Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з основ здоров'я 7 кл

Урок № 1 Цілісність здоров’я. Чинники впливу на здоров’я

Урок № 1

Цілісність здоров’я. Чинники впливу на здоров’я

Мета: сформувати в учнів поняття про цілісність здоров’я, чинники, які впливають на різні складові здоров’я; розглянути, як спосіб життя пов’язаний зі здоров’ям; розглянути поняття «чинник» та схарактеризувати різні чинники здоров’я, розвивати вміння оцінювати чинники здоров’я, формувати навички, що сприяють збереженню здоров’я, виховувати дбайливе ставлення як до власного здоров’я, так і до навколишнього світу.

Матеріали та обладнання: методичний комплект (підручник «Основи здоров’я. 7 клас», «Робочий зошит» і «Зошит для тематичного контролю знань»), фотографії або ілюстрації, які демонструють різні складові здоров’я, схеми й діаграми, що ілюструють цілісність здоров’я і вплив різних чинників здоров’я, комп’ютерна презентація MS PowerPoint.

Поняття: спосіб життя, цілісність, чинник, складові здоров’я.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

 

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

1. Привітання.

2. Перевірка присутності учнів.

3. Перевірка готовності учнів до уроку.

4. Перевірка підготовленості приміщення до уроку.

5. Концентрація уваги.

6. Постановка завдань уроку.

 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда

— Пригадайте, що таке здоров’я.

— Які складові здоров’я ви знаєте?

— Чи впливає спосіб життя людини на її здоров’я? Чому?

 

  1. . МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Обговорення ситуації

Починається робота з підручником. На с. 6 запропонована така ситуація: «Семикласник Микола захопився боксом, тренування стали для нього найважливішою справою в житті. Він почав пропускати уроки, закинув навчання, рідко брав до рук книжку. Як такий спосіб життя впливає на здоров’я Миколи — зміцнює його чи шкодить йому?».

Якщо ви часто використовуєте презентації, то можна цей текст дати у вигляді слайду, а якщо ні — то користуйтеся підручником.

Завжди уважно вислуховуйте відповіді дітей: роблячи це, ви зможете зорієнтуватися в тому, наскільки школярі розуміють, що існують різні складові здоров’я і якщо займатися тільки фізичною складовою здоров’я, не враховуючи інших, то це шкодить здоров’ю. Далі на уроці йтиметься про цілісність здоров’я і розуміння того, що саме врахування цієї цілісності є дуже важливим.

Виконання завдання у робочому зошиті

Для мотивації й актуалізації опорних знань можна використовувати робочий зошит. У даному випадку це рубрика «Пригадайте, що ви вже вивчили» на с. 1 робочого зошита. Учням пропонується доповнити речення:

Здоров’я людини включає в себе кілька складових — це фізична, соціальна, психічна і духовна складові здоров’я.

Для того щоб зберігати своє здоров’я, потрібно вести здоровий спосіб життя.

Це є у зошиті, де школярі напишуть відповідь. Але можна додати усні завдання на завершення речення:

Здоровий спосіб життя формується поступово впродовж життя.

Звички — це риси поведінки, які стали потребою.

Формування корисних звичок вимагає вольових зусиль.

Такі завдання дають можливість актуалізувати знання школярів щодо різних складових здоров’я (фізична, соціальна, психічна і духовна), здорового способу життя і способів його формування.

Повідомлення теми уроку, постановка мети й завдань уроку

Тему уроку учні можуть сформулювати самі, бо у процесі обговорення вони вже зрозуміли, що їм бракує інформації щодо чинників впливу на здоров’я і розуміння того, у чому полягає цілісність здоров’я. Але їм можна й допомогти в цьому.

 

  1. . ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Як спосіб життя пов’язаний зі здоров’ям

Розповідь учителя з елементами бесіди

Почніть із запитань:

— Хто з вас звик лягати рано і вставати рано?

— Хто любить посидіти за північ і поспати довше вранці?

— Хто любить ходити в походи?

— Хто проводить час за переглядом телевізійних програм?

Уважно вислухайте відповіді, зверніть увагу на те, що люди різні і в кожного є певні особливості способу його життя — це нормально.

Потім запитайте: «Як спосіб життя пов’язаний зі здоров’ям?».

Ви можете дати власну відповідь, послухати відповіді учнів, знову додати власні погляди, зробити висновки.

Наступне запитання: «Чи передбачає здоровий спосіб життя якусь спеціальну підготовку?».

Ви можете до відповідей учнів додати власні погляди, спільно з учнями зробити висновки.

Робота з підручником

Пошук відповідей на запитання «Як спосіб життя пов’язаний зі здоров’ям?», «Чи передбачає здоровий спосіб життя якусь спеціальну підготовку?» передбачає використання тексту підручника на с. 6–7.

 

2. У чому полягає цілісність здоров’я

Далі можна запропонувати пояснити вислів французького філософа, письменника, мислителя Жана-Жака Руссо: «Велика частина хвороб наших — це справа наших власних рук».

Якщо ви використовуєте презентації, то можна цей текст дати у вигляді слайду, а якщо ні — то просто зачитати його.

Вислухайте відповіді й дайте дає свій коментар. Зверніть увагу школярів на те, що саме поведінка людини, яка є несвідомою, непродуманою призводить до хвороб. Саме знання людини про своє здоров’я захищає її від вчинків, які є шкідливими для неї.

Розповідь учителя з елементами бесіди

Чи можете ви дати визначення, що таке здоров’я?

Вислухайте відповіді учнів і зверніть увагу на те, що кожен дає своє визначення, бо у людей можуть бути різні погляди на те, що таке здоров’я. Після цього нагадайте відоме визначення поняття здоров’я Всесвітньої організації охорони здоров’я: «це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів».

Нагадайте також що:

1. У побутовому розумінні здоров’я — це всього-на-всього відсутність хвороб. Багатьох перш за все цікавить саме фізична складова здоров’я, але вона не єдина, хоча й дуже важлива.

2. Наше фізичне здоров’я залежить від того, наскільки добре виконують свою роботу опорно-рухова, кровоносна, травна, нервова, видільна й інші системи організму.

Далі можна повторити основні характеристики складових здоров’я, звертаючи увагу на те, що вони утворюють єдину цілісність.

Робота з підручником

На с. 7–8 підручника є текст щодо цілісності здоров’я. Його можна використовувати на етапі вивчення нового матеріалу, перш за все зручною є схема «Цілісність здоров’я».

Послідовність тез:

Фізична складова здоров’я важлива, тому що людина, як біологічна істота, має певні анатомічні і фізіологічні особливості, а нормальний стан організму забезпечується узгодженою роботою різних систем органів.

Людина як індивід представлена в своїх природних, біологічних особливостях. Але вона є особистістю — представником суспільства, який вільно й відповідально визначає своє місце серед інших людей. Тому ми можемо виділити інші складові здоров’я.

Соціальна складова здоров’я пов’язана з тим, що людина як особистість вільно й усвідомлено приймає ту чи іншу соціальну роль, передбачає можливі наслідки своїх дій, бере на себе відповідальність за їх результат.

Психічна і духовна складові здоров’я включають у себе здатність адекватно оцінювати і сприймати свої почуття й відчуття, свідомо керувати своїми емоціями. Людина володіє інтелектом, який дозволяє їй пізнавати світ і правильно орієнтуватися в ньому, досягати своїх цілей, успішно вчитися і працювати, розвивати свій духовний потенціал.

Саме духовна складова здоров’я дозволяє людині скласти відношення до всіх складових здоров’я, об’єднати їх разом, забезпечити цілісність своєї особистості.

Робота з підручником

Для закріплення вивченого можна провести обговорення ситуації зі с. 8 підручника.

Обговорення ситуації: «Оленка вважає, що вона здорова, бо в неї нічого не болить, а її подруга Даринка каже, що цього мало і що здоров’я ― це ще й гарний настрій. Чому різні люди розуміють слово «здоров’я» по-різному?»

Вислухайте відповіді і зверніть увагу на те, що люди мають різний рівень знань і не завжди розуміють цілісність різних складових здоров’я.

Виконання завдання у робочому зошиті

Для закріплення вивченого запропонуйте виконати завдання № 2 на с. 1 робочого зошита:

Установіть відповідність між описом і назвою складових здоров’я.

1 здоров’я залежить від того, наскільки добре справляються зі своєю роботою опорно-рухова, кровоносна, травна, нервова, видільна та інші системи організму

А соціальна складова здоров’я

2 людина є особистістю — представником суспільства, який вільно і відповідально визначає своє місце серед інших людей

Б фізична складова здоров’я

3 людина здатна керувати своїм емоційним станом; вона має інтелект; її духовний розвиток визначає мету її існування тощо

В психічна і духовна складові здоров’я

 

Це є у зошиті, де учні напишуть відповідь. Але можна додати усні завдання на завершення речення:

Коли ми обираємо ту чи іншу поведінку, треба замислитися про своє здоров’я та його цілісність.

Цілісність здоров’я полягає в тому, що різні складові здоров’я є взаємозв’язаними і кожна з них вносить свій вклад в здоров’я.

Такі завдання дають можливість закріпити вивчений матеріал, дати школярам самостійно висловитися щодо розуміння людиною цілісності свого здоров’я.

 

3. Які чинники впливають на здоров’я

Чи можете ви дати визначення, що таке чинник?

Вислухайте відповіді учнів, поясніть, що слово «чинник» перекладається з латинської мови, як «робиться», «продукує». Чинник — це причина будь-яких змін. Коли говорять про чинники здоров’я, то мають на увазі ті причини, які можуть змінити стан здоров’я, тобто впливають на нього.

Попрацюйте з круговою діаграмою на с. 9 підручника.

Доцільно звернути увагу на те, що крім спадковості на здоров’я людини впливають інші чинники.

Пошук відповіді на запитання

Якщо людина народилася здоровою, успадкувавши від батьків відповідні ознаки і властивості, то чи є гарантії, що вона буде залишатися здоровою все своє життя? Що вона повинна знати і які рішення повинна прийняти на основі цих знань для того, щоб її здоров’я не погіршувалося?

Можлива відповідь:

Так, наше здоров’я визначається спадковістю. Батьки передають нам свої ознаки і властивості, у тому числі й ті, що визначають здоров’я. Але більшою мірою здоров’я залежить від самої людини, від її способу життя і звичок. Крім цього, наше здоров’я визначається й системою охорони здоров’я, що існує в нашій країні. На здоров’я можуть впливати також соціально-економічні та природні чинники.

Кожен із чинників здоров’я може справляти як позитивний, так і негативний вплив на людину. Так, наприклад, ми можемо успадкувати від батьків як міцне здоров’я, так і схильність до якихось хвороб, екологічно чисте навколишнє середовище може зміцнювати наше здоров’я, а забруднене — руйнувати його.

 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Попрацюйте з рубрикою «Запитання для повторення й обговорення» на с. 9.

Виконання завдання в робочому зошиті

Для закріплення вивченого запропонуйте виконати завдання № 1 на с. 1 робочого зошита:

Позначте правильну відповідь.

Кожен із чинників здоров’я справляє:

А тільки позитивний вплив на людину

Б тільки негативний вплив на людину

В як позитивний, так і негативний вплив на людину

Г нейтральний вплив на людину

Можна дати додаткові завдання:

Позначте правильну відповідь.

Чинником, від якого на 50 % залежить наше здоров’я є:

А спадковість

Б здоровий спосіб життя

В соціально-економічні та екологічні умови життя

Г стан системи охорони здоров’я

Можна запропонувати доповнити принципи здорового способу життя, сформулювавши спочатку декілька з них:

• забезпечити раціональне харчування;

• підтримувати оптимальний руховий режим;

• займатися загартовуванням організму;

• дотримуватися правил особистої гігієни;

• підтримувати позитивний емоційний стан;

• займатися інтелектуальним розвитком;

• займатися моральним і духовним розвитком;

• формувати в себе вольові якості;

• ніколи не набувати шкідливих звичок

Можна запропонувати навести конкретні приклади, які ілюструють цілісність власного здоров’я.

 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Читати § 1, виконати завдання № 4–5 на с. 2 у робочому зошиті.

Якщо ви не використовували завдання з робочого зошита на уроці, то до домашнього завдання можна включити № 1–5 на с. 1–2.

 

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Фронтальна бесіда

— Чи досягли ми мети уроку?

— Які висновки ви зробили сьогодні?

 

Словничок до уроку:

Духовна складова здоров’я дозволяє людині визначати мету існування, ідеали й життєві цінності людини, і жити відповідно до них.

Здоровий спосіб життя — це індивідуальна система поведінки й звичок кожної окремої людини, що забезпечує їй необхідний рівень життєдіяльності, здоров’я та довголіття.

Здоров’я — стан повного фізичного, духовного, соціального та психічного благополуччя.

Індивід — людина, що розглядається з боку природних властивостей, тілесне буття людини.

Особистість — людина яка вільно й усвідомлено приймає ту чи іншу соціальну роль, передбачає можливі наслідки своїх дій, бере на себе відповідальність за їхній результат, має мету існування, ідеали й життєві цінності і живе відповідно до них.

Психічна складова здоров’я включає в себе здатність адекватно оцінювати й сприймати свої почуття і відчуття, свідомо керувати своїм емоційним станом.

Соціальна складова здоров’я включає в себе вміння вільно й усвідомлено приймати ту чи іншу соціальну роль, усвідомлювати можливі наслідки своїх дій, брати на себе відповідальність за їхній результат.

Спосіб життя — це спосіб переживання життєвих ситуацій.

Чинник — це причина будь-яких змін.

Фізична складова здоров’я включає в себе нормальне функціонування всіх систем органів в організмі людини.

 

Категорія: Конспекти уроків з основ здоров'я 7 кл | Додав: uthitel (07.09.2018)
Переглядів: 27 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: