Головна » Статті » Середня школа » Фізика 7 клас

УРОК 6 Тема: Об’єм і його виміри Вимірювання об’єму


УРОК 6
Тема:      Об’єм     і    його    виміри
Вимірювання об’єму
Об’єм, місткість  V — величина, яка характеризує геометричні тіла
і визначається в найпростіших випадках числом одиничних кубів,
що  вміщуються  в  тілі,  тобто  кубів  з  ребром,  яке  дорівнює  одиниці
довжини. Одиниця вимірювання — кубічний метр. Кубічний метр
дорівнює об’єму куба з ребрами, довжини яких дорівнюють 1 м.
Об’єм  є  кількісною  характеристикою  тієї  частини  простору,
яку займає фізичне тіло. Як і у випадку довжини й площі, поняття
об’єму варто вводити на базі виконання ряду конкретно-практичних
завдань, з якими учні або вже зустрічалися, або можуть зустрітися
у своєму повсякденному житті.
Бесіду з учнями варто почати з повторення відомих їм способів
вимірювання об’єму твердих, рідких і газоподібних тіл та використа-них з цією мети приладів.
Велику допомогу для розуміння суті вимірювання об’єму може
надати обговорювання мал. 1.7. На малюнку фактично представлений
прямий спосіб вимірювання об’єму кімнати, коли її вільний простір
заповнюється одиничними мірами вимірювання об’єму, у якості яких
використовуються куби. Без опори на подібний малюнок обговорю-вання сутності вимірювання об’єму буде досить утрудненим.
Одиниця
об’єм у
Рис. 1.7.   До питання про прямий спосіб вимірювання об’єму
45
Варто  нагадати  учням,  що  загальноприйнятий  скорочений  за-пис  найменування  одиниць  вимірювання  об’єму  виглядає  в  такий
спосіб: м
3
, см
3
. Потребує повторення й питання про співвідношення
між собою різних кубічних мір. Практика спілкування із семиклас-никами показує, що вони набагато краще розуміють і запам’ятовують
співвідношення  між  кубічними  мірами,  якщо  це  співвідношення
записується не у вигляді числової рівності типу 1 м
3
 = 1  000  000 см
3
,
а у вигдяді невиконаної дії: 1 м
3
 = 100 см × 100 см × 100 см.
Всі інші питання, пов’язані з вимірюванням об’єму, з’ясовуються
у ході виконання лабораторної роботи, цілллю якої, як і у випадку
з вимірювнням площі, є вимірювання об’ємів тіл неправильної фор-ми.  У  ході  виконання  лабораторної  роботи  учні  повторюють  такі
питання, як шкала мензурки, одиниця вимірювання об’єму, межа
вимірювання об’єму, ціна поділки мензурки.
Вимірювання об’єму тіла неправильної форми здійснюється ме-тодом витіснення — поміщене у воду тіло витісняє об’єм води, який
дорівнює об’єму поміщеного у воду тіла. У випадку, якщо тіло, об’єм
якого вимірюється, не можна помістити в мензурку, то тоді викорис-товується відливна склянка.
Учнів знайомлять із правилами вимірювання з допомогою мен-зурки:
1.   Перед роботою необхідно визначити ціну поділки мензурки.
2.   Мензурку для спрощення розрахунків наповнюють водою так,
щоб  її  рівень  збігався  з  одним  зі  штрихів.  Воду  в  мензурку
спочатку наливають звичайним чином, а потім додають або
відбирають за допомогою піпетки.
3.   Відлік знімають за рівнем води в середній частині мензурки,
а не по краях, де він трохи піднятий. Щоб уникнути помилок,
пов’язаних  з  паралаксом,  розташовують  око  на  одній  лінії
з рівнем води.
Приступаючи  до  вимірювальної  частини  лабораторної  роботи,
необхідно розбити учнів на дві-три підгрупи. Кількість підгруп ви-значається наявністю наборів тіл, виготовлених з одного матеріалу,
але маючих різний об’єм. Допустимо, що є три такі набори, у кожному
з яких по 10 тіл для  визначенння. Один набір містить тіла зі сталі,
інший  —  з  латуні,  третій  —  з  пластиліну.  Тіла  в  кожному  наборі
повинні бути пронумеровані з метою їхньої подальшої ідентифікації.
Учні  вимірюють  об’єми  виданих  їм  тіл,  фіксують  результати
в своїх лабораторних зошитах і повідомляють їх вчителеві.   Учитель
вносить отримані результати у три заздалегідь приготовані таблиці.
Як приклад наведена таблиця, у яку заносяться результати вимірю-вань, пов’язаних із пластиліном. Наприкінці заняття вчитель попе-реджає учнів про те, що при виконанні наступної лабораторної роботи
їм доведеться визначати масу тіл, об’єм яких вони вимірювали під  час
даної  роботи.  Результати  вимірювання  маси  буде  внесено  до  тої  ж
таки таблиці.
Номер  
зразка
V, см
3
m, г m/V, г/см
3
Забігаючи наперед, скажемо, що подібні вимірювання проводять-ся з метою подальшого введення поняття густини речовини на екс -периментальній основі.
Удома пропонується виконати такі завдання:
—  виготовити із щільного паперу кубик розмірами  1 см  × 1 см  × 1 см ;
—  проградуювати пластикову баклажку в довільних одиницях
вимірювання об’єму;
—  запропонувати спосіб вимірювання місткості столової й чай -ної ложок; застосувати запропонований спосіб на практиці;
—  оцінити об’єм краплі води, одержаної за допомогою медичної
піпетки;
—  запропонувати  варіанти  використання  медичного  шприца
для вимірювання малих об’ємів рідини.

Категорія: Фізика 7 клас | Додав: uthitel (03.10.2014)
Переглядів: 1619 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: