Феодосію напрямленим відрізком прямої. Тоді відрі-зок, що сполучає Ялту і Феодосію, називають переміщенням.

 Переміщеннямтіла називають напрямлений відрізок, проведений з  початкового положення тіла в  його положення в  даний момент часу.

Переміщення позначають символом sі характеризують число-вим значенням (довжиною) і напрямком.

Величини, що характеризуються числовим значенням і на-прямком, називають векторними. Числове значення векторної ве-личини називають її модулем.

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Учимося розв’язувати завдання

1. За заданою траєкторією руху тіла знайдіть його переміщення,

якщо початкова точка траєкторії A, а кінцева — D. Завдання розв’яжіть графічно.

2. Дівчинка проходить шлях від будинку до школи 250 м, а до

музичного театру в тому ж напрямку — 670 м. Який шлях про-ходить дівчинка до музичного театру, якщо вона йде не з бу-динку, а прямо зі школи?

3. Накресліть траєкторію руху, за якого шлях перевищує модуль переміщення в 3 рази.

2. Поміркуй і відповідай

1. Наведіть два-три приклади тіл, відносно яких перебуває у ста-ні спокою й відносно яких рухається земна куля.

2. Наведіть приклади руху, коли траєкторія рухомого тіла неви-дима.

3. Ви їдете в школу в автобусі. Назвіть тіла, відносно яких ви пе-ребуваєте в стані спокою, а відносно яких — рухаєтеся.

Встановити відповідність:

5 дм 500 м

126 мм 0,5 м

30 см 12,6 м

0,5 км 0,3 м

0,126 м

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Інтерактивна гра «Похвали себе сам»

Учні по черзі хвалять себе за те, чого вони навчилися на уроці,

якого результату досягли.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідні параграфи за підручником.

2. Користуючись одним із вимірників, які є вдома, визначити

середнє значення довжини кроку. Виміряти у кроках відстань

від домівки до школи, до магазину. Виразити цю відстань

в основних одиницях довжин, використовуючи кратні й час-тинні одиниці метра.

Категорія: Фізика 7 клас (нова програма) | Додав: uthitel (01.11.2015)
Переглядів: 728 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: