hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Біологія 9 клас

Урок № 13 Будова і функції скелетних м’язів. Види м’язів

Урок № 13

Будова і функції скелетних м’язів. Види м’язів

Мета уроку: розглянути основні групи та види м’язів; визначити їхню роль у руховій діяльності людини; зробити висновок про залежність форми, розміру, розміщення м’язів від виконуваної функції; розвивати вміння класифікувати, аналізувати й узагальнювати навчальний матеріал; формувати вміння працювати в групах; формувати відповідальне ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.

Очікувані результати: учні називають основні групи м’язів; учні розпізнають на малюнках групи м’язів, скелетні м’язи; учні характеризують скорочення м’язів, будову скелетних м’язів, групи м’язів.

Обладнання: _____________________________________________________________________

Тип уроку: комбінований.

 • 1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

 • 2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

2.1. Індивідуальна робота за картками.

2.2. Вправа «Таємничий малюнок».

Перший учень показує по таблиці (або на екрані) кістку скелета людини, другий учень називає її, третій — указує відділ скелета, до якого вона належить, а четвертий — називає функції. Потім учні міняються ролями.

2.3. Вправа «Цікаві запитання».

— Як стосуються хребта числа: 7, 12, 5, 5, 4-5?

— Чому передні кінці 11-ї та 12-ї пар ребер не прикріплені до реберної дуги?

— Чому розміри хребців збільшуються від шийного до поперекового відділу?

— Навіщо між тілом і дугою хребців є отвори?

— Якою кісткою черепа футболісти зазвичай відбивають м’яч?

2.4. Розв’язування кросвордів, які учні склали вдома (учні обмінюються кросвордами із сусідами по парті).

2.5. Вправа «Установи відповідність».

Установити відповідність між відділами скелета людини та кістками, які до них належать.

 • 3. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Повідомлення теми уроку. Спільне з учнями визначення мети і завдань уроку.

4.  Засвоєння нового матеріалу

1.   Будова та функція скелетних м’язів.

 • Бесіда

Пригадайте.

•     Яку функцію виконують м’язи?

•     На які групи поділяються м’язи?

•     Яке значення скелетних м’язів?

 • Розповідь учителя

У людини нараховується близько 600 скелетних м’язів, які дають змогу людині переміщуватись у просторі, рухати окремими частинами тіла; є місцем запасання глікогену; завдяки специфічним рецепторам м’язового чуття допомагають контролювати положення тіла; допомагають серцю перекачувати кров.

Скелетні м’язи становлять близько 44 % маси тіла дорослої людини, спортсмени мають 50 % м’язової маси. Скелет людини та м’язи визначають фігуру тіла.

 

 • Проекція зображення на екран або використання таблиці «Будова м’язів»

 

Загальна макроскопічна будова м’яза.

1.   Кістка

2.   Проміжна сполучнотканинна оболонка

3.   Кровоносна судина

4.   М’язове волокно

5.   Фасція

6.   М’язовий пучок

7.   Черевце м’яза

8.   Сухожилок

Скелетні м’язи складаються із щільно укладених груп довгастих клітин — м’язових волокон, оточених своєрідним «футляром» зі сполучної тканини, який називається фасцією.

Запитання до учнів

•     Яке значення має фасція?

Очікувана відповідь учнів

Фасції відмежовують м’язи один від одного, зменшують їх тертя й перешкоджають їх розтягненню.

 • Розповідь учителя

Мінімальний структурний елемент скелетних м’язів — м’язове волокно, кожне з яких окремо є не тільки клітинною, а й фізіологічною одиницею, здатної скорочуватися. Це пов’язано з будовою такого волокна, що містить не тільки органели (ядро клітини, мітохондрії, рибосоми, комплекс Гольджі), але й специфічні елементи, пов’язані з механізмом скорочення — міофібрили. До складу останніх входять скоротливі білки актин і міозин (актин у вигляді тонких ниток, а міозин — товстих).

Чергування міофіламентів цих двох типів надає волокнам скелетних м’язів поперечної смугастості. У розслабленому м’язі товсті й тонкі міофіламенти лише дещо перекривають один одного. Коли м’яз скорочується, товсті волокна ковзають між тонкими, подібно до переплетених пальців. Унаслідок цього вкорочуються міофібрили та м’язові волокна — м’яз скорочується. Численні капіляри пронизують сполучну тканину, забезпечуючи надходження великої кількості кисню й глюкози, що потрібні для скорочення м’язів. У сполучній тканині також проходять лімфатичні судини та нерви.

М’язові волокна утворюють активну частину — черевце — найтовстішу середню частину м’яза, що переходить у пасивну частину — сухожилки, якими м’язи прикріплюються до кісток. Один із сухожилків м’яза є місцем його початку, другий — місцем прикріплення.

Початковий, нерухомий відділ м’яза називають головкою, а протилежний, перекинутий через суглоб до другої кістки,— хвостом. Сухожилок складається з паралельно розташованих колагенових волокон.

Скелетні м’язи завдяки своїй будові скорочуються від стимуляції нервовими імпульсами, тягнучи частину скелета у напрямку скорочення. Через те, що м’язи можуть лише тягнути, а не штовхати, вони розміщені на протилежних поверхнях частин скелета. Тому рух, спричинений однією групою м’язів, завжди можна нейтралізувати протилежною їй групою м’язів.

 • Повідомлення учня

Скоротливі білки

Актин — скоротливий білок, що складається з 375 амінокислотних залишків із молекулярною масою 42 300, що становить близько 15 % м’язового білка. Під світловим мікроскопом більш тонкі молекули актину виглядають світлою смужкою (так звані Ι-диски). У розчинах із малим вмістом йонів актин міститься у вигляді поодиноких молекул із кулястою структурою, однак у фізіологічних умовах, у присутності АТФ та йонів магнію, актин стає полімером і утворює довгі волокна (актин фібрилярний), які складаються з двох спірально закручених ланцюжків молекул актину. З’єднуючись з іншими білками, волокна актину набувають здатності скорочуватися, використовуючи енергію, що міститься в АТФ.

Міозин — основний м’язовий білок, вміст його в м’язах досягає 60 %. Молекули складаються з двох поліпептидних ланцюжків, у кожному з яких міститься понад 2000 амінокислот. Білкова молекула дуже велика (це найдовші поліпептидні ланцюжки, існуючі в природі), а її молекулярна маса доходить до 470 000. Кожний із поліпептидних ланцюжків закінчується так званою головкою, до складу якої входять два невеликі ланцюжки, що складаються з 150 190 амінокислот. Ці білки проявляють ензиматичну активність АТФази, необхідну для скорочення актоміозину. Під мікроскопом молекули міозину в м’язах виглядають темною смужкою (так звані А-диски).

2.   Види м’язів.

 • Проекція зображення на екран

 

 

М’язи різної форми:

А — веретеноподібний;

Б — двоголовий;

В — двочеревцевий;

Г — м’яз із сухожильними перемичками;

Д — двоперистий;

Е — одноперистий;

1 — черевце;

2 — сухожилок;

3 — сухожильна дуга;

4 — сухожильна перемичка.

 • Розповідь учителя, складання опорних конспектів

Основні групи м’язів

а)   За формою:

•    веретеноподібні;

•    квадратні;

•    трикутні;

•    колові;

•    хрестоподібні.

б)   Залежно від напряму пучків м’яза відносно сухожилка:

•    однопері м’язи, які прикріплюються до сухожилка під кутом з одного боку;

•    двопері, що прикріплюються до нього з обох боків;

•    багатопері, що розміщуються як віяло.

в)   За кількістю головок:

•    двоголовий (біцепс плеча);

•    триголовий (трицепс плеча);

•    чотириголовий (м’яз стегна).

г)   за розмірами:

•    довгі (кравецький м’яз);

•    короткі (міжхребцеві м’язи);

•    широкі (м’яз спини).

д)   За функцією м’язи поділяються:

•    згиначі та розгиначі;

•    відвідні та привідні;

•    привертачі та відвертачі;

•    стискачі (або сфінктери).

е)   За видами здійснення рухів:

•    агоністи, які виконують необхідний рух;

•    антагоністи, які протидіють цьому рухові;

•    синергісти, які сприяють агоністам;

•    фіксатори, які усувають із руху частину скелета, не потрібну для виконання руху.

(Слід чітко уявляти, що кожен із м’язів тіла людини при різних рухах може бути спочатку агоністом, потім синергістом і навпаки.)

є)   За місцем розміщення:

•    скелетні;

•    суглобові;

•    шкірні.

 

 

ж)  За кольором:

•    білі (в основі лежить менший вміст білкового пігменту міоглобіну, який зв’язує кисень, білі м’язи втомлюються швидше, проте відзначаються сильнішим та більш швидким скороченням);

•    червоні (в основі лежить більший вміст міоглобіну; у червоних м’язах запаси кисню більші, і вони можуть працювати довше без утоми).

 • Робота в групах

Завдання

•     Використовуючи матеріал підручника та додаткову літературу, схарактеризувати:

1 група — м’язи голови;

2 група — м’язи тулуба;

3 група — м’язи верхніх кінцівок;

4 група — м’язи нижніх кінцівок.

 • Презентація групами результатів своєї роботи
 • Заповнення таблиці

Групи скелетних м’язів

Групи м’язів

Функції

М’язи спини

Допомагають утримувати вертикальне положення тіла, забезпечують рухи хребта назад і вбік

М’язи грудної клітки

Беруть участь у диханні, забезпечують рухи верхніх кінцівок

М’язи живота

Беруть участь у згинанні тулуба вперед, убік, утворюють черевний прес — сприяє утриманню внутрішніх органів, випорожненню, пологам

М’язи верхніх кінцівок

Забезпечують рухи; відведення кінцівки, рух вперед-назад, колові рухи

М’язи нижніх кінцівок

Забезпечують утримання тіла, переміщення в просторі

М’язи голови

Жувальні сприяють пережовуванню їжі, а мімічні забезпечують відображення емоційного стану організму людини

 

 • Повідомлення учня

Мімічні м’язи

Вираз обличчя — один із проявів багатого емоційного життя людини — залежить від однакового набору м’язів. Підраховано, що їх на обличчі та шиї близько 25 %. М’язи обличчя називають також мімічними м’язами. Одним своїм кінцем вони кріпляться до кістки, а іншим — вплітаються в шкіру. Під час скорочення мімічних м’язів змінюється натяг шкіри, і стає іншим рельєф шкіри. Так і формується певний вираз обличчя. Недарма кажуть: «У нього на обличчі все написано». Лобовий м’яз називають м’язом уваги або злості; м’яз, що рухає брови, м’язом болю; верхню частину колового м’яза ока — м’язом роздуму, повіковий м’яз — м’язом радості; нижню частину колового м’яза ока — м’язом привітності та покірливості; м’яз, що піднімає верхню губу,— м’язом плачу гірких сліз, а також м’язом скупості. Навколо рота розміщуються м’язи сміху, заздрості, горя, відрази.

 

 

 • 5. Узагальнення і закріплення знань

5.1. Тестові завдання на встановлення однієї правильної відповіді.

1. Скільки відсотків від загальної маси тіла в дорослої людини становлять м’язи?

А  30 %                         

Б  44 %                         

В  65 %

Г  10 %

2. Як називається тонка сполучнотканинна оболонка, якою зверху вкритий увесь м’яз?

А  кутикула                  

Б  фасція                      

В  сарколема

Г  глікокалікс

3. До складу м’язового волокна входять білки:

А  актин і міозин        

Б  міозин і альбумін    

В  альбумін і актин

Г  фібрин і фібриноген

4. На кістках плеча спереду розміщений:

А  розгинач — триголовий м’яз

Б  згинач — двоголовий м’яз

В  дельтоподібний м’яз

Г  кравецький м’яз

5. Укажіть приблизну кількість скелетних м’язів, що налічуються в тілі людини:

А  200                           

Б  400                           

В  500

Г  600

6. Укажіть, який м’яз у тілі людини має найбільшу довжину:

А  чотириголовий м’яз стегна

Б  кравецький

В  великий сідничний

Г  прямий м’яз живота

5.2. Вправа «Мозковий штурм».

— Поясніть вислів відомого хірурга М. Пирогова «Не знаючи топографії і будови м’язів, хірург не може працювати».

5.3. Фронтальна бесіда.

1. Яке значення скелетних м’язів?

2. Яка мікроскопічна будова скелетних м’язів?

3. Що призводить до збільшення м’язового волокна?

4. На які групи поділяються скелетні м’язи?

5. Що здатна відтворити людина за допомогою мімічних м’язів?

5.4. Вправа «Швидкі запитання».

 • 6. Підбиття підсумків уроку
 • 7. Домашнє завдання

Індивідуальні та творчі завдання.

Підготувати повідомлення на тему «Скоротливі білки м’язів».

Категорія: Біологія 9 клас | Додав: uthitel (03.10.2014)
Переглядів: 7196 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: