hyipazart.com
Головна » Статті » Предметні тижні » Тиждень української мови та літератури

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА «ФІЛОЛОГІЧНА ЕВРИКА»
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА «ФІЛОЛОГІЧНА ЕВРИКА» 
Мета:
спонукати студентів до зацікавлення предметами гуманітарного спрямування і самонавчання;
розвивати бажання і вміння вести конкурентну боротьбу, учити виявляти творчі здібності;
виховувати тактовність, культуру спілкування.
Гра складається з кількох етапів, за аналогією до відомого колись телевізійного шоу «Еврика». Деякі тури оцінюють автоматично, а певні конкурси — балами, що виставляє журі. Спочатку визначають послідовність учасників (доцільно залучити не більше 6–7) за допомогою питання, що передбачає точну (цифрову) відповідь. Наприклад, скільки творів вміщувало перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка?
Гравці пишуть маркерами на папері і показують усім. Хто називає правильну або найближчу до правильної відповідь, розпочинає змагання.
1-Й ЕТАП «ТЕМА»
1-й етап «Тема» може проводитися за двома схемами.
1 варіант
Кожен учасник обирає одну із запропонованих тем і по черзі, відповідає на сім запитань. Гра припиняється, коли дано неправильну відповідь, крім теми сюрпризу. За кожну відповідь зараховується один бал, а також три бали бонусу, якщо гравець дає усі правильні відповіді. Таким чином, максимально можна отримати 10 балів.
2 варіант
Учасник обирає по черзі питання з кожної теми, ніби граючи в хрестики-нулики. Його завдання — закреслити лінію з трьох правильних відповідей у будь-якому напрямку (діагональ, вертикаль, горизонталь). Якщо це відбувається одразу, тоді гравець отримує максимальну оцінку — 12 балів, якщо ж він дає неправильну відповідь, то продовжує грати, доки не відкриє всі теми або не закреслить лінію з трьох неправильних відповідей. Тоді враховуються лише правильні відповіді, за які він отримує по 1 балу. Таблиця може мати такий вигляд:
Псевдоніми Орфографія Лексика
Укр. література кін. XIX ст. Зарубіжна література Сюрприз Драматургія Морфологія Народознавство
Завдання кожному гравцеві можна зачитувати або ж виводити на екран, якщо їх попередньо розробити у вигляді презентації у PowerPoint.    
Перелік тем і завдань до них може змінюватись від бажання викладача та враховуючи ступінь підготовки та обізнаності студентів (учнів).
Запропоновані нами запитання мають на меті перевірити не лише рівень знань, а й кмітливість та логічне мислення учасників. Для прикладу:
«Псевдоніми»
1. Назвіть літературне ім’я матері лесі Українки. (Олена Пчілка)
2. Російська поетеса з київським минулим і українським прізвищем. (Анна Ахматова — Ганна Горенко)
3. Драматург І. Тобілевич відомий як… (І. Карпенко-Карий).
4. Псевдонім якого українського письменника співзвучний із назвою міста Миргород? (Панаса Мирного)
5. Хто такий Алєксєй Пєшков? (Максим Горький)
6. Їх справжнє прізвище Кандиба. Назвіть псевдонім батька або сина. (Олександр Олесь і Олег Ольжич)
7. Автор жанру усмішка. (Остап Вишня)
«Сюрприз» (видатні жінки України)
1. Перша християнка Київської Русі. (Княгиня Ольга)
2. Піснетворка, про яку складають перекази і легенди? (Маруся Чурай)
3. Хто ховається під іменем Роксолана? (Настя Лісовська)
4. Найвизначніша акторка України у XIX ст.? (Марія Заньковецька)
5. Її називали «квіткою Ломикаменем». (Лесю Українку)
6. Королева Франції. (Анна Ярославна)
7. Оперна співачка, що підкорила світові театри. (Соломія Крушельницька)
«Українська література кін. XIX ст.»
1. Кого називають українською Жанною Д’Арк? (Лесю Українку)
2. У якому творі є такі дійові особи: втома, ниви у червні, сонце, жайворонок? («Intermezzo»)
3. Хто є співавтором роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні»? (І. Білик)
4. Хто з українських письменників брав участь в уряді УНР? (В. Винниченко)
5. Який історичний період описано в драматичній поемі «Бояриня» Лесі Українки? (Період
Руїни)      
6. У домі якого письменника відбувалися літературні вечори, так звані «чернігівські суботи».
(У домі М. Коцюбинського)
7. На основі якої повісті створено сценарій фільму «Пастка»? («Перехресні стежки»)
«Народознавство»
1. Цвіт якої рослини, за переказами, показує сховані у землі скарби? (Цвіт папороті)
2. Якого плоду бояться женихи? (Гарбуза)
3. Назвіть страву — короля народної кухні, який буває «зі свищами» — порожній, «жонатий» — з кашею, «переляканий» — блідий. (Борщ)
4. Птах — символ весни, її не вільно брати до рук, а хто візьме, того обсяде ластовиння. (Ластівка)
5. Яке дерево вважають нечистим, проклятим і вічно тремтить від вітру, а люди жахаються
і обминають? (Осику)
6. Без яких рослинних символів нема України? (Без верби і калини)
7. Як називають сніп жита, пшениці, який ставили у хаті на Різдво? (Дідух)
«Зарубіжна література»
1. Хто вважається батьком детектива? (Едгар По)
2. Назвіть персонажа з кондитерським прізвищем. (Соня Мармеладова)
3. У творі якого автора комаха наділена здатністю мислити? (Ф. Кафки)
4. У якого героя твору очі були різного кольору? (У Воланда)
5. Найжадібніший, найскупіший герой зарубіжної літератури? (Гобсек)
6. Хто започаткував жанр «потік свідомості»? (Дж. Джойс)
7. Що об’єднує Флобера, Верлена, Бодлера, Стендаля? (Країна — Франція)
«Драматургія»
1. Назвіть прізвище видатної родини, пов’язаної з театром корифеїв. (Тобілевичі)
2. З чиїм іменем ми пов’язуємо глобус, не лише як макета землі? (Шекспіра, театр «Глобус»)
3. Назвіть жанр «Лісової пісні». (Драма-феєрія)
4. У якому столітті виник професійний театр в Україні? (У XIX ст.)
5. Що спільного в Ібсена з дитинством? (П’єса «Ляльковий дім»)
6. Рід занять головної героїні п’єси «Пігмаліон» Б. Шоу? (Квіткарка)     
7. Народне драматичне дійство, що походить від назви двоповерхового будиночка, де розігрувалися лялькові вистави. (Вертеп)
«Орфографія»
1. Назвіть три складних прізвища українських письменників.
2. Яку літеру було вилучено з алфавіту 1933 року?
3. Хто з мультиплікаційних героїв був визнаним майстром правопису? (Сова з «Вінні-Пуха»)
4. Чим відрізняється орфографія від графіки? (Правопис — сукупність знаків письма)
5. Відредагуйте сталі звороти: здати залік — …; проводяться міроприємства — ...
6. Загадка-жарт: впізнавши в предметах літери, схожі з ними, назвіть слова: котився бублик,
підхопив серпа, а той зачепив крокву — і полетіли. (Оса)
7. Поєднали перелаз із жердиною та серпом — і почали вони разом принюхуватися. (Ніс)
«Лексика»
1. Яка наука займається вивченням словників? (Лексикографія)
2. Коли лайка буває м’якою? (Коли називає сорт легкої шкіри або породу собак.)
3. Як називаються слова-немовлята? (Неологізми)
4. Це і назва курортного міста в Криму, і хижа риба. (Судак)
5. Поміняйте місцями м’які приголосні — і почуття гніву перетвориться на сітчасту тканину. (Тюль — лють)
6. Назвіть одним словом — любитель книг, знавець, колекціонер рідкісних видань. (Бібліофіл)
7. Що колись називали гостинцем? (Дорогу, шлях)
«Морфологія»
1. Назви яких частин мови мають спільний корінь? (Іменник, займенник, прийменник)
2. Поставте прислівник зелено в О. в. (Неможливо, бо це незмінювана частина мови.)
3. Якими частинами мови може виступати слово край? (Іменник і прийменник)
4. У яких двох відмінкових формах може вживатися іменник?(У Д. в.)
5. Поставте числівник сорок у М. в. (На сорока)
6. Чому не можна вважати видовими парами дієслова: поки́дати — покида́ти; забіга́ти —
забі́гати? (Це слова з абсолютно різними лексичними значеннями)       
7. Чим відрізняються коні і поні; дзеркало і трюмо? (Одне слово змінюване, інше — ні.)
2-Й ЕТАП «ОРАТОР»
Учасники мають за 30 секунд підготувати зв’язну, логічну, лаконічну і аргументовану відповідь щодо запропонованої тези. Наприклад, висловити своє ставлення до фрази Г. Сковороди: «Мавпа залишається мавпою навіть у золотому вбранні». (Студенти обмірковують відповідь і мають 1 хвилину на її виголошення, після цього журі оцінює кожну відповідь від 1 до 5 балів.) Для цього завдання можна дібрати різні афоризми, крилаті вислови, прислів’я — важливим є спонука до висловлення власної позиції, вміння її
довести. Цікаво буде поміркувати і над такими висловами:
Той, хто руйнує, насамперед, сам дістає болючі удари звалених руїн (В. Винниченко).
В багатьох погасло серце… А з деякими сталося гірше, — вигасла душа, вийшов порох (І. Багряний).
3-Й ЕТАП «ПРАКТИКУМ»
Учасники можуть отримати від 1 до 5 балів.
Конкурс може мати різні варіанти, головне — необхідно відгадати певний об’єкт, явище чи особу за усними чи відеопідказками. Учасники прослуховують (бачать) по черзі 4–5 завдань і послідовно записують контрольні відповіді на аркушах, демонструючи згодом журі, яке виносить остаточний вирок: по 1 балу за вгадану відповідь + можливі бонуси. Пропонуємо такі варіанти.
1. Історичний
Гравцям показують зображення 4 об’єктів: орла, черевика, вишні, хмелю. Їх завдання — назвати прізвища 4 гетьманів України, які є спільнокореневими з назвами слів. Якщо ж розставити їх ще й у хронологічному порядку їх проявлення, то гравці отримують бонус, визначений журі. (Відповідь. Байда Вишневецький, Богдан Хмельницький, Пилип Орлик, Іван Полуботок)
2. Практикум з народознавства
Демонструють 4 предмети: пташка, ангел із зіркою, віночок, жмут колосся — всі вони символізують певний обряд, що виконується певної пори року. Необхідно назвати календарно-обрядові пісні, які їх супроводжують, починаючи з весни. (Відповідь: веснянки — пташка, закликання весни; колядки — різдвяний ангел; купальські — вінок, що пускається дівчатами на воду для ворожби; жниварські.)
3. Практикум з ономастики (розділ мовознавства, який вивчає власні імена, їх виникнення і розвиток)
Вгадайте ім’я.
Янка Купала, Ованес Туманян, Йоган Вольфганг Ґете, Жан-Жак Руссо, Джованні Бокаччо… — що спільного між усіма цими письменниками? Ім’я. Це дивне ім’я проникло мало не в кожну країну й змінилося так, що вже зовсім не схоже на наш варіант. Уперше схожим іменем називали євреї: Іогаганаан — у вільному перекладі означає «Божа милість, благодать, дарунок». (Іван)
Ім’я, що належало колись до царських, примандрувало з Давньої Греції і означає «чиста, непорочна, навіть свята» (початкове є у російському варіанті, взято, можливо, з латинської форми). У XIX ст. значного поширення набув музичний інструмент — шарманка (від назви пісні «Катрін Шарман»). У Царській Росії так називали грошові купюри із зображеним на них обличчям колишньої імператриці. (Катерина)
Це ім’я складається з 2 частин: коли ми його чуємо, то можемо вловити зміст, особливо другої частини. Перша — давня, слов’янська, у перекладі означає «суворий, грізний, весняний, палкий». Вона походить віл назви давньослов’янського бога Сонця, весни. (Ярослав)
Князі Київської Русі були одними з перших носіїв — слов’ян цих наймень. Згодом воно набуло досить значного поширення. Ім’я принесли з собою на Русь варяги. У скандинавських мовах Гельга (Хельга) означає «свята». (Олег — Ольга)
Мешканці Давньої Греції дуже шанували легендарну сестру Зевса, яка була богинею достатку й хліборобства. Саме її наймення стало основою нашого імені, яке у вільному перекладі може означати «хлібороб» або «плід землі». (Дмитро)
4. Практикум «Загадки з вузлика» (розгадуємо народні загадки)
Шаталося, моталося, під припічком сховалося. (Віник)       
Був я у копанці, був я у хлопанці, був на пожарі, був на базарі; молодим був — людей годував, а як умер — мої кістки викинули і собаки не їдять. (Горщик)
Без рук, без ніг, а сорочку просить. (Подушка)
Ліз карасик через перелазик та в воду — плюсь. (Кухоль)
Загадка, загадка, в роті ягідка: візьми оближи та й на стіл положи. (Ложка)
4-Й ЕТАП «ЯРМАРОК НЕБИЛИЦЬ»
Члени журі оцінюють від 1 до 5 балів.
Учасники попередньо отримують завдання підготувати розповідь про щось неіснуюче (предмет, явище, подію тощо). Можна використовувати візуальні докази, заздалегідь зроблені вдома (фотомонтаж, макети, відео і подібне). Головне завдання: переконати членів журі в існуванні небилиці, грамотно, яскраво й аргументовано це довести.
Після цього конкурсу підбивають попередні підсумки, за результатами яких гру продовжує
4 учасників.
Додатково можна провести або ж замінити один із турів конкурсом «Буриме»: літературна
гра, у якій змагаються, хто більш влучно складе віршовані експромти з певної теми (наприклад,реклама майбутньому місцю роботи) з використанням заданих рим.
Рими:
робота — турбота;
кожен — може;
ждуть — ведуть;
варто — карти;
ціни — стіни;
макет (буклет) — памфлет;
губив — відродив тощо.
5-Й ЕТАП «КАНІКУЛИ»
Учасники можуть отримати від 1 до 6 балів.
З трьох загаданих сюжетів необхідно відгадати українське місто, відоме історичними та літературними подіями. За вгадування міста з 1-го сюжету — 3 б., з 2-го — 2 б., з 3-го — 1 б. Максимальна оцінка — 6 балів. Завдання зачитують, на екрані — фото (у режимі презентації PowerPoint).
Гравці записують відповіді маркерами на листках після кожного сюжету і показують журі.
Варіант 1: Ніжин
1) 17 червня 1663 року тут зібралася «чорна рада». Місцевий полковник Іван Золотаренко боровся за гетьманську булаву разом із Сомком, але потім обоє були покарані Брюховецьким.
2) Під час реформи в галузі освіти в цьому місті було відкрито музей у 1820 р. (або, як його ще називали, гімназія вищих наук князя Безбородька).
Її очолювали професори Василь Кукольник та Іван Орлай. За п’ять років керівництва останнім заклад утвердився як один із кращих. У ньому навчалися М. Гоголь, Є. Гребінка.
3) Це місто знаходилось у чернігівській землі, засноване 1147 р. і називалося УНЕНІЖ. Його
іменем названий салат із огірків, а саме слово споріднене з лагідністю, чарівністю, ласкою.
Варіант 2: Полтава
1) Герб цього міста: у золотому щиті чорний трикутний пам’ятник, обвитий золотим змієм;
два зелені прапори з вензелями Петра І; нагорі 2 червоні мечі навхрест (це символіка битви,
що відбулася тут 1709 року та її наслідків; золотий змій — гетьман Мазепа).
2) Це місто знаменне й літературними досягненнями: Батьківщина І. Котляревського вшанувала свого земляка пам’ятником у 1903 р., що стало визначною українською подією; тут жили і працювали В. Короленко і Панас Мирний, учився М. Гоголь, який увічнив рідне
село Великі Сорочинці у творах.
3) Уперше це місто згадується під назвою «Лтава» в Іпатіївському літописі 1174 року. Усередині XVII ст. тут відбулася велика пожежа, що знищила всі архівні дані, у тому числі документи про відому піснетворку Марусю Чурай, яка також тут народилася і жила.
6-Й ЕТАП «ПІДКАЗКА»
Кожному учаснику загадують 10 (7) слів, які вони повинні підказати сторонній особі за допомогою жестів за 1 хвилину.
Це можуть бути такі слова:
Гамлет, Мавка, Котигорошко, Отелло;
пензлик, книга, фільм, художник, скрипка, рушник,
буква, козак, булава, пісня, бандура тощо.
Двоє гравців, які набирають найбільшу кількість балів, після 6 турів зійдуться в дуелі.
7-Й ЕТАП «ДУЕЛЬ»
Ставлять 10 запитань, за правильну відповідь на кожне — 2 бали. Переможцем стає той,
хто за результатами усіх етапів дістає найбільшу кількість балів. Він отримує диплом та пам’ятні призи.
Запитання можуть бути такими:
Любов до мудрості — це… (філософія).
Хто автор картини, яку було написано, щоб викупити Т. Шевченка із кріпацтва? (Карлом Брюлловим)
Як називається вислів, що стоїть на початку твору і містить головну думку? (Епіграф)
Як звали митця, що зміг оживити створену ним статую? (Пігмаліон)
Перед якою буквою алфавіту йде буква к?
Як називають людину, яка знає багато мов? (Поліглот)
Де було здійснено перший переклад Біблії українською мовою? (У Пересопниці)
Що в перекладі означає слово «біблія»? (Книга)
Автор «Повісті минулих літ»? (Нестор)
Доповніть прислів’я «Мудрим ніхто не вродився, а...».

Категорія: Тиждень української мови та літератури | Додав: uthitel (26.02.2014)
Переглядів: 1574 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: