Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 8 клас

Урок 36 Тема. Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук.


Урок 36
Тема. Узагальнення знань про основні класи
неорганічних сполук.
мета: актуалізувати та узагальнити знання про основні кла‑
си неорганічних речовин та їхні властивості; розвива‑
ти вміння порівнювати склад і властивості речовин,
пояснювати причини їх розмаїття, встановлювати ге‑
нетичний зв’язок між класами неорганічних речовин
і залежність між складом, властивостями та застосу‑
ванням речовин. Підготувати до тематичного оціню‑
вання з теми «Основні класи неорганічних сполук».
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Мен‑
делєєва, таблиця розчинності, електрохімічний
ряд напруги металів.
Базові поняття
та терміни:
оксиди, кислоти, основи, солі, класи неорганічних
сполук, генетичний зв’язок.
Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.
методи
навчання:
словесні — бесіда; практичні — виконання вправ;
репродуктивні, частково‑пошукові, творчі.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 1 хв.
II. Перевірка домашнього завдання ....................... 5 хв.
III. Актуалізація опорних знань...........................5 хв.
IV. Узагальнення та систематизація знань ................. 30 хв.
V. Домашнє завдання...................................1 хв.
VI. Підбиття підсумків уроку.............................3 хв.
хід уроку
I. організаційний етап
Перевіряється готовність учнів до уроку, створюється робочий настрій.
II. Перевірка домашнього завдання
Перевірка та обговорення виконання письмових завдань (усно
або на дошці).
III. актуалізація опорних знань
Бесіда f
1) Прості речовини поділяють на метали й неметали. Чи існує чітка
межа між ними? Наведіть приклади, що підтверджують вашу відповідь.
170
2) Яка реакція називається реакцією нейтралізації?
3) Які особливості хімічних властивостей амфотерних сполук ви знаєте?
4) З якими речовинами реагують солі?
IV. Узагальнення та систематизація знань
Завдання f
1) Чому й оксигенвмісні кислоти, й основи належать до класу гідро-ксидів? Відповідь поясніть.
2) Як змінюються хімічні властивості манган оксидів у ряду: MnO,
MnO2
, MnO 27? Зробіть висновок.
3) Білий осад розчиняється в нітратній кислоті та розчині натрій
гідроксиду. Яка речовина міститься в осаді? Відповідь підтвердьте
рівняннями реакцій.
4) З хімічних елементів K, S, O, H, C, P, Al, Zn, Cl, Ca складіть усі
можливі формули складних речовин і назвіть їх:
а) оксиди;
б) кислоти;
в) основи;
г) солі.
5) Які з речовин — SiO2
, HSO 24, NaOH, CuSO4 — будуть реагувати:
а) з лугами;
б) з нерозчинними основами;
в) з розчинними солями;
г) з нерозчинними солями.
Напишіть рівняння хімічних реакцій.
6) Як добути кальцій хлорид з кальцій нітрату, використовуючи калій
карбонат і хлоридну кислоту? Напишіть рівняння реакцій.
7) Знайдіть ряд, у якому всі речовини реагують з калій гідроксидом:
а) HNO3
, SO3
, CaOH ( )
2
, CaCO3
;
б) AlO 23, CO2
, ZnOH ( )
2
, CuCl2
;
в) FeCl3
, BaO, HSO 24, HCl;
г) ZnO, BeO, PO 25, AlOH ( )
3
.
Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій.
8) Під час взаємодії яких речовин могли утворитися такі продукти
реакції:
??+= ()+ BNOHO a
3 2 2
; ??+= ( ) COH a
2
;
??+=SO3
; ??+= ++ NaCl HOCO 22;
??+= + NaZnOHO 222
; ??+= ()+ AlOH KNO 33;
??+=CaCO3
; ??+= + AgCl HNO3
;
??+=HPO 34; ??+= + ZnSO Cu 4
?
Допишіть рівняння, розставте коефіцієнти.
9) Допишіть рівняння реакцій і поясніть, чому деякі з реакцій
неможливі:
Cu ZnSO +=… 4
;
Zn CuSO +=… 4
;
CaCO HCl
3+=…;
CaCO NaOH 3+=…;
NaCl AgNO +=… 3
;
BaSO KNO 43+=….
10) Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити
наступні перетворення:
Mg MgOMgClMgCOMgNO →→→→() 23 3 2
.
11) Під час термічного розкладу кальцій карбонату утворилося 1,4 г
кальцій оксиду. Яка маса кальцій карбонату піддалася розкладу?
12) З фосфор (V) оксидом прореагувала вода масою 27 г. Якою є маса
ортофосфатної кислоти, що утворилася?
13) Обчисліть масу фосфору, яку необхідно ввести у низку перетворень
для добування кальцій фосфату масою 15,5 г.
V. домашнє завдання
Повторити матеріал підручника. Виконати завдання. Підготуватися
до тематичного оцінювання.
VI. Підбиття підсумків уроку
Учитель просить учнів визначити результати вивчення теми. Які нові
знання та вміння отримані? Для цього можна використати інтерактивну
технологію колективно-групового навчання «Незакінчене речення».

Категорія: Конспекти уроків з хімії 8 клас | Додав: uthitel (13.02.2018)
Переглядів: 168 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: