Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 8 клас

Урок 5 Тема. Розв’язування задач. обчислення за хімічни­ми формулами молярної маси, маси, кількості речовини, числа атомів (молекул).


Урок 5
Тема. Розв’язування задач. обчислення за хімічни­ми формулами молярної маси, маси, кількості речовини, числа атомів (молекул).
мета: узагальнити та систематизувати знання про молярну
масу речовини та кількість речовини; розвивати навич‑
ки розв’язування задач з використанням понять маси,
молярної маси та кількості речовини; розвивати вмін‑
ня аналізувати умови задач та знаходити раціональні
шляхи розв’язування. Здійснити контроль та корекцію
знань та вмінь учнів щодо розв’язування задач за хіміч‑
ними формулами.
обладнання: Періодична система хімічних елементів
Д. І. Менделєєва.
Базові поняття
та терміни:
стала Авогадро, кількість речовини, моль, молярна
маса, маса, масова частка елемента в речовині.
Тип уроку: закріплення та корекції знань і навичок.
методи
навчання:
пояснювально‑ілюстративні; практичні — роз в’я зу‑
вання задач; репродуктивні; частково‑пошукові.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 2 хв.
II. Перевірка домашнього завдання ....................... 3 хв.
III. Актуалізація опорних знань...........................5 хв.
IV. Поглиблення та систематизація знань...................22 хв.
Обчислення за хімічними формулами маси, кількості
речовини та кількості атомів (молекул).
V. Контроль та корекція знань та вмінь....................10 хв.
VІ. Домашнє завдання...................................1 хв.
VII. Підбиття підсумків уроку.............................2 хв.
хід уроку
I. організаційний етап
Привітання, налаштування учнів на робочий настрій.
Учитель називає тему уроку, його мету і план.
II. Перевірка домашнього завдання
Проводиться перевірка виконання письмових домашніх завдань (усно
або на дошці). Декілька зошитів із домашнім завданням можна доручити
перевірити учню-консультанту.
III. актуалізація опорних знань
Бесіда f
— Дайте визначення поняттям «молярна маса», «кількість речови-ни», «моль», «стала Авогадро», «масова частка речовини».
— Запишіть формули для обчислення кількості речовини.
— Запишіть формули для обчислення маси.
— Запишіть формули для обчислення кількості структурних частинок
речовини.
— Розкажіть, як обчислити молярну масу.
— Запишіть формули для обчислення масової частки елемента.
— Які величини необхідно знати для обчислення?
IV. Поглиблення та систематизація знань
Обчислення за хімічними формулами маси,
кількості речовини, та кількості атомів (молекул).
Для організації роботи можна використати декілька варіантів: 1) фрон-тальна робота: два учні розв’язують подібні задачі (а і б) біля дошки;
2) фронтальна робота: один учень біля дошки розв’язує задачу, позначену
літерою а), в класі всі учні розв’язують задачу, позначену літерою б), ре-зультати обговорюються, розв’язання порівнюються; 3) робота в групах
(клас об’єднується у п’ять — шість груп), групи, що першими розв’язують
одну з подібних задач, демонструють розв’язання на дошці, результати
та способи розв’язання обговорюються.
Умови всіх задач роздаються на парти.
Приклади завдань: f
1) Обчисліть масу, яку складає: а) 0,2 моль купрум (ІІ) оксиду;
б) 0,5 моль ферум (ІІ) оксиду.
2) Обчисліть кількість речовини в: а) 7 г заліза; 500 г крейди CaCO3
;
б) 16 г міді; 10 кг питної соди NaHCO3
.
3) а) Де міститься більше молекул — в 100 г кисню O2 чи в 100 г озону
O2
?
б) Де міститься більше молекул — в 100 г азоту N2чи в 100 г хлору Cl2
?
4) а) Де міститься більше атомів Оксигену — в 100 г кисню O2 чи
в 100 г озону O3
?
б) Де міститься більше атомів — в 100 г азоту N2 чи в 100 г хлору Cl2
?
5) а) Зразок нітратної кислоти HNO3
має масу 126 г. Обчисліть
кількість речовини: а) нітратної кислоти; б) атомів Нітрогену; в) атомів
Гідрогену; г) атомів Оксигену в цьому зразку.
б) Зразок нітрітної кислоти HNO2
має масу 188 г. Обчисліть кількість
речовини: а) нітрітної кислоти; б) атомів Нітрогену; в) атомів Гідрогену;
г) атомів Оксигену в цьому зразку.
V. контроль та корекція знань та вмінь
Перевірочна робота f
І варіант
1. Яку масу має сульфатна кислота HSO 24 кількістю речовини 0,5 моль?
2. Обчисліть кількість речовини, що міститься в 160 г метану CH4
. Скільки молекул міститься в даному зразку метану? Скільки атомів
Гідрогену міститься в даному зразку метану?
ІІ варіант
1. Яку масу має ортофосфатна кислота HPO 24 кількістю речовини
0,1 моль?
2. Обчисліть кількість речовини, що міститься в 85 г амоніаку NH3
.
Скільки молекул міститься в даному зразку амоніаку? Скільки атомів
Гідрогену міститься в даному зразку амоніаку?
VІ. домашнє завдання
Вивчити матеріал підручника. Виконати завдання після параграфа.
VII. Підбиття підсумків уроку
Учитель робить висновки щодо навчальних досягнень учнів при
розв’язуванні задач з використанням понять «молярна маса», «кількість
речовини» та «стала Авогадро» і просить дітей висловитися за питаннями:
— Які нові типи задач навчились розв’язувати?
— Які рекомендації ви могли б дати учням 7 класу щодо розв’язування
задач?
— Чи був урок корисним?

Категорія: Конспекти уроків з хімії 8 клас | Додав: uthitel (04.10.2018)
Переглядів: 48 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: