Головна » Статті » Середня школа » Біологія 7 клас

Урок № 38 Урок-узагальнення з теми «Вищі спорові рослини»

Урок № 38
Урок-узагальнення з теми «Вищі спорові рослини»

Мета уроку:узагальнити й систематизувати знання учнів про будову, спосіб життя, різноманітність вищих спорових рослин; розвивати логічне мислення, уміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; формувати науковий світогляд учнів, навчити застосовувати знання і на­вички в різних життєвих ситуаціях.

Очікувані результати:учні мають знати основні місця, де ростуть вищі спорові рослини; наводити приклади вищих спорових рослин, що зростають у найближчому оточенні; значення вищих спорових рослин у природі та в житті людини; учні мають характеризувати ознаки будови та розвитку представників мохоподібних, плавуноподібних, хвощеподібних та папоротеподібних; розпізнавати спорові рослини у природі та на гербарних зразках.

Обладнання:___________________________________________________________

Тип уроку:урок узагальнення й систематизації знань.

n 1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

n 2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Повідомлення теми уроку.

Формулювання разом з учнями мети і завдань уроку.

Мета уроку: узагальнити набуті знання з теми «Вищі спорові рослини».

Завдання уроку:

— узагальнити знання з теми;

— систематизувати знання з теми;

— проконтролювати знання з теми;

— коригувати знання з теми.

n 3. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку:

«Найважчий крок у житті — оцінити себе».

З народної мудрості

Слово вчителя

Сьогодні на уроці ви продемонструєте свій рівень знань з теми «Вищі спорові рослини», а також будете самостійно виставляти собі бали за кожне завдання. Усього пропонується сім завдань (останнє завдання — за бажанням учня). Бали за виконані завдання ви будете виставляти в результаті взаємоперевірки, паралельної перевірки всім класом, оцінювання однокласниками чи вчителем залежно від змісту завдання.

На замітку вчителю

Самооцінка учнями своєї роботи є важливим різновидом оцінювання. Регулярно застосовуючи цей метод, учитель може дізнатися багато нового та цікавого про дітей, про себе, свої уроки, свій предмет, про методи, які використовуються на уроці, про настрій своїх учнів та їхнє ставлення до того, що відбувається на уроках. Однією з позитивних сторін застосування цього методу є те, що всі учні можуть отримати оцінку, а також те, що діти починають розуміти труднощі оцінювання і вчаться дивитися іншими очима на свою роботу.

Особливості методу:

— дає можливість залучати всіх учнів до роботи на уроці;

— вчить учнів контролювати та оцінювати свої дії, дії інших учнів;

— дає можливість учню краще розуміти оцінку, яку виставляє йому вчитель;

— надає вчителю та учням інформацію про необхідність корекції знань.

n 5. Узагальнення і закріплення знань

5.         Узагальнення і закріплення знань

5.1.      Експрес-тести (містять тільки два варіанти відповідей).

За кожну правильну відповідь — 0,1 бала.

1)         До вищих спорових рослин належать:

А мохоподібні                       Б водорості

2)         Статеве покоління переважає в життєвому циклі:

А хвощів                                           Б мохів

3)         Тривалість життя статевого покоління у плавунів:

А один сезон                        Б 15–18 років

4)         Місце утворення спор у мохоподібних:

А коробочки                         Б спороносні колоски

5)         Покоління, яке виростає зі спори:

А статеве                            Б нестатеве

6)         Сальвінія належить до:

А папоротеподібних Б хвощеподібних

7)         Відділ спорових рослин, який в наші часи налічує лише 32 види:

А плавуноподібні Б хвощеподібні

8)         Фотосинтез у хвощів відбувається у:

А стеблі                                            Б листках

9)         Листки папоротей називають:

А вайями                                           Б індузіями

10)       Обмежуючим фактором у розмноженні спорових рослин є:

А вода                                               Б температура

5.2.      «Термінологічне лото».

Спора — це…

Спорофіт — це…

Гаметофіт — це…

Ризоїди — це…

Вайя — це…

Спорангій — це…

Заросток — це…

Стробіл — це…

Дводомна рослина — це…

Однодомна рослина — це…

Сорус — це…

Елатери — це…

5.3.      Біологічна задача.

Утворення торфу навіть за сприятливих умов відбувається надто повільно. За 10 років утворюється шар завтовшки 1 см. У деяких торф’яниках України товщина шару торфу може сягати 20 м. Визначте час, за який було утворено такий шар. (Шар торфу завтовшки 20 м був утворений за 20 тис. років.)

5.4.      Супертести.

(Необхідно вибрати декілька правильних відповідей із запропонованих.)

1.         Виберіть характерні ознаки сфагнових мохів:

А         Рослина однодомна

Б         Рослина дводомна

В         Має листкостеблову будову

Г         Досить дрібна рослина

Д         Має дихотомічно розгалужену темно-зелену слань

Е         Рослина заввишки 20–30 см яскраво-зелена, після засушування не змінює свого забарвлення

Є         У сухому стані має білуватий колір

Ж        Стебло дуже розгалужене

З          Стебло пряме, нерозгалужене, густо вкрите листками

И         У дорослих рослин ризоїди відсутні

І          До ґрунту прикріплюються ризоїдами

Ї          Коробочка спорофіта зверху має ковпачок

К         На поверхні слані є вирости — підставки і виводкові кошики

Л         У коробочці є спеціальні пружинки (елатери), що сприяють розсіюванню спор

М        У листках і стеблі є два типи клітин: водоносні (мертві) і хлорофілоносні (живі)

Відповіді: А, В, Є, Ж, И, М.

2)         Виберіть характерні ознаки хвощів:

А         У життєвому циклі переважає спорофіт

Б         У життєвому циклі переважає гаметофіт

В         Тіло почленоване на вузли і міжвузля

Г         Стебло містить кремнезем

Д         Підземна частина — кореневище

Е         Листки мають вигляд зубчиків, які зростаються біля основи, утворюючи піхву, що покриває вузол

Є         Листки великі, розсічені

Ж        Спорангії розташовані на нижньому боці вегетативних листків

З          Спорангії зібрані у стробіли, які розміщуються на верхівках пагонів

И         Рослини різноспорові

І          Рослини рівноспорові

Ї          Серед них є рівноспорові і різноспорові

К         Гаметофіт одностатевий

Л         Гаметофіт роздільностатевий

М        Характерний вставний ріст

Відповіді: А, В, Г, Д, Е, З, І, К, М.

5.5.      «Упізнай рослину».

Підпишіть зображені рослини:

Відповіді: А — хвощ польовий; Б — щитник чоловічий; В — плавун булавоподібний; Г — зозулин льон звичайний.

5.6.      «Загадковий кросворд».

Чи знаєте ви, що інколи серед конюшини трапляються рослини з чотирма листочками? Забобонні люди зривають їх і ховають на щастя. Дуже подібні до них листки водяної папороті, назву якої зашифровано в цьому кросворді.

Запитання до кросворда:

1)         Представник мохоподібних зі спорангіями у вигляді «зірочок» чи «квіточок». (Маршанція.)

2)         Представник спорових рослин, у тілі якого є водовмісні клітини. (Сфагнум.)

3)         Зібрання спорангіїв у папороті. (Сорус.)

4)         Спеціалізована клітина для нестатевого розмноження. (Спора.)

5)         Папороть, яка поширена в лісах помірного поясу. (Щитник.)

6)         Водяна папороть, яка занесена до Червоної книги України. (Сальвінія.)

7)         Викопна спорова рослина. (Риніофіт.)

8)         Папороть, назва якої пов’язана з назвою хижого птаха. (Орляк.)

 

 

7

8

 

2

3

 

6

 

 

 

 

 

5

 

 

 

1

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: марсилія, а повна назва — марсилія чотирилиста.

Марсилією її назвав К. Лінней на честь італійського ботаніка Л. Марсіллі з Болоньї, який жив наприкінці ХVІІ ст. і досліджував рослинний світ басейну Дунаю. В Україні марсилія — одна з рідкісних рослин. Марсилія чотирилиста — рослина граціозна. Її тонке повзуче кореневище вузлувате, листкові пластинки розташовані на тендітних ніжках-черешках.

У стоячих мілких водах пластинки її листочків плавають на поверхні. При основі листків розміщуються по 2–3 спорангії, спори яких з’являються в липні–серпні. Вид занесений до Червоної книги України.

5.7.      «Творчий підхід».

(Завдання підвищеної складності.)

1.         Мохи можуть залишатися живими під снігом, розвиватися при незначній кількості світла, а от без води їхня життєдіяльність практично припиняється. Чому?

2.         За сприятливих умов хвощ польовий може за добу дати такий приріст, як плавун булавоподібний за місяць. Як ви можете пояснити таку значну відмінність у швидкості росту цих рослин?

3.         Як ви можете пояснити походження назви «плавун»?

4.         Існує легенда про квітку папороті, що розкривається напередодні свята Івана Купала і вогняним світлом указує на скарби. Чи пішли б ви на пошуки квітки папороті? Чому?

5.         У торф’яних болотах знаходять рештки доісторичної людини, предмети її побуту, а також пилок дерев і кущів, спори мохів і папороті. У Німеччині, в одному з баварських боліт, було знайдено середньовічного рицаря в обладунках, а в Австрії на глибині 1,2 м було виявлено рештки брусованої дороги з колод, прокладеної ще римлянами. Чому ж тварини, трупи людей і навіть деревина не розклалися?

n 6. Підбиття підсумків уроку

Учні самостійно підводять підсумки уроку, підраховують та виставляють у картці кількість одержаних балів.

n 7. Домашнє завдання

7.1.  Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Зошит _________________________________________________

7.2.  Індивідуальні та творчі завдання.

Підготувати повідомлення про реліктову рослину гінкго дволопатеве.

 

 

Категорія: Біологія 7 клас | Додав: uthitel (22.01.2014)
Переглядів: 3824 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: