Головна » Статті » Конспекти уроків для старших класів » Конспекти уроків із зарубіжної літератури 11 клас

ТЕМА: Основні тенденції розвитку драматургії кінця XIX — початку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г. Ібсе

ТЕМА: Основні тенденції розвитку драматургії кінця XIX — початку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г. Ібсена, А.Чехова, Б. Шоу

 

МЕТА: допомогти учням з’ясувати основні тенденції розвитку драматургії кінця XIX — початку XX ст.; ознайоми­ти з найважливішими здобутками драматургів того часу; розвивати навички складання опорно-логічних конспектів за сприйнятою на слух інформацією, ви­діляти головне, давати оцінку літературним явищам; виховувати любов до мистецтва, естетичні смаки.

 

ОБЛАДНАННЯ: портрети драматургів Г. Ібсена, Б. Шоу, А. Чехова та інших, видання їх творів, ілюстрації до них, відеоматеріали (фрагменти вистав за творами).

 

ТИП УРОКУ: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

  1. Організаційний момент

Ознайомлення з метою, завданнями й вимогами програми до вивчення світової літератури в 11-му класі

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель.

Що таке драматичний театр для нас, сучасних лю­дей? Місце, де можна ознайомитися з драматургією, побачити ці­каву виставу. Для людей XIX ст. значення театру було набагато ва­гомішим і багатограннішим, особливо для вищих та середніх кла­сів. Це і клуб для спілкування, і виставка моди, нагород і статків, і місце платонічних побачень, і традиція, і, урешті-решт, статус. Про драматургів і їхні п’єси говорили, сперечалися, їх лаяли і хва­лили; твори спонукали до роздумів, захоплювали ідеями, вели до подвигів і навіть до злочинів.

Сьогодні ми розпочинаємо ознайомлення з європейською драма­тургією, яка наприкінці XIX — початку XX ст. пережила своє онов­лення, збагатилася новими творчими знахідками та здобутками.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Евристична бесіда

  • Що таке драматургічні твори, якими є їх особливості?
  • Які жанри драматургії ви знаєте?
  • Назвіть відомих вам драматургів, їх твори.

ІV Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

  1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди

У драматургії остання третина XIX століття позначена по­шуком нових форм зображення дійсності засобами мистецтва. Цей процес приводить до появи «нової драми».

Безумовно, усі представники «нової драматургії» — а це Г. Ібсен, Б. Шоу, А. Чехов, М. Метерлінк, Ю. А. Стріндберг, Г. Гауптман, Е. Золя, В. Винниченко та інші — йшли власними шляхами, їхні театральні естетика й поетика дуже різнилися. Але існувала ознака, яка об’єднувала: усі вони намагалися створити проблем­ний театр, мова, стилістика якого максимально наближали його до сучасного читача.

  • У чому ж полягає різниця між «старою» драмою та «новою»?

Проаналізуємо за допомогою порівняльної таблиці.

Об’єкт порівняння

«Стара драма»

«Нова драма»

Трагедія

Життя персонажа

Життя особистості в су­спільстві

Предмет зобра­ження

Людина в незвичайних ситуаціях

Людина у власноруч створеній ситуації

Центр уваги

Зовнішнє зіткнення окремих особистостей

Внутрішні, глибинні про­тиріччя самої дійсності, зіткнення ідей

Драматичний

конфлікт

Вади й чесноти людини

Ідеали людини

Жанр

Трагедія, комедія, драма

Синтетичний — трагі­комедія («драма ідей»)

 

 

 

 

Головний герой

Узагальнений тип лю­дини

Людина середнього класу, неординарна осо­бистість

Решта героїв

Головні та другорядні, позитивні та негативні

Усі важливі, характери неоднозначні

Автор

Відтворює дійсність, по­вчає, робить висновок

Відтворює духовні пошу­ки. Не дає однозначних відповідей

Читач, глядач

Спостерігає, отримує враження

Переживає разом із геро­ями, дискутує з ними та про них

Кінець(фінал) твору

Завершений розв’язкою

Відкритий, незаверше­ний, спонукає до супе­речок, роздумів

 

 

• Тож чим, на ваш погляд, відрізняється «нова драма» від «старої драми»? (Відповіді учнів.)

«Нова драма» на зламі століть поставила в центрі уваги особис­тість, але не соціальну, а духовну, індивідуальність переживання й відчуття якої визначають загальну атмосферу епохи. Драматур­ги намагалися показати «трагедію життя», а не «трагедію в жит­ті», закликали до осмислення глибинної суті дійсності, звільнення людського духу, пошуку гармонії. Театр став «інтелектуальним», «дискусійним». На перший план вийшов внутрішній конфлікт, а не зовнішня дія. У «новій драмі» стали помітними риси модерніз­му: символізму, імпресіонізму, неоромантизму та ін.

Засновником «нової» драми був норвежець Генрік Ібсен. Успіх його п’єс надихнув інших драматургів: Г. Гауптмана (Німеччина), Б. Шоу (Англія), А. Стріндберга (Швеція), М. Метерлінка (Бель­гія), Е. Золя (Франція), А. Чехова (Росія).

Новим на сценах театрів був показ картин повсякденного жит­тя, розкриття його злободенних соціальних і моральних проблем. Перед глядачами постали звичайні для них картини побуту банкі­рів, комерсантів, адвокатів і навіть робітників, злидарів. Автори порушували нові проблеми, наприклад, жіноче питання. Посилив­ся критичний, викривальний пафос п’єс.

Було переосмислено природу всіх елементів драматичного тво­ру. Оскільки в житті сумне часто поєднується з комічним і навпа­ки, розвивається жанр трагікомедії. Замість «любовних трикут­ників», таємниць, кримінальних злочинів (зовнішньої інтриги), у центрі уваги — ідейні конфлікти (Б. Шоу), внутрішня прихована інтрига (М. Метерлінк), складна гра підтекстів (А. Чехов).

Герої відзначаються суперечливими характерами, інколи важко визначити, хто з них головний персонаж (як, наприклад, у А. Чехова). Дійові особи розмовляють сучасною літературною мо­вою, використовуючи побутову та жаргонну лексику. П’єси більше не мають зрозумілого, завершеного закінчення: читачеві й гляда­чеві пропонується відкритий проблемний фінал — запрошення до дискусії, роздумів і власних висновків.

«Нова драма» стала одним із найцікавіших загальноєвропей­ських явищ, яке зробило свій вагомий внесок у справу гуманізації суспільства.

 

Назвіть риси «осучаснення» драми на зламі століть.

(Героїзвичайні люди; конфліктвнутрішній; мовасучасна; фі­налнезавершений; проблемиактуальні.)

Перегляд і коментування ілюстративних матеріалів, відео- та аудіо записів вистав, музики до них

Закріплення знань, умінь і навичок

  1. Створення опорно-логічного конспекту за матеріалами лекції
  2. Робота з висловлюванням Дж. Б. Шоу

 

• Вставте пропущені слова у висловлювання і прокоментуйте його.

Мої п’єси вимагають не режисури. У них повинні ... гамір і шум справжнього життя, крізь яке час від часу ... поезія.

Слова для використання

Співати, вихваляється; лунати, прозирає; заважати, ліпиться; шуміти, сидить.

V Домашнє завдання

Знати основні тенденції розвитку драматургії кінця XIX — по­чатку XX ст.

Прочитати п’єсу Г. Ібсена «Ляльковий дім».

Підготувати повідомлення про історичну й соціальну ситуацію в Норвегії XIX ст.

VІ Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

На уроці мене зацікавило...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Конспекти уроків із зарубіжної літератури 11 клас | Додав: uthitel (30.09.2018)
Переглядів: 5 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: