hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Біологія 7 клас

Урок № 11 Органи рослини, їх функції та взаємозв’язок. Видозміни пагона

Урок № 11
Органи рослини, їх функції та взаємозв’язок. Видозміни пагона

Мета уроку:поглибити знання учнів про будову пагонів та їх різноманітність, пов’язану з пристосуванням до умов середовища, їхнє біологічне та практичне значення; формувати вміння розпізнавати різноманітні пагони та їх видозміни; знаходити спільні ознаки будови пагонів; розвивати вміння порівнювати і робити узагальнюючі висновки; формувати розуміння того, що людина є частиною природи.

Очікувані результати:учні мають називати та характеризувати надземні та підземні видозміни пагона; учні мають доводити, що бульба, кореневище та цибулина — це видозміни пагона, а не кореня.

Обладнання:_____________________________________________________

Тип уроку:комбінований.

n 1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

n 2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

2.         Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

2.1.        Тестові завдання з одним правильним варіантом відповіді.

1)     Назвіть шар стебла рослини, за рахунок поділу клітин якого стебло потовщується:

А     кора

Б     камбій

В     деревина

Г     серцевина

2)     У стеблі судини розташовані в:

А     серцевині

Б     деревині

В     корі

Г     камбії

3)     Тип тканини, з якої складається шкірочка:

А     провідна

Б     основна

В     механічна

Г     покривна

4)     Річні кільця в стеблі деревної рослини можна побачити в:

А     корі

Б     лубі

В     серцевині

Г     деревині

5)     Рух речовин у стеблі від листка до кореня забезпечують:

А     судини

Б     ситоподібні трубки

В     луб

Г     корок

6)     У стовбурі 10-річної липи:

А     одне річне кільце

Б     10 річних кілець

В     п’ять річних кілець

Г     20 річних кілець


2.2.  Перевірка складених удома кросвордів на тему «Внутрішня будова стебла».

2.4.      Тест на встановлення відповідності.

Шари стебла

А         Камбій

Б         Деревина

В         Серцевина

 

Структура стебла

1          судини

2          твірна тканина

3          основна тканина

4          ситоподібні трубки

Відповіді: А — 2, Б — 1, В — 3.

2.5.      «Закінчи речення».

І варіант — непарні питання;

ІІ варіант — парні питання.

1)         Стебла бувають… (трав’янисті, дерев’янисті, напівдерев’янисті).

2)         За формою поперечного зрізу стебла бувають… (округлі, тригранні, чотиригранні, багатогранні, борозенчасті).

3)         За розміщенням у просторі розрізняють стебла… (прямостоячі, повзучі, виткі, чіпкі).

4)         За годинниковою стрілкою стебла закручуються у… (хмелю, іпомеї).

5)         Проти годинникової стрілки стебла закручуються у… (квасолі, берізки польової).

6)         Деревина — це… (щільний, найширший шар під камбієм).

7)         У центрі стебла розташована… (серцевина).

8)         Серцевина складається з… (великих клітин з тонкими оболонками, де відкладаються поживні речовини).

9)         По серцевих променях рухаються поживні речовини… (у горизонтальному напрямку — від серцевини до інших шарів стебла).

10)       У стеблі деревних рослин розрізняють… (кору, камбій, деревину і серцевину).

11)       Такі трав’янисті рослини мають прямостояче стебло… (очерет звичайний, лобода біла, лілія лісова).

12)       Повзучі стебла властиві… (суниці лісовій, барвінку малому, жовтцю повзучому, перстачу гусячому, горлянці повзучій, розпліднику жорсткому).

13)       Луб утворюють… (луб’яні волокна і ситоподібні трубки).

14)       Камбій розташовується… (між корою і деревиною).

15)       Дупло утворюється… (внаслідок відмирання серцевини).

16)       Вік дерева визначають… (за кількістю річних кілець).

2.6.      «Мозковий штурм».

— У тропічних лісах серед чіпких рослин — ліан — трапляються справжні «душителі». Видираючись із заростей тропічного лісу вгору, до сонячного світла, вони можуть до смерті «задушити» навіть могутнє дерево. Поясніть це явище.

n 3. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

У загадках про рослинний і тваринний світ фігурують насамперед культурні рослини, які здавна відігравали важливу роль у житті людини. Сьогодні я вам підготувала декілька загадок. Спробуйте їх відгадати.

1) Сидить пані в золотім жупані, Хоч жупан той латка на латці, Та приймають у кожній хатці.

                                (Цибуля.)

2) У землі вона зростає І брунатний колір має. Її смажать і печуть, Її варять і товчуть. Овоч цей всі люблять дуже. Як же він зоветься, друже?

                                (Картопля.)

Запитання до учнів:

— Що об’єднує всі ці рослини? (У них розвиваються підземні органи.)

— Як ви гадаєте, цибулина, бульба картоплі — це видозміни якого органа — кореня чи пагона?

Учитель повідомляє тему уроку, учні формулюють мету та визначають завдання.

n 4. Засвоєння нового матеріалу

План пояснення нового матеріалу

1. Видозміни пагона. (Розповідь учителя, складання опорної схеми.)

2.         Надземні видозміни пагонів

Розповідь учителя, заповнення таблиці

Надземні видозміни пагона

Назва видозміни

Характеристика

Приклади рослин

Вусики

Розвиваються з пазушних бруньок, мають добре розвинені провідні та механічні тканини і характеризуються верхівковим ростом. Виконують функцію закріплення нестійкого стебла у просторі, закручуючись навколо опори

 Виноград, диня, огірок, гарбуз

Колючки

Розвиваються з пазушних бруньок, мають добре розвинену механічну тканину, здатні до верхівкового росту. Виникли як пристосування до зменшення поверхні випаровування води. Разом із цим виконують функцію захисту від поїдання тваринами

Дика груша, глід, терен, гледичія, слива, обліпиха

Стебла сукулентних рослин

Масивні, дуже м’ясисті, соковиті, слугують своєрідними резервуарами води в рослин пустель і напівпустель

Кактуси, африканські молочаї

Вуса

Дуже тонкі повзучі стебла з видовженими міжвузлями. Вони вкорінюються у вузлах і дають початок новим рослинам. Таким чином здійснюють вегетативне розмноження рослин

Суниця

 

3.         Підземні видозміни пагонів

Розповідь учителя

Пагони більшості рослин виконують низку спеціалізованих функцій (вегетативне розмноження, накопичення та зберігання поживних речовин) і відповідно видозмінюються, утворюючи кореневище, бульбу або цибулину. Надземні частини таких рослин восени відмирають, а в ґрунті залишається їх коріння та видозмінені пагони. Вони допомагають рослині переживати несприятливі умови. Підземний пагін відрізняється від кореня наявністю редукованого листя у вигляді лусочок, листкових рубців або бруньок у пазухах лусочок.

Робота в групах

Запитання до груп:

— Розгляньте особливості будови видозмінених пагонів і доведіть, що:

•          кореневище — видозмінений пагін (І група);

•          бульба — видозмінений пагін (ІІ група);

•          цибулина — видозмінений пагін (ІІІ група).

 

 

Додатковий матеріал для груп

1)         Кореневище (rhizoma) на вигляд нагадує корінь, але відрізняється від нього горизонтальним зростанням і відсутністю кореневого чохлика (приклади рослин: кропива, пирій, конвалія). Як і пагін, кореневище почленовується на вузли та міжвузля. У вузлах утворюється додаткове коріння, а в пазухах видозміненого листя — бруньки пазух. Кореневище має верхівкову та бічні бруньки, з яких виростають надземні пагони й бічні відгалуження. Кореневище бере участь у ґрунтовому живленні, запасанні поживних речовин, вегетативному розмноженні, утворює наземні пагони. У вигляді кореневища рослина після відмирання наземних частин перезимовує.

2)         Бульба (tuber) — верхівкове потовщення підземного пагона, яке називається столоном (приклад рослин: картопля). Поживні речовини відкладаються в ньому переважно у вигляді крохмалю. Бульба картоплі має дуже вкорочені міжвузловини. На ній легко можна знайти верхівкову та брунькову пазухи у вигляді так званих «вічок». Кожне «вічко» містить три й більше бруньки, з яких одна проростає, а інші залишаються сплячими. Бульба картоплі не має хлорофілу, але на світлі може набувати зеленого кольору. Молода бульба покрита тонкою шкіркою, яка пізніше замінюється пробкою. Бульби служать для розмноження рослин та накопичення поживних речовин і перебування несприятливих періодів року.

3)         Цибулина (bulbus) — видозміна пагона цибулевих рослин (лілія, цибуля, часник, тюльпан). Це вкорочений підземний пагін. Стеблова частина цибулини називається денцем. До нього прикріпляються видозмінені соковиті листочки — лусочки, що містять поживні речовини й запаси води; у їхніх пазухах розташовуються бруньки. Зовнішні лусочки цибулини сухі, шкірясті та виконують захисну функцію. Після висадки цибулини з нижньої частини денця розвиваються додаткові корені. Зелене листя цибулевих називають пір’ям, а квіткові стебла — стрілками. Цибулини допомагають рослині вижити за несприятливих умов і є органом вегетативного розмноження. Серед цибулевих багато декоративних рослин.

4.         Значення видозмін пагона в житті рослин та людини

Самостійна робота учнів з підручником та заповнення таблиці

Значення підземних видозмін пагона

Підземні видозміни пагона

Значення

у житті рослини

у житті людини

Кореневище

Бере участь у ґрунтовому живленні, запасанні поживних речовин, вегетативному розмноженні, утворює наземні пагони. У вигляді кореневища рослина після відмирання наземних частин перезимовує

Використання в їжу — хрін; виготовлення ліків — валеріана; виготовлення технічної сировини — барвників — герань грузинська; ефірних олій, дубильних речовин

Цибулина

Цибулини допомагають рослині вижити за несприятливих умов і є органом вегетативного розмноження

Серед цибулевих багато декоративних рослин. Часник і цибуля використовуються в медицині та харчовій промисловості

Бульба

Бульби служать для розмноження рослин та накопичення поживних речовин, а також для перебування несприятливих періодів року

Бульби картоплі та інших рослин широко використовуються у харчовій і хімічній промисловості


Робота в групах

— Розгляньте особливості будови видозмінених пагонів і дове­- діть, що:

І група — цибулина — видозмінений пагін;

ІІ група — кореневище — видозмінений пагін;

ІІІ група — бульба — видозмінений пагін.

4. Значення видозмін пагона в житті рослин та людини. (Самостійна робота учнів з підручником та додатковим матеріалом, заповнення таблиці.)


n 5. Узагальнення і закріплення знань

5.         Узагальнення і закріплення знань

Лабораторна робота № 6

Тема. Видозміни пагона.

Мета: ознайомитися з надземними та підземними видозмінами пагона, навчитися їх розрізняти.

Обладнання та матеріали: гербарні зразки суниць, винограду, глоду, живі кактуси; бульба картоплі, цибулина, кореневище пирію.

Хід роботи

1.         Розгляньте гербарні зразки суниць, винограду, глоду та живі кактуси. З’ясуйте в кожному конкретному випадку: видозмінився увесь пагін чи тільки якась окрема його частина. Запишіть результати дослідження.

2.         Розгляньте будову кореневища. Порівняйте кореневище з коренем. Знайдіть відмінності в їхній будові. Результати дослідження запишіть.

3.         Розгляньте зовнішню будову бульби й цибулини, знайдіть у них верхівку та основу (пам’ятайте: верхівка в бульби розташована з протилежного боку від місця з’єднання її з рослиною: на верхівці бульби також є бруньки). Розріжте цибулину уздовж. Відокремте сухі та м’ясисті луски — видозмінені листки. Знайдіть бруньки, які потрібно шукати в пазухах листків біля основи денця (стебла).

Знайдіть на бульбі стебло, листки та бруньки.

4.         Намалюйте схематично будову кореневища, бульби і цибулини. Позначте цифрами і підпишіть складові частини видозмінених пагонів.

5.         Зробіть висновки на основі результатів роботи.

n 6. Підбиття підсумків уроку

Фронтальна бесіда

1. Які бувають видозміни пагона? Наведіть приклади.

2. Наведіть приклади рослин, у яких пагони або їх частини видозмінилися на вуса, вусики, колючки.

3. Як можна відрізнити кореневище від кореня?

4. За якими ознаками можна відрізнити стеблові бульби від кореневих?

5. Яке значення мають видозміни пагона в житті рослин та господарстві людини?

n 7. Домашнє завдання

7.1.  Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Зошит _________________________________________________

7.2.  Індивідуальні та творчі завдання.

1. Підібрати або скласти загадки про рослини, які мають видозміни пагонів.

2. Підготувати повідомлення про рослини, які мають найбільші та найменші листки.

 2.         Накопичення різних речовин (паренхіма)

Категорія: Біологія 7 клас | Додав: uthitel (24.11.2013)
Переглядів: 6681 | Рейтинг: 4.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: