Головна » Статті » Середня школа » Біологія 9 клас

Урок № 47 Будова і функції сечовидільної системи

Урок № 47

Будова і функції сечовидільної системи

Мета уроку: ознайомити учнів з будовою сечовидільної системи людини; розкрити особливості будови нирок, сечоводів, сечового міхура та сечівника у зв’язку з функціями, які вони виконують; розвивати вміння порівнювати будову та функції органів людини, які беруть участь у виділенні продуктів обміну; удосконалювати вміння логічно мислити та робити відповідні висновки; виховувати бережливе ставлення до власного організму та усвідомлення необхідності дотримання здорового способу життя.

Очікувані результати: учні називають органи та функції сечовидільної системи; розпізнають органи сечовидільної системи на малюнках; характеризують будову і функції нирок, нефрона, будову і функції сечових шляхів.

Обладнання: _____ ________________________________________________________________

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

  • 1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку. Налаштування на робочий настрій.

  • 2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

2.1. Перевірка складених удома «Правил особистої гігієни для своєї шкіри».

 

2.2. Вправа «Коло ідей».

— Чому людина в сауні може витримувати температуру до 100 ºС?

— Лікарі-дерматологи стверджують, що «ніяких шкірних хвороб немає, а є тільки загальне захворювання, яке розпочинається на шкірі». Пухирі, висипки, виразки — це немовби «шкірна проба», показник загального стану організму. Розшифруйте це твердження.

  • 3. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Щоб жити, організм повинен не лише харчуватися, але й очищатися від продуктів розпаду, що постійно утворюються,— вуглекислого газу, надлишку води, азотистих сполук: сечовини, аміаку, сечової кислоти.

— Які органи беруть участь у виділенні речовин? (Відповідь учнів.)

«Охоронцями» чистоти нашого внутрішнього середовища є такі органи виділення:

•  легені — вуглекислий газ;

•  кишечник — неперетравлені рештки;

•  шкіра (потові залози) — вода, мінеральні солі;

•  нирки (сечовина).

Їхня спільна функція — видаляти з організму продукти обміну, підтримуючи гомеостаз — постійний склад внутрішнього середовища. Важливу роль у процесі виділення відіграє сечовидільна система.

Повідомлення теми уроку. Спільне з учнями визначення мети і завдань уроку.

  • 4. Засвоєння нового матеріалу

1.   Органи виділення та їхні функції.

Розповідь учителя

Виділення — процес виведення з організму кінцевих продуктів, що утворилися в ході обміну речовин у клітинах тіла при розщепленні органічних речовин. Цю функцію виконують як спеціалізовані видільні органи, так і інші органи чи системи, для яких видільна функція може бути побічною, другорядною.

•     Які органи належать до органів виділення?

•     Що вони видаляють з організму?

Учитель коригує і узагальнює відповіді учнів

До органів виділення відносять:

ЛЕГЕНІ — сприяють виділенню в навколишнє середовище вуглекислого газу (СО2 ) і води у вигляді пари (близько 400 мл на добу — 15 %).

ШЛУНКОВО-КИШКОВИЙ ТРАКТ — виділяє незначну кількість води (6 %), жовчних кислот, пігментів, холестерину, деякі лікарські рослини і неперетравлені залишки їжі у вигляді калових мас.

ШКІРА — виконує екскреторну функцію за рахунок наявності потових і сальних залоз. Потові залози виділяють піт, до складу якого входить вода (20 %), солі, сечовина, сечова кислота тощо.

НИРКИ — виділяють разом із сечею до 50 % води.

Основним органом виділення є нирки, які виводять із сечею велику кількість кінцевих продуктів обміну, головним чином тих, які містять азот (сечовину, аміак, креатинін). Участь у цьому процесі шкіри, травного каналу та їхніх залоз недостатня. Саме тому за недостатності видільної функції нирок організм страждає від уремії — підвищеної концентрації в крові продуктів азотистого обміну. Тільки нирки можуть довго і в найрізноманітніших умовах підтримувати параметри водно-сольового гомеостазу організму.

Процес утворення і виділення сечі з організму називається діурезом.

2.   Будова і функції нирок.

Запитання

•    Пригадайте, які органи утворювали сечовидільну систему ссавців? (Відповідь: учнів.)

Розповідь учителя

Сечовидільну систему людини складають такі органи:

1.   Нирки — функція сечоутворення і сечовиділення.

2.   Сечоводи — функція сечовиведення.

3.   Сечовий міхур — сечонакопичення.

4.   Сечівник — сечовідведення сечі назовні.

Проекція зображення на екран або використання таблиці «Сечовидільна система»

Завдання учням

•    Розгляньте зображення сечовидільної системи та визначте особливості розташування (топографії) нирок в організмі людини.

•    Чи на однаковому рівні розміщуються обидві нирки?

•    Як ви гадаєте, з якими органами межують нирки?

Учитель вислуховує відповіді учнів та коригує їх.

Нирки розміщуються в позачеревному просторі, по обидва боки хребта. Права нирка розміщується на рівні ХІІ грудного — ІІІ поперекового хребців. Ліва нирка розміщуються на рівні XI грудного — ІІ поперекового хребців.

Межують нирки з такими органами:

•    ззаду — із поперековою частиною діафрагми, поперековим м’язом;

•    спереду правої нирки розміщуються такі органи: права доля печінки, правий згин товстої кишки, дванадцятипала кишка;

•    спереду лівої нирки розміщуються такі органи: шлунок, хвіст підшлункової залози, селезінка, лівий згин обвідної кишки;

•    вище нирок розміщується надниркові залози — парний орган ендокринної системи.

Розповідь учителя

Нирка (ren — латин. назва; nephros —  грецька назва) — парний орган; є права і ліва нирка, бобовидної форми, темно-червоного кольору, поверхня гладенька.

Розміри:

•    довжина 10–12 см

•    ширина 5–6 см

•    товщина 4 см

маса 120–200 г

На нирці розрізняють:

Поверхні: 1) передня; 2) задня.

Два краї: 1) опуклий — латеральний; 2) ввігнутий — медіальний.

Два кінці (або полюси): 1) верхній; 2) нижній.

На ввігнутому краю нирки, приблизно посередині: є заглибина, яку називають воротами нирки, через які проходять ниркова артерія, нерви, лімфатичні судини, ниркова вена, сечовід.

Нирки — це паренхіматозний орган, що складається з речовини, або паренхіми, яка, у свою чергу, складається з двох шарів.

Самостійна робота з підручником

•    Які шари розрізняють у нирках? Які особливості їх будови?

Очікувані відповіді учнів

1.   Кіркова речовина темного кольору розміщується суцільним шаром.

2.   Мозкова речовина — світлого кольору — міститься всередині, представлена 12–15 нирковими пірамідами, основи яких примикають до кіркової речовини, а верхівки спрямовані в ниркову миску — резервуар, у якому збирається сеча перед надходженням у сечовід.

Розповідь учителя, складання опорного конспекту

Основною структурною і функціональною одиницею нирки є нефрон. Нирка містить близько 1 млн нефронів.

Проксимальний звивистий каналець — каналець першого порядку, дистальний — другого порядку.

Будова нефрону:

•    складається з ниркового тільця і системи звивистих канальців;

•    до складу ниркового тільця входить капсула у вигляді бокалоподібної двошарової чаші, у якій міститься клубочок капілярів;

•    від капсули відходить звивистий каналець першого порядку, який іде до мозкового шару і, вигинаючись, звужується та утворює петлю Генле;

•    петля повертається в кірковий шар і там утворює звивистий каналець другого порядку, який впадає у збірну трубочку;

•    сумарна довжина всіх канальців становить близько 100 км.

Повідомлення учня

Капсула Шумлянського

Капсула нефрону в медичній термінології має декілька назв: капсула Боумена, капсула Шумлянського, капсула Боумена—Шумлянського. Її назвали на честь лікарів, які займались вивченням нирок у різні часи. О. Шумлянський (1748–1795) захистив 1793 р. у Страсбурзькому університеті дисертацію, присвячену будові нирок. За допомогою нових для того часу методів наповнення судин і мікроскопа він перший описав «мальпігієве тільце», установивши, що воно є не залозою, як вважалося тоді в науці, а судинним клубочком. Цей клубочок має навколо себе «кільцеву межу» — оболонку, яку 57 років по тому при вже більш досконалій мікроскопічній техніці, вдруге описав англійський учений Боумен. Ця оболонка (капсула клубочка) дістала в науці назву боуменової, незважаючи на те, що сам Боумен визнавав пріоритет у цьому питанні Шумлянського. У своїй дисертації Шумлянський описав і подав малюнок сечових канальців, що утворюють петлю, яка в другій половині XIX ст. знову була описана анатомом Генле і дістала в науці лише його ім’я. Шумлянський довів, що ці канальці не сполучаються з артеріальними капілярами, як це вважали інші анатоми.

Це цікаво

•    Після видалення однієї нирки (наприклад унаслідок злоякісної пухлини) або в разі припинення її функціонування через тяжке ураження в людини вже через декілька тижнів збільшується маса другої нирки — настає її компенсаторна гіпертрофія. Одна нирка, якщо вона здорова, може забезпечити нормальне сечоутворення, виведення непотрібних речовин та збереження гомеостазу.

Самостійна робота з підручником

•     Які особливості будови сечового міхура, сечоводів, сечівника?

Очікувані відповіді учнів

Сечовий міхур — це вмістище для скупчення сечі, яка періодично виводиться через сечівник. Місткість сечового міхура в середньому 500–700 мл і схильна до великих індивідуальних коливань. Стінки сечового міхура мають здатність розтягуватися і скорочуватися. При максимальному заповненні сечового міхура людина відчуває гостре бажання спорожнитися.

Сечовід є трубкою близько 30 см завдовжки. Діаметр його дорівнює 4–7 мм. Від ниркової миски сечовід безпосередньо за очеревиною йде вниз у малий таз, там він прямує до сечового міхура, стінку якого пронизує в косому напрямі. У жінки сечовід коротший на 2–3 см.

Сечівник — трубчастий орган сечової системи, через який здійснюється виведення сечі із сечового міхура назовні.

Заповнення таблиці

Особливості будови та функції сечовидільної системи людини

Органи

Особливості будови

Функції

Нирки

 

 

Сечоводи

 

 

Сечовий міхур

 

 

Сечівник

 

 

 

Це цікаво

•    Нирка має декілька оболонок: ниркова фасція — зовнішня, жирова капсула — середня оболонка, фіброзна капсула — внутрішня (сполучнотканинна, яка безпосередньо прилягає до речовини нирки і легко відокремлюється від неї). Оболонки нирки разом із судинами нирки являють собою фіксуючий апарат нирки.

Запитання до учнів

•    Які функції виконують нирки?

Учитель після відповідей учнів та обговорень рекомендує звернутись до підручника і перевірити правильність своїх припущень.

Складання опорного конспекту

Функції нирок

1.   Головна функція нирок — видільна (екскреторна). Вони виділяють з організму продукти розпаду, залишки води, солей, шкідливі речовини і деякі лікарські препарати.

2.   Беруть участь у підтриманні і збереженні на відносно постійному рівні внутрішнього середовища (гомеостаза):

•    регулюють величину осмотичного тиску в організмі;

•    регулюють постійність реакції крові, йонного складу крові.

3.   Синтезуюча функція. Беруть участь у синтезі деяких речовин, наприклад є спеціальний фермент ренін, який бере участь у регуляції рівня артеріального тиску.

4.   Обмінна функція. Беруть участь у водно-сольовому (мінеральному) обміні, а також установлено, що нирки беруть участь  у ліпідному, білковому і вуглеводному обміні.

  • 5. Узагальнення і закріплення знань

5.1. Тестові завдання на встановлення однієї або декількох правильних відповідей.

5.2. «Мозковий штурм».

Чи відповідає будова сечовидільної системи (нирок, нефрона) виконуваним функціям?

5.3. Складання сенканів на теми «Нирка», «Нефрон».

  • 6. Підбиття підсумків уроку

«Закінчи речення»

До органів сечовиділення належать ... (нирки, сечовий міхур, сечоводи, сечівник).

Маса кожної нирки в дорослої людини становить ... (120–200 г).

Зовні нирки вкриті ... (сполучно-тканинною оболонкою).

Ниркова миска — це ... (резервуар, у якому збирається сеча перед надходженням у сечовід).

Кожна нирка складається з величезної кількості (понад 1 млн) складних утворень ... (нефронів).

Початковий відділ нефрону ... (ниркове тільце).

Кожне ниркове тільце складається з ... (клубочку капілярів та капсули нефрону).

Від капсули відходить ... (звивистий каналець першого порядку).

Відкривається у збірну трубочку ... (звивистий каналець другого порядку).

Стінки звивистих канальців утворені ... (одним шаром епітеліальних клітин).

Сечоводи відкриваються у ... (сечовий міхур).

Об’єм сечового міхура в дорослої людини становить ... (500–700 мл).

Нижній відділ сечового міхура утворює... (сечівник).

  • 7. Домашнє завдання

Індивідуальні та творчі завдання.

Самостійно скласти кросворд, використовуючи терміни, вивчені на уроці.

Категорія: Біологія 9 клас | Додав: uthitel (16.12.2014)
Переглядів: 8873 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 4.2/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: