Головна » Статті » Середня школа » Біологія 9 клас

Урок № 10 Будова і функції опорно-рухової системи. Кісткова й хрящова тканини

Урок № 10

Будова і функції опорно-рухової системи.
Кісткова й хрящова тканини

Лабораторна робота № 1. Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м’язової тканин

Мета уроку: сформувати в учнів знання про будову і функції опорно-рухової системи; охарактеризувати кісткову й хрящову тканини, розглянути їх під мікроскопом; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; закріпити індивідуальні вміння складати запитання; удосконалювати вміння й навички роботи з таблицями, схемами, мікроскопом; виховувати потребу в здоровому способі життя.

Очікувані результати: учні називають значення опорно-рухової системи; учні розпізнають на малюнках види кісток; учні характеризують функції опорно-рухової системи, кісткову і хрящову тканини; учні пояснюють взаємозв’язок між будовою і функціями хрящової та кісткової тканини.

Обладнання: _____________________________________________________________________

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

  • 1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

  • 2. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда

1. Що таке орган?

2. Що таке фізіологічна система?

3. Які фізіологічні системи характерні для організму людини?

4. Що таке функціональна система?

5. Наведіть приклад функціональної системи.

  • 3. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

«Чарівність — це краса в русі»,— говорив німецький поет Лессінг.

— За допомогою якої системи органів ми рухаємось? (Опорно-рухової.)

— Що входить до її складу? (Скелет, м’язи.)

Відомо, що велика гомілкова кістка людини, маючи масу 0,5 кг, витримує у вертикальному положенні навантаження 1500 кг. Ейфелева вежа була створена за аналогією будови стегнової кістки.

— Які функції виконують кістки в організмі людини?

— Чому їхня міцність поступається лише високоякісній сталі?

Але незважаючи на велику міцність, кістка все-таки може поламатися!

— Чому так буває?

— Чому в малих дітей кістки гнучкі, а в людей похилого віку — крихкі?

— Чому в разі захворювання роблять пересадку кісткового мозку?

На ці та інші запитання ви зможете дати відповіді в кінці уроку.

Повідомлення теми уроку. Спільне з учнями визначення мети і завдань уроку.

4.  Засвоєння нового матеріалу

План пояснення нового матеріалу

1.   Будова й функції опорно-рухової системи

Розповідь учителя

Сьогодні ми вже згадували, що до складу опорно-рухової системи входять кістки скелету та м’язи.

Запитання учням

•     Чи пов’язані між собою м’язи та скелет і як саме? (Обговорення запитання.)

Узагальнення вчителя

Отже, до системи органів руху та опори належать: скелет, зв’язки, суглоби та м’язи. При цьому система працює як єдине ціле.

Розповідь учителя

Кожний орган і кожна система виконують певні функції. Щоб встановити функції цієї системи, спочатку розглянемо її назву: опорно-рухова.

Запитання учням

•    Із яких двох слів складається назва?

•    Що таке рух? Яку роль відіграє рух у житті людини?

•    Що таке опора?

Виходячи з назви, з’ясуємо, які функції виконує опорно-рухова система.

Очікувані відповіді учнів

Опорну та рухову.

Розповідь учителя

Крім опорної та рухової, ця фізіологічна система також виконує й захисну функцію.

•    У чому полягає значення захисної функції?

Очікувана відповідь учнів

Скелет і м’язи захищають органи від ушкодження.

Вправа «Мікрофон»

•    Які органи захищає скелет і м’язи від пошкодження?

Очікувані відповіді учнів

•    Печінку (нижній відділ хребта, м’язи живота)

•    Головний мозок (череп)

•    Серце (грудна клітка)

•    Легені (грудна клітка і її м’язи)

•    Спинний мозок (хребет)

•    Сечовий міхур (кістки тазу)

Самостійна робота з підручником

Запитання учням

•    Які ще функції виконує опорно-рухова система?

Очікувана відповідь учнів

•    Кровотворна (у голівці кісток, а також у плоских кістках міститься червоний кістковий мозок, у якому утворюються клітини крові)

•    Бере участь у мінеральному обміні

 

Демонстрація результатів досліду «Хімічний склад кісток»

Учитель демонструє учням дві кістки.

Перша була замочена на добу у 10%-ний розчин хлоридної кислоти. Кістка стала гнучкою й пружною. Друга була повільно прожарена й стала крихкою.

Запитання до учнів

•     Чому з кістками відбулись такі зміни?

Очікувані відповіді учнів

Під час перебування кістки в хлоридній кислоті відбулось розчинення мінеральних речовин. Залишились органічні, які надають їй гнучкості та пружності. Під час прожарювання органічні речовини згоріли, вода випарувалась, а залишились мінеральні речовини, які надають кістці твердості й міцності.

Формулювання висновку

Отже, органічні речовини надають кісткам гнучкості й пружності, а неорганічні — твердості й міцності.

Розповідь учителя

До складу кісткової тканини входять:

 

30 % органічних речовин

 

60 % неорганічних речовин

 

10 % води

Основою органічних речовин кістки є волокнистий білок — колаген. Із мінеральних речовин у кістках найбільше солей кальцію та фосфору. Крім них до складу кістки входять Магній, Алюміній, Фтор, Свинець, Стронцій, Уран, Кобальт, Залізо та інші елементи.

У малих дітей у кістці міститься порівняно більше органічних речовин, тому їхні кістки відрізняються більшою гнучкістю й рідко ламаються. У кістках людей похилого віку із часом збільшується кількість неорганічних речовин, унаслідок чого вони стають крихкими й ламаються порівняно часто внаслідок травм. При тривалих фізичних навантаженнях, неправильних положеннях тіла кістки скелета, особливо хребта, викривляються.

Постановка проблемного запитання

Якісний склад кістки змінюється в залежності від складу їжі. Видатний російський анатом П. Ф. Лесгафт виконав цікаві досліди. Він годував чотири групи цуценят різною їжею: молочною, м’ясною, змішаною та рослинною. У кістках цуценят, яких учений годував молоком або м’ясом, співвідношення органічних і неорганічних речовин було приблизно 1 : 1. Значно менше неорганічних речовин у кістці при змішаному харчуванні й особливо при харчуванні рослинною їжею, де це співвідношення виражається як 1 : 2.

Як ви думаєте, чим будуть відрізнятися кістки цуценят, яких годували рослинною їжею, від кісток цуценят, яких годували м’ясною та молочною їжею?

Відповідь:

Кістки цуценят, яких годували рослинною їжею, будуть більш м’які, тому що рослинна їжа, на відміну від м’ясної та молочної, містить менше солей Кальцію та Фосфору.

2.   Кісткова й хрящова тканини.

Запитання до учнів

•     З якої тканини побудований скелет людини?

(Із кісткової та хрящової.)

Робота в парах

(Один з учнів самостійно вивчає особливості кісткової тканини, інший — хрящової, а потім вони співпрацюють у парах і обмінюються інформацією.)

Додатковий матеріал

Кістка — це живий орган, який виконує в організмі певні функції й має свою будову. Клітини кісткової тканини (остеоцити) мають численні тонкі відростки, за допомогою яких вони з’єднуються між собою. Міжклітинна речовина кісткової тканини утворена пластинками із щільної, дуже твердої речовини. Розташування пластинок нагадує сітку. Така будова надає їм міцності.

Хрящова тканина складається з великих витягнутих клітин — хондроцитів та значної кількості аморфної міжклітинної речовини. Залежно від структури міжклітинної речовини розрізняють три види хрящової тканини: гіаліновий, еластичний та волокнистий хрящі.

В організмі людини найбільш поширений гіаліновий хрящ, з якого побудовані більша частина скелета зародка, суглобові та реберні хрящі, а також хрящі носової перегородки, трахеї, бронхів. При невеликому збільшенні хряща видно, що він прозорий і має блакитний відтінок. Зовні він укритий перихондрієм і складається із хондроцитів округлої, овальної та кулястої форм діаметром 5–25 мкм. У міжклітинній речовині, яку в хрящі називають хрящовим матриксом, міститься велика кількість колагенових волокон, що утворюють тонкі сплетення.

Еластичний хрящ відрізняється від гіалінового тим, що в хрящовому матриксі крім колагенових волокон є еластичні, які надають хрящу гнучкості, еластичності, а також жовтуватого забарвлення та меншої прозорості. Еластичний хрящ утворює основу надгортанника, вушної раковини, зовнішнього слухового проходу та деяких інших органів.

Особливе місце серед хрящової тканини займає волокнистий хрящ, який за структурою нагадує гіаліновий хрящ та сухожилок. Він складається з округлих та витягнутих хондроцитів, а також пучків колагенових волокон. З волокнистого хряща побудовані міжхребцеві диски та місця переходів від сухожилків до кісток.

Хрящі не містять кровоносних судин і живляться за рахунок охрястя — зовнішнього сполучнотканинного шару хряща.

Заповнення схеми

3.   Будова кісток.

Завдання учням

•     Розгляньте зображення кісток скелету людини. Чим вони відрізняються? На які групи їх можна розподілити

 

Проекція зображення на екран або використання як роздавального матеріалу

Очікувані відповіді учнів

Довгі, короткі, плескаті.

Корекція відповідей учнів учителем, складання опорної схем

Це цікаво

•    Кістка витримує стискування 10 кг/мм2 (подібно до чавуну). Щоб переламати ребро, необхідна сила в 110 кг/см2.

•    Опір свіжої кістки на розрив такий же, як у міді, і в 9 разів більший, ніж у свинцю.

•    Найбільшою є велика стегнова кістка (0,5 м), а найменшою — стремінце (3 мм).

•    Під час ходіння кістки ніг людини витримують навантаження в 120 кг, а під час бігу — 220 кг.

•    Кістки легкоатлета, який стрибає в довжину, під час приземлення витримують навантаження 9 т.

Розповідь учителя (з демонстрацією таблиці «Будова кістки» або проектування зображення на екран)

Зовні довга (трубчаста) кістка повністю покрита окістям, за виключенням суглобової поверхні, яка покрита суглобовим хрящем. На малюнку можна побачити два шари окістя. Зовнішній грубий, волокнистий містить багато кровоносних, лімфатичних судин та нервів. Внутрішній тонкий, ніжний, він забезпечує ріст кістки в товщину, регенерацію в разі переломів. Під окістям міститься щільна компактна речовина, крізь яку проходять кровоносні судини та нерви. Компактна речовина містить три види кісткових клітин: остеобласти, що забезпечують ріст кісток у товщину; остеоцити зрілі клітини кісток; остеобласти клітини, які розчиняють старі клітини та все те, що заважає росту. У кістках одночасно відбуваються два протилежні процеси: кістка потовщується внаслідок росту окістя й розчиняється з боку внутрішньої порожнини. На кінцях трубчастих кісток компактна речовина переходить у більш пористу за будовою губчасту, що складається з тонких пластинок. В основному вони розташовані в тих напрямках, у яких кістки зазнають найбільшого розтягу або стиснення. Складна будова кістки забезпечує максимальну міцність за малої маси й мінімальної витрати кісткового матеріалу. У разі постійного фізичного навантаження кістка потовщується, стає міцнішою. Але надмірне фізичне навантаження на кісткову систему або його відсутність може призвести до порушення балансу мінеральних солей та обміну речовин. У стані тривалого спокою маса кісткової тканини зменшується — відбувається атрофія через бездіяльність.

У губчастій речовині є комірки, у яких міститься червоний кістковий мозок. У дорослих він міститься в плоских кістках, голівках трубчастих кісток. У червоному кістковому мозку містяться різноманітні клітини крові та їхні попередники, що забезпечують кров необхідними клітинами. Порожнина трубчастих кісток заповнена жовтим кістковим мозком, що не бере участі в кровотворенні.

Це цікаво

•    Серед клітинних елементів червоного кісткового мозку найважливішими є стовбурові клітини, від яких походять усі формені елементи крові.

•    Серед клітинних елементів жовтого кісткового мозку велику кількість становлять ліпоцити (жирові клітини), які й надають мозку характерного жовтого кольору.

•    У період активного функціонування кровотворної тканини (у плода під час внутрішньоутробного розвитку людини та в новонароджених) увесь кістковий мозок є червоним. З ростом дитини частина його червоного кісткового мозку поступово заміщується жовтим. У дорослої людини жовтий кістковий мозок повністю заповнює порожнину трубчастих кісток, а червоний лишається в комірках губчастої речовини кісток. Зворотний процес часткової заміни жовтого кісткового мозку на червоний відбувається під час прискорення процесів кровотворення в організмі людини (наприклад після значної втрати крові).

  • 5. Узагальнення і закріплення знань

5.1. Лабораторна робота № 1. Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м’язової тканин.

1) Інструктаж із правил безпеки учнів, інструкція №______.

2) Виконання лабораторної роботи (згідно з інструкційною карткою).

5.2. «Ти — мені, я — тобі».

Учні складають запитання з вивченої на уроці теми, щоб поставити їх будь-кому зі своїх однокласників. Учень, який отримав запитання і дав на нього відповідь, має право поставити своє запитання.

  • 6. Підбиття підсумків уроку

«Закінчи речення».

Клітини кісткової тканини ... (остеоцити).

Клітини хрящової тканини ...(хондроцити).

Гнучкість і пружність кісткам надають ... (органічні речовини).

Основною органічною речовиною кістки є ... (білок колаген).

Твердість і міцність кісткам надають ... (мінеральні солі).

Хрящі живляться за рахунок ... (охрястя).

Зверху кістки вкриті ... (окістям).

Лопатка належить до ... (широких) кісток.

Життєдіяльність кістки забезпечують ... (нерви та судини).

Короткі кістки побудовані переважно з ... (губчастої речовини).

У червоному кістковому мозку утворюються клітини ... (крові).

З мінеральних речовин у кістці найбільше ... (солей Кальцію і сполук Фосфору).

Розрізняють такі хрящі: ... (гіаліновий, еластичний, волокнистий).

Трубчасті кістки всередині заповнені ... (жовтим кістковим мозком).

  • 7. Домашнє завдання

Індивідуальні та творчі завдання.

1. Скласти сенкани на теми «Кістка», «Хрящ».

2. Підготувати повідомлення на тему «Особливості росту та розвитку кісток».

 

Категорія: Біологія 9 клас | Додав: uthitel (03.10.2014)
Переглядів: 5657 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: