Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків з фізики 10 клас (нова програма)

УРОК № 50 / I.4-4. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5. «ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ ПРУЖИННОГО МАЯТНИКА»

УРОК № 50 / I.4-4. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5. «ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ ПРУЖИННОГО МАЯТНИКА»

Мета: 1) закріпити знання учнів про теорію коливального руху, сформувати експериментальні вміння — від планування експерименту до формулювання висновків дослідження коливань пружинного маятника та з'ясування залежності між фізичними величинами, що визначають період його коливань;

2) продовжити формування предметної компетентності учнів, сприяти удосконаленню експериментальних умінь учнів, уміння аналізувати результати експериментальних даних та робити необхідні висновки;

3) продовжити розвиток комунікативної компетентності учнів шляхом організації роботи в малих групах.

Очікувані результати: учні знають послідовність виконання експерименту: від планування, підбору необхідного обладнання, вибору способів фіксації до обробки результатів експерименту.

Тип уроку: урок формування експериментальних вмінь.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

II. ПЕРЕВІРКА ГОТОВНОСТІ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ, ІНСТРУКТАЖ З БЖ 2 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель організує перевірку рівня готовності учнів до виконання лабораторної роботи, проводить інструктаж з БЖ

Формування компетентності самоосвіти та саморозвитку — організація прийомів самонавчання, гнучкості застосування отриманих знань

Коментують алгоритм виконання лабораторної роботи, визначають обладнання, необхідне для її виконання, обговорюють, що будуть досліджувати в ході лабораторної роботи, отримують відповіді на незрозумілі питання

III. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 35 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель слідкує за порядком під час виконання лабораторної роботи, за необхідності консультує учнів

Формування компетентності у природничих науках: наукове розуміння природи, розвиток умінь спостерігати, аналізувати і висувати гіпотези для пояснення побаченого; соціальної компетентності — вміння працювати в малих групах, самоосвітньої компетентності — науково організовувати навчальну діяльність

Учні виконують лабораторну роботу відповідно до опису її ходу, оформлюють звіт у зошитах

Лабораторна робота № 5. «Дослідження коливань пружинного маятника»

Мета: дослідити залежність періоду коливань пружинного маятника від маси тягарця і жорсткості пружини.

Обладнання: штатив з двома муфтами і лапками, тягарці набірні масою 1 кг, 3 пружини різної жорсткості, лінійка, секундомір, стрілка.

Послідовність виконання роботи

Дослідження залежності періоду коливань пружинного маятника від маси

1. Закріпіть пружину в лапці штатива і підвісьте до неї тягарець масою 100 г.

2. Виміряйте видовження пружини Δх.

3. Обчисліть жорсткість пружини:

4. Виведіть пружинний маятник з положення рівноваги, змістивши його на 5-7 см вниз, і експериментально визначте період коливань маятника. Для цього виміряйте проміжок часу Δt, протягом якого маятник здійснює 15-20 коливань, визначте

період коливань за формулою де N — число коливань.

5. Повторіть досліди (п. 4), збільшуючи масу тягарця на 0,1 кг до 0,8 кг.

6. Дані дослідів і обчислень занесіть до таблиці:

№ досліду

F, Н

Δх, м

k, Н/м

m, кг

√m

Δt, с

N

T, с

                 
                 
                 

7. Побудуйте графік T = f(√m).

8. За допомогою графіка визначте жорсткість пружини.

Висновок:

Дослідження залежності періоду коливань пружинного маятника від жорсткості пружини

1. Закріпіть пружину в лапці штатива, підвісьте до неї тягарець масою 0,5 кг і виміряйте її видовження Δх. За виміряним видовженням і відомою силою обчисліть жорсткість пружини:

2. Виведіть пружинний маятник з положення рівноваги, змістивши його на 5-7 см униз, і експериментально визначте період коливань маятника. Для цього виміряйте проміжок часу Δt, протягом якого маятник здійснює 15-20 коливань, визначте період коливань за формулою: де N — число коливань.

3. Повторіть п. 1-2 з пружиною іншої жорсткості (якщо таких пружин немає, з’єднайте дві однакові пружини послідовно, паралельно), не змінюючи масу тягарця.

4. Результати вимірювань і обчислень запишіть у таблицю.

№ досліду

F, Н

Δх, м

k, Н/м

Δt, с

N

T, с

               

5. Побудуйте графік

6. З графіка визначте масу тягарця — m.

Висновок:

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ 2 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель організує обговорення результатів експерименту та висновків, зроблених учнями, виправляє помилки, схвалює правильні результати

Формування самоосвітньої компетентності — гнучкості мислення, застосування знань у нестандартній ситуації, вмінь самооцінки навчальної діяльності

Учні обговорюють результати експерименту, формулюють висновки, вносять корективи (за необхідності) до звітів, оцінюють результати власної навчальної діяльності

V. РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити відповідний параграф підручника, конспект уроку, виконати завдання за задачником.

Категорія: Конспекти уроків з фізики 10 клас (нова програма) | Додав: uthitel (05.01.2019)
Переглядів: 16 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: