Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 8 клас

Урок 30 Тема. обчислення за хімічними рівняннями. розв’язання задач.


Урок 30
Тема. обчислення за хімічними рівняннями.
розв’язання задач.
мета: закріпити й узагальнити вміння учнів вести обчислен‑
ня за хімічними рівняннями кількості речовини, маси,
об’єму газу однієї речовини за відомою кількістю ре‑
човини, масою чи об’ємом іншої речовини.
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Мен‑
делєєва, таблиця розчинності, електрохімічний
ряд напруг металів.
Базові поняття
та терміни:
маса, молярна маса, об’єм, молярний об’єм, кіль‑
кість речовин, реагенти, продукти реакції.
Тип уроку: узагальнення й систематизація знань.
методи
навчання:
словесні — бесіда; практичні — виконання вправ,
розв’язування задач; репродуктивні, частково‑пошу‑
кові, творчі, методи контролю.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 2 хв.
II. Перевірка домашнього завдання .......................10 хв.
III. Актуалізація опорних знань...........................3 хв.
IV. Узагальнення та систематизація знань ..................27 хв.
V. Домашнє завдання...................................1 хв.
VI. Підбиття підсумків уроку.............................2 хв.
хід уроку
I. організаційний етап
Перевіряється готовність учнів до уроку, створюється робочий настрій.
Учитель повідомляє тему уроку та його мету.
II. Перевірка домашнього завдання
1. Проводиться стисла бесіда про хімічні властивості основних класів
неорганічних сполук.
2. Перевірочна робота.
іваріант
З якими з наведених речовин буде взаємодіяти хлоридна кислота:
NaOH, CaO, SO3
, HO2
, Мg, Ag, HPO 34, KCO 23, AgNO3
, KSO 24? Напишіть
рівняння реакцій.
ііваріант
З якими з наведених речовин буде взаємодіяти калій гідроксид: HSO 24,
CaOH ( )
2
, МgO, CO2
, HCl, Ca, KCO 23, CuCl2
, AlCl3
, NaCl? Напишіть
рівняння реакцій.
іііваріант
З якими з наведених речовин буде взаємодіяти ферум (ІІ) бромід:
NaOH, HSO 24, МgO, SO2
, AgNO3
, KCl, KPO 34, Zn, Ni, Cu? Напишіть
рівняння реакцій.
III. актуалізація опорних знань
Бесіда f
1) Який закон застосовується при розставленні коефіцієнтів
у рівняннях реакцій?
2) Як за рівнянням реакції визначити, в яких мольних співвідношеннях
взаємодіють речовини?
3) Напишіть формули, за якими можна обчислити кількість речовин,
знаючи: а) масу; б) об’єм; в) загальне число молекул речовини.
4) Назвіть основні кроки алгоритму для розв’язання задач за
рівняннями хімічних реакцій.
IV. Узагальнення та систематизація знань
Завдання
а) Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси,
об’єму однієї речовини за відомою кількістю речовини іншої
речовини.
1) Яка кількість речовини магній хлориду утвориться, якщо в реакцію
з магнієм вступає хлоридна кислота кількістю речовини 6 моль?
2) До сульфур (VІ) оксиду кількістю речовини 3,5 моль додали над-лишок води. Яка маса кислоти утворилася?
3) Алюміній кількістю речовини 0,1 моль прореагував із сульфатною
кислотою. Який об’єм водню (н. у.) отримали?
б) Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси,
об’єму однієї речовини за відомою масою іншої речовини.
1) До зразка кальцій карбонату масою 50 г додали надлишок хлоридної
кислоти. Знайдіть кількість речовини кислоти, що вступила
в реакцію, масу отриманого кальцій хлориду та об’єм газу (н. у.),
що утворився.
в) Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси,
об’єму однієї речовини за відомим об’ємом іншої газуватої речо-вини.
1) Під час взаємодії цинку з хлоридною кислотою виділилось 4,48 л
водню (н. у.). Визначте кількість речовини кислоти, що вступила
в реакцію, та масу цинку, що розчинився.
2) 56 л водню (н. у.) прореагували з хлором. Який об’єм хлороводню
утворився?
г) Обчислення за послідовними реакціями.
1) Купрум (ІІ) оксид масою 20 г розчинили в сульфатній кислоті.
До одержаного розчину додали надлишок натрій гідроксиду.
Знайдіть масу одержаного осаду.
Додаткові завдання творчого рівня
1. Приклад задачі з відсутніми даними. f
Ферум оксид кількістю речовини 0,5 моль розчинили в нітратній
кислоті. Яка маса нітратної кислоти була витрачена? (Не зазначена
валентність заліза, а це веде до різних формул, рівнянь реакцій і відповідно
обчислення.)
2. Приклад задачі з незакінченою умовою. f
Натрій карбонат масою 12,4 г обробили кислотою. Знайдіть…
3. Приклад задачі з надлишковими даними. f
Сульфатну кислоту масою 49 г нейтралізували натрій гідроксидом ма-сою 40 г. У результаті утворився натрій сульфат. Знайдіть масу цієї солі.
Які данні ви вважаєте зайвими?
4. Приклад задачі з неправильною умовою. f
0,5 моль силіцій (IV) оксиду за кімнатної температури розчинили
в надлишку води. Яка маса кислоти утворилася? Чи є помилки в умові?
Якщо є, то виправте їх так, щоб задача була правильною.
5. Приклад задачі-«пастки». f
У результаті нейтралізації хлоридної кислоти барій гідроксидом утво-рилося 22,4 л води (н. у.). Знайдіть маси кислоти й лугу, які вступили
в реакцію.
Приклади завдань для самостійної роботи
(за бажанням учнів).
іваріант
Цинк реагує з хлором з утворенням цинк хлориду. Запишіть рівняння
реакції, вкажіть її тип.
а) Скільки моль цинк хлориду утвориться з 4 моль цинку?
б) Скільки грам цинк хлориду утвориться з 2 моль хлору?
в) Скільки літрів хлору (н. у.) вступить у реакцію з 65 г цинку?
ііваріант
Складіть рівняння реакції алюмінію з розчином хлоридної кислоти.
Вкажіть тип реакції.
а) Яка кількість речовини алюміній хлориду утвориться, якщо
в реакцію вступає хлоридна кислота кількістю речовини 12 моль?
б) Яка маса водню утвориться, якщо в реакцію з кислотою вступає
алюміній кількістю речовини 10 моль?
в) Який об’єм водню утвориться (н. у.), якщо в реакцію з металом
вступає хлоридна кислота масою 73 г?
V. домашнє завдання
Вивчити матеріал підручника. Виконати завдання. Підготуватися до
семестрового оцінювання.
VI. Підбиття підсумків уроку
Учитель робить висновки щодо навчальних досягнень учнів при
розв’язуванні задач за хімічними рівняннями.

Категорія: Конспекти уроків з хімії 8 клас | Додав: uthitel (13.02.2018)
Переглядів: 143 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: