Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 9 клас

Урок 8 Тема. Практична робота № 1 «Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини».


Урок 8
Тема. Практична робота № 1 «Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини».
Мета:закріпити вміння обчислювати склад розчинів
і розв’язувати задачі для приготування розчинів із за­
даною масовою часткою розчиненої речовини; навчи­
ти учнів готувати розчин із певною масовою часткою
розчиненої речовини; сформувати навички роботи
з терезами і лабораторним посудом; розвивати на­
вички планування експерименту.
Матеріали:дистильована вода, кристалічні солі — натрій хлорид,
калій хлорид, натрій нітрат, натрій карбонат та інші,
розчин будь­якої солі з масовою часткою 10 %.
обладнання: терези, мірна піпетка на 20 мл, хімічна склянка на
100 мл, мірний циліндр на 50 мл, мірні колби на 50
і 100 мл, скляна паличка, лійка.
Базові поняття
та терміни:
розчини, розчинник, розчинена речовина, масова
частка розчиненої речовини, розчинність.
Тип уроку: урок закріплення знань і вмінь, практична робота.
Методи
навчання: репродуктивні, дослідницькі, словесні, практичні.
структура уроку
І. Організаційний етап .................................3 хв
ІІ. Актуалізація опорних знань...........................4 хв
ІІІ. Виконання практичної роботи ........................35 хв
ІV. Підбиття підсумків уроку ............................. 3 хв
хід уроку
І. організаційний етап
Учитель з лаборантом до початку уроку роздають необхідне обладнання
й зошити для практичних робіт. Учитель повідомляє тему уроку та план
проведення практичної роботи, просить учнів пригадати основні правила
поведінки в кабінеті хімії під час виконання практичних робіт.
Учні спільно з учителем формулюють мету уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань
Бесіда f f
1. Дайте визначення поняттю «розчин». Які ви знаєте типи розчи-нів?
2. Назвіть типи речовин за їх розчинністю.
3. Які умови необхідні для прискорення розчинення?
4. Що необхідно знати, щоб приготувати розчин із заданою масовою
часткою розчиненої речовини?
5. Запишіть формули для обчислення масової частки розчиненої речо-вини, маси розчиненої речовини, маси розчинника, маси розчину.
Перевіркаfдомашньогоfзавдання f f
Перевірка виконання письмових домашніх завдань проводиться усно.
У разі виникнення потреби вчителем надаються необхідні пояснення.
ІІІ. Виконання практичної роботи
1. Інструктаж із безпеки життєдіяльності
Первинний інструктаж із безпеки життєдіяльності, який проводиться
вчителем хімії перед початком кожної практичної роботи чи лабораторного
досліду, обов’язково реєструється в журналі обліку навчальних занять на
сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку згідно з п. 5.13 Положен-ня про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих
Міністерству освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки
України від 18.04.2006 № 304).
Розповідьfучителя f f
Учитель нагадує учням основні правила техніки безпеки, підкреслю-ючи, що: необхідно обережно поводитися зі скляним посудом; реактиви
не можна брати руками; із приготовленими розчинами слід поводитися
обережно й не допускати їх потрапляння в очі, на шкіру, одяг.
2. Інструктаж із проведення практичної роботи
Розповідьfучителя f f
Учитель пояснює принципи оформлення результатів практичної роботи
в зошитах.
Пояснюючи правила поводження з технохімічними терезами, необхідно
звернути увагу учнів на те, що з будь-якою вимірювальною технікою (у тому
числі й із терезами) треба поводитися вкрай обережно. Учитель зазначає,
що класти гирки і наважки солей можна лише при закритому аретирі.
Учитель розповідає про порядок проведення практичної роботи.
1. Одержати варіант із завданням і уважно прочитати умову задачі.
2. Обчислити масу солі й об’єм води.
3. Зважити на технохімічних терезах необхідну наважку.
4. Виміряти мірним циліндром необхідну кількість води.
5. Перемішати взяту наважку з відміряним об’ємом води.
3. Проведення практичної роботи
Учитель роздає учням варіанти інструкцій до роботи. Учні працюють
у парах або в четвірках.
Варіантf1
1. Обчисліть масу солі та об’єм води, необхідні для приготування 50 г
розчину з масовою часткою 10 %.
2. На терезах зважте видану вам сіль необхідної обчисленої маси і по-містіть наважку в хімічну склянку.
3. У мірний циліндр налийте воду необхідного об’єму та вилийте її
у хімічну склянку з наважкою солі. Розчин ретельно перемішайте
скляною паличкою.
Варіантf2
1. Обчисліть об’єм 10%-го розчину солі, що необхідно розвести водою,
для приготування 100 мл розчину з масовою часткою солі 2 % (гус-тину розчинів прийняти 1 г/мл).
2. Мірною піпеткою відберіть обчислений об’єм 10%-го розчину солі
й вилийте його в мірну колбу ємністю 100 мл.
3. Доведіть об’єм розчину в мірній колбі дистильованою водою до
100 мл. Розчин ретельно перемішайте.
Варіантf3
1. Обчисліть масу солі, що необхідно розчинити у воді для приготування
50 мл розчину (густина 1 г/мл) з масовою часткою солі 1 %.
2. На терезах зважте видану вам сіль необхідної обчисленої маси і по-містіть наважку в мірну колбу ємністю 50 мл.
3. Заповніть мірну колбу приблизно на 2/3 дистильованою водою й роз-чиніть сіль, що міститься в колбі. Після розчинення всієї солі дове-діть об’єм розчину дистильованою водою до 50 мл. Розчин ретельно
перемішайте.
Учні виконують необхідні обчислення, готують розчини. Учитель до-помагає їм, демонструє в разі потреби прийоми поводження з лаборатор-ним посудом. Після закінчення роботи учні повинні навести порядок на
робочих місцях.
IV. Підбиття підсумків уроку
Бесіда f f
1. Чи досягнуто мету роботи, яку учні ставили на початку уроку? Яким
чином?
2. Які особливості виконання завдань виникли в різних групах?
3. Які у вас склалися враження від роботи?
4. Чи зробив хтось «особисті» відкриття?
5. Як ви оцінюєте власну роботу?

Категорія: Конспекти уроків з хімії 9 клас | Додав: uthitel (07.10.2018)
Переглядів: 43 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: