Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 8 клас

Урок 29 Тема. Практична робота № 1. «дослідження властиво­стей основних класів неорганічних сполук».


Урок 29
Тема. Практична робота № 1. «дослідження властиво­стей основних класів неорганічних сполук».
мета: закріпити знання про хімічні властивості основних
класів неорганічних сполук; формувати навички ек‑
спериментальної роботи з хімічними речовинами та
вміння записувати результати спостережень, робити
висновки.
матеріали: кальцій карбонат, порошок заліза; розчини хлоридної
і сульфатної кислоти, натрій або калій гідроксиду,
кальцій гідроксиду, натрій хлориду, натрій фосфату,
аргентум нітрату, кальцій хлориду, натрій карбонату,
натрій фосфату.
обладнання: штатив з пробірками, пробка з газовідвідною трубкою.
Базові поняття
та терміни:
оксиди, солі, розчинні та нерозчинні гідроксиди,
хімічні властивості.
Тип уроку: закріплення знань, практична робота.
методи
навчання:
репродуктивні; пояснювально‑ілюстративні;
практичні — лабораторні досліди; дослідницькі.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 2 хв.
II. Актуалізація опорних знань...........................5 хв.
III. Виконання практичної роботи ........................ 30 хв.
1. Добування і хімічні властивості оксидів.
2. Добування і хімічні властивості нерозчинних гідроксидів.
3. Добування і хімічні властивості солей.
ІV. Домашнє завдання...................................1 хв.
V. Підбиття підсумків уроку.............................2 хв.
хід уроку
I. організаційний етап
Учитель з лаборантом до початку уроку роздають необхідне облад-нання й зошити для практичних робіт. Учитель повідомляє тему уроку,
пояснює форму проведення уроку й просить учнів сформулювати мету уро-ку. Учитель пояснює принципи оформлення результатів практичної роботи
в зошитах.
II. актуалізація опорних знань
1. Учитель проводить експрес-тестування. f
1. які основи називають лугами?
а) нерозчинні;
б) розчинні;
в) будь-які.
2. до складу основ обов’язково входить:
а) гідроксигрупа;
б) кислотний залишок;
в) неметал.
3. Гідроксиди реагують:
а) тільки з кислотами;
б) тільки з основами;
в) і з основами, і з кислотами.
4. реакцію NaOH HClNaClHO +→+ 2
називають реакцією:
а) нейтралізації;
б) заміщення;
в) розкладання.
5. солі утворені:
а) атомами металічних елементів і кислотними залишками;
б) атомами металічних елементів і гідроксогрупами;
в) атомами Гідрогену і кислотними залишками.
6. Купрум (іі) гідроксид CuOH ( )
2
має колір:
а) червоний;
б) зелений;
в) блакитний.
7. індикатор фенолфталеїн змінює безбарвне забарвлення в розчи-нах лугів на:
а) жовте;
б) фіолетове;
в) малинове.
8. речовини, формули яких KNO3
, FeCl2
, NaSO 24, називають:
а) солями; б) кислотами;
в) основами; г) оксидами.
9. речовини, формули яких HNO3
, НCl, HSO 24, називають:
а) солями; б) кислотами;
в) основами; г) оксидами.
10. речовини, формули яких KОН, FeOH ( )
2
, NaОН,називають:
а) солями; б) кислотами;
в) основами; г) оксидами.
11. речовини, формули яких NO2
, FeO 23, NaO 2
, називають:
а) солями; б) кислотами;
в) основами; г) оксидами.
12. позначте метали, що утворюють луги:
Cu, Fe, Na, K, Zn, Li.
2. Учитель проводить бесіду, протягом якої учні пригадують f
правила техніки безпеки.
III. виконання практичної роботи
Завдання f
1. Добування і хімічні властивості оксидів.
У пробірку помістіть невеликий шматок кальцій карбонату (крейди,
вапняку або мармуру) і долийте розчин хлоридної кислоти. Пробірку за-крийте пробкою з газовідвідною трубкою. Вільний кінець трубки занурь-те у пробірку з вапняною водою. Запишіть свої спостереження в зошиті,
відмітьте колір осаду, що утворюється в другій пробірці. Запишіть рівняння
реакцій.
2. Добування і хімічні властивості нерозчинних гідроксидів.
У пробірку помістіть невелику кількість порошку заліза і долийте
до нього 1—2 мл розчин хлоридної кислоти. Після закінчення реакції
до отриманого розчину прилийте декілька крапель лугу (натрій або калій
гідроксиду) до утворення осаду. Для розчинення осаду прилийте у пробірку
розчин сульфатної кислоти. Запишіть свої спостереження в зошиті,
відмітьте колір осаду. Запишіть рівняння реакцій.
3. Добування і хімічні властивості солей.
У дві пробірки налийте по 1—2 мл розчинів натрій хлориду та натрій
фосфату. До кожної пробірки долийте розчин арґентум нітрату. Відмітьте
колір осадів, що утворився, і запишіть рівняння реакцій.
У дві пробірки налийте по 1—2 мл розчину кальцій хлориду. В одну
пробірку долийте розчин натрій карбонату, а в другу — натрій сульфіту до
утворення осадів. Розчиніть осади в обох пробірках, приливши до кожної
з них розчин хлоридної кислоти. Запишіть свої спостереження в зошиті
і складіть рівняння реакцій.
IV. домашнє завдання
Повторити матеріал підручника. Виконати завдання.
V. Підбиття підсумків уроку
Бесіда f
— Чи досягнуто мети роботи, яку ви ставили на початку?
— Якого результату ви досягли? Яким чином?
— Які враження склалися у вас від роботи?

 
 
Категорія: Конспекти уроків з хімії 8 клас | Додав: uthitel (13.02.2018)
Переглядів: 240 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: