Головна » Статті » Середня школа » Фізика 7 клас

УРОК 12 Тема: Зв’язок температури тіла зі швидкістю руху його молекул


УРОК 12
Тема:      Зв’язок      температури     тіла      зі      швидкістю     руху     його    
молекул
Методичні рекомендації та матеріали
Молекулярно-кінетичне пояснення
поняття температури
 Досить важливим елементом знань, які отримують учні при вив -ченні теми про будову речовини, є знання про зв’язок швидкості руху
молекул з температурою тіла. На це положення опираються надалі
при розгляді способів зміни внутрішньої енергії тіла.
Завдання полягає в тому, щоб запропонувати учням молекулярно-кінетичне тлумачення поняття температури. Існування сил взаємодії
між  молекулами  обумовлює  наявність  у  них  потенційної  енергії.
Оскільки молекули не перебувають у стані спокою, а безупинно руха-ються, то це означає, що вони мають кінетичну енергію.
  Між  кінетичною  енергією  молекул  і  температурою  речовини
існує  певний  зв’язок,  який  можна  встановити,  спостерігаючи  бро-унівський  рух  часточок.  При  підвищенні  температури  швидкість
руху  цих  часточок  збільшується,  а  при  зниженні  —  зменшується.
Оскіль ки броунівський рух є наслідком руху молекул рідини, робить-ся висновок про те, що між швидкістю руху молекул і   температурою
є певна залежність. Однак температура залежить не тільки від швид-кості руху молекул, але й від їхньої маси.
Останнє  можна  підтвердити  під  час  демонстрування  явища
дифузії світильного газу в повітрі. Дослід показує, що за однакової
температури чим менша маса молекул, тим більша їхня швидкість.
У такий спосіб установлюють залежність температури від швидкості
руху й маси молекул.
Характеристикою температури повинна бути фізична величина,
що включає швидкість і масу молекул — кінетична енергія. Якщо
між двома або декількома однорідними тілами внаслідок зіткнення
наступає  теплова  рівновага,  то  це  означає,  що  середня  швидкість
руху  їхніх  молекул  стала  однаковою.  Мова  йде  про середню  швид -кість молекулярного руху, оскільки окремі молекули мають у цей
момент різні швидкості.
Примітка.  Необхідно  звернути  увагу  учнів  на  те,  що  поняття
температури  застосовне  тільки  до  безлічі  молекул,  а  не  до  однієї.
З огляду на те, що броунівський рух відноситься до додаткового
матеріалу,  і  рух  молекул  для  учнів  обґрунтовують  демонстрацією
явища  дифузії,  то  й  зв’язок  між  швидкістю  руху  молекул  і  тем-пературою  тіла  доцільно  показати  на  явищі  дифузії,  яка  протікає
за  різних температур.
Поставити  такий  дослід  безпосередньо  на  уроці  складно.  Тому
на попередньому уроці у зв’язку з вивченням дифузії учням пропо -нується виконати в домашніх умовах таке експериментальне завдан-ня: простежити за дифузією марганцевокислого калію у воді, узятій
за  різної  температури.  Для  цього  беруться  дві  однакові  склянки,
у яких  вода  налита  до однакового  рівня.  Одну  зі  склянок  ставлять
в  холодильник,  іншу —  у шафу.  Після  того,  як  температура  в  цих
склянках установиться (тобто не буде змінюватися), у кожну з них
кладеться кристалик марганцю. У лабораторному зошиті фіксують
час початку досліду. Потім через однакові проміжки часу реєструють
висоту забарвленого шару води в кожній зі склянок. Дані заносяться
в спеціально підготовану таблицю в лабораторному журналі.
На  черговому  уроці  заслуховуються  результати  спостережень
учнів,  на  основі  яких  робиться  висновок  щодо  існування  зв’язку
між  температурою  тіла  й  швидкістю  руху  молекул,  з  яких  це  тіло
складається.
Замість марганцевокислого калію можна використати однакові
шматочки грифеля хімічного олівця.
Примітка.  Учні  повинні  добре  розуміти,  що  тепла  й  холодна
вода  складаються  з  абсолютно  однакових  молекул.  Відмінність
полягає лише у швидкості руху молекул. Середня швидкість руху
молекул  теплої  води  перевищує  середню  швидкість  руху  молекул
холодної води.

Категорія: Фізика 7 клас | Додав: uthitel (03.10.2014)
Переглядів: 1477 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: