Головна » Статті » Середня школа » Біологія 8 клас

Урок № 2 Роль тварин у житті людини


 

Урок № 2

Роль тварин у житті людини

Мета уроку: поглибити знання учнів про різноманітність тваринного світу; з’ясувати значення тварин у природі та в житті людини; розвивати логічне мислення, творчу активність учнів; формувати ціннісні орієнтації на збереження природи.

Очікувані результати: учні наводять приклади значення тварин у природі та в житті людини; роблять висновок про значення тварин у житті людини.

Обладнання: ____________________________________________________________________

Тип уроку: комбінований.

1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

2.1. Виконання тестових завдань.

Вибрати одну правильну відповідь.

1. Наука, що вивчає представників тваринного світу,— це:

А екологія      В мікологія

Б біологія       Г зоологія

2. Вид — це:

А окремий організм

Б сукупність організмів, які подібні за особливостями будови та процесами життєдіяльності, вільно схрещуються між собою та дають плодюче потомство

В група подібних організмів

Г клас організмів

3. Найвищою систематичною одиницею є:

А вид       Б родина         В клас               Г царство

4. Основною систематичною одиницею є:

А вид       Б ряд               В родина           Г царство

5. Класифікувати організм — це означає визначити його:

А середовище життя                       В місце в системі органічного світу

Б спосіб життя                     Г хімічний склад

6. Близькі роди об’єднують у:

А види                                   В родини

Б типи                                               Г класи

7. Близькі родини об’єднують у:

А ряди                                               В класи

Б типи                                               Г царства

2.2. Перевірка сенканів на тему «Тварини» (частина домашнього завдання).

2.3.  «Коло ідей».

Робота в групах

— Чому науки зоологія і ботаніка виникли раніше за всі інші?

2.4. «Термінологічне лото».

(На дошці прикріплені різнокольорові аркуші, на яких зі зворотного боку написані терміни. Учні підходять до дошки, знімають аркуші та дають визначення термінам.)

Зоологія — це...

Етологія — це...

Зоогеографія — це...

Анатомія — це...

Систематика — це...

Фізіологія — це...

Екологія — це...

Вид — це...

 

3. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

А чи знаєте ви, що деяким тваринам вдячні люди споруджували пам’ятники? Насамперед заслужив пам’ятник один з найдавніших і найвірніших друзів людини — собака. У місті Ном штату Аляска стоїть бронзовий пам’ятник їздовому собаці Бальто, який у важку зимову негоду до-ставив пакунок з лікувальною сироваткою, врятувавши людей від епідемії тяжкої хвороби.

У Парижі височить пам’ятник сенбернару Баррі, який у Швейцарських Альпах відшукав понад 40 людей у снігових обвалах.

В американському місті Солт-Лейк-Сіті споруджено пам’ятник птахам мартинам за те, що вони врятували поля від нападу сарани. Установлено пам’ятники птахам і в інших країнах: у Канаді — канадській казарці, у Франції і Великій Британії — поштовим голубам.

У Парижі (перед Пастерівським інститутом) та в Токіо споруджено пам’ятники жабам — незамінним лабораторним тваринам, завдяки яким зроблено чимало важливих наукових відкриттів.

Це тільки незначна кількість тварин, яким завдячують люди. А чи можливе життя людини без тварин?

Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети та завдань уроку.

4. Засвоєння нового матеріалу

План пояснення нового матеріалу

1. Значення тварин у природі

Слово вчителя

Тварини відіграють важливу роль у житті нашої планети та в житті людини.

«Мікрофон»

Запитання до учнів:

— Яку роль відіграють тварини в природі?

(Технологія «Мікрофон» надає можливість учням сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи власну думку чи позицію.

Правила проведення:

— говорити має тільки той, у кого є символічний мікрофон;

— подані відповіді не коментуються і не оцінюються;

— коли хтось висловлюється, решта не має права перебивати, щось говорити, вигукувати з місця.

 

Додатковий матеріал для вчителя

Велике значення тварини мають у формуванні ландшафтів. За рахунок морських, переважно одноклітинних, тварин з твердим скелетом відбулося утворення осадових порід (крейди, вапняку та ін.), поклади яких займають велику територію на поверхні Землі. З діяльністю представників кишковопорожнинних тварин — коралових поліпів — пов’язане виникнення в теплих морях численних коралових островів та коралових рифів, загальна площа яких дуже велика.

Велика роль належить тваринам в утворенні ґрунту і кори вивітрювання. Дрібні круглі черви (нематоди), ґрунтові кліщі, дощові черви, личинки комах, різні ссавці та інші тварини, які у великій кількості живуть у ґрунті, розпушують ґрунт, сприяють аерації і проникненню вологи, збагачують органічними речовинами, підвищують родючість.

За участю тварин формується хімічний склад підземних і ґрунтових вод.

Велика кількість видів є кормом для інших тварин: риб, птахів, ссавців, деяких безхребетних. Тобто тварини входять до ланцюгів живлення.

Тварини впливають на життя рослин. Одні з них є запилювачами рослин (багато видів комах, деякі птахи — колібрі, нектарниці, окремі види летючих мишей), інші — переносниками насіння (багато птахів і ссавців). Значна кількість рослин взагалі не може існувати без тварин, тому що без допомоги останніх вони не можуть запилюватися або поширюватися. Велика кількість рослиноїдних тварин з’їдають рослини, сприяючи цим покращенню рослинного покриву.

Таким чином, беручи участь у кругообігу речовин у природі, впливаючи на стан і розвиток інших її компонентів, тварини відіграють значну роль у підтриманні динамічної рівноваги в живій природі.

Життя тварин тісно пов’язане з життям рослин, і тому зміни чисельності перших позначаються на загальному стані других. Різноманітні міжвидові відносини склалися і між тваринами, унаслідок чого вони всі перебувають у залежності одне від одного.

Усе це говорить про важливу роль, яку відіграють тварини в природних екосистемах.

2. Значення тварин у житті людини

«Мікрофон»

Запитання до учнів:

— Яку роль відіграють тварини в житті людини?

Очікувана відповідь учнів:

Багато які з них — важливе джерело харчування і сировина для промислового виробництва (сільськогосподарські тварини, риба, хутрові звірі, різноманітна дичина), мають естетичне значення, є об’єктами наукових досліджень, у тому числі медико-біологічних. Також багато видів тварин завдають шкоди сільському господарству, переносять збудників хвороб і викликають захворювання людини та сільськогосподарських тварин (найпростіші, гельмінти, комахи, гризуни та ін.).

Розповідь учителя

Послухайте дитячий віршик:

Як тварини стали свійськими

Одного разу до людини
Прийшли знайомитись тварини.
Найпершим кінь почав просити:
«Іго-го! Я буду в полі все робити».
«Му-му!» — корова буде всіх кормити.
«Гав-гав» — собака хатку боронити.
«Бе-бе!» — вівця вам вовну віддавати —
У теплий одяг одягати.
«Ко-ко! — нести яєчка курка обіцяла.—
А хто ж будити буде зранку нас?» — спитала.
«Кукуріку! — озвався півень.— Буду я!
Найперша пісенька моя!».
І з того часу ці тварини
Допомагають жить людині.

 

Дикі тварини є невичерпним джерелом для одомашнення. У наш час інтенсивно одомашнюються хутрові звірі (соболь, норка, лисиця та ін.), проводяться дослідження з приручення лося, страуса, білої куріпки, глухаря та ін. При виведенні нових порід і з метою поліпшення якості існуючих використовуються для схрещування їх близькі дикі родичі.

Багато тварин є продуцентами корисних речовин (мед, віск, шовк, лак, зміїна й бджолина отрута та ін.), які знайшли широке застосування в народній та офіційній медицині.

Оцінюючи значення окремих видів тварин для людини, слід відзначити, що абсолютно шкідливих, як і абсолютно корисних, тварин у природі немає. Значення кожного виду у природі різнобічне і часто суттєво змінюється залежно від його місцеперебування, сезону, чисельності та характеру господарської діяльності людини. Нейтральні або корисні види можуть стати шкідливими, а шкідливі — корисними.

Термін «шкідник» визначає такі організми, які здійснюють негативний вплив на виживання або благополуччя людини, діючи як паразити або переносники інфекцій, конкуруючи з людиною за їжу, волокнисті матеріали або інші корисні ресурси чи просто дошкуляючи їй. Тому визначення «шкідник» дуже суб’єктивне і відбиває лише точку зору людини. Дійсно об’єктивна, строго наукова думка полягає в тому, що концепція шкідника недоречна, адже кожний організм відіграє важливу роль у розвитку і збереженні екологічних угруповань. З огляду на це можна зробити висновок, що тільки один вид реально загрожує стабільності й подальшому існуванню живих систем на нашій планеті, і це — Людина розумна (Homo sapiens) — справжній шкідник!

Існує багато прикладів того, як тварини, які вважалися шкідливими, після ретельного вивчення їх біології і способу життя визнавалися, навпаки, дуже корисними. Тут можна сказати, зокрема, про хижаків, що є діючим фактором природного добору. Хижі тварини оздоровлюють популяції інших тварин, які є для них кормом. Регулюючи чисельність хижаків там, де їх багато і де вони завдають шкоди, слід турбуватися про охорону в місцях з їх низькою чисельністю.

Кожен вид має або може мати в майбутньому певне позитивне (пряме або опосередковане) значення для людини, і тому повне знищення якогось виду тварин неприпустиме.

Переконливими є й слова відомого американського еколога Олдо Леопольда: «Зберігати кожний гвинтик, кожне коліщатко — ось перше правило тих, хто намагається розібратися в невідомій машині».

 

Повідомлення учнів

Тварини та історія

З давніх-давен тварини стимулювали в людей потяг до прекрасного. Довершеність їхніх форм, граціозність і сила рухів, різноманітність і краса забарвлення сприяли розвиткові естетичних смаків і почуттів.

Тварини вабили, а іноді лякали людей, викликали їхній неослабний інтерес. Завдяки своїй корисності або через те, що вони загрожували життю та здоров’ю, тварини ставали об’єктом релігійного поклоніння.

У Стародавньому Єгипті — найдавнішій країні землеробства — багатьох тварин вважали священними. Дуже поширеним був культ священного бика Апіса, якого шанували як земне втілення бога Пта — покровителя мистецтв і ремесел. Жерці доглядали цих тварин у споруджених для них храмах, а після смерті їх бальзамували, прикрашали коштовностями і ховали у велетенських гранітних саркофагах (вагою понад 60 т) у спеціальних склепах. В ібісах (птахах ряду Лелекоподібні) єгиптяни вбачали втілення Тота (спочатку був богом Місяця, а пізніше — богом мудрості, покровителем наук). Великої шани зазнали й нільські крокодили: їх прикрашали коштовностями, годували добірною їжею. Єгипетська кобра, або гая, вважалася символом мудрості й могутності. Якщо хтось, навіть ненавмисно, вбивав кішку — також священну тварину, то розплачувався за це власним життям. А висічені з каменю зображення жука-гнойовика — скарабея носив майже кожен єгиптянин. Адже те, що жук качав кулі з гною, якими він живився, ототожнювалося з рухом Сонця по небу, а богом Сонця у єгиптян був Ра — найголовніший з усіх богів, творець світу.

Культ бика і корови був поширений у багатьох азіатських і європейських країнах. Залишки його ще й тепер можна зустріти в Індії. Мало того, що ці тварини вільно гуляють вулицями великих міст, у деяких місцевостях під час свята бога Бігу корів миють, чистять, іноді прикрашають квітами і кладуть у постіль господарів, які в цей час сплять у хліві на чистій соломі. В Індії досі священними вважаються макаки-резуси, яких там так багато (до 40 млн), що вони «збирають» чималу частку врожаю з полів. У Таїланді, Лаосі, Індії священними є білі слони (альбіноси). З плазунів об’єктом поклоніння в Індії є кобра, або очкова змія, а в деяких місцях Північної Бірми — королівська кобра, одна з найнебезпечніших отруйних змій.

Деякі тварини стали національними емблемами певних країн, їхні зображення трапляються на гербах і державних прапорах. У Сполучених Штатах Америки такою емблемою є білоголовий орлан. На гербі Гватемали красується квезаль — волелюбний, надзвичайно красивий птах, а на гербі Нової Зеландії — безкрилий птах ківі. На гербах і державних прапорах Австрії, Ірану, Ефіопії, Шрі-Ланки та інших країн зображені орли та леви — як символи могутності.

 

Тварини і культура

З тваринами пов’язано багато казок і легенд. Про них складали пісні та вірші, а їхні голоси, особливо пташині, відтворювали в музиці. Та насолода, яку одержували люди, слухаючи мелодійний спів птахів, сприяла появі чудових творів: «Соловей» О. Аляб’єва, «Жайворонок» М. Глінки, «Соловейко» М. Кропивницького, «Солов’їний романс» А. Кос-Анатольського, «Зозуленька» І. Шамо та ін. Ще значніше місце посідають птахи (журавлі, гуси, чайки, горлиці, зозулі тощо) у народних піснях.

Наскельні малюнки і скульптури, що зображують тварин, збереглися в деяких печерах, які слугували житлом для стародавніх людей. Чимало було художників-анімалістів і в пізніші епохи. Всесвітньо відомі такі шедеври образотворчого мистецтва, як «Граки прилетіли» (1871) О. Саврасова, «У голубому просторі» (1918) А. Рилова та інші полотна майстрів пензля, на яких зображено тварин.

У кіномистецтві значна увага приділяється створенню кінофільмів на природничу тематику різних жанрів, серед яких стрічки про тварин викликають найбільший інтерес глядача. Великою популярністю користувалася телевізійна передача «У світі тварин». Особливе місце в художній літературі належить анімалістичним творам. Видатні письменники-прозаїки Л. Толстой, А. Чехов, Д. Мамін-Сибіряк, І. Франко, Дж. Лондон та інші присвятили чимало казок, оповідань та повістей тваринам. А твори таких письменників-анімалістів, як В. Біанкі, М. Пришвін, Е. Сетон-Томпсон, користуються в нашій країні любов’ю і дітей, і дорослих.

Останнім часом особливу увагу читача привертають науково-популярні книги, авторами яких є вчені-зоологи (М. Плавильщиков, П. Мантейфель, Л. Беме, М. Звєрев та багато інших). Широко відомі імена таких талановитих популяризаторів зоологічної науки і захисників тваринного світу, як радянський письменник-анімаліст І. Акімушкін та англійський зоолог Дж. Даррелл.

5. Узагальнення і закріплення знань

5.1. «Творча лабораторія» (робота у творчих групах).

— Тварини — санітари довкілля. Доведіть це.

6. Підбиття підсумків уроку

Фронтальна бесіда

1. Схарактеризуйте роль тварин у природі.

2. Яку позитивну роль у житті людини відіграють тварини?

3. Яку негативну роль можуть відігравати тварини в житті людини?

4. До яких наслідків може призвести знищення «шкідливих» тварин людиною?

7. Домашнє завдання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Зошит _________________________________________________

7.2. Індивідуальні та творчі завдання.

1. Підібрати або самостійно скласти ребуси про тварин.

2. Скласти «Подяку тваринам» (твір-мініатюра).

 

 

Категорія: Біологія 8 клас | Додав: uthitel (03.12.2013)
Переглядів: 12173 | Рейтинг: 1.5/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: