Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з основ здоров'я 6 кл

УРОК № 23 Безпека в побуті. Правила користування водогоном та тепловими мережами


УРОК № 23
Безпека в побуті. Правила користування
водогоном та тепловими мережами
Мета: розглянути небезпечні ситуації, що можуть виникнути в оселі, форму-вати навички безпечного поводження в побуті, виховувати в учнів
обережність, турботливе ставлення до свого життя і здоров’я, почуття
відповідальності за свої дії та вчинки, пильність.
Матеріали та обладнання: фотографії різноманітних інтер’єрів — кімнати, кухні, ванної,
схема водогону, ілюстрації з джерелами води, що використовуються
в сільській місцевості, схеми «Способи очищення води», комп’ютерна
презентація MS PowerPoint.
Поняття: водогін, водопостачання, теплові мережі.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
;Гра «Асоціації», демонстрація на екрані фотографій оселі
Учні називають свої асоціації, що пов’язані зі словоспо­
лученням «небезпека в оселі».
Слайд № 1
Приклади відповідей учнів:удар струмом, розрив труби
водогону, послизнутися на мокрій підлозі та отримати травму,
вибух газу, опіки на кухні від гарячого посуду або відкритого
вогню, пожежа від необережного користування сірниками,
порізи розбитим склом або посудом, гострі ножі та виделки,
травмування при закритті дверей, отруєння засобами для
прання або миття посуду, падіння з балкону чи відкритого
вікна.
III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Девіз уроку: «Мій дім — моя фортеця».
Як учні розуміють цей девіз, можна з’ясувати за допо­
могою наступної вправи.
;Вправа «Снігова куля»
Слайд № 2
Дивлячись на фото кімнати, учні по черзі висловлюють
одну пропозицію щодо девізу уроку, створюючи таким чином
колективну усну відповідь.
;Повідомлення теми уроку, постановка мети й завдань уроку
Слайд № 3
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Безпека нашої оселі
;Розповідь учителя
Ми вже з’ясували, що вдома існує ймовірність різно­
манітних небезпек. В усіх кімнатах, на кухні, у коридорі є елек­
тричні дроти, розетки. При необережній експлуатації, пошко­
дженні електроприладів зростає ризик отримати удар
електричним струмом. Звичайними дверима можна нанести
травму собі або іншим членам родини, хатнім тваринам. Ві­
кна та балкони — також місця підвищеної небезпеки. Граю­
чись на балконі, можна впасти з висоти. Наявність на вікні
антимоскітних сіток не є достатнім захистом навіть для ма­
леньких дітей. Не слід забувати й про ризик розбити скло під
час надто бурхливих ігор удома, наприклад з м’ячем, та отри­
мати поранення. Неналежним чином закріплені шафи та по­
лиці можуть впасти та травмувати людину.
На кухні особливо багато небезпек. Це й порізи розби­
тими склянками, опіки гарячим посудом або відкритим вог­
нем на газовій плиті, це прориви водогінних труб або труб
опалення, та зовсім небезпечні для життя ризики виникнення
пожеж або вибухів газового обладнання.
У ванній кімнаті зазвичай зберігаються засоби побутової
хімії, які при порушенні умов зберігання та використання
можуть стати причиною отруєнь, опіків шкіри та очей. Осо­
бливу небезпеку засоби побутової хімії та ліки становлять для
маленьких дітей.
Тому слід дуже відповідально ставитись до безпеки ва­
шої оселі: не залишати відкритими вікна та балкони без на­
гляду, закривати й ховати всі ємності, що містять небезпечні
хімічні речовини, не забувати перекривати газ та воду, коли
йдете з дому, слідкувати за станом електричних приладів, не
користуватися несправною апаратурою. Адже від цього за­
лежить збереження життя й здоров’я.
2. Система водопостачання. Водогін
;Розповідь учителя
Система водопостачання
Система водопостачання являє собою комплекс споруд для
забезпечення споживачів водою в необхідних кількостях і необ­
хідної якості. Система водопостачання має бути надійною, без
перерв або погіршення її якості в неприпустимих межах.
Основними елементами системи водопостачання є водо-забірні споруди, за допомогою яких здійснюється прийом во­
ди з природних джерел, насосні станції, що подають воду до
місць її очищення, зберігання або споживання, споруди для
очищення води, водоводи і водогінні мережі, що слугують для
транспортування і подачі води до місць її споживання.
Залежно від місцевих природних умов та характеру спо­
живання води, а також залежно від економічних чинників
схема водопостачання може значно змінюватись. На схему
водогону впливає джерело водопостачання: його потужність,
якість води в ньому, відстань від нього тощо. Іноді для одно­
го населеного пункту чи об’єкта використовується декілька
природних джерел.
Історична довідка про розвиток водопостачання
Перші згадки про систему водопостачання або про самий перший водогін дійшли
до нас з давніх-давен. Знайдені письмена, папіруси й глиняні таблички із записами
про цілі комплекси й системи водопостачання для поливів полів та громадських
справ. У стародавній державі Урарту була знайдена споруджена в VII ст. до н. е.
каналізаційна система, яку використовували для відводу води шляхом самопливу
на значні відстані.
Слайд № 4
Самий перший справжній водогін з’явився у Стародавньому Римі в 312 році до н. е.
Його довжина становила 16,5 км. Цензор Аппій Клавдій у будівництво водогону навіть
вклав власні кошти. Громадяни були йому за це дуже вдячні, адже раніше люди носи-ли дощову, ключову, річкову воду та зберігали її у великих ємностях у своїх будинках.
Невідомо коли з’явився перший водогін у Києві. У документальних джерелах він
вперше згадується на початку VII ст. Тоді джерельну воду з київських гір підвели до
католицького домініканського монастиря. У VIII ст. було споруджено Подільський
водогін. Ця система складалася із дерев’яних труб, з’єднаних залізними муфтами.
Коли вона перестала функціонувати, точно не відомо. У XX ст. було знайдено лише
залишки труб цієї системи. У водогінній системі Подолу вода подавалася із водо-збірника, до якого самопливом надходила з джерел з-під Андріївської гори.
Джерела води в сільській місцевості
Слайд № 5
Міські жителі так звикли до централізованого водопос­
тачання, що не замислюючись користуються всіма перевагами
цивілізації. Але багато людей, що проживають у невеличких
селах, ще досі користуються такими джерелами води, як ко­
лодязі, колонки, джерела тощо.
Демонстрація малюнків криниць, облаштованих джерел.
3. Очищення води
;Слово вчителя
Залежно від стану джерела постачання води, і в місті,
і в селі люди стикаються з проблемою очищення води, адже
не завжди вода, навіть з місцевого водогону, може бути на­
лежної якості.
;«Мозковий штурм»
Слайд № 6
— Що ви знаєте про очищення води?
— Які існують способи очищення води в побуті?
;Узагальнення результатів «Мозкового штурму». Розповідь учителя
Слайд № 7
Очищення води — це видалення з води небажаних до­
мішок і елементів. Існує багато методів очищення, які можна
розподілити по групах:
„ „ механічні (проціджування, відстоювання й фільтру­
вання);
„ „ фізико­хімічні (кип’ятіння, дистиляція);
„ „ біологічні.
Найбільш дешеве механічне очищення застосовується
для видалення механічних домішок. Основні методи: проці­
джування, відстоювання й фільтрування. Застосовуються як
попередні етапи.
Хімічне очищення застосовується для видалення з води
розчинних неорганічних домішок. При обробці води реаген­
тами відбувається їх нейтралізація, видалення розчинених
сполук, знебарвлення й знезараження води.
Фізико­хімічна очистка застосовується для одночасного
очищення води від дрібних частинок, домішок, розчинених
сполук. До фізико­хімічних способів відносять кип’ятіння,
дистиляцію.
Біологічні методи застосовуються для очищення від роз­
чинених органічних сполук. Метод заснований на здатності
мікроорганізмів розкладати розчинені органічні сполуки.
Сьогодні із загальної кількості стічних вод механічного
очищення зазнають 68 % усіх стоків, фізико­хімічного — 3 %,
біологічного — 29 %. У перспективі передбачається підви­
щити частку очищення біологічним методом до 80 %, що по­
кращить якість води.
Найбільш сучасні методи очищення води — обробка срі­
блом, озонування, ультрафіолетове опромінення.
;Робота в трійках з навчальним текстом
Слайд № 8
1. Учні отримують роздруківки з описом сучасних мето­
дів очищення води (роздавальний матеріал до уроку).
Кожен учень у трійці отримує свій текст.
2. Аналізують матеріал, складають запитання до тексту.
3. Кожен учень з трійки стає «експертом» зі своєї теми.
Він доповідає іншим двом учням про результати своєї
роботи.
4. Після цього проводиться взаємоопитування в трійці
за складеними запитаннями.
;Складання узагальнюючої схеми «Методи очищення води» за допомогою
комп’ютерної анімації або обговорення роздрукованої схеми
Слайд № 9
Методи очищення
води
Механічні
Проціджування,
відстоювання,
фільтрування
Фізико-хімічні
Кип’ятіння, дистиля-ція, обробка сріблом,
озонування, ультрафі-олетове опромінення
Біологічні
Засновані на здат-ності мікроорганіз-мів розчиняти орга-нічні сполуки
4. Правила користування водогоном в оселі.
Аварії на водогоні. Дії в аварійних ситуаціях
;Розповідь учителя
Зручно, коли в будинку є водопостачання: і гаряче, і хо­
лодне. Якщо водогін виходить з ладу — вода може затопити
помешкання і, як наслідок, завдати великих збитків усій ро­
дині та сусідам. Бувають випадки, коли причиною затоплення
є неправильне користування водогоном і каналізацією.
Слайди № 10–11
Правила користування водогоном та каналізацією:
„ „ не засмічуй каналізацію — не кидай в унітаз сміття,
харчові відходи тощо;
„ „ щоб на кухні не забруднювався зливний отвір раковини,
слід використовувати спеціальну решітку, що затримує
харчові відходи;
„ „ завжди після користування водою закривай крани, стеж,
щоб вода не капала;
„ „ не залишай без нагляду воду, що ллється. Набираючи
ванну, періодично перевіряй, чи вода не перелилася че­
рез край.
Слайд № 12
Дії в аварійних ситуаціях (наприклад, розрив труби чи
зламався кран):
„ „ перекрити воду за допомогою вентилів водопостачання,
які є у квартирі;
„ „ повідомити про аварію батьків;
„ „ зателефонувати до житлово­експлуатаційної організації
та викликати майстрів;
„ „ якщо вода ллється на підлогу, слід підставити відра або
інші ємності для збирання рідини, витерти підлогу.
5. Теплові мережі
;Розповідь учителя
Будова теплових мереж
Неможливо уявити наші оселі без батарей центрального
опалення. Теплова мережа являє собою складну розгалужену
систему трубопроводів для транспортування та розподілу га­
рячої води або пари — саме ними обігріваються наші домівки
холодної пори року.
Правила користування тепловими мережами
Обслуговування та експлуатацію опалювальних систем
здійснюють фахівці — робітники комунальних підприємств
міста. Але кожен мешканець має слідкувати за належним
станом опалювальних систем у своїй оселі. Своєчасно повідом­
ляти ремонтні служби про пошкодження опалювального об­
ладнання, замінювати зношені труби та батареї центрального
опалення.
Дії в аварійних ситуаціях (наприклад розрив труби чи
протікання батареї опалення):
Слайд № 13
„ „ перекрити подачу опалення за допомогою вентилів (як­
що вони є у квартирі);
„ „ повідомити про аварію батьків;
„ „ зателефонувати до житлово­експлуатаційної організації
і викликати майстрів.
6. Економія води
;Інтерактивна вправа «Мікрофон»
Слайд № 14
— Чому необхідно економити воду? Запропонуйте за­
ходи щодо економії води.
Учні висловлюють та обґрунтовують свою позицію, пе­
редаючи умовний «мікрофон».
Факти для обмірковування
Сьогодні третина людства зазнає труднощів із доступом до питної води. І це не
лише Африка та Азія, але й деякі регіони США й Середземноморського узбережжя.
Уже сьогодні в США з’являються міста-примари, залишені людьми через відсутність
прісної води.
У багатьох країнах ґрунтові води викачуються зі швидкістю, що в декілька разів
перевищує швидкість їх відновлення.
У 2030–2035 роках кількість людей з обмеженим доступом до питної води збіль-шиться до 3 млрд осіб.
Тонесенька цівка води, що витікає з крану за добу, становить утрату 150 л
води.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
;Розгадування загадок про небезпечні предмети побуту
У носатого Івана
Одежина дерев’яна.
Він у чистім полі ходить
І по ньому носом водить.
Не стрижений, не чесаний —
Гострим ножем зтесаний. (Олівець.)
Правила користування олівцем
З олівцем слід поводитися дуже обережно. Гострим кінцем можна поранитися, по-шкодити око, що дуже небезпечно. Передавати олівець слід, тримаючи гострий
кінець у руці.
Що воно за свинка?
Невеличкий зріст,
Із заліза спинка,
Із конопель хвіст? (Голка з ниткою.)
Правила користування голкою
Голка дуже потрібна в побуті, але й одночасно є небезпечною. Тому завжди слід
дотримуватися таких правил:
голка має бути завжди з ниткою, кінці якої обов’язково зафіксовані;
знаходитися в гольниці або в спеціальному пристрої чи клаптику тканини;
щоб голки не падали й не розсипались, зручніше зберігати їх у коробці, на дні якої
лежить магніт.
Дерев’яні хлопці
Лежать у коробці.
Коли з нами граються,
То вогнем займаються. (Сірники.)
Історія появи сірників
Перші сірники з’явились у Китаї в 577 році. У Європі перші відомості про сірники
датуються 1530 роком. Їх завезли з Китаю мандрівники. Вони коштували надзви-чайно дорого, i простим людям були не доступні. Бідняки користувалися кресалом
та гнітом.
Одну з перших машин для виготовлення сірників винайшов російський учений
Мусін-Пушкін. Відразу сірники звинуватили у виникненні пожеж, i вони були забо-ронені. Закрилися фабрики, не дозволялося ввозити сірники з-за кордону. Тільки
через 20 років заборону було скасовано.
Сьогодні користуємося господарськими сірниками. Є ще спеціальні сірники для
моряків i мисливців, які не гаснуть на вітрі та під дощем. Є сірники сигнальні, що
горять червоним, синім чи зеленим кольором. А для розпалювання камінів вико-ристовують сірники завдовжки 20 см.
Пам’ятайте! Сірники — не іграшка. Невміле, необережне користування ними може
спричинити пожежу.
;Робота в парах. Моделювання дій у небезпечній ситуації
Слайд № 15
У вас вдома зірвало кран, дорослих немає вдома, вода
великим фонтаном заливає кухню.
Завдання:
1. Складіть алгоритм дій в цій екстремальній ситуації;
2. Обміркуйте, як у подальшому запобігти виникненню
подібної ситуації.
;Творча робота в групах. Створення агітаційної листівки
Слайд № 16
Теми листівок на вибір груп:
«Бережи воду!»;
«Будь обережним удома!»;
«Мій дім — моя фортеця».
Учні на великих аркушах паперу за допомогою додатко­
вих матеріалів (фотографій, вирізок із журналів та газет то­
що) створюють агітаційну листівку.
Наприкінці уроку оформлюється виставка листівок,
і учні обирають три найкращі роботи. Голосування можна
здійснити за допомогою стікерів у вигляді сердечок. Групи,
що створили три найкращі листівки, отримують оцінки в жур­
нал.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Слайд № 17–18
Обговоріть з батьками заходи щодо економії води та за­
побігання небезпечних ситуацій у вашій оселі.
Дізнайтеся, де у вашій оселі розташовані труби гарячої
та холодної води, запірні крани для водогінних труб, газові
вентилі, де розміщено електровимикач, що відключає від
електромережі всю оселю.
Складіть пам’ятку з телефонами усіх аварійних служб
твого міста, та розмістіть її вдома на видному місці.
Індивідуальне завдання: один учень готує доповідь
«Електроенергія на службі в людини».
VII. ПІДСУМОК УРОКУ
;Підсумкова бесіда
— Що нового ви дізналися на уроці?
— Що сподобалося найбільше?
— Які знання будуть корисними в побуті?

Категорія: Конспекти уроків з основ здоров'я 6 кл | Додав: uthitel (11.02.2018)
Переглядів: 263 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: