Головна » Статті » Середня школа » Біологія 9 клас

Урок № 26 Практична робота № 3. Реакція серцево-судинної системи на дозоване навантаження

Урок № 26

Практична робота № 3. Реакція серцево-судинної системи на дозоване навантаження

Мета уроку: поглибити знання учнів про систему кровообігу організму людини; сформувати в учнів практичні навички дослідження реакцій серцево-судинної системи на дозоване навантаження; удосконалювати вміння аналізувати, творчо розв’язувати поставлені завдання, уміння застосовувати теоретичні знання на практиці; виховувати бережливе ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.

Очікувані результати: учні характеризують особливості будови і функції органів системи кровообігу; учні володіють навичками вимірювання частоти серцевих скорочень та артеріального тиску; учні пояснюють реакцію серцево-судинної системи на дозоване навантаження.

Обладнання: _____ ________________________________________________________________

Тип уроку: урок формування умінь та навичок.

  • 1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

  • 2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

2.1.           Біологічний диктант.

Із запропонованих ознак виберіть:

І варіант — ознаки артерій;

ІІ варіант — ознаки вен;

ІІІ варіант — ознаки капілярів.

1.   Судини несуть кров до серця.

2.   Судини несуть кров від серця.

3.   Судини несуть артеріальну кров у великому колі кровообігу.

4.   Судини несуть венозну кров у великому колі кровообігу.

5.   У судинах кров змінюється з артеріальної на венозну.

6    Стінки утворені трьома шарами тканин.

7.   Стінки утворені одним шаром ендотеліальної тканини.

8.   Стінки судин міцні, щільні, пружні.

9.   У судинах мала пружність стінок.

10.  Кров у судинах рухається швидко.

11.  Кров’яний тиск у судинах найвищий.

12.  Кров’яний тиск у судинах найнижчий.

13.  На судинах уловлюється пульс.

14.  Судини мають клапани.

15.  Руху крові по судинах допомагають скелетні м’язи.

16.  Судини обплітають легеневі пухирці.

17.  Кров у судинах рухається з найменшою швидкістю.

18.  Крізь стінки судин відбувається обмін речовини між кров’ю й тканинною рідиною.

Відповідь:

І варіант: 2, 3, 6, 8, 10, 11, 13.

ІІ варіант: 1, 4, 6, 9, 12, 14, 15.

ІІІ варіант: 5, 7, 16, 17, 18.

 

2.2. Тестові завдання на встановлення однієї правильної відповіді.

1. Кровоносні судини, які несуть кров від серця:

А  капіляри

Б  вени

В  артерії

2. Стан підвищеного тиску:

А  гіпертонія

Б  гіпотонія

В  аритмія

3. Вени — це:

А  найдрібніші судини

Б  судини, які несуть кров від серця

В  судини, які несуть кров до серця

4. Швидкість руху крові найменша:

А  в аорті

Б  у венах

В  у капілярах

5. Мале коло кровообігу починається:

А  з лівого передсердя

Б  з правого шлуночка

В  з лівого шлуночка

6. Велике коло кровообігу починається:

А  з лівого передсердя

Б  з правого шлуночка

В  з лівого шлуночка

2.2. «Конкурс сенканів».

2.4. Вправа «П’ять “чому?”».

(Схему зображено на дошці, права частина закрита окремими аркушами; учень називає, яку лінію відкрити, і відповідає на запитання, яке там записано.)

3.  Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Діти і підлітки, які займаються фізичною культурою і працею за строго нормованими навантаженнями, тренують серцево-судинну систему, підвищують її функціональні і резервні можливості. Порівняно з нетренованими однолітками в них зростають працездатність і витривалість організму. У відповідь на фізичне навантаження збільшується об’єм крові, який прокачується серцем за хвилину (хвилинний об’єм крові). У тренованих дітей це відбувається за рахунок, скоріше, збільшення систолічного об’єму, ніж частоти серцевих скорочень. Під час максимальних фізичних навантажень у тренованих підлітків, на відміну від нетренованих, хвилинного об’єму крові достатньо для забезпечення усіх органів киснем.

У школярів-спортсменів після дозованого фізичного навантаження (20 присідань за 30 с) частота серцевих скорочень збільшується на 60–70 % (у нетренованих — на 100 %), максимальний артеріальний тиск підвищується на 25–30 %, мінімальний знижується на 20–25 % (у нетренованих відповідно на 40 % і 5–10 %).

А які можливості вашої серцево-судинної системи, ви дізнаєтесь сьогодні на уроці.

4.  Самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях

Додатковий матеріал для вчителя

Під дозованими фізичними навантаженнями слід розуміти навантаження строго визначеного обсягу та тривалості. Наприклад, 60 підскоків за 30 секунд (проба Гориневського), 40 присідань за 30 секунд (проба Кевдина), 20 присідань за 30 секунд (проба Мартине), трихвилинний біг на місці в темпі 180 кроків у хвилину (проба Дешина–Котова) та ін. Крім наведених простих способів дозування навантаження дуже часто застосовують способи дозування навантаження за допомогою спеціальної сходинки, велоергометра, тредбана. Ураховуючи технічні подробиці цих способів і особливості розрахунку фізичних навантажень, усі вони істотно підвищують точність дозування фізичних навантажень а отже, набули поширення. Проте необхідно зауважити що, незалежно від способу дозування (підскоки, присідання, біг, робота на сходинці, велоергометрі, тредбані тощо), усі ці тести передбачають оцінку термінових (відразу після навантаження) змін, а також характеру відновлення головних адаптивних систем організму (насамперед серцево-судинної).

Тип реакції серцево-судинної системи оцінюють на підставі порівняльного аналізу розмірів ЧСС і АТ, зареєстрованих у стані спокою (ЧСС1 і АТ1) і після дозованого фізичного навантаження (ЧСС2 і АТ2). Оцінюється також час відновлення даних параметрів.

Виділяють такі типи реакції серцево-судинної системи організму на дозоване фізичне навантаження:

•     нормотонічний. ЧСС збільшується не більше ніж на 100 %. Систолічний тиск підвищується на 1535 мм рт. ст., а діастолічний при цьому залишається постійним або знижується на 510 мм рт. ст. Відновлювальний період триває близько трьох хвилин. Зустрічається в тренованих людей.

•     Гіпертонічний. ЧСС збільшується істотно (більше ніж на 100 %). Систолічний і діастолічний артеріальний тиск підвищується одночасно більше ніж на 30 %. Відновлювальний період перевищує 5 хвилин. Гіпертонічний тип реакції характерний для станів, що супроводжуються артеріальною гіпертензією.

•     Гіпотонічний. ЧСС зростає більше, ніж на 100 %. Систолічний тиск підвищується мало, частіше знижується. Діастолічний тиск зменшується. Цей тип зустрічається при серцевій недостатності, при перевтомі, викликаній великим фізичним навантаженням, у людей, що перенесли інфекційні захворювання.

•     Діастонічний (феномен «безкінечного тону»). ЧСС підвищується більше ніж на 100 %. Систолічний тиск значно збільшується (до 200 мм рт. ст.), а діастолічний не прослуховується. Зустрічається після виснажливих фізичних навантажень у людей, що перенесли інфекційні захворювання та мають відхилення з боку нервової системи або підвищений артеріальний тиск, викликаний фізичною перенапругою.

•     Реакція зі сходинковим підйомом. Характеризується істотним ростом ЧСС, а також тим, що систолічний артеріальний тиск на другій або навіть третій хвилинах відновлення може бути вищим, ніж після дозованого навантаження. Зустрічається у випадку ослабленої функціональної здатності серця, у людей, які перенесли інфекційні захворювання, у людей літнього віку при швидкісній роботі.

 

1.   Виконання практичної частини роботи.

Практична робота № 3. Реакція серцево-судинної системи на дозоване навантаження.

Мета: за характером змін пульсу й артеріального тиску визначити реакцію серцево-судинної системи людини на дозоване навантаження.

Обладнання: секундомір або годинник із секундною стрілкою, тонометр, фонендоскоп.

Хід роботи

(Робота виконується в парах: перший є піддослідним, другий — експериментатором, а потім — навпаки. Примітка: якщо учні знаходяться в підготовчій групі або звільнені від занять із фізкультури, практичну частину роботи вони не виконують.)

1.   Підрахуйте пульс піддослідного в стані спокою за 30 с. Отриманий результат помножте на 2: вийде число серцевих скорочень за 1 хв. Результати запишіть у таблицю.

2.   Виміряйте артеріальний тиск піддослідного в стані спокою. Результати занесіть у таблицю.

3.   Не знімаючи манжетку з плеча, піддослідний робить 20 присідань у швидкому темпі (приблизно за 30 с). Відразу підрахуйте в піддослідного пульс і виміряйте артеріальний тиск. Дані занесіть до таблиці.

4.   Підрахуйте в піддослідного пульс і виміряйте артеріальний тиск через 2 хвилини й через 5 хвилин після присідань. Результати запишіть до таблиці.

 

Показники

У стані спокою

Відразу після присідань

Через 2 хвилини після присідань

Через 5 хвилин після присідань

Число серцевих скорочень

 

 

 

 

Артеріальний тиск

 

 

 

 

3.   За результатами роботи зробіть висновок.

 

 

  • 5. Узагальнення і закріплення знань

Бесіда

1. Як реагує серцево-судинна система на навантаження? Чим це пояснюється?

2. Чому через деякий час після навантаження пульс і артеріальний тиск повертаються до вихідних показників?

3. Який висновок можна зробити з проведеного дослідження щодо взаємодії різних систем органів організму людини?

  • 6. Підбиття підсумків уроку

6.1. Самостійне формулювання учнями висновків у процесі діалогу.

 

6.2. Складання Т-схеми до уроку.

Я знав

Я дізнався

 

 

 

 

  • 7. Домашнє завдання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________.

Зошит ________________________________________________.

7.2. Індивідуальні та творчі завдання.

Категорія: Біологія 9 клас | Додав: uthitel (03.10.2014)
Переглядів: 5803 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: