Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 9 клас

Урок 17 Тема. Тематичне оцінювання з теми «розчини».


Урок 17
Тема. Тематичне оцінювання з теми «розчини».
Мета:визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми
«Розчини», виявити труднощі в засвоєнні нового ма­
теріалу і визначити шляхи їх подолання.
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менде­
лєєва, таблиця розчинності солей, кислот і основ
у воді.
Базові поняття
та терміни:
розчини, розчинник, розчинена речовина, електро­
літи, неелектроліти, електролітична дисоціація, йони,
катіони, аніони, розчинність, електропровідність, хі­
мічний зв’язок, кристалічна гратка, сильні і слабкі
електроліти, ступінь дисоціації, йонні рівняння, умови
перебігу реакцій йонного обміну.
Тип уроку: урок контролю та корекції знань.
Методи
навчання: методи контролю.
рекомендації щодо планування уроку
Тематичне оцінювання можна провести по-різному. Це може бути:
залік (усний чи письмовий) за теоретичними питаннями з наступним ви-конанням практичних вправ, тестування, традиційна контрольна робота.
При цьому для оцінювання можна використовувати рейтингову систему,
яка може діяти не тільки під час тематичного оцінювання, але й протягом
вивчення теми, з огляду на результати поточних перевірних робіт, експрес-тестування, підготовку повідомлень, участь у проектах і, звісно, підготовку
до уроків. Як варіант пропонуємо контрольну роботу.
структура уроку
І. Організаційний етап .................................2 хв
ІІ. Виконання контрольної роботи........................40 хв
ІІІ. Домашнє завдання...................................1 хв
ІV. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв
хід уроку
І. організаційний етап
Учитель проводить інструктаж учнів щодо виконання роботи та її
оформлення.
ІІ. Виконання контрольної роботи
орієнтовні завдання для контрольної роботи
Іfрівень
Виберіть правильний варіант відповіді.
1. Переносять електричний струм у розчинах такі частинки:
а) йони;
б) атоми;
в) молекули.
2. Речовини, розчини або розплави яких не проводять електричний струм,
називають:
а) електролітами;
б) неелектролітами;
в) ізоляторами.
3. Аніони — це:
а) частинки з позитивним зарядом;
б) частинки з негативним зарядом;
в) осколки молекул.
4. Утворення йонів у розчинах або розплавах електролітів називається:
а) асоціація;
б) йонізація;
в) дисоціація.
5. Усі кислоти дисоціюють з утворенням йонів:
а) Гідрогену;
б) Оксигену;
в) Карбону.
6. Які частинки утворяться при дисоціації KNO3
?
а) K+
і NO3

;
б) K+
, N+5
і O–2
;
в) K+
і NO–
.
ІІfрівень
7. Випишіть із переліку речовин окремо формули електролітів і неелектро-літів: HI, Cu, Fe
2(SO
4
)
3
, SO
3
, KOH, CaO, Cu(OH)
2
, Ba(NO3
)
2
, H2
O, H2SО
4
.
8. Запишіть рівняння дисоціації тих електролітів, що утворюють хлорид-іони: CrCl
3
, KCl, BaCl2
, Ca(ClО)
2
, HClО4
, MgOHCl.
9. У розчині масою 200 г міститься глюкоза масою 5 г. Визначте масову
частку розчиненої речовини.
91
ІІІfрівень
10. У воді масою 200 г розчинили 44,8 л (н. у.) амоніаку. Обчисліть масову
частку амоніаку в отриманому розчині.
11. Допишіть рівняння реакцій, запишіть їх у повному і скороченому йон-ному вигляді:
а) FeS + … = FeCl
2+ …↑;
б) … + НСl = …↓ + HNO3
.
ІVfрівень
12. Змішали розчин об’ємом 200 мл з масовою часткою сульфатної кислоти
80 % (густина 1,732 г/мл) і 100 г розчину з масовою часткою сульфатної
кислоти 30 %. Визначте масову частку сульфатної кислоти в розчині,
що утворився.
ІІІ. Домашнє завдання
1. Повторити матеріал за підручником.
2. Повторити правила визначення ступеня окиснення.
VІ. Підбиття підсумків уроку
Спостерігаючи за учнями під час уроку, вчитель визначає поняття,
які засвоєні добре, а які викликають утруднення, і підбиває підсумки ви-вченої теми.

Категорія: Конспекти уроків з хімії 9 клас | Додав: uthitel (08.10.2018)
Переглядів: 56 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: