hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Біологія 8 клас

Урок № 1 Тваринний світ — складова частина природи. Різноманітність тварин та їх класифікація


 

Урок № 1

Тваринний світ — складова частина природи. Різноманітність тварин та їх класифікація

Мета уроку: сформувати в учнів знання про зоологію як науку, що вивчає тваринні організми; ознайомити їх з основними систематичними категоріями царства Тварини; розвивати творчу активність, пізнавальні інтереси, формувати вміння працювати з опорними схемами, виділяти головну думку та формулювати висновки; виховувати дбайливе ставлення до природи; сприяти розвитку інтересу до вивчення природничих наук.

Очікувані результати: учні називають царства живої природи, ознаки живих організмів, ознаки
відмінності тварин від представників інших царств, основні систематичні категорії царства Тварини; уміють порівнювати представників різних царств.

Обладнання: ____________________________________________________________________

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

1. Організаційний етап

1.1. Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку. Створення позитивного настрою.

1.2. Пояснення вимог до робочих зошитів, зошитів для практичних робіт, рекомендації щодо підручників та навчальних посібників.

2. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Люби природу не як символ
Душі своєї.
Люби природу не для себе,
Люби для неї.
                           М. Рильський

Як же радісно і приємно почуваєш себе на лоні природи. Ти чуєш спів пташок, милуєшся метеликом, який сів на твоє плече, бачиш велетня-джмеля, який опустився на квітку конюшини і копирсається в ній. Не знайти слів, щоб висловити своє захоплення красою рідного краю, не збагнути мудрості матінки-землі, яка наділяє нас не тільки матеріальними, а й духовними дарами. Вона ділиться з нами своїми таємницями, загадками, облагороджує наші душі.

3. Актуалізація опорних знань учнів

3.1. Бесіда.

— Пригадайте, які живі організми мешкають поруч з вами.

— Які царства живих організмів ви знаєте?

На дошці записані слова: конюшина, джміль, підберезник, жаба, трутовик, волошка, зозуля, кропива.

— Що об’єднує слова, які записані на дошці? (Це об’єкти живої природи, або живі організми.)

— Яка наука вивчає живу природу? (Біологія.)

Біологія — комплексна наука. Які саме біологічні науки займаються вивченням записаних на дошці живих організмів? (Підберезник, трутовик — мікологія; конюшина, волошка, кропива — ботаніка, жаба, зозуля — зоологія.)

— Яка наука називається зоологією?

(Учитель доповнює і уточнює відповіді учнів.)

Зоологія — це комплексна наука, що всебічно досліджує тварин, їх історичний розвиток, взаємозв’язки між собою та з навколишнім середовищем.

3.2. «Асоціативний кущ».

Учні висловлюють свої асоціації щодо поняття «тварини». Усі відповіді записуються до «асоціативного куща», який зображено на дошці.

Можливі варіанти відповідей учнів: гетеротрофи, рухаються, видають звуки, розмножуються, еукаріоти тощо.

Узагальнення результатів.

 

4. Засвоєння нового матеріалу

1. Зоологія — наука про тварин

Розповідь учителя

Зоологія — це біологічна дисципліна, що вивчає світ тварин та їхні взаємозв’язки з навколишнім середовищем. Ця наука досліджує біологічну різноманітність світу тварин, систематизує й класифікує тварин, вивчає будову їхнього тіла, закономірності їх індивідуального та історичного розвитку, географічне поширення, функціональну біогеоценотичну й біосферну роль, зв’язки із середовищем.

Основна мета зоології як науки — одержання й узагальнення нових знань про різноманітність тварин та рівні організації, опрацювання методів раціонального використання та охорони тварин і їх угруповань, стан їх ресурсів.

За завданнями дослідження зоологія як комплексна дисципліна розпадається на низку основних розділів: систематика тварин (природна система тварин зі всіма їх родинними відносинами, що дозволяють установити походження різних груп), морфологія тварин (вивчає будову тварин), фізіологія тварин (процеси їх життєдіяльності), ембріологія тварин (розвиток зародка), екологія тварин (взаємозв’язки тварин із навколишнім середовищем і різні форми їх пристосувань до середовища існування), генетика тварин (закономірності спадковості та мінливості у тварин), філогенія, етологія, зоогеографія, палеозоологія.

 

Пояснення вчителя

За об’єктами дослідження зоологію підрозділяють на протозоологію (вивчає одноклітинних найпростіших), зоологію безхребетних і зоологію хребетних, а також більш роздрібнено — на гельмінтологію (об’єкт вивчення — паразитичні черви), малакологію (молюски), карцинологію (ракоподібні), ентомологію (комахи), іхтіологію (риби), герпетологію (плазуни та земноводні), орнітологію (птахи), теріологію (ссавці) тощо.

 (Зображення таблиці спроектовано на екран або знаходиться на кожній парті як роздавальний  матеріал.)

Зоологічні дисципліни

Акарологія

Кліщі                       

Арахнологія

 

Павукоподібні        

Герпетологія

Плазуни та земноводні   

Ентомологія

Комахи               

Іхтіологія

Риби                   

Карцинологія

Ракоподібні        

Малакологія

Молюски               

Орнітологія

Птахи                

Теріологія (мамалогія, ссавцезнавство)

Ссавці             

Протозоологія

Одноклітинні тварини     

 

2. Різноманітність тварин та їх класифікація

Бесіда

Тваринний світ України досить різноманітний. Він налічує до 45 тис. видів, з них тільки ссавців — 180 видів, птахів — 344, риб — понад 270 видів.

Запитання до учнів:

— Яка наука визначає місце різних організмів у системі органічного світу? (Систематика.)

Для класифікації організмів використовуються систематичні одиниці (категорії). Уперше систематичні категорії (клас — ряд — рід — вид) запровадив у науковий обіг шведський натураліст Карл Лінней.

— Пригадайте, які систематичні категорії використовуються в систематиці рослин. (Вид, рід, родина, порядок, клас, відділ, царство.)

Складання опорної схеми

Нині в зоології існують такі основні систематичні категорії:

 Кожний вид тварин у системі органічного світу займає своє положення, що визначається як подібністю будови, так і історичною спорідненістю (тобто походженням, родинними зв’язками). Класифікація тварин, заснована на родинних зв’язках, є природною. Раніше організми об’єднували лише на підставі подібності будови, небагатьох спільних рис (штучна класифікація), що не давало можливості науково систематизувати тварин.

Для прикладу визначимо місце шпака звичайного в системі тваринного світу:

Царство Тварини

Тип Хордові

Клас Птахи

Ряд Горобцеподібні

Родина Шпакові

Рід Шпак

Вид Шпак звичайний

5. Узагальнення і закріплення знань

5.1. Розгадування кросворда «Тварини навколо нас».

Розгадати кросворд та визначити назву одноокого велетня з давньогрецької міфології (так само називають невеличкого представника ракоподібних).

Запитання до кросворда:

1) Він буває біляк і русак. (Заєць.)

2) Найхитріша тварина. (Лисиця.)

3) У Київській Русі цю тварину називали «векша», давні греки звали її «сціуріда». (Білка.)

4) Найменша пташка України. (Корольок.)

5) Риба — національна гордість України, одна з найбільших прісноводних риб у світі. (Сом.)

6) Степова курочка. (Куріпка.)

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово-відгадка — циклоп.

 

Додатковий матеріал для вчителя

Сучасні методи зоологічних досліджень

На теперішній час у зоологічній науці використовують усі відомі методи біологічних досліджень:

1. Найбільш відомий описовий метод, або метод спостереження за об’єктами в живій природі, де вивчають умови існування, зв’язок тварин з іншими організмами, вплив на них фізичних та біологічних факторів. Вивчається вплив біотичних та абіотичних факторів на умови розповсюдження тварин. Важливим метод спостереження є при визначенні масової появи корисних та шкідливих тварин, носіїв небезпечних хвороб. Дані цього методу є найголовнішими при визначенні виду тварини — дані інших методів доповнюють та конкретизують їх.

2. Методи експериментальних досліджень: методи анатомічних досліджень використовуються при вивченні внутрішніх органів, їхньої топографії в організмі; методи вивчення макро- та мікроструктури за допомогою збільшувальних приладів світлової та електронної мікроскопії; метод гістологічних досліджень використовується при вивченні тканин тварини (застосовуються методи фарбування та ідентифікації тканин, вивчається внутрішній склад тканин); метод цитологічних досліджень — вивчається будова клітин окремих тканин органів; метод каріологічного аналізу — вивчення будови хромосом, їх особливостей; метод біохімічного аналізу — вивчення хімічного складу протоплазми клітин, продуктів гомеостазу; метод молекулярно-біологічного аналізу — вивчення структури хімічних елементів тварини (білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти); використовуються радіобіологічні методи; методи комп’ютерної томографії.

3. Порівняльний метод дає можливість знайти закономірності, спільні для різних явищ.

4. Статистичний метод ще називають біометрією. Він необхідний для здобуття вичерпної інформації про типові об’єкти, їх різноманіття, про системи біологічних взаємодій та взаємовідношень, вплив різних факторів на біологічні об’єкти.

5. При застосуванні історичного методу біологічні об’єкти та явища розглядаються в історичному аспекті: як виникли, розвивалися, чи зникли у зв’язку з конкретними умовами.

5.2. «Тести для друга».

Скласти три тестові завдання формату А (з однією правильною відповіддю) і запропонувати для виконання сусідові по парті.

6. Підбиття підсумків уроку

«Незакінчені речення»

Учні працюють з відкритими реченнями, наприклад:

— На сьогоднішньому уроці для мене найважливішим відкриттям було…

— Урок важливий, тому що…

— Мені сподобалося…

— Мені не сподобалося…

— Від наступного уроку я чекаю…

7. Домашнє завдання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Зошит _________________________________________________

7.2. Індивідуальні та творчі завдання.

1. Скласти сенкан на тему «Тварини».

2. Підготувати повідомлення про роль тварин у природі та в житті людини.

Категорія: Біологія 8 клас | Додав: uthitel (03.12.2013)
Переглядів: 6067 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: