hyipazart.com
Головна » Статті » Початкова школа » Основи здоров’я 4 клас ( за підручником О. В. Гнатюк )

Урок 3. СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я. ЧИННИКИ ЗДОРОВ’Я

Урок 3. СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я. ЧИННИКИ ЗДОРОВ’Я

Мета:дати учням уявлення про складові здоров’я, про чинники впливу на здоров’я;

вчити аналізувати вплив природних і соціальних чинників на здоров’я; виховувати

бажання піклуватися про своє здоров’я.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бліцопитування

— Чому кажуть, що здоров’я — найдорожчий скарб?

— Що впливає на зміцнення і збереження здоров’я людини?

— Продовжіть речення: «Я вважаю, що моє здоров’я залежить від...».

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, які чинники впливають на здоров’я.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Повідомлення вчителя

— Здоров’я людини — це не тільки фізичне, але й психічне, соціальне і ду-ховне здоров’я.

Людина живе в суспільстві, її оточують рідні, друзі, знайомі і незнайомці.

Показниками соціальної складової здоров’я є доброзичливість, толерантність

і повага до людей.

Психічна складова здоров’я пов’язана з емоціями, почуттями, думками,

настроєм тощо. Людина, яка правильно оцінює і сприймає себе та інших, уміє

долати невдачі, має гарний настрій, позитивні емоції,— психічно здорова.

Якщо людина любить навколишній світ, робить іншим добро, цінує життя,

відчуває відповідальність за себе і за інших, прагне стати кращою, її нази-вають духовною.

Здоров’я людини змінюється протягом усього життя. Воно перебуває під

впливом низки чинників довкілля — природних та соціальних.

Фактори, що впливають на формування здоров’я

Спадковість — 20 %

Рівень медицини — 10 %

Екологія — 20 %

Спосіб життя — 50 %

— Чи погоджуєтеся ви з думкою, що на наше здоров’я впливає навколишнє

середовище? Наведіть приклади. (Відповіді учнів.)

— Отже, на здоров’я значний вплив справляють повітря, вода, ґрунт, со-нячне світло, рослинний і тваринний світ. Усі чинники середовища у природі

впливають на організм водночас, причому не кожен сам по собі.

На сучасну людину впливають безліч чинників, обумовлених науково-тех-нічним прогресом. Що це означає? (Відповіді учнів.)

— Прискорення технічного прогресу приводить до зростання кількості від-ходів, що забруднюють довкілля, підвищення рівня міського шуму, негатив-ного впливу різного виду випромінювання від сучасної техніки.

Які екологічні особливості місцевості, де ми живемо, ви можете назвати?

— Основною екологічною проблемою є наслідки катастрофи на Чорнобиль-ській АЕС, а також вирубування лісів на Поліссі і в Карпатах.

На людину також впливають соціальні чинники середовища: сім’я, праця,

медичне обслуговування, спосіб життя.

Як ви вважаєте, яку роль відіграє сім’я у збереженні та зміцненні

здоров’я дитини? (Міркування учнів.)

— Послухайте віршовані рядки і скажіть, яка думка в них висловлена.

Кожній людині

Слід пам’ятати:

Хто його батько,

Хто його мати.

Тільки в любові

Кріпне родина.

Тільки свободою

Кріпне країна.

— Як ви розумієте твердження: «Здоров’я починається в сім’ї. Здорові

діти — здорова сім’я. А здорова сім’я — здорова держава»? (Відповіді учнів.)

— Чим більше здорових, міцних сімей, тим у цілому здоровіша держава.

— Чи погоджуєтеся ви з думкою, що від батьків ми отримуємо

(успадковуємо) певний запас здоров’я? (Відповіді учнів.)

— Ви знаєте, що медична служба теж опікується здоров’ям громадян.

Якщо людина хворіє, лікарі допомагають одужати і відновити здоров’я.

Але слід пам’ятати, що кожен має сам піклуватися про своє здоров’я, не пе-рекладати цю відповідальність на лікарів. Необхідно стежити за собою, вміти

відчувати свій організм. Якщо над собою працювати, то можна перехитрити

й спадковість — усе в руках людини.

— Пригадайте фактори, що впливають на формування здоров’я, та помір-куйте, що ж найбільше впливає на здоров’я людини? (Відповіді учнів.)

— Звісно, найбільше на наше здоров’я впливає спосіб життя. Люди, які ве-дуть малорухомий спосіб життя, неправильно харчуються, тривалий час пе-реживають негативні емоції, курять, уживають алкоголь та наркотики, почи-нають хворіти та втрачають здоров’я.

2. Робота за підручником (с. 16–20)

— Назвіть ознаки здорової людини.

— Яку людину називають фізично здоровою?

— Назвіть складові здоров’я людини.

— Що є показниками психічної складової здоров’я?

— Що є показниками соціальної складової здоров’я?

— Що є показниками духовної складової здоров’я?

— Чи є серед них найголовніша складова здоров’я? Поясніть, чому?

— Розкажіть за діаграмою на с. 17, які чинники впливають на здоров’я.

— Від чого найбільше залежить здоров’я?

— Що включає здоровий спосіб життя?

— Складіть речення за фотографіями на с. 18.

— Яку загальну назву можна дати цим фотографіям?

— Як впливає на здоров’я стан навколишнього середовища?

— Доведіть, що здоров’я залежить від спадковості.

— Доведіть, що здоров’я залежить від системи охорони здоров’я.

Учні розгадують ребус, відповідають на запитання та виконують практичну

роботу «Вимірювання зросту і маси тіла» (с. 20).

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота в групах

Обговорення питань

1-ша група. Для чого нам здоров’я?

2-га група. Що заважає людям бути здоровими?

3-тя група. Що завдає шкоди здоров’ю?

4-та група. Від чого чи від кого залежить стан здоров’я?

— Тільки здорова дитина досягає успіхів у навчанні, добре розвивається

фізично, має врівноважений психічний стан. Кожен повинен досягти своїх

вершин у житті. А це не завжди легко й просто, адже все досягається завдяки

великим зусиллям волі і фізичним навантаженням. Отже, слід мати велику

силу й міцну волю, а ці риси мають лише ті, хто здоровий фізично і духовно.

Недарма кажуть: «У здоровому тілі — здоровий дух».

2. Читання й обговорення притчі «Все в твоїх руках!»

Колись давно у Стародавньому Китаї жив дуже розумний, але дуже пи-хатий мандарин. Увесь його день складався з примірок багатого вбрання,

розмов із підданими про власний розум та спогадів про минулу зустріч з імпе-ратором. Так спливали дні за днями, роки за роками...

Аж ось пройшов усією країною розголос, що неподалік від кордону з’явився

чернець, розумніший за всіх у світі. Дійшли чутки і до мандарина. Дуже він

розлютився: хто може називати якогось там ченця найрозумнішою людиною

у світі? Але виду не подав, а запросив ченця до себе у палац. Сам же замис-лився обдурити його: «Я візьму до рук метелика, сховаю його за спиною і за-питаю, що у мене в руках — живе чи мертве. І якщо чернець скаже, що живе —

я роздушу метелика, а якщо мертве — випущу його...».

І ось настав день зустрічі. У пишній залі зібралося багато людей, усім хо-тілося подивитися на двобій найрозумніших людей у світі. Мандарин сидів

на високому троні, тримав за спиною метелика і з нетерпінням чекав приходу

ченця. Аж ось двері відчинилися, і до зали увійшов невисокий худорлявий

чоловік. Він підійшов до мандарина, привітався і сказав, що готовий відпо-вісти на будь-яке його запитання. І тоді, зло всміхаючись, мандарин промовив:

«Скажи-но мені, що я тримаю в руках — живе чи мертве?». Мудрець трохи по-міркував, усміхнувся і відповів: «УСЕ В ТВОЇХ РУКАХ!».

Збентежений мандарин випустив метелика з рук, і той полетів на волю, ра-дісно тріпочучи яскравими крильцями.

— Отже, лише від вас залежить, чи піклуватиметесь ви про своє

здоров’я і чи буде ваше майбутнє щасливим і безтурботним.

3. Гра «Так чи ні?»

— Підкресліть слово «так» або «ні».

y Ти часто застуджуєшся. Так чи ні?

y Ти щоденно робиш зарядку. Так чи ні?

y Ти багато гуляєш. Так чи ні?

y Твої маса і зріст відповідають віку. Так чи ні?

y Ти легко виконуєш фізичні вправи. Так чи ні?

y Ти швидко втомлюєшся. Так чи ні?

y Ти можеш забігти на п’ятий поверх по сходинках. Так чи ні?

y Ти займаєшся у спортивній секції або танцювальному гуртку. Так чи ні?

4. Гра «Незакінчене речення»

y Якщо хочеш бути здоровим, то...

y Якщо хочеш бути красивим, то...

y Якщо хочеш бути розумним, то...

Довідничок: дотримуй режиму дня, займайся спортом, стеж за своїм зо-внішнім виглядом, старанно навчайся.

5. Тестування

— Позначте правильну відповідь.

На фізичний розвиток впливає:

ранкова гімнастика;

спадковість (здоров’я від батьків);

знання про свій організм;

ігри і розваги на свіжому повітрі;

рух;

тривалий сон;

фізична праця.

6. Гра «П’ять речень»

Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Які чинники впливають на здоров’я?

— Наведіть приклади природних чинників, що впливають на здоров’я.

— Наведіть приклади соціальних чинників, що впливають на здоров’я.

— Що найбільше впливає на здоров’я людини?

— Який висновок кожен із вас зробив для себе?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник (с. 16–20).

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 11

Тестування

1. Обери правильну відповідь.

Як ти вважаєш, чому держава повинна піклуватися про здоров’я своїх

дітей?

Тому, що зі здорових дітей виростуть здорові та розумні дорослі грома-дяни.

Якщо будуть хворіти й голодувати діти, країні буде соромно перед ін-шими державами.

Якщо діти нездорові, народ не має майбутнього.

2. Познач правила, які ти виконуєш удома.

Ураховую настрій інших.

Пещу рідних своєю любов’ю, цим захищаю їх від злих сил.

Дотримую родинних традицій, не виявляю своїх амбіцій.

Категорія: Основи здоров’я 4 клас ( за підручником О. В. Гнатюк ) | Додав: uthitel (07.09.2017)
Переглядів: 230 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: