Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків з хімії 10 клас (нова програма)

УРОК 28. ВИВЧЕННЯ БУДОВИ, ВЛАСТИВОСТЕЙ, ОДЕРЖАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ФЕНОЛУ. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО СПИРТИ

УРОК 28. ВИВЧЕННЯ БУДОВИ, ВЛАСТИВОСТЕЙ, ОДЕРЖАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ФЕНОЛУ. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО СПИРТИ

Цілі:

формування ключових компетентностей:

· спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами;

· уміння вчитися впродовж життя;

· екологічна грамотність і здорове життя;

· основні компетентності у природничих науках і технологіях;

· інформаційно-цифрова компетентність;

· соціальна та громадянська компетентності;

формування предметних компетентностей:

· закріпити знання учнів про будову, фізичні та хімічні властивості одноатомних спиртів, гліцеролу та фенолу, вміти порівняти будову і властивості сполук з однаковоюхарактеристично групою — одноатомних спиртів, багатоатомних та фенолу;

· виховувати здоровий спосіб життя;

· розвивати хімічну мову, екологічне мислення;

· виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: мультимедійна презентація, роздавальний матеріал.

Тип уроку: З (РДН).

Форми роботи: бесіда, робота в гомогенних групах, корекційна частина, навчальна та контрольна частини, навчальні проекти.

ХІД УРОКУ

Формування ключових компетентностей

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами;

уміння вчитися впродовж життя;

екологічна грамотність і здорове життя;

інформаційно-цифрова компетентність;

основні компетентності у природничих науках і технологіях;

математична компетентність;

соціальна та громадянська компетентності

Бесіда, організує роботу на уроці у вигляді семінару практикуму, корекційна частина, навчальна частина та контрольна частина семінару, контролює, спрямовує та коментує роботу груп

Повторюють основні поняття теми, відповідають на питання тестів, складають рівняння реакцій, розв’язують задачі, презентують проекти

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

III. КОРЕКЦІЙНА ЧАСТИНА СЕМІНАРУ (10 ХВ)

За результатами самостійної роботи, яку учні написали на минулому уроці, поділяємо їх на групи.

· Група до 6 балів

· Група 7-9 балів

· Група 10-12 балів

Кожна група отримує завдання різної складності. Але для того, щоб було зручно перевіряти та коментувати завдання, їх складено таким чином, щоб відповіді були однакові або подібні.

Завдання групі до 6 балів

1. За підручником або записами в зошиті повторіть види ізомерії спиртів. Складіть ізомери пропанолу за місцеположенням групи -OH, дайте їм назви.

2. Складіть рівняння реакцій етанолу (C2H5OH), гліцеролу (знайдіть структурну формулу в зошиті) та фенолу з натрієм. Врахуйте, що в реакції натрій слід ставити замість H у групі OH. (-ONa).

Завдання групі 7-9 балів

1. Складіть формули всіх ізомерних пропанолів та бутанолів, застосуйте ізомерію положення функціональної групи, карбонового ланцюга та міжкласову ізомерію з етерами. Дайте речовинам назви.

2. Складіть рівняння реакцій:

1) натрію з етанолом, пропанолом, гліцеролом та фенолом;

2) якісні реакції на етанол та гліцерол.

Завдання групі 10-12 балів

1. Складіть формули речовин:

а) пропан-2-ол;

б) 2-метилпропан-2-ол;

в) пропан-1-ол;

г) бутан-2-ол;

д) етилметиловий етер;

е) диметиловий етер;

є) етанол;

ж) метанол;

3) гліцерол.

Вкажіть серед них гомологи та ізомери:

1) гомологи;

2) ізомери (букви).

2. Складіть рівняння реакцій, які ілюструють подібні властивості одноатомних спиртів, гліцеролу та фенолу.

Проводимо перевірку роботи груп. Правильні відповіді проектують на екран. Учитель коментує роботу груп.

IV. НАВЧАЛЬНА ЧАСТИНА СЕМІНАРУ (10 ХВ)

Завдання групі до 6 балів

За зразком у зошиті розв’яжіть задачі.

1. Відносна густина парів спирту за воднем 23. Яка формула спирту?

(Не забувайте, що спочатку треба знайти молярну масу спирту за його відносною густиною, а потім вийти на формулу.)

2. Масова частка Карбону в речовині дорівнює 37,5 %, Гідрогену — 12,5 % та Оксигену — 50 %. Відносна густина парів речовини за воднем 16. Яка формула спирту?

Завдання групі 7-9 балів

1. Відносна густина парів спирту за повітрям 1,59. Яка сума коефіцієнтів у формулі?

2. Масова частка Карбону в речовині дорівнює 37,5 %, Гідрогену — 12,5 % та Оксигену — 50 %. Густина парів речовини — 1,103 г/мл. Яка формула та назва спирту?

Завдання групі 10-12 балів

1. Масова частка Карбону в речовині дорівнює 37,5 %, Гідрогену — 12,5 %, все інше — Оксиген. Яка формула та назва спирту?

2. Під час взаємодії 18,4 г невідомого спирту з калієм утворилося 4,48 л водню. Виведіть формулу спирту. Вкажіть суму індексів.

По одному учню з більш сильних груп пояснюють задачі на дошці. Останню задачу варіанта на 12 балів проектуємо на екран.

V. КОНТРОЛЬНА ЧАСТИНА СЕМІНАРУ (15-17 ХВ)

Завдання групі до 6 балів

Тести (по 0,5 бала)

1. Вкажіть функціональну групу спиртів:

а) -COH;

б) -COOH;

в) -OH;

г) -NH2.

2. Вкажіть речовину, яку можна використати для виявлення етанолу:

а) CuO;

б) CuSO4;

в) KOH;

г) Cu(OH)2.

3. Вкажіть метал, який заміщує Гідроген у гідроксогрупі спиртів:

а) Cu;

б) Ag;

в) Na;

г) Pb.

4. Вкажіть речовину, яку можна використати для виявлення гліцеролу:

а) CuO;

б) CuSO4;

в) KOH;

г) Cu(OH)2.

5. Вкажіть формулу етанолу:

а) C2H5OH;

б) CH3OH;

в) CH3COOH;

г) C3H7OH.

6. Вкажіть, який спирт є отрутою в малих кількостях:

а) C2H5OH;

б) CH3OH;

в) C4H9OH;

г) C3H7OH.

7. Вкажіть формулу пропанолу:

а) C2H5OH;

б) CH3OH;

в) CH3COOH;

г) C3H7OH.

8. Вкажіть речовину, яка реагує і з етиловим спиртом, і з фенолом:

а) Na2CO3;

б) Na;

в) NaCl;

г) NaOH.

9. Вкажіть який тип реакції між спиртами і металами:

а) нейтралізації;

б) обміну;

в) заміщення;

г) етерифікації.

10. Гліцерол, на відміну від етанолу, реагує з такою речовиною:

а) HCl;

б) CuSO4;

в) K;

г) Cu(OH)2.

Завдання на вибір

11. Скласти формули ізомерів пропанолу та дати назви (1 б.).

12. Розв’язати задачу (2 б.). Учень може підвищити свій бал. Відносна густина парів спирту за воднем 30. Яка формула спирту?

Завдання групам 7-12 балів

Прийом «Незакінчені речення»

Учням потрібно дописати речення, одне слово. Переписувати завдання не потрібно. (По 0,5 б.)

1. Речовина з хімічною формулою називається...

2. Ізомером пропан-2-олу є...

3. Під час внутрішньомолекулярної дегідратації спиртів утворюються...

4. Спільна властивість фенолу, етанолу та гліцерину — це взаємодія з...

5. Під час м’якого окиснення етанолу купрум(ІІ) оксидом утворюється...

6. Речовину складу C2H5 - O - C2H5 називають...

7. Якісна реакція на гліцерол — це взаємодія з...

8. Яку ще назву має фенол?

9. Міжмолекулярна дегідратація метанолу призводить до утворення...

10. Фенол на відміну від бензену реагує з...

11. Здійснити перетворення. Дати назви речовинам. (По 0,5 б.)

12. Розв’язати задачу.

(На 2 бали, всього 10 б.)

Масова частка Карбону в речовині дорівнює 60 %, Гідрогену — 13,33 %, все інше — Оксиген. Відносна густина за повітрям 2,069. Яка формула та назва спирту?

(На 3 бали, всього 11 б.)

13. Масова частка Карбону в речовині дорівнює 76,6 %, Гідрогену — 6,38 %, все інше — Оксиген. Густина речовини — 4,196 г/мл. Яка формула речовини, якщо відомо, що речовина реагує з лугами та знебарвлює бромну воду? Яка сума індексів у речовині?

(На 4 бали, всього 12 б.)

14. Під час взаємодії 24 г невідомого спирту з натрієм утворилося 8,96 л водню. Виведіть формулу спирту. Вкажіть суму індексів.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Наперед знайомимо учнів з темами наступних навчальних проектів:

№ 13. Вуглеводи в харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

№ 14. Виробництво цукру.

№ 15. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

№ 16. Штучні волокна: їх застосування в побуті та промисловості.

№ 17. Етери та естери в косметиці.

№ 18. Біодизельне пальне.

Категорія: Конспекти уроків з хімії 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (04.01.2019)
Переглядів: 13 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: