Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків з хімії 10 клас (нова програма)

УРОК 27. ФЕНОЛ: СКЛАД і БУДОВА МОЛЕКУЛИ, ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

УРОК 27. ФЕНОЛ: СКЛАД і БУДОВА МОЛЕКУЛИ, ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Цілі:

формування ключових компетентностей:

· спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами;

· уміння вчитися впродовж життя;

· екологічна грамотність і здорове життя;

· основні компетентності у природничих науках і технологіях;

· інформаційно-цифрова компетентність;

· соціальна та громадянська компетентності;

формування предметних компетентностей:

· вивчити будову, фізичні та хімічні властивості фенолу — взаємодія з лужними металами, лугами, бромною водою; порівняти будову і властивості сполук з різними характеристичними групами — одноатомних спиртів та фенолу;

· виховувати здоровий спосіб життя;

· розвивати хімічну мову, екологічне мислення;

· виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: мультимедійна презентація.

Тип уроку: ВНМ (Д).

Форми роботи: бесіда, лекція, самостійна робота, складання таблиці-шпаргалки, робота з підручником, робота в групах, навчальні проекти (№ 11. Екологічна безпечність застосування й одержання фенолу. № 12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші).

ХІД УРОКУ

Формування ключових компетентностей

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами;

уміння вчитися впродовж життя;

екологічна грамотність і здорове життя;

інформаційно-цифрова компетентність;

основні компетентності у природничих науках і технологіях

Лекція, бесіда, організовує актуалізацію знань у вигляді самостійної роботи, складання схеми, організація роботи з підручником, презентація проектів

Вивчають основні поняття теми, відповідають на питання, складають конспект, схему, рівняння реакцій, представляють навчальні проекти

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Ø Самостійна робота по варіантах

І варіант

1. Вкажіть функціональну групу спиртів:

а) -COH;

б) -COOH;

в) -OH;

г) -NH2.

2. Вкажіть спирт, отруйний у малих дозах:

а) метанол;

б) етанол;

в) бутанол;

г) гліцерин.

3. Вкажіть формулу етанолу:

а) C2H5OH;

б) CH3OH;

в) CH3COOH;

г) C3H7OH.

4. Вкажіть речовину, яку можна використати для виявлення гліцерину:

а) CuO;

б) Cu(OH)2;

в) KOH;

г) CuSO4.

5. Вкажіть, який зі спиртів використовується у виробництві кремів:

а) метанол;

б) гліцерол;

в) етанол;

г) пропанол.

6. Закінчіть рівняння реакцій:

г) гліцеролу з HCl

7. Запишіть рівняння якісної реакції на етанол.

8. Що таке спирти? Наведіть приклади.

9. На які групи поділяються спирти?

II варіант

1. Вкажіть формулу метанолу:

а) C2H5OH;

б) CH3OH;

в) CH3COOH;

г) C3H7OH.

2. Вкажіть метал, який заміщує Гідроген у гідроксогрупі спиртів:

а) K;

б) Ag;

в) Cu;

г) Pb.

3. Вкажіть функціональну групу спиртів:

а) -COH;

б) -OH;

в) -COOH;

г) -NH2.

4. Вкажіть до яких спиртів належить гліцерол:

а) одноатомних;

б) двоатомних;

в) чотирьохатомних;

г) трьохатомних.

5. Вкажіть метал, який не заміщує Гідроген у гідроксогрупі спиртів:

а) Ca;

б) Ag;

в) Na;

г) K.

6. Закінчіть рівняння реакцій:

г) гліцеролу з натрієм

7. Запишіть рівняння якісної реакції на гліцерол.

8. Що таке функціональна група? Яка функціональна група у спиртів?

9. Як утворюються назви спиртів? Приклад.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Функціональна група — це група атомів, яка обумовлює хімічні властивості певного класу речовин. Сьогодні на уроці ми з’ясуємо, які ще органічні сполуки містять у своєму складі гідроксогрупу та як вона впливає на хімічні властивості класу фенолів.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Поняття про феноли.

2. Будова молекули фенолу.

3. Фізичні властивості фенолу. Пропонуємо учням знайти у підручнику та виписати в зошит (удома).

4. Хімічні властивості фенолу.

Властивості фенолу залежать від його будови. Молекула складається з бензенового ядра та гідроксогрупи. А згідно з теорією будови органічних сполук, атоми та групи атомів взаємно впливають один на одного й обумовлюють хімічні властивості речовин. Отже, можна припустити, що властивості фенолу будуть подібні до властивостей спиртів та до властивостей бензену.

1. Взаємодія з активними металами — реакції заміщення атомів Гідрогену в гідрокогрупі, що є спільною властивістю фенолу та спиртів.

Пропонуємо учням дібрати коефіцієнти.

2. Бензенове ядро так впливає на гідроксогрупу фенолу, що він є слабкою кислотою. Його називають карболова кислота. Тому він реагує з лугами, що відрізняє фенол від одноатомних спиртів.

3. Гідроксигрупа, у свою чергу, впливає на бензенове ядро так, що реакції заміщення у бензеновому ядрі відбуваються в положеннях 2, 4, 6. Наприклад, реакція з бромною водою:

та нітратною кислотою

4. Якісна реакція на фенол — взаємодія з ферум(ІІІ) хлоридом з утворенням фіолетового розчину.

5. Складаємо таблицю порівняння властивостей, демонструємо її на екран.

VI. УСВІДОМЛЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ. РОБОТА В ГРУПАХ

На екран демонструємо рівняння реакцій, які потрібно закінчити.

Учні працюють у групах.

1. Закінчити рівняння реакцій.

1) Фенол + калій

2) Фенол + кальцій

3) Фенол + калій гідроксид

4) Фенол + бромна вода

2. Розв’язати задачу.

а) Виведіть формулу спирту, відносна густина пари якого за повітрям 2,069. Вкажіть його назву та суму індексів.

б) Виведіть формулу спирту, густина якого 2,054 г/мл. Вкажіть, які ізомери для нього характерні.

Ø Презентація навчальних проектів № 11 та 12.

№ 11. Екологічна безпечність застосування й одержання фенолу.

№ 12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Які типи реакцій характерні для фенолу?

2. Що обумовлює такі типи реакцій для фенолу?

3. Яка якісна реакція на фенол?

4. Які спільні властивості фенолу та одноатомних спиртів?

5. Чим відрізняються властивості фенолу від властивостей одноатомних спиртів?

6. Чому фенол — кислота?

VІII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти рівняння реакцій:

1. Фенол + калій

2. Фенол + кальцій

3. Фенол + калій гідроксид

4. Фенол + бромна вода

5. Пропанол, нагрівання до 180 °С

6. Горіння метанолу

7. Часткове окиснення етанолу

8. Гліцерин та гідрогенхлорид

9. Етанол та гідрогенбромід

10. ідратація етену

11. Гідроліз хлороетану

Категорія: Конспекти уроків з хімії 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (04.01.2019)
Переглядів: 87 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: