hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Біологія 9 клас

Урок № 3 Походження людини

 

Урок № 3

Походження людини

Мета уроку: поглибити знання учнів про походження людини; сформувати знання про етапи еволюції людини, біологічні й соціальні особливості найдавніших, давніх та перших сучасних людей; продовжити формування навичок пошукової діяльності, роботи з додатковою літературою, таблицями; розвивати пізнавальний інтерес, активність; виховувати відповідальність, працелюбність, старанність, повагу до своєї праці та здобутків товаришів.

Очікувані результати: учні називають місце людини в системі живої природи; учні характеризують гіпотези походження виду Нomo sapiens.

Обладнання: ______________________________________________________________________

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

 • 1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку. Налаштування на робочий настрій.

 • 2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

2.1. Вправа «Розумний куб».

(«Розумний куб» — це метод індивідуального чи фронтального опитування. На кожній грані куба написано одне запитання, за яким можна дати характеристику чому-небудь, провести аналіз тощо. Учень кидає куб і відповідає на запитання, яке йому випало. Така робота дає можливість створювати на уроках ігрові моменти і дуже позитивно сприймається учнями.)

 

Зразки запитань на гранях куба:

1. Що таке здоров’я?

2. Що таке хвороба?

3. Назвіть фактори, які ослаблюють здоров’я.

4. Назвіть фактори, які зміцнюють здоров’я.

5. Поясніть поняття «здоровий спосіб життя».

6. Як можна виміряти та оцінити здоров’я?

2.2. Вправа «Аналогії».

Учитель перераховує риси, властиві людині. Учні називають тварин, у яких ці ознаки з’явилися вперше.

Багатоклітинність — кишковопорожнинні.

Двобічна симетрія — плоскі черви.

Тришаровість — плоскі черви.

Тканини — плоскі черви.

Вторинна порожнина тіла — кільчасті черви.

Кровоносна система — кільчасті черви.

Кістковий скелет — риби.

Череп — риби.

П’ятипала кінцівка — земноводні.

Легеневе дихання — земноводні.

Диференційовані зуби — ссавці.

Плацента — ссавці.

Діафрагма — ссавці

 • 3. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Питання про походження людини належить до найбільш важливих питань світогляду людини. На різних етапах суспільного розвитку люди робили спроби пояснити, яким чином людина виникла на Землі і яке місце вона посідає в органічному світі.

В історії всіх народів є міфи та легенди про створення людини могутньою істотою — Богом. У Біблії розповідається про те, як Бог створив спочатку небо і землю. Потім він створив світло, відокремивши його від темряви. Світло Бог назвав днем, а темряву — ніччю. Пройшло ще шість днів, під час яких Бог завершив свою працю. За ці дні з’явилися море, рослини і тварини, місяць і зірки. Нарешті Бог сказав: «Створимо людину за образом нашим. Хай царює над усім на землі».

— Тож яким же чином виникла людина розумна?

3.1. Інтерактивна вправа «Коло ідей».

Запропонувати власні гіпотези походження людини. (Обговорення.)

У процесі розвитку науки людство поступово наближалося до еволюційної теорії походження людини, яку ми сьогодні розглянемо.

 

3.2. Повідомлення теми уроку. Спільне з учнями визначення мети і завдань уроку.

 • 4. Засвоєння нового матеріалу

1.   Походження людини.

 • Розповідь учителя

Антропогенезпроцес виникнення й формування людини в процесі еволюції, пов’язаний з розвитком її трудової діяльності, свідомості, членороздільної мови, а також із розвитком первісних форм суспільства.

За однією з найпоширеніших гіпотез, людина й сучасні людиноподібні мавпи утворюють дві різні гілки одного стовбура філогенетичного дерева, тобто походять від спільного предка. Їхніми предками вважають давніх, вимерлих кілька мільйонів років тому, невеликих мавп, яких назвали пропліопітеками. Жили вони на деревах, харчувались рослинною їжею. Від них виникли орангутанги, гібони й дріопітеки (деревні мавпи) — предки сучасних людиноподібних мавп.

 • Робота у творчих групах

Завдання групам

1 група — використовуючи текст підручника та додатковий матеріал, дослідіть особливості будови, життя австралопітеків. Заповніть відповідну частину табл. 1.

2 група — використовуючи текст підручника та додатковий матеріал, дослідіть особливості будови, життя найдавніших людей. Заповніть відповідну частину табл. 1.

3 група — використовуючи текст підручника та додатковий матеріал, дослідіть особливості будови, життя давніх людей. Заповніть відповідну частину табл. 1.

4 група — використовуючи текст підручника та додатковий матеріал, дослідіть особливості будови, життя перших сучасних людей. Заповніть відповідну частину табл. 1.

Таблиця 1

Основні показники

Австралопітеки

Найдавніші люди

Давні люди

Перші сучасні люди

Час існування

 

 

 

 

Поширення

 

 

 

 

Особливості положення тіла

 

 

 

 

Об’єм мозку

 

 

 

 

Форми угрупування організмів

 

 

 

 

Наявність житла

 

 

 

 

Стан мови

 

 

 

 

Наявність одягу

 

 

 

 

Наявність знарядь праці, уміння їх виготовляти

 

 

 

 

Основні промисли

 

 

 

 

Користування вогнем

 

 

 

 

 

Презентація своєї роботи учасниками творчих груп із використанням комп’ютерних технологій і послідовним заповненням табл. 1.

1 група — «Австралопітеки»

Близько 3,5 млн років тому холод льодовикового періоду перетворив на лід так багато води в океані, що кількість дощових опадів у світі різко зменшилась, ліси змінилися тропічними саванами. В Африці почали розмножуватися травоїдні й інші тварини, пристосовані до життя в савані, тоді як жителі лісів позбулися природного середовища існування.

Деякі антропоїди, що походили від дріопітеків, почали адаптуватися до існування в умовах відкритої місцевості. Це були австралопітеки. Зріст австралопітеків складав 120–130 см, маса 30–40 кг, об’єм мозку 500–600 см3. Вони мали такі характерні особливості: пересувалися на двох ногах і досить швидко бігали; уживали і рослинну, і тваринну їжу; жили в саванах; використовували палиці й камені; жили групами й полювали на антилоп, павіанів та інших тварин. Полювання на велику дичину й поїдання м’яса тварин, які були вбиті хижаками, призвели до того, що цілі групи гомінід змогли спільно запасати їжу та ділитися нею, а це сприяло їх взаємному спілкуванню, яке передувало появі мови.

Викопні відбитки стоп австралопітеків віком 3,8 млн років доводять, що на той час ходіння на двох ногах звільнило руки, що дало можливість перейти до виробництва й постійного використання знарядь праці. Розміри іклів поступово зменшувалися, імовірно через те, що знаряддя стали виконувати частину функцій зубів.

Отже, австралопітеки з властивим їм поєднанням мавпячих і людських рис були визнані сполучною ланкою між тваринним світом і людиною.

Відомо декілька видів австралопітеків. Їхні останки знайдені в Південній і Східній Африці: у межигір’ї Олдувай (Танзанія), долині річки Омо і в місцевості Хадар (Ефіопія), у районі озера Рудольфа (Кенія).

2 група — «Найдавніші люди»

До найдавніших людей належать пітекантропи, синантропи, гейдельберзька людина та інші форми. З’явившись уперше в Африці, окремі групи поширились потім у Європі, Східній Азії (пекінська людина, або синантроп) і Південно-Східній Азії (яванська людина, або пітекантроп). Жили вони в різний час: найбільш давні — понад 1 млн років тому, більш «молоді» — 400 тис. років тому.

Усі ці люди були об’єднані в одну групу за трьома ознаками: об’єм головного мозку в межах 1000 см3 і лише в синантропів дещо більший — 1100 см3; відсутність членороздільної мови, про що свідчить відсутність валика на підборідді; наявність найбільш примітивних кам’яних знарядь — скребків, наконечників, сокир. Череп був довгим і низько посадженим, зі скошеним лобом, плоскою лицьовою частиною, великими зубами та щелепами, що випиналися вперед. Зріст досягав 170–180 см.

Тільки найбільш прогресивні з них — синантропи — користувалися вогнем, про що свідчать багатометрові шари попелу, знайдені в місцях стоянок. Є підстави стверджувати, що вони першими почали систематично використовувати вогонь для обігріву, приготування їжі, захисту від хижаків і для полювання на диких тварин. Приготування їжі на вогні створило можливість уживати види рослин, які раніше важко перетравлювались. Для людства всі ці досягнення означали важливі зміни.

3 група — «Давні люди»

До цієї групи належать неандертальці. Кісткові рештки цих людей було знайдено вперше в Німеччині в м. Неандерталь. Потім у багатьох країнах Західної Європи, у різних районах Африки, у Середній Азії, Палестині, Китаї, на Яві. На території України рештки таких людей знайдено в Криму в печері Каїк-Коба.

Неандертальці жили 200 000–28 000 років тому у Європі й Азії. Їх визначали: мозок великий за об’ємом (до 1600 см3), але зі слабо розвиненими лобовими частками; вузька лобова частина черепа, великі надбрівні дуги, збільшений потиличний рельєф, щелепи, що випинають, відсутність підборіддя; середній зріст дорівнював 156–165 см, могутня статура, вільне прямоходіння, грубі кисті рук.

Фізичні дані та технічні засоби неандертальців зробили їх здатними переживати труднощі зими. Сліди давніх вогнищ свідчать про те, що неандертальці обігрівали свої печери, спалюючи дрова або кістки. Вони вже вміли розкладати вогонь, викрешуючи іскри зі шматків колчедану. Вони користувалися кам’яними ножами для кроєння хутряних шкур, проколювали дірки в них кам’яним або кістяним шилом, а зшивали сухожилками. Жили групами по 50–100 осіб і спілкувалися за допомогою жестів, звуків та початкової членороздільної мови. У них мала місце турбота про старих та калік.

Характерно, що в давніх людей існувало поховання вмерлих, яке, імовірно, супроводжувалось певними ритуалами.

4 група — «Перші сучасні люди»

Перші сучасні люди — кроманьйонці — з’явились приблизно 130 тис. років тому. Об’єм головного мозку в них був таким же, як і в наших сучасників — 1500–1600 см3, зріст — 170–180 см. Для них характерні: вужча, ніж у неандертальців, високо й прямо посаджена голова; лицьова частина, яка не виступала вперед; великі лобові частки мозку; слабо виражені надбрівні дуги; добре розвинене підборіддя. Остання ознака свідчить про розвиток мови. Кістки скелета менш масивні й тонші, ніж у неандертальця, повністю сформувалося прямоходіння й сучасна людська рука. У цілому, за своїм фізичним розвитком вони не відрізнялися від сучасних людей.

У кроманьйонців формується культура. Широко використовувався кістковий матеріал для виготовлення знарядь праці, прикрас. Виготовляли голки, списи, сокири. Знали гончарну справу, приручили тварин, почали вирощувати рослини. Духовний світ складний і різноманітний. Це мисливці й збирачі зі складними соціально-суспільними стосунками в колективі. У них виникли культові уявлення, сформувалося мистецтво. Малюнки на стінах печер, кам’яні та кісткові скульптури виконані з дивовижною для того часу майстерністю. Можливо, мистецтво мало ритуальне значення. Деякі малюнки зображають фігури напівлюдей-напівтварин, чаклунів або шаманів. Велике число сцен із зображенням здобичі, цілком імовірно, пояснюється мисливською магією.

Швидко розвивається ремесло, особливого значення в розвитку кроманьйонця набули навчання, виховання та передача досвіду.

 • Розповідь учителя

Тривалий час учені вважали, що еволюція людини була більш-менш лінійною: одна форма змінювала іншу, і кожна нова була прогресивнішою, наближаючись до сучасної людини. Нині відомо, що все було набагато складніше. Еволюційне дерево гомінід виявилось дуже розгалуженим. Часові інтервали існування багатьох видів часто перекриваються. Іноді кілька різних видів гомінід, які перебували на різних «рівнях» близькості до людини, співіснували на одній території. Наприклад, ще 50 тисяч років тому на Землі мешкали кроманьйонці, неандертальці тощо.

2.   Місце людини в системі органічного світу.

 • Самостійна робота учнів за підручником

Завдання учням: розмістіть вид Людина розумна згідно із сучасною систематичною номенклатурою.

 • Складання опорного конспекту

Імперія — Клітинні організми

Надцарство — Еукаріоти

Царство — Тварини

Підцарство — Багатоклітинні

Тип — Хордові

Підтип — Хребетні

Клас — Ссавці

Ряд — Примати

Підряд — Антропоїдні (Людиноподібні)

Родина — Гомініди

Рід — Людина

Вид — Людина розумна (Нomo sapiens)

 • 5. Узагальнення і закріплення знань

5.1. Тестові завдання на встановлення однієї правильної відповіді.

5.2. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

— Родина Гомінідів крім людини включає людиноподібних мавп: гібона, орангутанга, горилу, шимпанзе. Чим сучасна людина відрізняється від інших гомінідів?

(Сучасна людина відрізняється від інших гомінідів розвиненим мозком, наявністю мовлення, прямоходінням.)

5.3. Фронтальна бесіда.

1. Що таке антропогенез?

2. Які існують гіпотези щодо походження виду Нomo sapiens?

3. Яка із цих гіпотез є найпоширенішою на сучасному етапі?

4. Яке систематичне положення має людина?

 • 6. Підбиття підсумків уроку

 

 

 • 7. Домашнє завдання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________.

Зошит ________________________________________________.

7.2. Індивідуальні та творчі завдання.

Підготувати повідомлення на теми «Недоліки тіла людини», «Расова дискримінація».

Категорія: Біологія 9 клас | Додав: uthitel (15.09.2014)
Переглядів: 3203 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: