hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Біологія 8 клас

Урок № 28 Клас Комахи. Загальна характеристика класу

Урок № 28

Клас Комахи. Загальна характеристика класу

Мета уроку: дати загальну характеристику класу Комахи; розглянути особливості будови комах у зв’язку з пристосуванням до середовища існування; удосконалювати вміння спостерігати, аналізувати, творчо розв’язувати поставлені завдання, уміння і навички роботи з природними об’єктами; виховувати наполегливість, працелюбність, культуру спілкування.

Очікувані результати: учні називають загальні ознаки комах; учні пояснюють пристосувальні особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності комах до середовища існування; учні порівнюють особливості організації комах.

Обладнання: ____________________________________________________________________

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

2.1. Індивідуальна робота учнів за картками.

2.2. Розгадування кросвордів.

Учні обмінюються кросвордами, які склали вдома.

2.3. Виконання тестових завдань.

Вибрати одну або декілька правильних відповідей.

2.4. Бесіда.

1. Які тварини належать до класу Павукоподібні?

2. Чим кліщі відрізняються від павуків?

3. Які кліщі розповсюджені у вашій місцевості?

4. Чим небезпечні іксодові кліщі?

2.5. Скласти пам’ятку «Як не захворіти на коросту».

2.6. Тест на встановлення відповідності.

Установити відповідність між назвами кліщів та наслідками їхньої життєдіяльності.

Кліщі

Що спричиняють

1    Коростяний свербун

А   Енцефаліт

2    Павутинний кліщ

Б   Псує продукти харчування (крупи, хлібопродукти)

3    Коморний кліщ

В   Знижує врожайність культурних рослин

4    Тайговий кліщ

Г    Коросту

 

Д   Утворення пухлин на органах рослин

 

Відповідь: 1 — Г, 2 — В, 3 — Б, 4 — А.

 

3. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Послухайте уривок з «Книги нічних метеликів» В. Холленда.

«Коли Місяць згасне назавжди, а полуденне Сонце буде ледве світитися темно-червоним світлом, коли всі моря замерзнуть, а полярні шапки, розповзаючись, зімкнуться на екваторі… коли давно спорожнілі міста порозсипаються на порох і будь-яке життя на планеті наблизиться до згасання, на плямі лишайнику, що росте на голих скелях, біля нетанучих снігів, під променями постарілого Сонця сидітиме, чистячи свої вусики, крихітна комашка — останній залишок тваринного життя на Землі».

3.1. Проблемне запитання:

— Чому, за твердженням автора, виживуть тільки комахи?

(Учні висловлюють свої припущення.)

3.2. Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети та завдань уроку.

4. Засвоєння нового матеріалу

1. Особливості зовнішньої будови комах

Розповідь учителя

Комахи — найбільш високоорганізований клас членистоногих, найбагатший за видовим складом. Комахи пристосувалися до найрізноманітніших умов існування. Вони живуть усюди — від полюсів до екватора, живляться найрізноманітнішою їжею; багато які з них ведуть паразитичний спосіб життя.

 

(Спроектувати зображення на екран або використати як роздавальний матеріал.)

Завдання для учнів:

— Розгляньте зображення та визначте спільні ознаки, характерні для цих тварин.

Очікувані відповіді учнів: сегментоване тіло, наявність трьох пар ходильних ніжок, наявність крил, одна пара вусиків тощо.

 

Залежно від способу пересування комахи кінцівки за будовою можуть бути:

1)   ходильні або бігальні (паличники, багато жуків);

2)   стрибальні (саранові, коники, блохи);

3)   риючі (капустянки, жуки-карапузи);

4)   хапальні (богомоли);

5)   плавальні (жуки-плавунці).

Крила утворюються як вирости покривного епітелію і закріплюються жилками. У більш примітивних видів передні та задні крила однакові за будовою і функцією, яку вони виконують (бабки). У мух і комарів розвивається лише передня пара крил, у віялохвостих — задня. Нерідко передні крила виконують захисну функцію, перетворюючись на надкрила (клопи, жуки). Багато видів комах повторно втратили крила (блохи, воші), що пов’язано з особливостями їхньої життєдіяльності. Крила приводяться в рух м’язами, що займають значний об’єм грудного відділу.

Запитання до учнів:

— Від чого залежить тип ротового апарату комах?

Очікувана відповідь учнів:

Тип ротового апарату залежить від способу життя і характеру живлення, наприклад у метеликів, які живляться переважно рідким нектаром, розвивається сисний хоботок, у комарів, які проколюють шкіру тварин і людини та висмоктують кров,— колючо-сисний; у бджіл, які злизують нектар і мед, а також розминають віск і пилок рослин,— гризучо-лижучий і т. п.

 

У багатьох дорослих комах, які не живляться, ротові органи взагалі не розвинені (одноденки).

2. Особливості процесів життєдіяльності комах

Робота в групах (самостійна робота учнів з підручником)

Завдання для груп:

І група — Які особливості будови травної системи комах?

ІІ група — Які особливості будови дихальної та видільної систем комах?

ІІІ група — Які особливості будови кровоносної системи комах?

IV група — Які особливості будови нервової системи комах?

V група — Які особливості розмноження комах?

(Виступи представників груп, відповіді на запитання однокласників.)

 

Заповнення таблиці

Внутрішня будова комах

Системи органів

Органи, що їх утворюють

Значення

 

 

 

 

 

Це цікаво

• Хрущ може тягти вантаж у 24 рази важчий, ніж важить сам.

• Кімнатна муха розрізняє за смаком близько 30 тис. різних речовин.

• Мешканці одного мурашника протягом робочого дня знищують понад 20 тис. комах.

• Чому комар, коли летить, дзижчить, а джміль гуде? Виявляється, що комар за секунду робить 600 помахів крильцями, а джміль менше — 200. Чим помахи частіші, тим тонший звук.

• На кожну людину припадає приблизно 100 млн комах.

• Тарган може сплюснутися до такої міри, що пролізе у щілину, завширшки трохи більшу за товщину аркуша паперу.

• Найбільша комаха в світі — сінгапурський паличник фібалозома, в якого довжина тулуба досягає 27 см, а з витягнутими ногами, у позі спокою, становить понад 40 см. У такій позі комаха, як і інші види паличників, так схожа на сучок чи гілку, що не тільки знайти, а й побачити її на кущі або дереві дуже важко. Паличники — один з найяскравіших прикладів захисної форми і забарвлення тіла комах.

5. Узагальнення і закріплення знань

Лабораторна робота № 6

Тема. Вивчення ознак пристосованості у зовнішній будові комах до середовища існування.

Мета: розглянути особливості зовнішньої будови комах на прикладі хруща; виявити ознаки пристосованості комах до середовища існування.

Матеріали та обладнання: колекції хрущів, голки, лупи, лінійки.

Хід роботи

1. Розгляньте хруща та визначте його форму і розміри тіла, забарвлення.

2. Випробуйте голкою міцність покриву тіла жука. Який він?

3. З яких відділів складається тіло комахи?

4. Визначте, які органи містяться на голові, їхню кількість і значення.

5. Розгляньте груди хруща. Скільки члеників вони мають? Скільки пар кінцівок прикріплюється до грудей?

6. Знайдіть на спині хруща надкрила й крила. Визначте, до якого відділу вони прикріплюються та їхнє значення.

7. Розгляньте черевце. Що ви на ньому побачили?

8. Заповніть таблицю.

Ознаки

Характеристика

Покрив тіла

 

Довжина тіла

 

Забарвлення

 

Відділи тіла

 

Органи голови

 

Органи грудей

 

Черевце

 

 

9. Зробіть висновок.

6. Підбиття підсумків уроку

«Швидкі запитання»

Учитель ставить запитання, учні повинні відповідати швидко, не роздумуючи.

1. На які відділи поділене тіло комах? (Голова, груди, черевце.)

2. Скільки пар вусиків мають комахи? (Одну.)

3. Яку функцію виконують жилки крил комахи? (Опорну.)

4. Чим утворений зовнішній скелет комах? (Кутикулою.)

5. Який орган дихання у комах? (Трахеї.)

6. Чи мають комахи серце? (Так, трубчасте.)

7. Назвіть органи виділення комах. (Мальпігієві судини.)

8. Що розташоване між внутрішніми органами в комах? (Пухка сполучна тканина — жирове тіло.)

7. Домашнє завдання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Зошит _________________________________________________

7.2. Індивідуальні та творчі завдання.

Підготувати повідомлення про поведінку комах.

ітр��$�<px �#w /i> Покрив __________ (хітиновий). Тіло сегментоване, поділяється на відділи — _____________ (головогруди і черевце). Кінцівки мають ________ (членисту) будову. Павукоподібні мають _____ (чотири) пари ходильних ніг. Порожнина тіла ______________ (змішана). _______ (хеліцери) слугують для прокушування зовнішніх покривів здобичі і введення в неї отрути. Травлення в павука починається поза його _________ (організмом) і називається ______________ (зовнішнім). Органи дихання — _____________ (легеневі мішки і трахеї). Органи виділення — ___________ (мальпігієві судини).

5.2. Бесіда.

1. Чому клас Павукоподібні належить до типу Членистоногі?

2. Які особливості процесу травлення павуків?

3. Назвіть відмінності між дихальною системою павуків і раків.

4. Чим відрізняються між собою органи зору в ракоподібних і павукоподібних?

5.3. «Малюнок-загадка».

Учням пропонується малюнок павука-хрестовика (зображення проектується на екран), у якому художником були допущені помилки. Учням необхідно виявити ці помилки і виправити їх.

5.3. «Коло ідей».

Завдання для груп:

— Павуки можуть перетнути океан, пролітаючи при цьому тисячі кілометрів. Це не вигадка, а факт. Як вони це роблять?

— В Індії був виявлений вид павука, який може обходитися без їжі… 18 років! Як таке може бути? Запропонуйте ваші версії.

 

6. Підбиття підсумків уроку

Учні самостійно підводять підсумки уроку, вказують на ознаки, притаманні представникам класу Павукоподібні.

7. Домашнє завдання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Зошит _________________________________________________

7.2. Індивідуальні та творчі завдання.

1. Підібрати народні прикмети, пов’язані з павуками.

2. Робота в групах

Опрацювати матеріал з теми (поширення, особливості будови та життєдіяльності, значення в природі та в житті людини):

I група — павуки;

II група — кліщі;

III група — скорпіони;

IV група — косарики.

Категорія: Біологія 8 клас | Додав: uthitel (04.12.2013)
Переглядів: 4951 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: