hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Біологія 7 клас

Урок 14 Середовища існування рослин. Зв’язки рослин з іншими компонентами екосистем

Урок 14
Середовища існування рослин. Зв’язки рослин
з іншими компонентами екосистем

Мета уроку:поглибити знання учнів про середовища існування рослин та риси пристосування їх до середовищ; розглянути взаємозв’язки, які виникають між рослинами та іншими організмами; розвивати логічне мислення, творчу активність учнів; формувати вміння та навички роботи з підручником, таблицями, схемами; виховувати любов до природи.

Очікувані результати:учні мають називати середовища існування рослин, вказувати приклади пристосування до них; учні мають наводити приклади конкуренції, паразитизму, коменсалізму, виїдання.

Обладнання:_____________________________________________________

Тип уроку:комбінований.

n 1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

n 2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опор­них знань учнів

2.1.  «Термінологічний бій».

Учні «атакують» один одного термінами, що були вивчені на попередньому уроці.

2.2.  Визначити, який схематичний запис відповідає процесу фотосинтезу:

а) вуглекислий газ + вода + енергія світла → вуглевод + кисень;

б) кисень + вода + енергія світла → вуглекислий газ + вуглевод;

в) вуглекислий газ + вода + енергія світла → вуглевод + кисень + + енергія;

г) вуглекислий газ + вуглевод + енергія світла → кисень + вода + + енергія.

2.3.  «Мозковий штурм».

— Рано-вранці у літню спекотну пору на кінчиках листків деяких рослин висять, як перлинки, краплини води. Поясніть це явище.

— Як за розташуванням продихів можна визначити місцезростання рослини?

— Чому зменшується маса зеленої рослини в горщику після того, як вона постояла декілька днів у темряві?

2.4.  Індивідуальна робота учнів за картками.

Картка № 1

1. Що таке транспірація? Яке її значення?

2. Яким дослідом можна підтвердити наявність процесу фотосинтезу в рослин?

Картка № 2

1. Що таке фотосинтез? Що потрібно рослині для здійснення процесу фотосинтезу?

2. Яким дослідом можна підтвердити дихання рослин?

Картка № 3

1. Як дихають рослини? Яке значення дихання в житті рослин?

2. Яким дослідом можна підтвердити явище транспірації?

2.5.      Тестові завдання

1)         Зверху та знизу листок укритий:

А шкіркою В корою

Б корком Г волосками

2)         Газообмін у листках відбувається через:

А сочевички В судинно-волокнисті пучки

Б пори Г продихи

3)         Газ, який виділяється в процесі фотосинтезу:

А азот                                                В кисень

Б вуглекислий газ    Г водень

4)         Газ, який поглинається в процесі фотосинтезу:

А азот                                    В кисень

Б вуглекислий газ Г водень

5)         У якій тканині листка найактивніше відбувається процес фотосинтезу?

А у покривній          В у стовпчастій

Б у губчастій            Г у провідній

6)         У якій тканині листка містяться міжклітинники?

А у покривній          В у стовпчастій

Б у губчастій            Г у провідній

2.6.      Біологічна задача.

Картоплю вирощують заради підземних запасаючих бульб. Чому ж треба боротися з колорадським жуком, який з’їдає листки? (Колорадський жук з’їдає листки і стебла картоплі, отже, зменшується фотосинтезуюча поверхня. При цьому бульби не утворяться або будуть дрібні, бо поживні речовини з надземних зелених частин рослини надходитимуть до них у недостатній кількості або ж не надходитимуть узагалі.)

n 3. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Поміркуйте над словами:

«Ліс — це особливий, безкінечно добрий і безкінечно щедрий організм».

— Чому ліс називають організмом?

На це запитання ми повинні дати відповідь протягом уроку.

n 4. Засвоєння нового матеріалу

План пояснення нового матеріалу

1. Середовища існування рослин. (Бесіда, повідомлення учнів.)

2. Зв’язки рослин з іншими компонентами екосистем. (Розповідь учителя, бесіда, повідомлення учнів, самостійна робота з підручником, словникова робота.)

4.         Засвоєння нового матеріалу

1.         Середовища існування рослин

Вивчення нового матеріалу необхідно розпочати з повторення й обговорення таких запитань:

— Які середовища існування живих організмів вам відомі?

— Чи в усіх середовищах існування можуть жити рослинні організми?

Повідомлення учня

Рослини-екстремали

Найпівнічнішим деревом, а точніше чагарником, визнана верба арктична, яка примітна тим, що, маючи гілки завдовжки до 5 м, піднімає їх над землею не більше ніж на 1 дм. Це дозволяє їй захищатися від студених вітрів і вкриватися на зиму пухнастою сніговою ковдрою.

Однак чудеса морозостійкості демонструють, як не дивно, і такі звичні нам дерева, як береза і тополя. Виявляється, їх пагони можуть зберігати життєздатність при охолодженні повітря до температури –196 °С.

Абсолютним чемпіоном з подолання протилежної холоду екстремальної характеристики є верблюжа колючка. Дослідним шляхом встановлено, що вона виживає при температурі до +70 °С. Ну, і кактуси, звичайно, жаростійкі. Найбільший з них, сагуаро, росте в Мексиці та в Арізоні (де є емблемою штату). Він може витягнутися вгору аж на 15 м, а важить від
6 до 10 т. І якщо в людини значне збільшення ваги може призвести до хвороб, то здоровань сагуаро живе 300 років і більше. А його величезні квітки мають 3500 тичинок і відзначаються «гостинністю»: дрібні пташки часом в’ють у них гнізда!

За пристосування до пустельного клімату поряд з верблюжою колючкою та кактусами на п’єдестал пошани можна поставити молочай з Канарських островів. Щоб вижити, він примудрився видозмінити свої листки настільки, що врешті-решт вони перетворилися на… хвою.

До найскладніших екстремальних умов належать, мабуть, позаземні. Але, виявляється, їх теж можна витримати. Першою рослиною, яка розцвіла і дала насіння в космосі за відсутності гравітації, став арабідопсис, що має дуже коротку тривалість життя — усього 40 днів). Саме він був вирощений у 1982 р. на борту радянської космічної станції
«Салют–7».

2.         Зв’язки рослин з іншими компонентами екосистем

Бесіда

Завдання для учнів:

— Пригадайте з курсу природознавства:

•          Що таке екосистема? (Екосистема — це єдиний природний комплекс, утворений живими організмами та середовищем існування, у якому живі та неживі компоненти пов’язані між собою обміном речовин, енергією та інформацією.)

•          Наведіть приклади екосистем. (Океан, озеро, бір.)

•          На які групи поділяють екосистеми? (Природні та штучні.)

•          Наведіть приклади компонентів живої і неживої природи, які входять до складу будь-якої екосистеми. (Тварини, рослини, бактерії, гриби, ґрунт, повітря тощо.)

•          Які три групи організмів розрізняють у кожній екосистемі? (Продуценти, консументи, редуценти.)

•          Яке їхнє значення в екосистемах? (Продуценти — організми, які продукують органічні речовини з неорганічних сполук; консументи — це гетеротрофні організми, що одержують енергію за рахунок споживання готової органічної речовини; редуценти — організми, що отримують необхідні для життєдіяльності речовини за рахунок руйнування залишків мертвих рослин і тварин, що розкладаються, абсорбуючи розчинні органічні сполуки.)

•          Що таке ланцюг живлення? Наведіть приклад. (Ланцюг живлення — це ряд видів організмів, пов’язаних між собою трофічними зв’язками, що складають певну послідовність у передаванні речовин і енергії.)

Розповідь учителя

Отже, кожна рослина не живе відокремлено, а взаємодіє з іншими організмами: рослинами, тваринами, бактеріями та грибами.

(Пояснення схеми, яка зображена на дошці або спроектована на екран. Учні після самостійної роботи доповнюють схему прикладами рослин.)

Симбіоз — взаємодія і співіснування різних біологічних видів. Симбіоз є будь-якою формою взаємодії між організмами різних видів, зокрема паразитизм — відносини, вигідні одному, але шкідливі іншому — симбіонту. Обопільно вигідний вид симбіозу називають мутуалізмом. Коменсалізмом називають відносини, корисні одному, але байдужі іншому симбіонту, а аменсалізмом — відносини, шкідливі одному, але байдужі іншому. Ендосимбіоз — різновид симбіозу, коли один з партнерів живе всередині клітини іншого.

5.         Узагальнення і закріплення знань

5.1. Робота в парах.

1. Описати риси пристосування рослин до середовища існування:

а)     глечики жовті (до водного середовища);

б)     береза повисла (до наземно-повітряного середовища і ґрунту);

в)     петрів хрест (до паразитування на іншій рослині).

2.     Визначити середовище існування рослини за такими пристосуваннями: шкірка, якою вкрите стебло, дуже міцна; листки перетворилися на колючки; коренева система дуже розвинена вглибину:

а)     водне;

б)     ґрунт;

в)     наземно-повітряне, яке характеризується недостатньою вологістю;

г)     організм іншої істоти.

3.     Визначити середовище існування рослини за такими пристосуваннями: листки довгочерешкові, цілокраї, на поверхні листка до 11 млн дрібних отворів — продихів; до субстрату прикріплюється міцним кореневищем, яке розташовується горизонтально:

а)     водне;

б)     ґрунт;

в)     наземно-повітряне, яке характеризується недостатньою вологістю;

г)     організм іншої істоти.

5.2.  «Мозковий штурм».

— Встановлено, що від моменту виникнення життя у воді і ви- ходу рослин на суходіл пройшло близько 3,5 млрд років. На суходолі ж рослини існують лише близько 450 млн років. Незважаючи на це, кількість видів на суходолі значно більша, ніж у водному середовищі. Поясніть чому.

5.3.      «Ти — мені, я — тобі».

Учні складають запитання з вивченої на уроці теми, щоб поставити їх перед однокласниками. Учень, який отримав запитання і відповів на нього, має право поставити своє запитання.

х{ ������тосування рослин до середовища існування:

а)     глечики жовті (до водного середовища);

б)     береза повисла (до наземно-повітряного середовища і ґрунту);

в)     петрів хрест (до паразитування на іншій рослині).

2.     Визначити середовище існування рослини за такими пристосуваннями: шкірка, якою вкрите стебло, дуже міцна; листки перетворилися на колючки; коренева система дуже розвинена вглибину:

а)     водне;

б)     ґрунт;

в)     наземно-повітряне, яке характеризується недостатньою вологістю;

г)     організм іншої істоти.

3.     Визначити середовище існування рослини за такими пристосуваннями: листки довгочерешкові, цілокраї, на поверхні листка до 11 млн дрібних отворів — продихів; до субстрату прикріплюється міцним кореневищем, яке розташовується горизонтально:

а)     водне;

б)     ґрунт;

в)     наземно-повітряне, яке характеризується недостатньою вологістю;

г)     організм іншої істоти.

n 6. Підбиття підсумків уроку

Фронтальна бесіда

1. Які середовища існування характерні для рослин?

2. Яке із середовищ найбільш заселене рослинами? Чому?

3. Що таке симбіоз?

4. Які види симбіозів характерні для рослин?

5. Що таке конкуренція?

6. Що таке паразитизм?

7. Навести приклади рослин-паразитів.

n 7. Домашнє завдання

7.1.  Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Зошит _________________________________________________

7.2.  Індивідуальні та творчі завдання.

1. Підготувати повідомлення на тему «Рухи в рослин».

2. Скласти загадки та ребуси з вивченої теми (ребуси зобразити на аркуші паперу форматом А4).

 

Категорія: Біологія 7 клас | Додав: uthitel (24.11.2013)
Переглядів: 2724 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: