hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Біологія 9 клас

Урок № 24 Органи кровообігу: серце і судини. Будова і функції серця

Урок № 24

Органи кровообігу: серце і судини. Будова і функції серця

Мета уроку: дати загальну характеристику системі кровообігу людини; сформувати знання про будову і функції серця, серцевий цикл; розвивати уміння аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; формувати вміння і навички роботи з підручником, схемами; виховувати спостережливість, культуру спілкування.

Очікувані результати: учні називають кровоносні судини; учні характеризують будову і роботу серця, особливості будови і властивості серцевого м’яза, серцевий цикл; роботу серця.

Обладнання: _____________________________________________________________________

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

  • 1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

  • 2. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Без ядра горіх ніщо, так само як і людина без серця.

Г. Сковорода

Серце! У всі віки воно було в пошані у поетів, мислителів, лікарів. Скільки віршів, пісень написано про нього! Хто сильніше, ніж поети, розкрив дивовижні властивості неспокійного, благородного, безстрашного, чистого, холодного, злобного, щирого, ніжного і доброго серця людини?

Існує велика кількість ліричних віршів. Ви теж на уроках літератури вивчали їх.

А скільки існує легенд, міфів про серце! Згадаємо лише легенди про Данко, Прометея, серце матері. Стародавні греки вірили, що серце — центр душі, китайці асоціювали його із центром щастя, а єгиптяни вважали, що емоції та інтелект живуть саме в серці.

Споконвіку люди вважали серце символом кохання. Напевно, це пов’язане з тим, що душевний стан людини впливає на роботу серця людини, яке може завмирати від страху, стискатися в тузі і шалено битися від радості. Усі знають «валентинки» — зображення серця, які дарують на День святого Валентина 14 лютого. Їх дарують тому, кого люблять.

Спробуємо і ми розгадати сьогодні всі таємниці серця.

Повідомлення теми уроку. Спільне з учнями визначення мети і завдань уроку.

  • 3. Актуалізація опорних знань учнів

3.1. Бесіда.

— Пригадайте, у яких тварин вперше з’являється кровоносна система. (У кільчастих червів.)

— Чи мала кровоносна система кільчастих червів серце? (Ні.)

3.2. «Цифровий диктант».

На дошці записані класи хордових тварин:

1. Риби

2. Земноводні

3. Плазуни

4. Птахи

5. Ссавці

Учитель називає певні ознаки будови кровоносної системи, а учні вказують на тих тварин, для яких є характерною така будова:

•  Трикамерне серце (2, 3 — за винятком крокодила)

•  Одне коло кровообігу (1)

•  Два кола кровообігу (2, 3, 4, 5)

•  Серце чотирикамерне (4, 5)

•  Серце двокамерне (1)

3.3. «Установи відповідність».

4.  Засвоєння нового матеріалу

1.   Поняття про кровообіг. Значення кровообігу.

Розповідь учителя

Рух крові по замкненій кровоносній системі кровоносних судин і серця, що забезпечує обмін речовин між організмом і зовнішнім середовищем, називається кровообігом. Система органів кровообігу складається із серця й кровоносних судин. Скорочуючись, серце працює як насос, проштовхує кров і таким чином забезпечує її безперервний рух. Якщо зупиняється серце, настає смерть, бо тканинам не постачається кисень і поживні речовини, а також не з них виводяться продукти розпаду.

2.   Будова та функції серця.

Розповідь учителя

Серце — порожнистий м’язовий орган, що має форму конуса. Воно розташоване всередині грудної клітки. У лівій половині грудної клітки розміщується 2/3 серця, і тільки 1/3 лежить у правій її половині. Вважають, що розміри серця відповідають у середньому розмірам складеної в кулак кисті руки даної людини. Маса серця в дорослої людини становить 250–350 г.

Проекція зображення на екран

 

Стінка серця складається з трьох шарів: зовнішнього, середнього та внутрішнього.

Складання опорного конспекту.

Стінки серця:

а)   епікард (зовнішня стінка, сполучна тканина);

б)   міокард (середня стінка, м’язова тканина);

в)   ендокард (внутрішня стінка, сполучна тканина).

Проекція зображення на екран або використання демонстраційних таблиць

 

Завдання учням

 

•    Зверніть увагу на зображення серця та визначте, у якій частині найкраще розвинутий міокард. Із чим це пов’язано?

(Міокард особливо розвинений у стінці лівого шлуночка, оскільки на нього припадає найбільше навантаження.)

Розповідь учителя

Зовні серце оточене еластичною навколосерцевою сумкою — перикардом, що оберігає його від перерозтягнення під час наповнення кров’ю.

Між навколосерцевою сумкою та серцем міститься рідина, зволожуюча серце.

Запитання до учнів

•    Яке значення має ця рідина?

(Зменшує тертя серця під час скорочення об стінки перикарду.)

Серце розділене суцільною перегородкою на дві ізольовані одна від одної частини — ліву й праву. У верхній частині обох половин розташовані праве й ліве передсердя, у нижній частині — правий і лівий шлуночки. Отже, серце в людини, як і в усіх ссавців, чотирикамерне.

•    Пригадайте, у якій частині серця в ссавців була венозна кров, а в якій — артеріальна?

(У правій половині серця міститься венозна кров, у лівій — артеріальна.)

Самостійна робота з підручником

Запитання для опрацювання

•     Чому кров у серці рухається в одному напрямку — від передсердь до шлуночків, від шлуночків до кровоносних судин?

Очікувана відповідь учнів

Передсердя й шлуночки сполучаються між собою отворами, на краях яких є стулкові клапани. Під час скорочення передсердь стулки клапанів звисають усередину шлуночків. Тому кров вільно проходить із передсердь у шлуночки. Коли скорочуються шлуночки, стулки клапанів піднімаються й закривають вхід у передсердя. Тому кров рухається лише в одному напрямку: від передсердь до шлуночків. Між лівим шлуночком і аортою, правим шлуночком і легеневою артерією розташовуються півмісяцеві клапани, що забезпечують рух крові тільки в одному напрямку — із шлуночків до кровоносних судин.

 

3.         Властивості серцевого м’яза.

Розповідь учителя

Серцевий м’яз має такі фізіологічні властивості: збудливість, провідність, скоротливість, автоматію.

Робота в групах

1 група — Охарактеризувати таку фізіологічну властивість серця, як збудливість.

2 група — Охарактеризувати таку фізіологічну властивість серця, як провідність.

3 група — Охарактеризувати таку фізіологічну властивість серця, як скоротливість.

4 група — Охарактеризувати таку фізіологічну властивість серця, як автоматія.

Результати самостійного опрацювання

Збудливість — це здатність серця переходити зі стану спокою до робочого стану під впливом різних подразників (механічних, хімічних, електричних). Наприклад, після зупинки серця його функцію можна знову відновити, ритмічно натискуючи руками на грудну клітку. Збудження, яке виникає в будь-якій ділянці серця, поширюється по всьому серцю. Цю властивість називають провідністю. При поширенні збудження по серцю в ньому виникають електричні струми, що можуть бути зареєстровані за допомогою спеціального приладу — електрокардіографа. Збудження серцевого м’яза супроводжується його скороченням завдяки його властивості, як і скелетних м’язів, до скоротливості. Автоматія серця — це здатність серця скорочуватися під впливом імпульсів, які виникають у самому серці. У серцевому м’язі містяться спеціальні клітини, у яких автоматично виникають ритмічні імпульси. Ці імпульси поширюються по серцевому м’язу й задають ритм його скороченню. Завдяки автоматії серце скорочується незалежно від нервових і гуморальних впливів. Автоматія серця дає змогу підтримувати життєдіяльність організму навіть при порушенні діяльності нервової системи.

Доповнення вчителя

Якщо вирізати серце жаби і перемістити на скельце, то воно в деякий час продовжує скорочуватися, але незабаром припиняє свою діяльність. Якщо через це серце пропустити сольовий розчин, що заміняє кров, то воно довгий час працюватиме. Таке серце називають ізольованим. Ще в 1902 році російський учений О. О. Кулябко довів можливість підтримання життєдіяльності ізольованого серця людини. Він оживив серце дитини через 20 годин після його смерті пропусканням через судини серця сольового розчину. Усі ці досвіди показують, що причини, які викликають автоматичну діяльність серця знаходяться в самому серці.

Постановка проблемного питання

•    У процесі серцевої діяльності серцевий м’яз виконує велику роботу. Тому він потребує надходження поживних речовин і кисню та виведення продуктів розпаду. Як це відбувається?

Очікувана відповідь учнів

Це відбувається через власні артерії, по яких кров надходить до серця, та через власні вени, по яких кров іде від стінки серця в праве передсердя.

Доповнення вчителя

Судини, які постачають багату киснем кров до серцевого м’яза, відомі під назвою коронарних артерій, а судини, по яких кров рухається від стінки серця,— коронарних вен. По коронарних судинах протікає приблизно 5 % хвилинного об’єму крові, при важкій роботі цей потік може збільшитись у 4 рази.

4.   Серцевий цикл. Робота серця.

Слово вчителя

Із кожним скороченням серце дорослої людини у стані спокою викидає у велике та мале кола близько 60 мілілітрів крові (у дітей ця цифра менша, але частота скорочень більша, що й забезпечує нормальний серцевий викид). Помноживши цей обсяг на кількість скорочень за одну хвилину, скажімо 70 (у спокої), одержуємо 60 × 70 = 4200 мілілітрів, або близько 4–4,5 літра за хвилину. Виходить, за одну годину серце перекачує 4,5 × 60 = 270 літрів, а за добу 270 × 24 = 6480 літрів крові, або близько 170 мільйонів літрів крові за 70 років, за допомогою 100 000 скорочень і розслаблень протягом однієї тільки доби, або 2,5 мільярда протягом життя.

•    Чим пояснити таку велику працездатність серця?

•    А як ви думаєте, чи потрібно серцю відпочивати?

(Обговорення відповідей учнів.)

Розповідь учителя

Серце працює ритмічно. Скорочення (систола) чергується з розслабленням (діастола). Скорочення та розслаблення передсердь і шлуночків за нормальних умов суворо взаємоузгоджені й становлять єдиний цикл роботи серця.

Пошукова робота з підручником

— Скільки триває скорочення передсердь? (0,1 с)

— Скільки триває скорочення шлуночків? (0,3 с)

— Скільки часу триває загальне розслаблення серця? (0,4 с)

— Скільки часу складає серцевий цикл? (0,8 с)

 

І — наповнення передсердь кров’ю; ІІ — скорочення передсердь; ІІІ — скорочення шлуночків; ІV — загальне розслаблення передсердь і шлуночків

Пояснення вчителя

Серцевий цикл починається зі скорочення передсердь, яке триває 0,1 секунди. За цей час кров із передсердь через клапани виштовхується в розслаблені шлуночки. Після закінчення скорочення передсердь скорочуються шлуночки й венозна кров із правого шлуночка виштовхується до легеневої артерії, а артеріальна кров із лівого шлуночка — до аорти. Скорочення шлуночків триває приблизно 0,3 секунди. Після цього вони розслаблюються і протягом наступних 0,4 секунди весь серцевий м’яз перебуває в стані спокою або загального розслаблення. Тривалість серцевого циклу становить 0,8 секунди. Період відпочинку в 0,4 секунди достатній для того, щоб серце повністю відновило свою працездатність. При збільшенні частоти серцевих скорочень тривалість серцевого циклу скорочується, в основному, за рахунок періоду відпочинку.

 

Видатний американський кардіолог Пол Вайт свого часу сказав: «Серце настільки сильне, що здатне битися до 150 років. Тому його хвороби і коротке життя — наслідок власних помилок».

•    Що впливає на роботу серця?

Завдання групам (випереджальне завдання).

1 група — Вплив на серцеву діяльність недосипання й дефіциту руху.

2 група — Вплив на серцеву діяльність тютюнопаління.

3 група — Вплив на серцеву діяльність відсутності контролю за вагою і кров’яним тиском.

4 група — Вплив на серцеву діяльність надлишок жирів у раціоні.

Короткі презентації груп

1 група

Недосипання. Вірогідність перевтоми й наступного за ним навантаження на серце та нервову систему в людей, які сплять менше за 8–9 годин, збільшується на 70 %.

Дефіцит руху. Фізична активність приводить у тонус роботу серцево-судинної системи. Навіть півгодини легкої гімнастики раз на день достатньо для зміцнення серцевого м’яза! Плавання, біг, катання на роликах і велосипеді, йога, танці, спортивна ходьба — заняття будь-яким видом спорту (окрім шахів) позитивно позначається на стані здоров’я. Але уникай надмірних фізичних навантажень — вони потовщують серцевий м’яз, змушуючи його працювати в прискореному режимі. Привчай організм до навантажень поступово. Щоб визначити рівень допустимого навантаження на організм і скласти уявлення про стан серцево-судинної системи, ти можеш у клініці пройти велоергометрію або тест-ходьбу на біговій доріжці з одночасною ЕКГ.

2 група

Паління. Якби люди не палили, щорічно від хвороб серця вмирало б на 1,62 мільйона осіб менше! Якщо до 30 років паління, як правило, не викликає серйозних проблем, то з віком імовірність захворювань судин і появи злоякісних пухлин збільшується в кілька разів. Для кардіолога курець — людина із револьвером біля скроні.

3 група

Відсутність контролю за вагою й кров’яним тиском. Зайва вага створює величезне навантаження на серце та вносить серйозний розлад у роботу кровоносної системи. Якщо твій індекс маси тіла вищий за  25 одиниць — у тебе надмірна вага. Як розрахувати: ІМТ = вага (кг)/ріст (м)2. Нормальний ІМТ — від 18,5 до 25. Крім того, незалежно від ІМТ, необхідно підтримувати кров’яний тиск на рівні не вищому за 140/90 мм від. ст.

4 група

Надлишок шкідливих жирів у раціоні. Якщо приймати їжу з невисоким вмістом жирів невеликими порціями в один і той самий час, можна знизити рівень холестерину. Після 40 років слід регулярно перевіряти рівень холестерину й цукру в крові.

  • 5. Узагальнення і закріплення знань

5.1. Складання сенкана на тему «Серце».

Наприклад:                                                     Серце

Чотирикамерне, порожнисте

Скорочується, збуджується, проводить

Серцевий м’яз працює автоматично

Насос

5.2. «Мозковий штурм».

— Як здійснюється пристосування роботи серця до потреб організму? Наведіть конкретні приклади.

5.3. «Закінчи речення».

  • 6. Підбиття підсумків уроку

У процесі діалогу учні формулюють висновки щодо змісту уроку.

Заключне слово вчителя.

  • 7. Домашнє завдання

Індивідуальні та творчі завдання.

•  Скласти кросворд за темою уроку.

Категорія: Біологія 9 клас | Додав: uthitel (03.10.2014)
Переглядів: 6620 | Рейтинг: 3.7/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: