Головна » Статті » Середня школа » Біологія 8 клас

Урок № 23 Загальна характеристика типу Членистоногі


Урок № 23

Загальна характеристика типу Членистоногі

Мета уроку: ознайомити учнів із загальною характеристикою типу Членистоногі, особливостями їх організації та процесів життєдіяльності; розвивати логічне мислення, творчі здібності учнів; удосконалювати вміння встановлювати взаємозв’язки; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи.

Очікувані результати: учні називають ознаки типу Членистоногі; учні характеризують способи життя членистоногих; порівнюють особливості організації членистоногих та кільчастих червів; учні роблять висновок про більш високий рівень організації членистоногих.

Обладнання: ____________________________________________________________________

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку. Налаштування на робочий лад.

2. Актуалізація опорних знань учнів

«Мікрофон»

1. Що таке порожнина тіла?

2. Яка різниця між первинною і вторинною порожниною тіла?

3. Що таке рефлекс?

4. Які рефлекси ви знаєте?

5. Що таке інстинкт?

6. Які види симетрії ви знаєте?

7. Для яких тварин вони характерні?

3. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Відгадайте загадки:

Він мисливець хоч куди —
Сітки ставляє завжди.
А тоді сидить та слуха —
Чи не попадеться муха?
Вириватися не слід!
З’їсть він муху на обід. (Павук.)

 

На дні річному проживаю,
Я небезпечні клешні маю,
Довгі вуса, чорні очі,
А вперед іти не хочу! (Рак.)

 

Ні рак, ні риба, ні звір, ні птиця,
Голос тоненький, а ніс довгенький;
Хто його уб’є, той кров свою проллє. (Комар.)

 

Я із знаків зодіаку.
Ззовні схожий я на рака,
Зверху глянути — павук,
Та не дамся я до рук —
Не дивись, що сили мало:
На хвості я маю жало. (Скорпіон.)

 

Тіло як у черв’ячка,
Вуса наче у жучка,
Крила гарні, кольорові,
Наче квіточки казкові. (Метелик.)

3.1. Проблемне запитання:

— Що об’єднує цих тварин?

3.2. Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети та завдань уроку.

4. Засвоєння нового матеріалу

1. Різноманітність членистоногих, особливості їхньої зовнішньої будови

Розповідь учителя

Членистоногі — найбільш поширені в природі тварини. Це павуки, метелики, раки, скорпіони, кліщі та інші представники, яких загалом налічується близько 1,5 млн видів, тобто більшість тварин земної кулі як за кількістю видів, так і за абсолютною кількістю. Усіх їх згруповано у класи: Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи.

(Проектування зображень на екран або використання їх як роздавального матеріалу.)

Завдання для учнів:

— Розгляньте зображення та визначте спільні ознаки, які характерні для цих тварин.

Тип Членистоногі

Клас Ракоподібні

Клас Павукоподібні

Клас Комахи

    

 

 

Очікувані відповіді учнів: тіло сегментоване, сегменти неоднакові, наявність кінцівок, члениста будова кінцівок, наявність зовнішнього скелета тощо.

 

Розповідь учителя

У тілі членистоногих виділяють три відділи: голова, на якій знаходяться органи чуттів і органи захоплення їжі, груди, на яких розташовані органи пересування (кінцівки, крила), черевце. У деяких членистоногих голова і груди утворюють єдиний відділ тіла — головогруди.

Усі відділи тіла складаються із сегментів, кількість яких є важливою систематичною ознакою. Кінцівки складаються з декількох члеників і утворюють систему важелів, які приводяться в рух роботою м’язів. У різних сегментах вони виконують рухову, захисну, статеву та дихальну функції. Деякі кінцівки на голові перетворюються на ротові придатки — органи захоплення, утримання і подрібнення здобичі.

Тіло вкрите твердою оболонкою — кутикулою, основним компонентом якої є полісахарид хітин. Кутикула виділяється залозистими клітинами покривного епітелію. Вона утворює так званий зовнішній скелет. Хітиновий панцир нерозтяжний. У ракоподібних головогруди вкриті хітиновим щитом — карапаксом.

Запитання до учнів:

— Як відбувається ріст членистоногих? (Ріст організму можливий тільки в період линяння.)

— Які функції виконує зовнішній скелет?

Очікувані відповіді учнів:

Зовнішній скелет виконує такі функції:

1) захисну, попереджаючи механічні пошкодження;

2) служить місцем прикріплення м’язів;

3) запобігає випаровуванню води з поверхні тіла (ця властивість дозволила членистоногим освоїти суходіл).

Особливості будови членистоногих

Запитання до учнів:

— Пригадайте, які системи органів були характерні для кільчастих червів.

Для організму членистоногих характерні такі системи органів (схема зображена на дошці або проектується на екран):

 

— Які системи органів з’явилися у членистоногих? Чим це викликано?

 

Запитання для самостійного опрацювання:

— Які особливості травної системи членистоногих?

Самостійна робота учнів з підручником

Метод позначки

(Учні роблять позначки олівцем на полях під час самостійного опрацювання теоретичного матеріалу:

«ü» — інформація підтверджує попередні знання учнів;

«+» — нова інформація для учнів;

«–» — інформація суперечить знанням учнів;

«?» — інформація, незрозуміла під час читання, яка потребує додаткового пояснення.)

 

Розповідь учителя

Нервова система членистоногих організована за принципом черевного нервового ланцюжка. Кожний сегмент тіла несе нервовий вузол. Концентрація нервових вузлів у головному відділі призводить до утворення головного мозку, що досягає великих розмірів у вищих комах. З органів чуттів найбільшого розвитку в багатьох членистоногих набули нюх і зір. Очі можуть бути прості або складні — фасеткові.

 

 

Розповідь учителя

Кровоносна система членистоногих незамкнена. Кров циркулює не тільки судинами, а й у порожнині тіла. Вона змішується з порожнинною рідиною, утворюючи гемолімфу. У спинній частині грудей або черевця розташоване серце. Його скорочення забезпечують рух гемолімфи.

Запитання для самостійного опрацювання:

— Які особливості будови видільної системи членистоногих?

(Обговорення відповідей учнів.)

 

Розповідь учителя

Порожнина тіла у членистоногих змішана. Між внутрішніми органами у порожнині тіла міститься пухка сполучна тканина, або жирове тіло.

 

 

 

 

Завдання для учнів:

— Назвіть особливості членистоногих, що надали їм можливість досягти різноманітності, процвітання.

(Обговорення відповідей учнів, складання опорного конспекту.)

Особливості членистоногих:

1)             поява досконалих органів пересування — кінцівок;

2)             виникнення поперечносмугастої мускулатури;

3)             розвиток міцного зовнішнього скелета;

4)      високий рівень розвитку дихальної системи;

5)      добре розвинені органи чуттів.

5. Узагальнення і закріплення знань

5.1.«Знайди помилку».

Тіло членистоногих утворене з окремих, послідовно розташованих сегментів. Ці сегменти однакові (неоднакові) й утворюють два (три) відділи тіла: голова, черевце (і груди). На черевному (грудному) відділі розташовуються органи руху. Тіло членистоногих вкрите твердою кутикулою, основу якої становить органічна речовина — муреїн (хітин). Цей покрив є внутрішнім (зовнішнім) скелетом членистоногих та захищає тіло від ушкоджень. Порожнина тіла у членистоногих вторинна (змішана). Органи виділення добре розвинені та мають однакову (різну) будову в різних представників типу. Кровоносна система замкнена (незамкнена). Членистоногі зазвичай — гермафродити (роздільностатеві), зрідка — роздільностатеві (гермафродити).

5.2. Самостійна робота учнів.

Заповнити таблицю.

 

 

 

Порівняльна характеристика членистоногих і кільчастих червів

Ознаки для порівняння

Членистоногі

Кільчасті черви

 

 

 

 

Запитання для обговорення:

— Про що свідчать ознаки подібності членистоногих і кільчастих червів?

5.3. «Мозковий штурм».

— Чому в членистоногих немає шкірно-м’язового мішка?

 

6. Підбиття підсумків уроку

Фронтальна бесіда

1. Які ознаки спільні для всіх членистоногих?

2. Чим сегментація тіла членистоногих відрізняється від сегментації кільчастих червів?

3. Що таке жирове тіло? Які його функції?

4. Які системи органів виникли у членистоногих?

5. Які функції виконує ендокринна система?

6. Які органи дихання характерні для членистоногих?

7. Домашнє завдання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Зошит _________________________________________________

7.2. Індивідуальні та творчі завдання.

1. Підібрати або скласти загадки (ребуси) про раків.

2. Підготувати цікаві повідомлення про річкового рака.

пе_:%��`z px ься щодо досліджуваного об’єкта чи території.

5. Узагальнення і закріплення знань

5.1. Виконання тестових завдань.

Вибрати одну правильну відповідь.

1. Наземно-повітряне середовище було освоєне в ході еволюції після:

А ґрунтового                        В водного

Б організменого                   Г правильна відповідь відсутня

2. Способи руху тварин залежать:

А від температури середовища

Б від освітленості середовища

В від густини середовища

Г від наявності води в середовищі

3. Щільні покриви захищають наземних тварин від:

А переохолодження             В паразитів

Б висихання                           Г надлишку води

4. Зябра характерні для тварин, які населяють середовище існування:

А водне                                  В ґрунтове

Б наземно-повітряне                        Г організмене

5. Газообмін у більшості ґрунтових тварин відбувається через:

А поверхню тіла                   В легені

Б зябра                                   Г трахеї

6. Підбиття підсумків уроку

Фронтальна бесіда

1. Назвіть середовища існування тварин.

2. Які пристосування мають тварини до водного середовища?

3. Які пристосування мають тварини до наземно-повітряного середовища?

4. Які пристосування мають тварини до ґрунтового середовища життя?

5. Які переваги над усіма іншими має організм як середовище існування?

7. Домашнє завдання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Зошит _________________________________________________

7.2. Індивідуальні та творчі завдання.

1. Підготувати цікавий матеріал про взаємозв’язки між різними групами тварин.

2. Скласти «шпаргалку з помилками» (невеличкий опорний конспект, у якому допущено декілька помилок) за темою уроку.

t-�)o-`z px l:margin;mso-element-left:center;mso-element-top: -1.9pt;mso-height-rule:exactly'> 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово-відгадка: організм.

 

 

6. Підбиття підсумків уроку

Фронтальна бесіда

1. Що таке орган?

2. Які принципи будови органів?

3. Що таке система органів?

4. Які системи органів характерні для тварин?

5. Яка система забезпечує узгоджену роботу всіх органів?

6. У чому полягає функція системи органів розмноження?

7. Яка система забезпечує газообмін в організмі тварин?

8. У чому полягає функція травної системи?

7. Домашнє завдання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Зошит _________________________________________________

7.2. Індивідуальні та творчі завдання.

Підготувати повідомлення про тварин-екстрималів.

Категорія: Біологія 8 клас | Додав: uthitel (04.12.2013)
Переглядів: 3496 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: