Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків з хімії 10 клас (нова програма)

УРОК 31. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ»

УРОК 31. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ»

Цілі:

формування ключових компетентностей:

· спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами;

· уміння вчитися впродовж життя;

· екологічна грамотність і здорове життя;

· основні компетентності у природничих науках і технологіях;

· математична компетентність;

формування предметних компетентностей:

· перевірити знання учнів про будову, ізомерію, гомологічні ряди, систематичну номенклатуру одноатомних спиртів та альдегідів, фізичні та хімічні властивості одноатомних, багатоатомних спиртів, фенолу та альдегідів, загальну формулу та характеристичну групу спиртів, фенолу й альдегідів, способи одержання етаналю, виявляти наявність спиртів, фенолу й альдегідів; перевірити вміння учнів порівнювати властивості одноатомних спиртів, гліцеролу та фенолу, пояснювати вплив характеристичної групи на фізичні й хімічні властивості спиртів, фенолу й альдегідів; наводити приклади спиртів, альдегідів, складати молекулярні та структурні формули спиртів, фенолу, альдегідів;

· розвивати хімічну мову, екологічне мислення;

· виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: роздавальний матеріал, індивідуальні картки.

Тип уроку: КОН.

Форми роботи: індивідуальна робота з картками.

ХІД УРОКУ

Формування ключових компетентностей

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами;

уміння вчитися впродовж життя;

математична компетентність;

екологічна грамотність і здорове життя;

основні компетентності у природничих науках і технологіях

Організовує роботу учнів з індивідуальними картками, проводить інструктаж до виконання роботи

Виконують завдання на індивідуальних картках: тестові завдання, складають рівняння реакцій, розв’язують задачі

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

III. ІНСТРУКТАЖ ДО ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Учитель проводить інструктаж до виконання роботи. Пояснює, що перша частина роботи — 8 тестів з одним варіантом відповіді, тести з 9 по 14 можуть мати декілька варіантів відповіді, далі йдуть завдання 15-18 на відповідність та послідовність і завдання 19, 20 відкритої частини — рівняння реакцій та розв’язання задачі. Текст контрольної роботи складений у форматі завдань ЗНО.

IV. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ»

І варіант

Завдання з однією правильною відповіддю

1. Вкажіть загальну формулу одноатомних насичених спиртів:

а) CnH2n-1OH;

б) CnH2n+1OH;

в) CnH2nO;

г) CnH2nO2.

2. Вкажіть суфікс, за допомогою якого утворюється назва спирту:

а) -ол-;

б) -ен-;

в) -он-;

г) -аль-.

3. Вкажіть формулу етилового спирту:

а) CH3 - OH;

б) C2H5 - OH;

в) C2H5 - COOH;

г) C3H7 - OH.

4. Вкажіть речовину, за допомогою якої можна розпізнати гліцерол:

а) свіжовиготовлений купрум(ІІ) гідроксид;

б) амоніаковий розчин Ag2O;

в) натрій гідроксид;

г) ферум(ІІІ) хлорид.

5. Вкажіть правильне твердження:

Альдегіди можна розпізнати за допомогою:

а) свіжовиготовленого розчину купрум(ІІ) гідроксиду;

б) амоніакового розчину Ag2O;

в) натрій гідроксиду;

г) ферум(ІІІ) хлориду.

6. Вкажіть речовину, яка реагує і зі спиртами, і з фенолами:

а) калій гідроксид;

б) арґентум(І) оксид;

в) натрій;

г) фенолфталеїн.

7. Вкажіть формулу етаналю:

а) CH3- COH;

б) CH3- OH;

в) CH3 - COOH;

г) C3H7 - OH.

8. Вкажіть, до яких спиртів належить гліцерол:

а) одноатомні;

б) двохатомні;

в) ароматичні;

г) трьохатомні.

Завдання з двома правильними відповідями

9. Вкажіть фізичні властивості метанолу:

а) рідина з характерним запахом;

б) газ без запаху;

в) добре розчиняється у воді;

г) погано розчиняється у воді;

10. Вкажіть формули гомологів етанолу:

а) CH3 - OH;

б) CH3 - O - CH3;

в) C3H7 - OH;

г) C3H7 - COOH.

11. Вкажіть сполуки, за допомогою яких можна розпізнати багатоатомні спирти:

а) купрум(ІІ) оксид;

б) купрум(ІІ) сульфат;

в) натрій;

г) натрій гідроксид.

12. Вкажіть загальні формули альдегідів:

а) СnH2n-1OH;

б) CnH2n+1 - COH;

в) CnH2nO;

г) CnH2nO2.

13. Вкажіть функціональні групи спиртів та альдегідів:

а) карбоксильна;

б) гідроксигрупа;

в) карбонільна;

г) нітрогрупа.

14. Вкажіть сполуки, які можна одержати під час взаємодії фенолу та натрій гідроксиду:

а) натрій етилат;

б) натрій фенолят;

в) водень;

г) вода.

Завдання на встановлення відповідності та послідовності

15. Встановіть відповідність між назвою речовини і формулою.

Назва

Формула

1) Оцтовий альдегід

2) Метанол

3) Етанол

4) Гліцерол

16. Встановіть відповідність.

Реагенти

Продукти реакції

17. Встановіть послідовність збільшення відносних молекулярних мас речовин:

а) гліцерол;

б) етаналь;

в) фенол;

г) метанол.

Завдання з відкритою відповіддю

18. Здійсніть перетворення:

Дайте назви речовинам

19. Масові частки Карбону, Гідрогену в сполуці, відповідно, дорівнюють 40 % та 6,7 %, все інше — Оксиген. Відносна густина парів речовини за воднем 15. Яка формула речовини?

20. Деякий спирт масою 18,4 г реагує з 8,96 л гідроген хлориду. Який це спирт? Виведіть формулу та вкажіть суму індексів.

II варіант

Завдання з однією правильною відповіддю

1. Вкажіть загальну формулу альдегідів:

а) CnH2n-1OH;

б) CnH2n+1OH;

в) CnH2n+1O;

г) CnH2nO2.

2. Вкажіть функціональну групу спиртів:

а) -OH;

б) -NO2;

в) -COH;

г) -COOH.

3. Вкажіть формулу пропанолу:

а) C3H7COOH;

б) C3H8O3;

в) C3H6O;

г) C3H8O.

4. Вкажіть формулу етаналю:

а) C2H5 - OH;

б) CH3COH;

в) C6H5OH;

г) C2H5- COH.

5. Вкажіть альдегід, який за нормальних умов є газом:

а) CH3COH;

б) C2H5COH;

в) CH2O;

г) C3H7COH.

6. Вкажіть речовину, за допомогою якої можна визначити багатоатомні спирти:

а) CuSO4;

б) CuO;

в) Cu(OH)2;

г) CuCl2.

7. Вкажіть речовину, яку необхідно використати для одержання вуглекислого газу з метанолу:

а) O2;

б) H2O;

в) NaCl;

г) ZnCl2.

8. Вкажіть відмінність хімічних властивостей багатоатомних та одноатомних спиртів:

а) здатність реагувати з активними металами;

б) здатність реагувати з гідрогенгалогеновими кислотами;

в) здатність реагувати з основами;

г) здатність реагувати з кислотами.

Завдання з двома правильними відповідями

9. Вкажіть фізичні властивості етанолу:

а) рідина з характерним запахом;

б) рідина без запаху;

в) добре розчиняється у воді;

г) погано розчиняється у воді.

10. Вкажіть формули гомологів метанолу:

а) C2H5 - OH;

б) CH3-O - CH3;

в) C3H7 - OH;

г) C3H7COOH.

11. Вкажіть умови міжмолекулярної дегідратації спиртів:

а) t = 180 °С;

б) t = 140 °С;

в) H2SO4;

г) HO - NO2.

12. Вкажіть формули речовин, з якими може реагувати фенол:

а) Cu;

б) K;

в) NaOH;

г) HBr.

13. Вкажіть ознаки якісних реакцій на альдегіди:

а) утворення блакитного осаду;

б) утворення цегляно-червоного осаду;

в) утворення осаду срібла;

г) утворення синього розчину.

14. Вкажіть сполуки, які утворюються під час взаємодії етанолу та натрію:

а) натрій етилат;

б) водень;

в) вода;

г) натрій фенолят.

Завдання на встановлення відповідності та послідовності

15. Установіть відповідність між назвою речовини і формулою.

Назва

Формула

1) Фенол

2) Гліцерол

3) Етаналь

4) Метанол

16. Встановіть відповідність.

Реагенти

Продукти реакції

17. Встановіть послідовність збільшення числа атомів Гідрогену в молекулах речовин:

а) етанол;

б) гліцерол;

в) фенол;

г) бутанол.

Завдання з відкритою відповіддю

18. Здійсніть перетворення:

Дайте назви речовинам.

19. Масова частка Карбону 64,86 %, Гідрогену — 13,51 %, все інше — Оксиген. Відносна густина парів речовини за повітрям 2,551. Яка формула речовини?

20. Насичений одноатомний спирт масою 36,8 г взаємодіє з 31,2 г калію. Яка формула цього спирту?

III варіант

Завдання з однією правильною відповіддю

1. Вкажіть, як називається функціональна група альдегідів:

а) карбонільна;

б) гідроксильна;

в) карбоксильна;

г) аміногрупа.

2. Трьохатомні спирти — це:

а) органічні речовини, що містять три атоми Оксигену;

б) вуглеводні, що містять у своєму складі три гідроксильні групи;

в) органічна речовина, що містять три однакових радикали;

г) органічна речовина, що складається з трьох хімічних елементів.

3. Вкажіть формулу етанолу:

а) C2H5 - COH;

б) C2H5 - OH;

в) C2H5 - COOH;

г) C3H5(OH)3.

4. Вкажіть спирт, у якого відсутні ізомери за місцем функціональної групи:

а) пропанол;

б) метанол;

в) етанол;

г) гліцерол;

5. Вкажіть спирт, який є отрутою в малих дозах:

а) C4H9COOH;

б) CH3OH;

в) C2H5OH;

г) C3H7OH.

6. Вкажіть метал, який не заміщує Гідроген у гідроксильній групі спиртів:

а) K;

б) Ca;

в) Al;

г) Ag.

7. Вкажіть якісний реактив на гліцерол:

а) хлор;

б) розчин йоду;

в) бромна вода;

г) купрум(ІІ) гідроксид.

8. Вкажіть речовину, яка використовується для одержання вибухових речовин і в парфумерії:

а) метанол;

б) етанол;

в) оцтова кислота;

г) гліцерол.

Завдання з двома правильними відповідями

9. Вкажіть фізичні властивості гліцеролу:

а) рідина із солодкуватим смаком;

б) рідина без запаху;

в) добре розчиняється у воді;

г) погано розчиняється у воді.

10. Вкажіть реакції, якими одержують спирти:

а) гідратація алкенів;

б) лужний гідроліз галогенпохідних алканів;

в) гідрування алкенів;

г) гідратація етину.

11. Вкажіть реакції, що є якісними на альдегіди:

а) знебарвлення бромної води;

б) знебарвлення розчину калій перманганату;

в) «срібного дзеркала»;

г) купрум(ІІ) гідроксид.

12. Вкажіть продукти реакцій окиснення альдегідів:

а) C6H12O6;

б) CH3COOH;

в) Cu2O, Ag;

г) C2H5OH.

13. Вкажіть відмінність властивостей фенолу та одноатомних спиртів:

а) взаємодія з активними металами;

б) взаємодія з лугами;

в) взаємодія з гідрогенгалогеновими кислотами;

г) взаємодія з бромною водою.

14. Вкажіть, які визначення неправильно характеризують гліцерол:

а) одноатомний спирт;

б) трьохатомний спирт;

в) має слабкі кислотні властивості;

г) реагує з бромною водою.

Завдання на встановлення відповідності та послідовності

15. Встановіть відповідність між назвою речовини і формулою.

Назва

Формула

1) Фенол

2) Метаналь

3) Метанол

4) Гліцерол

16. Встановіть відповідність.

Реагенти

Продукти реакції

17. Встановіть послідовність посилення кислотних властивостей речовин:

а) метанол;

б) метан;

в) фенол;

г) гліцерол.

Завдання з відкритою відповіддю

18. Здійсніть перетворення:

Дайте назви речовинам.

19. Масові частки Карбону та Гідрогену в сполуці, відповідно, дорівнюють 68,96 % та 10,34 %, все інше — Оксиген. Густина парів речовини 2,59. Яка формула та назва речовини?

20. Під час окиснення 8,8 г деякого альдегіду отримали 43,2 г срібла. Який альдегід окиснили?

IV варіант

Завдання з однією правильною відповіддю

1. Вкажіть формулу метанолу:

а) CH3OH;

б) C2H5Cl;

в) CH3COH;

г) C2H5OH.

2. Вкажіть речовину, що належить до альдегідів:

а) метанол;

б) гліцерол;

в) етаналь;

г) фенол.

3. Вкажіть речовину, з якою реагує гліцерол:

а) CuO;

б) CuSO4;

в) KOH;

г) Cu(OH)2.

4. Вкажіть реакцію, яка лежить в основі одержання етанолу:

а) гідратація алкенів;

б) етерифікація;

в) гідрування алкенів;

г) окиснення алкенів.

5. Вкажіть, який спирт є отрутою в малих кількостях:

а) C2H5OH;

б) CH3OH;

в) C4H9OH;

г) C3H7OH.

6. Вкажіть, що таке реакція «срібного дзеркала»:

а) гідроліз галогенопохідних алканів;

б) окиснення альдегідів;

в) окиснення спиртів;

г) окиснення алкінів.

7. Вкажіть формулу гліцеролу:

а) C3H8O;

б) C2H4;

в) C2H5OH;

г) C3H8O3.

8. Вкажіть, де найповніше зазначені галузі застосування етанолу:

а) як розчинник, парфумерія, фармація, барвники, пластмаси, лаки;

б) як розчинник, дезінфекція приміщень, фармація, барвники, пластмаси, лаки;

в) як розчинник, парфумерія, фармація, вибухові речовини, пластмаси, лаки;

г) як розчинник, одержання формальдегіду, фармація, барвники, пластмаси, лаки.

Завдання з двома правильними відповідями

9. Вкажіть фізичні властивості гліцеролу:

а) безбарвна рідина з характерним запахом;

б) безбарвна рідина без запаху, солодка на смак;

в) добре розчиняється у воді;

г) погано розчиняється у воді.

10. Вкажіть формули гомологів метаналю:

а) CH3 - COH;

б) C3H7 - COH;

в) CH3- CH2- OH;

г) C3H7 - COOH.

11. Вкажіть сполуки, з якими взаємодіє етанол:

а) активні метали;

б) малоактивні метали;

в) луги;

г) гідрогенгалогенові кислоти.

12. Вкажіть, які з органічних речовин можна визначити за запахом:

а) гліцерол;

б) фенол;

в) етанол;

г) метан.

13. Вкажіть ознаки, характерні для молекули гліцеролу:

а) має дві гідроксогрупи;

б) має три атоми Карбону;

в) має три гідроксогрупи;

г) має сім атомів Гідрогену.

14. Вкажіть сполуки, які можна одержати під час взаємодії оцтової кислоти й етилового спирту:

а) етилацетат;

б) вуглекислий газ;

в) водень;

г) вода.

Завдання на встановлення відповідності та послідовності

15. Установіть відповідність між назвою речовини і формулою.

Назва

Формула

1) Фенол

2) Метанол

3) Гліцерол

4) Калій етилат

16. Установіть відповідність.

Реагенти

Продукти реакції

17. Встановіть послідовність речовин за порядком збільшення молекулярних мас речовин:

а) бутанол;

б) фенол;

в) метанол;

г) гліцерол.

Завдання з відкритою відповіддю

18. Здійсніть перетворення:

19. Масові частки Карбону та Гідрогену в сполуці, відповідно, дорівнюють 68,18 % та 13,64 %, все інше — Оксиген. Густина парів речовини за воднем 44. Яка формула та назва речовини?

20. Під час взаємодії 24 г деякого спирту з натрієм отримали 4,48 л водню. Яка формула спирту?

Категорія: Конспекти уроків з хімії 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (04.01.2019)
Переглядів: 97 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: