hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Біологія 9 клас

Урок № 14 Механізм скорочення м’язів. Сила м’язів. Втома м’язів

Урок № 14

Механізм скорочення м’язів. Сила м’язів. Втома м’язів

Лабораторна робота № 2. Втома при статичному і динамічному
навантаженні. Вплив ритму і навантаження на розвиток втоми

Мета уроку: сформувати в учнів знання про роботу і силу м’язів, їхню утомлюваність; дослідити втомлюваність м’язів під час статичного і динамічного навантаження; розглянути роль рухової активності для збереження здоров’я; розвивати творчу активність, критичне мислення; удосконалювати вміння спостерігати, аналізувати, творчо розв’язувати поставлені завдання; виховувати працелюбність, наполегливість.

Очікувані результати: учні характеризують скорочення м’язів, роботу скелетних м’язів, механізм стомлення; учні пояснюють роль рухової активності для збереження здоров’я; учні застосовують знання про особливості опорно-рухової системи для попередження травм і захворювань.

Обладнання: _____________________________________________________________________

Тип уроку: комбінований.

 • 1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

 • 2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

2.1. «Термінологічне лото».

(На дошці прикріплені різнокольорові аркуші, на зворотному боці яких написані терміни. Учні виходять до дошки, вибирають аркуш і дають визначення терміна.)

Приклади термінів: фасція, сфінктер, міофібрили, актин, міозин, сухожилля тощо.

2.2. «Знайди зайве».

Назвіть серед перелічених м’язів зайвий. Чому решту м’язів об’єднують в одну групу?

Діафрагма, м’язи стінки шлунка, скелетні м’язи, м’язи язика, мімічні м’язи.

2.3. «Біологічна задача».

— Опишіть, як відбувається згинання—розгинання руки в ліктьовому суглобі.

— Опишіть, як відбувається згинання—розгинання ноги в колінному суглобі.

2.4. Вправа «Знайди суму».

 • 3. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Відомий фізіолог І. П. Павлов прожив довге життя — 86 років. До кінця своїх днів він залишався бадьорим, фізично міцним, працездатним. У глибокій старості він писав: «Усе своє життя я любив і люблю розумову працю і фізичну, і, мабуть, все-таки другу — більше». Часто можна було бачити, як він копає грядку або їде на велосипеді, біжить на лижах. Це позитивно впливало на його наукову роботу. «Життя потребує руху»,— сказав Арістотель, і цього закону життя притримувався І. П. Павлов. Ми знаємо, що рухова активність залежить від скорочення м’язів, яке забезпечує переміщення тіла й окремих його частин у просторі. На сьогоднішньому уроці ми з’ясуємо, які фізичні властивості мають м’язи, яку роботу вони виконують.

Повідомлення теми уроку. Спільне з учнями визначення мети і завдань уроку.

4.  Засвоєння нового матеріалу

1.   Механізм скорочення м’язів.

 • Пояснення вчителя

Існує теорія ковзаючих ниток, яка пояснює механізм скорочення м’язового волокна.

Згідно із цією теорією, під час м’язового скорочення відбувається взаємне переміщення тонких і товстих ниток, при цьому довжина саркомера зменшується, а довжина ниток не змінюється. Власне ковзання здійснюється завдяки реакціям між виступами міозинових ниток і активними ділянками тонких ниток (кожний виступ спочатку прикріплюється до актинової нитки, потім тягне її, спричинюючи ковзання, опісля відпускає її й переміщується вздовж тонкої нитки до наступної точки прикріплення).

Схема будови м’язового волокна: світлі смужки — актин; темні — міозин.

2.   Сила м’язів. Утома м’язів

 • Розповідь учителя

До фізичних якостей м’язів належать сила, швидкість скорочення та витривалість.

 • Складання опорної схеми

 

Пригадайте з курсу фізики.

•     Що таке сила?

(Сила — фізична величина, що характеризує ступінь взаємодії тіл.)

Запитання для обговорення

•     Що таке сила м’язів?

Учитель вислуховує міркування учнів, а потім рекомендує звернутись до підручника й прочитати визначення цього поняття.

Сила м’язів — величина максимального напруження, яке може розвинути м’яз під час свого збудження.

Запитання до учнів

•     Від чого залежить сила м’язів?

Очікувана відповідь учнів

Сила м’яза залежить від величини м’яза, його довжини.

 • Доповнення вчителя

Сила м’яза також залежить від кількості одночасно збуджених волокон, частоти нервових імпульсів, що надходять до м’яза.

Пригадайте з курсу фізики.

•     Що таке швидкість?

(Швидкість — фізична величина, що відповідає відношенню переміщення тіла до проміжку часу, за який це переміщення відбувалось.)

Запитання до учнів

•     Що таке швидкість скорочення м’яза?

Учитель вислуховує міркування учнів, а потім рекомендує звернутись до підручника й прочитати визначення цього поняття.

Швидкість скорочення м’яза — час, за який м’яз скорочується та розслаблюється. Чим коротший цей час, тим більша швидкість скорочення.

 • Розповідь учителя

Витривалість — це здатність м’язів тривалий час підтримувати заданий ритм роботи. М’язи людини завжди перебувають у тонусі. Тонус м’язів — це стан їхнього постійного незначного напруження. Тонічне напруження різних м’язів забезпечує підтримку постави, кровоносного тиску, утримання внутрішніх органів. Причиною зниження тонусу можуть бути негативні емоції, порушення режиму дня, перевтома, нестача вітамінів.

Під час скорочення скелетні м’язи виконують механічну роботу.

Запитання до учнів

•     За якою формулою можна визначити механічну роботу?

Очікувана відповідь учнів

А = F × S = mgh

 • Розповідь учителя

Розрізняють статичну й динамічну роботу.

 • Самостійна робота з підручником

•     Чим динамічна робота відрізняється від статичної?

•     Яка робота приводить до швидкого втомлення?

Очікувані відповіді учнів

При статичній роботі м’язи напружуються, але не скорочуються (утримання вантажу, при поставі тіла). Така робота вимагає великої затрати енергії. Цей процес регулюється нервовими центрами. Коли нервові центри втомлюються, наступає стомлення.

При динамічній роботі м’язи по черзі скорочуються і розслаблюються (біг, ходіння, спортивні ігри). Динамічна робота менше стомлює, тому що м’язи під час розслаблення встигають відпочити.

 

 • Це цікаво

•    Показник ефективності роботи м’язів людини — ККД — може досягати 25–30 %. Тобто 30 % всієї енергії скорочення м’язів витрачається на механічну роботу, а 70 % перетворюється на тепло.

 • Розповідь учителя

Робота м’язів супроводжується втратами енергії. Енергія, необхідна для скорочення м’язів, утворюється в процесі окислення вуглеводів. Кінцевими продуктами цього процесу є вуглекислий газ і вода. Вуглекислий газ із кров’ю надходить у дихальний центр, який розміщується в довгастому мозку. Він регулює необхідну концентрацію кисню в крові. Така регуляція називається гуморальною.

Запитання до учнів

Яка фізична робота є найпродуктивнішою? Яка виконується із середнім навантаженням і в середньому ритмі?

 • Розповідь учителя

Виконання тривалої або інтенсивної роботи призводить до втоми м’язів. Утома — це тимчасове зниження або втрата працездатності м’яза, що наступає як результат його роботи й зникає після відпочинку. Втома м’яза наступає в результаті розвитку процесу втоми (відмови від роботи) в рухових нервових центрах ЦНС, нервово-м’язовому синапсі й безпосередньо в м’язі в результаті накопичення продуктів обміну та нестачі кисню.

Запитання до учнів

•     Втома корисна чи шкідлива для організму людини?

Очікувана відповідь учнів

Шкідлива.

Розповідь учителя

Але вчені стверджують, що вона корисна.

Запитання для самостійного опрацювання з підручником.

•     Чому втома корисна?

(Обговорення відповідей учнів.)

 • Створення опорного конспекту

Усунення причин стомлення м’язів

1.   Відновлення працездатності стомлених м’язів відбувається швидше під час переключення з одного виду роботи на інший. Такий відпочинок І. М. Сєченов назвав активним відпочинком. Наприклад, стомлена рука відпочиває швидше, коли працюють м’язи іншої руки.

2.   При розслабленні стомленого м’яза (стан спокою) кров виносить із нього продукти розпаду й приносить м’язу поживні речовини та кисень; стомлення зникає.

3.   Під час відпочинку відбувається не тільки відновлення працездатності м’язів, але навіть їх збільшення (понад відновлення). Завдяки цьому м’язи можуть виконувати ще більшу роботу, ніж до стомлення.

3.   Рухова активність і здоров’я.

 • Розповідь учителя

Стан скелета й м’язової системи має важливе значення для здоров’я людини. Правильна постава, тобто правильне положення тіла під час ходіння, стояння, сидіння, виконання різних видів роботи, є необхідною умовою для нормального розвитку та повноцінного функціонування внутрішніх органів. Розвитку правильної постави сприяє тренування м’язів. Під впливом тренувань м’язові волокна потовщуються, покращується автоматизація та координація м’язових рухів. Тренований м’яз швидко відновлює свою силу. Тренування діє сприятливо не тільки на м’язи, але й на стан скелета.

Завдання до учнів

•     Назвіть ознаки правильної постави людини.

Очікувані відповіді учнів

Помірні вигини хребта, розгорнуті плечі, прямі ноги з нормальним склепінням стопи, голова тримається прямо, живіт підтягнутий.

Завдання учням для самостійного опрацювання з підручником.

•     Які порушення постави розрізняють? Які причини їх виникнення?

(Обговорення відповідей учнів.)

 • Розповідь учителя

Найбільший відсоток дітей страждає на сколіоз.

•     Укажіть дії, яких необхідно дотримуватись, щоб запобігти розвитку сколіозу?

Очікувані відповіді учнів

Переносячи вантажі, необхідно їх рівномірно навантажувати на обидві руки; за столом сидіти рівно, не згинатись у бік; спати на ліжку з твердою поверхнею; регулярно виконувати фізичні вправи для поліпшення постави.

 • Повідомлення учнів

Рухова активність і здоров’я дітей

Рух — фізіологічна потреба організму, що росте, і природа проявила велику мудрість, зробивши майже всіх дітей непосидючими, такими, що прагнуть постійно бігати, стрибати, лазити. Споконвіку дорослим доводилося в основному обмежувати цю часом занадто бурхливу активність дітей. Зараз настає інша пора…

За нас тепер дуже багато роблять машини. Ми охоче користуємося ліфтами, міським транспортом, любимо відпочивати сидячи. Гіподинамія (стан зниженої рухової активності) стає відмітною рисою життя сучасної людини. Характерна для дорослих, вона підкрадається й до дитини. Перехід із дитячого садка в школу супроводжується значним, приблизно на 50 відсотків, зниженням рухової активності дітей. Дефіцит рухів прогресує в міру переходу з класу в клас, при цьому в дівчаток природна рухова активність набагато нижча, ніж у хлопчиків.

Дослідження останніх років переконують нас у тому, що «м’язовий голод» у дітей може призводити до більш виражених функціональних порушень, ніж у дорослих, істотно позначаючись на розвитку організму, на загальній фізичній і навіть розумовій працездатності.

Мала рухливість і тривале перебування в одноманітній позі за партою в школі та за столом удома сприяють порушенню постави, деформації хребта, плоскостопості.

Не можна забувати й про те, що навчальний процес досить щільний, що, хочемо ми цього чи ні, на школяра обрушується величезний потік інформації і по багатьох інших каналах. Усе це створює значні нервово-психічні навантаження. Протистояти їм можна лише фізичною активністю.

Необхідність рухів диктується ще однією обставиною — акселерацією, тобто прискоренням фізичного розвитку сучасних дітей.

Відомо, що зростання, вдосконалення функцій окремих органів нерідко відбувається нерівномірно. Відсталий в розвитку орган (найчастіше серце) змушений функціонувати з перевантаженням. Ось чому в рослих і начебто міцних хлопців, особливо в період статевого дозрівання, виникають симптоми вегето-судинної дистонії та інші відхилення, що стоять на межі норми й патології.

Акселерація — природний процес, призупинити її неможливо. Але домогтися більшої функціональної досконалості зростаючого організму, сприяти більш плавному його розвитку ми в змозі. А головний важіль такого впливу — рух.

Як же ліквідувати дефіцит рухів? Ось кілька конкретних рекомендацій лікарів:

1.   Займайтеся ранковою гігієнічною гімнастикою.

2.   Запишіться в спортивну секцію або туристичний клуб.

3.   Проводьте фізкультхвилинки під час приготування домашніх завдань.

4.   Використовуйте ходьбу, біг, рухливі ігри, катання на лижах і ковзанах.

5.   У вихідні дні запропонуйте вирушити сім’єю в невеликі піші походи, на лижні прогулянки!

 • 5. Узагальнення і закріплення знань

5.1. Лабораторна робота № 2. Втома при статичному і динамічному навантаженні. Вплив ритму і навантаження на розвиток втоми.

1) Інструктаж із правил безпеки учнів, інструкція № ___.

2) Виконання лабораторної роботи (згідно з інструкційною карткою).

5.2. Розв’язання задачі.

Штангіст підняв штангу масою 70 кг на висоту 2 м. Визначте виконану роботу.

(Розв’язання: А = 70 кг · 9,8 м/с2 · 2 м =1373 Дж.

Відповідь: виконана робота — 1373 Дж.)

5.3. «Закінчи речення».

 • 6. Підбиття підсумків уроку
 • 7. Домашнє завдання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________.

Зошит _________________________________________________.

7.2. Індивідуальні та творчі завдання.

Підготувати повідомлення на тему «Рухова активність і здоров’я дітей».

 

Категорія: Біологія 9 клас | Додав: uthitel (03.10.2014)
Переглядів: 3883 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: