Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 8 клас

Урок 28 Тема. Хімічні властивості основних класів неорганіч­них сполук.


Урок 28
Тема. Хімічні властивості основних класів неорганіч­них сполук.
мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про основ‑
ні класи неорганічних сполук та їх хімічні властивості;
закріпити вміння записувати рівняння хімічних реакцій;
розвивати вміння знаходити і узагальнювати навчаль‑
ну інформацію, робити висновки; створити умови для
взаємодії та взаємодопомоги учнів під час навчання.
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Мен‑
делєєва, таблиця розчинності, електрохімічний
ряд напруг металів.
Базові поняття
та терміни:
оксиди, кислоти, основи, солі, реакція заміщення,
реакція сполучення, реакція обміну.
Тип уроку: узагальнення знань.
методи
навчання:
словесні — бесіда; практичні — виконання вправ, ре‑
продуктивні, частково‑пошукові, творчі; інтерактивні.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 1 хв.
II. Перевірка домашнього завдання ....................... 3 хв.
III. Актуалізація опорних знань...........................5 хв.
IV. Узагальнення та систематизація знань ..................22 хв.
V. Закріплення знань...................................10 хв.
VІ. Домашнє завдання...................................1 хв.
VII. Підбиття підсумків уроку.............................3 хв.
хід уроку
I. організаційний етап
Привітання, перевірка готовності до уроку.
Учитель називає тему уроку та його мету.
II. Перевірка домашнього завдання
Обговорюється виконання письмових завдань. У разі неточностей учи-тель надає необхідні пояснення.
III. актуалізація опорних знань
Для актуалізації опорних понять пропонуємо використати технологію
загальногрупового обговорення «Мікрофон». Учні відповідають на питання
по черзі, передаючи одне одному уявний мікрофон.
Приклади питань: f
— Назвіть основні класи неорганічних сполук.
— Які бувають оксиди?
— Які оксиди відносяться до кислотних? Основним?
— Які реакції називаються реакціями заміщення?
— Які реакції називаються реакціями обміну?
— Назвіть умови перебігу реакцій обміну.
ІV. Узагальнення та систематизація знань
Для узагальнення знань про хімічні властивості основних класів неор-ганічних сполук пропонуємо використати інтерактивну технологію «Спіль-ний проект». Клас об’єднується в 6 груп, одна з яких — група експертів.
Кожна група буде узагальнювати відомості про хімічні властивості певного
класу неорганічних сполук: основних оксидів, кислотних оксидів, основ,
кислот, солей. Групи отримують завдання і, користуючись підручником,
записами в зошитах та додатковою літературою, складають звіт про хі-мічні властивості свого класу неорганічних сполук у довільному порядку
на великих аркушах паперу. Час виконання — 10 хвилин. По завершенні
роботи кожна група звітує і представляє результати своєї роботи на дошці.
В результаті з відповідей представників груп складається спільний проект,
який рецензується та доповнюється групою експертів, а потім оцінюється
та коригується вчителем. Таким чином на дошці будуть представлені хі-мічні властивості основних класів неорганічних сполук. Під час обговорен-ня учні всіх груп роблять необхідні записи в зошити.
Приклад завдання для груп f
Серед вивчених хімічних властивостей класів неорганічних сполук
виберіть реакції, що стосуються кислот. Випишіть, з якими речовинами
можуть реагувати кислоти і за яких умов. Позначте тип реакції. Наведіть
по два приклади для кожної взаємодії. Назвіть речовини.
Поради: f
1. Приготуйте звіт у зручній для вас формі (таблиця, схема, конспект,
тези, малюнок тощо).
2. Виберіть представника групи, який буде звітувати перед класом про
вашу роботу.
3. Стежте за часом: час на виконання завдання — 10 хвилин.
V. Закріплення знань
Групи обирають для розв’язання одне завдання з переліку. Відповіді
представляються на дошці. Додатково розв’язуються інші завдання.
Завдання f
1) З якими з наведених речовин буде взаємодіяти сульфатна кисло-та: NaNO3
, CO2
, NaOH, AgNO3
, Zn, CaCO3
, CuOH ( )
2
, HCl, FeO 23, Hg?
Напишіть рівняння реакцій.
2) З якими з наведених речовин буде взаємодіяти натрій гідроксид:
KO2
, MgCO3
, HPO 34, HS2
, FeCl3
, FeOH ( )
2
, AlCl3
, ZnOH ( )
2
, KCl, SO3
?
Напишіть рівняння реакцій.
3) З якими з наведених речовин буде взаємодіяти купрум (ІІ) хлорид:
NaOH, HSO 24, AgNO3
, FeO 23, CO2
, Zn, NaCl, Cu? Напишіть рівняння
реакцій.
4) Які з наведених речовин: KOH, FeCl3
, HSO 24 можуть взаємодіяти
з: а) натрій гідроксидом; б) купрум (ІІ) гідроксидом; в) цинк гідроксидом?
Напишіть відповідні рівняння реакцій.
5) Які з наведених речовин взаємодіють з водою: Na, Ba, Fe, FeO 23,
HSO 24, NaOH, CaО, ZnО, SO2
, SO3
, NО? Відповідь підтвердьте рівняннями
реакцій.
6) Дано наступні солі: аргентум нітрат, магній карбонат, ферум (ІІ)
сульфід, калій сульфіт, плюмбум (ІІ) нітрат. Які з них будуть взаємодіяти
із хлоридною кислотою з утворенням: а) осаду; б) газу? Напишіть рівняння
реакцій.
7) Невідомий оксид розчиняється у воді з утворенням розчину,
що забарвлює лакмус у червоний колір. Який висновок можна зробити
про характер властивостей цього оксиду? Чи буде він реагувати із хлорид-ною кислотою, натрій гідроксидом, натрій хлоридом, кальцій оксидом?
Відповідь обґрунтуйте.
VI. домашнє завдання
Вивчити матеріал підручника. Виконати завдання. Підготуватися до
практичної роботи.
VII. Підбиття підсумків уроку
Учні здійснюють самооцінку своєї діяльності на уроці за 5-бальною
шкалою і занотовують її у свої зошити. Представники з груп підводять
підсумки роботи в групах, оцінюють діяльність окремих учнів і групи
взагалі.
Учитель робить висновки щодо навчальних досягнень учнів і класу
взагалі при вивчені теми уроку.

 
 
Категорія: Конспекти уроків з хімії 8 клас | Додав: uthitel (13.02.2018)
Переглядів: 164 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: