Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 9 клас

Урок 13 Тема. Практична робота № 2 «реакції йонного обмі-ну в розчинах електролітів».


Урок 13
Тема. Практична робота № 2 «реакції йонного обмі-ну в розчинах електролітів».
Мета:закріпити знання про умови перебігу реакцій іонного
обміну в розчинах електролітів, а також навички скла­
дання йонних рівнянь реакцій; формувати навички
дослідницької роботи; розвивати вміння спостерігати
та робити висновки.
Матеріали:розчини натрій карбонату, калій хлориду, кальцій хло­
риду, барій хлориду, магній хлориду, натрій сульфату,
натрій сульфіту, аргентум нітрату, хлоридної та суль­
фатної кислот, натрій або калій гідроксиду, лакмусу
або метилоранжу.
обладнання: штатив з пробірками, Періодична система хімічних
елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності со­
лей, кислот і основ у воді.
Базові поняття
та терміни:
розчини, розчинена речовина, йони, катіони, аніони,
розчинність, сильні та слабкі електроліти, йонні рів­
няння, реакція обміну.
Тип уроку: урок закріплення знань, практична робота.
Методи
навчання: словесні, репродуктивні, дослідницькі.
структура уроку
І. Організаційний етап .................................2 хв
ІІ. Актуалізація опорних знань...........................5 хв
ІІІ. Виконання практичної роботи ........................32 хв
IV. Домашнє завдання...................................2 хв
V. Підбиття підсумків уроку ............................. 4 хв
хід уроку
І. організаційний етап
Учитель з лаборантом до початку уроку роздають необхідне обладнання
й зошити для практичних робіт. Учитель повідомляє форму проведення
уроку та його тему, просить учнів сформулювати мету уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань
Бесіда f f
1. Чому реакції обміну в розчинах електролітів називають іонними?
2. Назвіть умови перебігу реакцій іонного обміну в розчинах електро-літів.
3. До яких класів неорганічних речовин належать речовини, що всту-пають у реакції йонного обміну?
4. Як записати молекулярне рівняння реакції? повне йонне рівняння
реакції?
5. Як скласти скорочене йонне рівняння реакції?
6. У яких випадках формули речовин у йонних рівняннях записуються
у вигляді молекул?
Інструктажfізfбезпекиfжиттєдіяльності f f
Учитель нагадує учням основні правила техніки безпеки.
ІІІ. Виконання практичної роботи
Учитель пояснює принципи оформлення результатів практичної роботи
в зошитах:
описати дії і спостереження; 
скласти молекулярні та йонні рівняння реакцій; 
зробити висновки щодо умов перебігу реакцій. 
Учитель роздає інструктивні картки для проведення дослідів і організує
роботу в групах.
Дослід 1. У дві пробірки налийте по 1 мл розчину барій хлориду. В одну
пробірку долийте 1 мл розчину натрій сульфату, в другу — аргентум нітра-ту. Які зміни спостерігаються? Чи відрізняються осади в обох пробірках
за виглядом та складом?
Дослід 2. У три пробірки налийте по 1 мл розчину натрій карбонату.
В одну пробірку прилийте декілька крапель розчину хлоридної кислоти,
в другу — 1 мл розчину кальцій хлориду, в третю — 1 мл розчину калій
хлориду. Які зміни спостерігаєте? Що можна сказати про повноту перебігу
реакцій у кожному випадку?
Дослід 3. У чотири пробірки налийте по 1 мл розчину сульфатної кис-лоти та додайте по декілька крапель розчину індикатору (лакмусу або
метилоранжу).
У першу пробірку краплями додавайте розчин лугу до зміни ко-льору індикатору. Як змінюється кислотність середовища при цьому
в пробірці?
У другу пробірку прилийте 1 мл розчину барій хлориду. Чи відбувається
реакція? Як змінюється кислотність середовища при цьому в пробірці?
У третю пробірку прилийте 1 мл розчину натрій сульфіту. Що спостері-гаєте? Визначте запах у пробірці. Чи відбувається реакція? За якою ознакою
про це можна судити? Як змінюється кислотність розчину в пробірці?
У четверту пробірку прилийте 1 мл розчину магній хлориду. Чи від-бувається реакція в даному випадку? За якими ознаками про це можна
стверджувати?
Під час проведення практичної роботи вчитель спостерігає за діями
учнів, допомагає в разі потреби. Результати дослідів обговорюються.Після
закінчення роботи учні повинні навести порядок на робочих місцях.
IV. Домашнє завдання
Повторити відповідний параграф у підручнику.
V. Підбиття підсумків уроку

Категорія: Конспекти уроків з хімії 9 клас | Додав: uthitel (08.10.2018)
Переглядів: 36 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: