Головна » Статті » Методика проведення уроку » Продуктивний урок

Педагогічна рада "Сучасний урок: проблеми, вимоги, пошуки. Інноваційні технології "
Тема: «Сучасний урок: проблеми, вимоги, пошуки. Інноваційні технології »

Мета:
Активізація творчих здібностей, розвиток творчого потенціалу кожного вчителя.
Актуалізація проблеми, вимог щодо сучасного уроку.
Обмін досвідом інтерактивних технологій, які використовуються вчителями під час проведення уроків
Колегіальний пошук шляхів підвищення ефективності кожного уроку завдяки впровадженню інтерактивних технологій навчання; нестандартних прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів/
Слайд 2

Можливості уроку невичерпні та сила його чарівна. Кожен урок — це крок до дозрівання інтелекту учня, цеглина в основі чарівного будинку на ім'я Розвиток і Знання, без яких неможлива розумна, діяльна людина-творець.
Але не навчайте дітей так , як навчали вас ,- вони народились в інші часи...

Цей заклик сьогодні хвилює кожного педагога. Саме тому науково-методична проблема, над якою працює наш педагогічний колектив уже 3-й рік, пов’язана з розвитком та становленням компетентної, життєспроможної особистості.
Слайд 3
Науково-методична проблема «Реалізація принципів громадсько-зорієнтованої освіти з метою соціалізації учнів, педагогів та батьків в умовах впровадження школи нового типу – ГАШ. Формування інноваційної культури педагогів через удосконалення умов для виховання життєспроможної особистості»

Вирішуючи поставлене завдання, ми будемо говорити на педагогічній раді про сучасний урок як спільну творчість учителя й учнів, про вимоги до сучасного уроку та сучасні освітні технології.
Слайд 4
1. Тема педради «Сучасний урок: проблеми, вимоги, пошуки. Інноваційні технології »

Алгоритм проведення педагогічної ради

Слайд 5 І.Інтерактивна вправа «Очікування».
Мета: сприяти ефективної продуктивної праці учасників

На дощці намальовано сонечко з променями. Треба написати на промінцях одним словом свої очікування від педради. (озвучити свої думки).

ІІ. Вправа «Самопрезентація - квіти»
Мета: мотивація діяльності, створення комфортної атмосфери для
конструктивної роботи.

Заст. директора з НВР: успіх заняття, емоційне почуття кожного учасника навчального процесу залежать від того, як вас зустрінуть, від атмосфери в класі. Тому, щоб у нас панувала приязна, добра атмосфера, атмосфера співпраці, пропоную кожному учаснику назвати своє ім’я – позитивні риси, які починаються з літери та улюблену квітку, яка асоціюється з вашими рисами. Почну з себе: Валентина – весела, винахідницька, троянда. (Усі представляються по колу).
Слайд 6

Слайд 4
ІІІ. Вправа «Криголам»
Заст. директора з НВР: Ви самі себе презентували. Як бачимо, сьогодні зібралися ті, кому притаманні різні позитивні риси, подобаються різноманітні за кольором, запахом, формою квіти. Всі різні, але за умовами правильного підходу їх можна об’єднати в прекрасний букет. Гармонії в цій композиції ми досягнемо тільки за умови виконання правил співпраці. Треба їх виробити. Основні правила: (учасники пропонують правила, які записуються на «Криголамі»)
Слайд 7

 Говорити по черзі.
 Слухати і чути.
 Бути толерантними.
 Висловлюватися стисло.
 Бути позитивними.

ІУ. Вправа «Мозковий штурм»
Заст. директора з НВР: Будь-який матеріал краще сприймати, коли є опора на досвід, знання учнів. Пропонуємо виконати наступне завдання: висловити свої думки , з якими у вас асоціюється поняття «Сучасний урок».
 Творча взаємодія учня й учителя.
 Співнавчання та співпраця.
 Учитель – організатор процесу навчання.
 Суб’єкт-суб’єктні відносини.
Заст. директора з НВР: Кожен запропонував свої думки стосовно сучасного уроку. Сьогодні ми з вами розглянемо, яким же чином можна зробити кожен урок більш ефективним, які чинники впливають на це?
Основним елементом навчального процесу був і залишається урок. Як відомо, урок – це форма організації навчальних занять, яка регламентує завершений обсяг навчального матеріалу для засвоєння його учнями.
(Слайд 8)
Заст. директора з НВР: - Який урок, називають сучасним уроком?
Новий час, нові завдання освіти пред’являють нові вимоги до школи, до вчителя, його праці, а значить і до уроку як основної форми навчально – виховного процесу, змушує до пошуку.
Давайте розглянемо „Піраміду навчання”, в якій схематично відображені дослідження, проведені Національним тренінговим центром ( США, штат Мері ленд) у 80 рр. ХХ ст..
Результати досліджень, проведених Національним тренінговим центром (США, штат Мері ленд) у 80-х роках ХХ століття, відображені в схемі, що отримала назву „Піраміда навчання” (слайд 9)
Лекція – 5% засвоєння
Читання - 10% засвоєння
Відео – аудіо матеріали -20% засвоєння
Демонстрація – 30% засвоєння
Дискусійні групи – 50% засвоєння
Практика через дію – 75% засвоєння
Навчання інших( застосування отриманих знань
відразу ж – 90% засвоєння
З піраміди видно, що найменших результатів можна досягти за умов писаного навчання ( лекція -5%, читання-10%), а найбільших – за умов інтерактивного ( тобто взаємодії, діалогу, такої форми організації пізнавальної діяльності, за якої кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність): ( дискусійні групи – 50%, практика через дію – 75%, навчання інших чи нечайне застосування знань – 90%).
Це, звичайно, середньостатистичні дані, і в конкретних випадках результати можуть бути дещо іншими, але в середньому таку закономірність може простежити кожен педагог.
(слайд 10) Ці дані цілком підтверджуються дослідженнями сучасних психологів. За їхніми оцінками, старший школяр, читаючи очима, може запам”ятати 10% інформації, слухаючи – 26%, розглядаючи -30%, слухаючи і розглядаючи-50%, обговорюючи – 70%, особистий досвід -80%, спільна діяльність з обговоренням -90%, навчання інших – 95%. Понад 2400 років тому Конфуцій (551-479 до н.е.др.кит. мислитель ) сказав : (слайд 11):
Те, що я чую, я забуваю
Те, що я бачу, я пам”ятаю,
Те, що я роблю, я розумію.
Ці дані обґрунтовують необхідність використання активних методів навчання. Отже, можна сформувати кредо сучасного навчання (слайд 12):
Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу і чую я трохи пам’ятаю.
Те, що я чую, бачу і обговорюю, я починаю розуміти.
Коли я чую, бачу, обговорюю і роблю,
я набуваю знань і навичок.
Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.
Загальновідомо, набагато важливіше навчити, ніж просто розповісти, хоча останній метод простіший, доступніший і, безумовно, швидший. Вчитель швидко може повідомити учням те, що вони повинні знати, і вони забудуть це ще швидше.
Процес потребує напруженої розумової роботи дитини і її власної участі у цьому процесі. Пояснення й демонстрація, самі по собі , ніколи не дадуть стійких знань. Цього можна досягти лише за допомогою інтерактивного навчання. При цьому педагог сильніше розкривається перед учнями, виступає як організатор, консультант, ведучий дискусії, забезпечуються можливості демократичного, рівноправного партнерства між вчителем і учнями та в середині учнівського колективу. Змінюється і роль учнів: вони приймають рішення щодо процесу навчання, мають можливість спілкування і розвитку комунікативних умінь та навичок; є можливість поєднання різноманітних видів діяльності.
Всупереч народному прислів’ю „Можна привести коня до води, але не можна змусити його напитися”, учитель повинен не тільки привести учня до джерела знань, а й організувати роботу так, щоб учень захотів сам узяти ці знання. В школі треба навчити дітей полюбити інтелектуальні зусилля й радощі, навчити пишатися своїми інтелектуальними продуктами, примножувати їх, допомогти підліткам повірити у цінність знань, які сьогодні стають все більш необхідні.
Першим етапом і запорукою успіху еудь-якого, і зокрема, сучасного уроку є його планування. Розробка плану та його дотримання дозволяє більш ефективно використати час уроку, відповідно структурувати його. Відсутність планування, а , по суті, і належної підготовки до уроку, відчутно знижує якість навчання, погіршує моральний клімат на уроці.
Підготовку, планування уроку не повинен недооцінювати ні досвідчений, ні молодий вчитель. Що при цьому вчитель фіксує письмово і в якій формі це робить, залежить від його досвіду, змісту конкретного уроку, його типу. Головне – не форма письмового оформлення, а глибоке осмислення мети, завдання, змісту, ходу уроку аж до діяльності учнів, яка направляється, стимулюється і контролюється вчителем. До уроку з повним правом можна віднести стару народну мудрість „ порядок – половина справи”. Найпростішим, але, на жаль, в нашому колективі найчастіше порушуваним елементом розумового зовнішнього порядку уроку є його своєчасний початок і кінець.
Типова картина. Дзвоник на урок. Вчителі беруть журнали, йдуть до класних кімнат. Звичайно, в клас вчитель входить через 2-3 хвилини після дзвоника, учні встають, деякі повільно, вчитель робить їм зауваження, в класі розмови, вчитель заявляє, що у нього є час і він почекає, доки установиться повний спокій. Становиться тихіше, але тут входять учні, які спізнилися, вчитель починає з’ясовувати причину... Отже урок починається на 5-6 хвилин пізніше. При цьому виявляється, що дошка не витерта, крейди немає, засоби навчання не підготовлені, дошка до уроку не оформлена вчителем. Будьмо відверті, вплине такий початок на результативність уроку?. Звичайно. НІ!
При цьому не можна з повною впевненістю сказати, що учні готові до активного сприйняття навчального матеріалу.
Якщо вчителі не дотримуються своєчасного початку уроку ( а він повинен починатися відразу за дзвоником), то учні теж запізнюються, більше того, вони в школі „виховуються” в дусі того, що нема необхідності особливо серйозно сприймати установлений час, що потім переходить в житті на відношення до будь – якої роботи.
Такий початок уроку повністю „відімре” тільки тоді, коли ми з вами норми порядку зробимо єдиною основою дій для всіх вчителів, а потім залучимо і учнів до дотримання порядку.
Пунктуальне завершення уроку – друга для нас проблема. Несвоєчасно закінчуючи урок, ми порушуємо статут школи, провокуємо агресивність вихованців, не виконуємо своїх власних обов’язків по спостереженню за порядком на перервах, або відбираємо у себе цінні хвилини відпочинку і розрядки.
Підсумовуючи сказане вище, наголошуємо на основних критеріях ефективності сучасного уроку:
- створення вчителем на уроці позитивного емоційного настрою на роботу;
- чітке визначення теми, мети та завдань уроку; мотивація навчальної діяльності учнів;
- відповідність змісту навчального матеріалу триєдиній дидактичній меті уроку;
- відповідність методів навчання змісту навчального матеріалу, меті і завдання уроку;
- методи навчання повинні забезпечувати:
а) мотивація діяльності кожного учня на кожному етапі уроку;
б) співпрацю вчителя і учнів;
в) залучення кожного учня до навчальної діяльності;
г) контроль і самоконтроль
- використання різноманітного дидактичного матеріалу, який дозволяє учневі виявляти вибірковість теми, виду та форми навчальних занять;
- форми організації навчальної діяльності учнів( групові, парні, колективні, індивідуальні)
- форма спілкування на уроці ( діалог, полілог)
- різноманітні види оцінки досягнень учнів протягом
усього процесу його діяльності, а не тільки за кінцевим результатом;
- характер домашнього завдання ( тренувальне, творче,
індивідуальне, диференційоване). (слайд 13)

На шкільному семінарі – коучингу були розглянуті питання про види сучасного уроку, сучасні педагогічні технології, інтерактивні методи навчання. Ми визначили аспекти ефективності сучасного уроку, які залежать від учня, виявлятии суб’єктивні чинники, які впливають на ефективність сучасного уроку, визначали аспекти ефективності сучасного уроку, які залежать від учителя. Отже, сучасний урок – це урок спрямований на те, щоб кожна дитина збагнула себе як самодостатню особистість.
Шановні колеги!
Підраховано, що за час своєї професійної діяльності учитель дає (в середньому) більше 25 тисяч уроків. Ці уроки повинні бути добре підготовлені, повинні сприяти розвитку учнів, виховувати потребу і здатність до навчання упродовж всього життя.
Крім того, кожен урок повинен в той же час приносити успіх учителю, доставляти йому почуття радості, задоволення своєю професією.
Для вчителя кожен урок - це важка робота, яка потребує 45 хвилин концентрації уваги і великого напруження. Тому Вам всім здоров’я, терпіння, здатності до постійного вдосконалення, професійного зростання і ми переходимо до практичної частини, де Ви поділитися своїми методами демаршів, тими інтерактивними технологіями, методами, які використовуєте на своїх уроках..

Метод демаршів
Демарш (від фр.demarche — дія, вчинок) - особлива форма навчального заняття, яка базується на практичних діях, пов'язаних певним пізнавальним завданням і призначених для творчого виконання учнями.

V. Практичний блок (слайд 14)

Презентація - захист інтерактивних технологій сучасного уроку
інтерактивного навчання».
Початкова школа – ігровий метод
Учителі природничих дисциплін - інформаційно-комунікаційні технології;
Учителі – філологи – інтерактивні методики навчання


УІ. Заключна частина – результати вправи «Діагностики»
Мета: визначити рівень творчості вчителя
(слайд 15)

Ключ до розв’язання тесту діагностики.
На підставі сумарного числа балів визначте, який рівень творчості вас характеризує.
Сума балів Рівень творчості вчителя
16- 49 Низький
50- 85 Середній
86- 120 Оптимальний
121 - 144 Достатній
145- 160 Високий

Директор: Ви визначили свій творчий рівень. Кожна людина має творчий потенціал, але не кожна може його реалізувати. Тому необхідно зібратися кожному, продумати та знайти зусилля реалізувати свій творчий потенціал на практиці таким чином, щоб кожен раз, на кожному уроці ви отримували б задоволення від процесу навчання школярів. Тоді ваш урок можна з упевненістю назвати сучасним.

УІІ. Підсумки.
Вправа «Валіза – кошик – м’ясорубка» (15 хв)
Мета: провести загальну оцінку педагогічній раді
Заст. директора з НВР: Пропоную кожному учаснику висловити свої враження від педагогічної ради на стікерах та наклеїти на ватман, де намальовано валізу, кошик та м’ясорубку.
На салатовому стікері написати той найважливіший момент, який кожен учасник особисто виніс із заняття, який він бажає забрати із собою та використовувати у своїй діяльності. Свою відповідь учасник розміщує на «валізі».
Малиновий стікер – це те, що виявилось цікавим для учасника, але поки що він не готовий застосовувати його в своїй роботі, тобто це те, що необхідно доопрацювати, домислити, «докрутити». Малиновий стікер наклеюють на зображення «м’ясорубки».
Помаранчевий стікер – те, що було не потрібним, не цікавим, те, що учасник не використовуватиме. Цей стікер необхідно наклеїти на зображення «кошик для сміття».
Прощання Вправа «Аплодисменти по ланцюжку» (5 хв)
Інструкція: «Ми добре сьогодні попрацювали, і мені хочеться вам запропонувати гру, під час якої аплодисменти поступово «доповнюються»: спочатку починає аплодувати учасник, що сидить з правого боку перший, потім до нього приєднується другий, до них – третій, четвертий і так далі…, як тільки дійшли до моменту, коли аплодують всі присутні, зменшення оплесків відбувається в зворотньому порядку.

Директор:
«У кожній людині є сонце, треба тільки дати йому можливість світити»
казав Сократ.
Гарний учитель може навчити інших навіть того, чого сам не вміє.
(Т.Котарбінський, польський філософ)

Проект рішення педагогічної ради з теми
«Сучасний урок: проблеми, вимоги, пошуки.
Інноваційні технології »

1. Систематично працювати над вдосконаленням сучасного уроку.
Постійно
2. Заступнику директора з НВР Перкіній В.В.:
2.1. Організувати взаємовідвідування уроків вчителями школи для обміну досвідом роботи.
2.2. Спрямувати методичну роботу школи на вивчення нових педагогічних технологій з метою подальшого їх застосування в практичній діяльності.
Грудень – Лютий
3. Вчителям-предметникам:
2.1 . Провести серію відкритих уроків з використанням сучасних технологій навчання.
2.2 . Підвищити ефективність проведення уроків шляхом обміну досвіду вчителів школи в рамках декади педагогічної майстерності, семінарів, предметних тижнів, педагогічних рад.
Постійно
2.3 . Формувати в учнів позитивну мотивацію навчальної діяльності, пізнавальний інтерес, бажання вчитися, потребу в розкритті та набутті знань шляхом використання сучасних технологій навчання.
Постійно

4. Керівнику МО вчителів початкових класів Рублевській І.О. та керівнику МО класних керівників Гамій І.О.; керівнику ШМО природничо-математичного циклу Солодковій Т.С.:
4.1. Провести МО з теми: «Вимоги до сучасного уроку».
Грудень 2013
4.2. Планувати тематику засідань шкільного методичного об’єднання з метою підвищення критеріїв ефективності сучасного уроку.

5. Бібліотекарюю школи Кіріченко П.І. організувати постійнодіючу змінну виставку методичних видань з теми «Сучасний урок. Який він?»
Постійно
Категорія: Продуктивний урок | Додав: валерочка (13.11.2014) | Автор: Дроздова Наталя Юріївна E
Переглядів: 4627 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: