Головна » Статті » Середня школа » Біологія 9 клас

Урок № 8 Регуляторні системи організму людини

Урок № 8

Регуляторні системи організму людини

Мета уроку: сформулювати поняття про регуляторні системи організму людини; розглянути основні принципи нервової, ендокринної та імунної регуляції функцій організму; формувати та розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, працювати з опорними схемами, формулювати висновки; сприяти розвитку інтересу до вивчення природничих наук; виховувати комунікативні навички, уміння спілкуватися; сприяти формуванню основних уявлень про наукове пізнання світу.

Очікувані результати: учні пояснюють принципи нервової, ендокринної та гуморальної регуляції; учні порівнюють принципи нервової і гуморальної регуляції фізіологічних функцій; учні роблять висновок про організм людини як біологічну систему.

Обладнання: _____________________________________________________________________

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

  • 1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

  • 2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

2.1. Тестові завдання на встановлення однієї правильної відповіді.

1. Укажіть орган, який не належить до видільної системи:

А  стравохід                

Б  нирка                       

В  сечовий міхур

Г  сечовидільний канал

2. Укажіть орган, який не належить до кровоносної системи:

А  артерія                     

Б  вени                         

В  серце

Г  трахея

3. Укажіть орган, який не належить до дихальної системи:

А  легені                       

Б  носова порожнина 

В  бронхи

Г  капіляри

4. Укажіть орган, який не належить до травної системи:

А  печінка                    

Б  гортань                   

В  шлунок

Г  підшлункова залоза

5. Укажіть орган, який не належить до нервової системи:

А  головний мозок      

Б  спинний мозок       

В  жовтий кістковий мозок

Г  нерви

6. Основним структурним і функціональним елементом нервової системи є:

А  мозок                       

Б  нейрон                      

В  нерви

Г  нейроглія

2.2. Вправа «Установи відповідність».

 

  • 3. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Не можна не дивуватися тому, в яких різних умовах довкілля може жити людина: при температурі повітря від +50 до -70 °С (120° різниці!), витримувати тривале голодування або брати участь у конкурсі ненажер, жити в горах чи нижче від рівня моря. За допомогою певних засобів захисту людина може перебувати в космосі, під водою. Все це було б неможливим, якби в організмі не існували механізми, що забезпечують сталість його внутрішнього середовища.

Сталість внутрішнього середовища організму на будь-якому рівні називається гомеостазом. Системні механізми гомеостазу забезпечуються взаємодією найважливіших регуляторних систем: нервової, гуморальної та імунної. Принципи злагодженої роботи цих систем ми розглянемо сьогодні на уроці.

Повідомлення теми уроку. Спільне з учнями визначення мети і завдань уроку.

  • 4. Засвоєння нового матеріалу

1.   Регуляторні системи організму людини.

Запитання до учнів

•    Як ви вважаєте, чому фізіологічні процеси в організмі протікають узгоджено? Які механізми регуляції фізіологічних функцій ви знаєте? (Обговорення відповідей учнів.)

  • Розповідь учителя

Фізіологічні процеси в організмі людини протікають узгоджено внаслідок існування певних механізмів їхньої регуляції.

Регуляція різних процесів в організмі здійснюється за допомогою нервового та гуморального механізмів.

Гуморальна регуляція (від латин. волога) здійснюється за допомогою гуморальних чинників (гормонів), які розносяться кров’ю та лімфою по всьому організмові.

Нервова регуляція здійснюється за допомогою нервової системи.

Нервовий і гуморальний способи регуляції функцій тісно пов’язані між собою. На діяльність нервової системи постійно впливають принесені кров’ю хімічні речовини, а утворення більшості хімічних речовин і виділення їх у кров перебуває під постійним контролем нервової системи.

Регуляція фізіологічних функцій в організмі не може здійснюватися за допомогою лише нервової або тільки гуморальної регуляції, це єдиний комплекс нейрогуморальної регуляції функцій.

Останнім часом висловлюють припущення, що існують не дві системи регуляції (нервова та гуморальна), а три (нервова, гуморальна й імунна).

  • Інтерактивна вправа «Ажурна пилка»

Пояснення порядку виконання роботи.

З усіх учнів класу вчитель створює 3 «домашні» групи. Кожному учневі дає табличку червоного, жовтого або зеленого кольору таким чином, щоб кількість позначок різного кольору в кожній групі була приблизно однаковою (у кожній «домашній» групі всі її учасники повинні мати позначки різних кольорів, а в кожній «експертній» — однакові). Завдання «домашніх» груп опрацювати інформацію та опанувати її на рівні, достатньому для обміну цією інформацією з іншими.

Групи отримують завдання.

Знайти в тексті підручника відповіді на запитання й на основі вивченого скласти опорний конспект про таке.

1 група — Нервова регуляторна система.

Запитання для групи

•    Що таке нервова регуляція?

•    За допомогою чого вона здійснюється?

•    Які принципи нервової регуляції ви знаєте?

•    Яке значення для організму має дана регуляторна система?

•    Чи існує взаємозв’язок даної системи з іншими регуляторними системами?

2 група — Гуморальна регуляторна система.

 

Запитання для групи

•    Що таке гуморальна регуляція?

•    За допомогою чого вона здійснюється?

•    Які принципи гуморальної регуляції ви знаєте?

•    Яке значення для організму має дана регуляторна система?

•    Чи існує взаємозв’язок даної системи з іншими регуляторними системами?

3 група Імунна регуляторна система.

Запитання для групи

•    Що таке імунна регуляція?

•    За допомогою чого вона здійснюється?

•    Які принципи імунної регуляції ви знаєте?

•    Яке значення для організму має дана регуляторна система?

•    Чи існує взаємозв’язок даної системи з іншими регуляторними системами?

Після цього вчитель об’єднує учнів у 3 «експертні» групи так, щоб у першу увійшли учні, що мають таблички із червоним кольором і працювали в «домашніх» групах 1, 2, 3; друга учні, що мають таблички жовтого кольору, третя — зеленого кольору. Кожен з учасників ознайомлює інших зі змістом опрацьованої ним інформації. «Експертна» група аналізує матеріал у цілому.

Потім учням пропонується повернутися в «домашні» групи, щоб поділитися знаннями, отриманими в «експертній» групі. Учні повинні донести інформацію якісно та в повному обсязі членам своєї «домашньої» групи за визначений учителем час. Завдання «домашніх» груп корекція та остаточне узагальнення всієї інформації.

 

  • Додатковий матеріал для «домашніх груп»

Нервова регуляція

Здійснюється нервовою системою, яка має надзвичайно важливе значення для багатоклітинних організмів:

•    Через нервову систему замикаються всі рефлекси

•    Регулює роботу органів і систем органів

•    Узгоджує між собою діяльність різних органів і систем органів

•    Забезпечує зв’язок організму із зовнішнім середовищем і здійснює пристосування організму до змінених умов середовища

Здійснює свій вплив швидко, за частки секунди

Короткочасний вплив (доки діє подразник)

Здійснює вплив на окремі органи або групи м’язів

Фізична природа. Нервовий імпульс електричний сигнал

 

Гуморальна регуляція

Давня форма взаємодії клітин і органів. Це координація фізіологічних і біохімічних процесів, здійснювана через рідкі середовища організму (кров, лімфу, тканинну рідину) за допомогою біологічно активних речовин, гормонів, що їх виділяють клітини, органи й тканини в процесі їхньої життєдіяльності

Значно повільніший вплив — доки речовини накопичаться в крові

Тривалий вплив — протягом хвилин і навіть годин (доки речовини не зруйнуються)

Викликають реакції, які можуть охоплювати весь організм

Хімічна природа. Дія хімічних речовин (у першу чергу гормонів)

 

 

Імунна регуляція

Здійснюється імунною системою: червоний кістковий мозок, тимус, селезінка, лімфатичні вузли, а також скупчення лімфоїдної тканини по ходу травних і дихальних шляхів. Ця система розпізнає, переробляє й усуває сторонні частини (антигени). Центральне місце серед клітин імунної системи посідають лімфоцити

Різні форми імунної відповіді

Утворення циркулюючих із кров’ю специфічних антитіл («гуморальний імунітет»)

Поява підвищеної кількості Т-лімфоцитів («клітинний імунітет»)

Поява Т- і В-лімфоцитів, які живуть тривалий час і мають «імунну пам’ять»

Виникнення алергії

 

Завдання учням.

•     Скласти порівняльну характеристику нервової та гуморальної регуляції.

Нервова регуляція

Гуморальна регуляція

Здійснюється за допомогою нервових імпульсів

В основі регуляції лежить рефлекторний принцип

Здійснюється швидко

Регуляція має точну направленість

Нерви залишаються в організмі без змін

Здійснюється за допомогою гуморальних чинників — гормонів

В основі регуляції лежать рідкі середовища — кров, лімфа, тканинна рідина

Здійснюється повільно

Регуляція не має точну направленість

Гормони, які надійшли в кров, швидко розпадаються

  • 5. Узагальнення і закріплення знань

5.1. Пояснення схем.

Нервова регуляція

 

 

 

швидка

 

точна

 

пряма

 

 

Гуморальна регуляція

 

 

 

 

 

 

повільна

 

генералізована

 

непряма

           
 

 

5.2. Вправа «Своя шпаргалка».

Учні мають створити власний опорний конспект щодо нової теми, який вони зможуть використати під час відповіді на наступних уроках.

5.3. «Мозковий штурм».

— Чому для правильного уявлення про організм як цілісну систему необхідні знання про процеси, які відбуваються в клітинах і тканинах?

5.4. Фронтальна бесіда.

  • 6. Підбиття підсумків уроку
  • 7. Домашнє завдання

Індивідуальні та творчі завдання.

Підготуватися до узагальнюючого уроку з теми «Вступ. Організм людини як біологічна система».

 

 

 

Категорія: Біологія 9 клас | Додав: uthitel (15.09.2014)
Переглядів: 12427 | Рейтинг: 3.7/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: