Головна » Статті » Методичні поради » Освітні технолії

Педагогічний проект

Педагогічний проект
Тема проекту: Художньо – естетичне виховання учнів через проектну діяльність на уроках образотворчого мистецтва та в позаурочний час.
Тип проекту: дослідницький.
Мета проекту: накопичення теоретичного та практичного матеріалу з питань упровадження новітніх педагогічних технологій та узагальнення досвіду з організації проектної діяльності учнів на уроках образотворчого мистецтва.
Актуальність проекту: Формування в учителів позитивної мотивації до педагогічного досвіду роботи за методом проектів та створення психолого – педагогічних умов для проектування індивідуальних освітніх маршрутів розвитку обдарованої дитини.
Результат та форма подання проекту: збірка «Педагогічний проект».
Презентація: конкурс професійної майстерності «Учитель року – 2015»
Тривалість проекту: 2012 – 2015рр.
Керівник проекту: Л.С.Власова – вчителька образотворчого мистецтва комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 8 м.Орджонікідзе Дніпропетровської області»
Методи вирішення проблеми.
1.Вивчення нормативно – правової бази щодо особистісного художньо – естетичного виховання учнів.
2.Створення рекомендаційного списку наукової та навчально – методичної лі-тератури щодо впровадження методу проектів у практику роботи вчителя образотворчого мистецтва.
3.Участь у засіданнях педагогічної ради,заняттях психолого – педагогічної лабораторії, методичного об`єднання вчителів образотворчого мистецтва міста з метою вивчення та опанування передовим педагогічним досвідом з організації проектної діяльності учнів.
4.Систематизація та узагальнення результатів дослідницької роботи,опис досвіду.
Анотація.
Використання методу проектів на уроках образотворчого мистецтва та в позаурочний час надає можливості залучати особистість до суспільного життя у різних проявах: озброєння знаннями, уміннями та навичками, розвивати творче мислення, виявляти здібності практично зорієнтованих учнів, форму- вати впевненість шляхом створення ситуації успіху, сприяти саморозвитку та самореалізації учнів. Для реалізації поставлених цілей доцільно використову- вати особистісно зорієнтовані технології, які сприятимуть гармонійному роз-витку дітей.
Програма реалізації проекту.
1.Підготовчий етап.
- Вивчення методичних рекомендацій щодо викладання образотворчого мистецтва.
- Ознайомлення з передовим досвідом, накопичення матеріалу з питань упровадження новітніх педагогічних технологій.
- Створення моделі очікуваних результатів .
- Підготовка грамот, саморобних медалей для нагородження кращих проектів.
2.Усвідомлення й визначення мети.
- Визначення виду проекту, ключових проблем та завдань педагогічної діяльності.
- Відбір ефективних методик, методів, прийомів, засобів для реалізації мети.
- Проведення дослідницької роботи, збір інформації й аналіз її джерел, підго- товка висновків.
- Створення поетапного плану реалізації проекту.
- Інтеграція завдань проекту із завданнями навчальних тем.
3.Реалізація плану.
- Створення методично – дидактичної бази. Формування життєвих компетентностей.
- Забезпечення умов для проектування індивідуальних освітніх маршрутів розвитку обдарованої дитини.
- Охоплення проектною діяльністю учнів 5-7класів із залученням старшо- класників, батьків.
4. Презентація проекту.
- На основі власного педагогічного досвіду розробити рекомендації щодо використання технології проектного навчання на уроках образотворчого мистецтва як засобу формування життєвих компетентностей.
- Матеріали проектно – дослідницької діяльності узагальнити і систематизувати.
- Презентація досвіду роботи над проблемою через майстер – клас, колективну
творчу справу «Парад проектів».
5.Основні результати впровадження проекту в практику роботи вчителя. Впровадження проектної роботи в практику роботи школи створює передумови для переходу шкіл з режимом функціонування в школу життєтворчості,що сприятиме досягненню нової якості освіти на основі освоєння її вихованцями стрижневих компетенцій, які дозволяють їм визначати і втілювати в життя свої плани, бути творчими й конкурентоспроможними ,здатними до самореалізації, до свідомого вибору відповідальних рішень.
6.Шляхи досягнення результату:
- базові знання;
- навички застосування набутих знань;
- поглиблення, поповнення знань через розширення інформаційного простору;
- психолого – педагогічна лабораторія, семінарські заняття, участь у роботі методичного об`єднання вчителів образотворчого мистецтва.
7.Підсумок.Самоаналіз.Аналіз роботи над проблемою.

Категорія: Освітні технолії | Додав: uthitel (28.03.2020)
Переглядів: 199 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: