Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків з хімії 10 клас (нова програма)

УРОК 33. ВИВЧЕННЯ БУДОВИ, ВЛАСТИВОСТЕЙ, ОДЕРЖАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

УРОК 33. ВИВЧЕННЯ БУДОВИ, ВЛАСТИВОСТЕЙ, ОДЕРЖАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

Цілі:

формування ключових компетентностей:

· спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами;

· уміння вчитися впродовж життя;

· екологічна грамотність і здорове життя;

· інформаційно-цифрова компетентність;

· математична компетентність;

· соціальна та громадянська компетентності;

формування предметних компетентностей:

· знати поняття карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікацію, карбоксильну характеристичну групу; склад, будову молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхню загальну та структурну формули, ізомерію, систематичну номенклатуру; фізичні та хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот; уміти складати формули ізомерів, давати їм назви, складати хімічні реакції, що характеризують хімічні властивості кислот: взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями, спиртами — реакцію естерифікації, одержання етанової кислоти;

· розвивати хімічну мову, екологічне мислення;

· виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: мультимедійна презентація, роздавальний матеріал.

Тип уроку: З (Т-М).

Форми роботи: робота в групах, асоціативний кущ, мікрофон, міні-тести, творча лабораторія, міні-проекти, самоперевіка, взаємоперевірка.

ХІД УРОКУ

Формування ключових компетентностей

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами;

уміння вчитися впродовж життя;

екологічна грамотність і здорове життя;

інформаційно-цифрова компетентність;

соціальна та громадянська компетентності

Організовує роботу учнів у групах, актуалізує опорні поняття за допомогою асоціативного куща, уявного мікрофона; робота із завданнями роздавального матеріалу: міні-тести, складання рівнянь, розв’язання задач та презентація міні-проектів

Повторюють основні поняття теми, відповідають на питання, складають рівняння реакцій, розв’язують задачі, презентують проекти

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Ø Асоціативний кущ

Пропонуємо учням назвати основні поняття, характерні для даної теми.

Учні називають поняття, а вчитель записує їх на дошці. Потім можна спроектувати їх на екран.

· Карбонові кислоти

· Гомологічний ряд

· Карбоксильна група

· Ізомерія карбонового ланцюга

· Ізомерія з естерами

· Одноосновні кислоти

· Багатоосновні кислоти

· Насичені кислоти

· Ненасичені кислоти

· Ароматичні кислоти

· Метанова кислота

· Етанова кислота

· Стеаринова

· Пальмітинова

· Олеїнова

· Загальна формула насичених одноосновних кислот

· Загальні хімічні властивості

· Реакція етерифікації

· Окиснення альдегідів

Тепер застосовуємо прийом «Мікрофон». Учні по черзі розкривають суть понять теми, наводять приклади.

Фронтально на дошці один із учнів пояснює ізомерію пентанової кислоти.

IV. ТРЕНІНГ. РОБОТА В ГРУПАХ

Учні сидять групами та починають працювати з роздавальним матеріалом.

1. Міні-тест

1. Вкажіть функціональну групу карбонових кислот:

а) -COH;

б) -COOH;

в) -OH;

г) -NH2.

2. Вкажіть загальну формулу насичених одноосновних карбонових кислот:

а) CnH2n-1OH;

б) CnH2n+1OH;

в) CnH2nO;

г) CnH2nO2.

3. Вкажіть метал, який заміщує Гідроген у карбоксильній групі кислот:

а) Cu;

б) Ag;

в) Na;

г) Pb.

4. Вкажіть речовину, яку можна використати для виявлення етанової кислоти:

а) CuO;

б) CuSO4;

в) лакмус;

г) Cu(OH)2.

5. Вкажіть формулу стеаринової кислоти:

а) C2H5COOH;

б) C17H35COOH;

в) C15H31COOH;

г) C3H7OH.

6. Вкажіть, з якою речовиною етанова кислота вступає в реакцію естерифікації:

а) C2H5COH;

б) CH3OH;

в) C4H9COOH;

г) C3H8.

7. Вкажіть формулу оцтової кислоти:

а) C2H5OH;

б) CH3OH;

в) CH3COOH;

г) C3H7OH.

8. Вкажіть речовину, яка реагує і з етиловим спиртом, і з оцтовою кислотою:

а) Na2CO3;

б) Na;

в) NaCl;

г) NaOH.

9. Вкажіть, як називається реакція між спиртами і карбоновими кислотами:

а) нейтралізації;

б) обміну;

в) заміщення;

г) етерифікації.

10. Виберіть правильне твердження:

Етанова кислота на відміну від етанолу реагує з такими речовинами:

а) HCl;

б) CuSO4;

в) K2CO3;

г) Ca(OH)2.

Правильні відповіді проектують на екран. Учні самоперевіряють виконані завдання.

2. Творча лабораторія

1. Закінчіть рівняння реакцій:

а) етанова кислота + Na →

б) метанова кислота + CaO →

в) етанова кислота + Ba(OH)2

г) етанова кислота + K2CO3

д) пропанова кислота + KOH →

е) етанова кислота + метанол →

є) CH3COOH + метилоранж → колір?

ж) окиснення етаналю «реакція срібного дзеркала»

з) окиснення етаналю купрум(ІІ) гідроксидом Відповіді проектують на екран. Взаємоперевірка.

2. Здійсніть перетворення. Дайте назви речовинам.

3. Згадуємо поняття про вищі насичені й ненасичені кислоти. Наводимо приклади. Пояснюємо застосування (потрібно для вивчення теми «Жири»).

4. Застосування етанової кислоти. (Міні-проекти учнів)

5. Розв’яжіть задачу. Перша — фронтально, друга — в групі.

а) Який об’єм водню (н. у.) утворюється під час взаємодії 9,2 г натрію з етановою кислотою?

б) Який об’єм вуглекислого газу (н. у.) утворюється під час взаємодії 12 г оцтової кислоти з натрій карбонатом?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Категорія: Конспекти уроків з хімії 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (04.01.2019)
Переглядів: 12 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: