Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 7 клас

Урок 7. Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. метали й неметали. хімічні формули речовин

Урок 7. Багатоманітність речовин. Прості

й складні речовини. метали й неметали.

хімічні формули речовин

Цілі: пояснити причину багатоманітності речовин, дати

поняття «прості речовини», «складні речовини»,

«хімічна формула»; вивчити поділ простих речо-вин на метали й неметали; навчитися розрізняти

прості й складні речовини, метали й неметали; роз-вивати вміння й навички учнів описувати фізичні

властивості речовин і порівнювати їх; виховувати

інтерес до вивчення хімії на основі хімічного екс-перименту.

обладнання: моделі атомів, зразки металів і неметалів, інші ре-човини — цукор, кухонна сіль, калій перманганат

та ін.

тип уроку: вивчення нового матеріалу (додатковий об’єм).

Форми роботи: лекція з елементами бесіди, інтелектуальна роз-минка, робота в парах (узаємоопитування), «Мікро-фон», експеримент — робота в групах.

Хід уроку

і. організація класу

іі. оголошення теми й мети уроку

ііі. актуалізація опорних знань

1. Інтелектуальна розминка

Учні самостійно формулюють основні поняття попередньої теми

й дають їм визначення, один з учнів записує їх на дошці:

атом; y

молекула; y

йон; y

26 Уроки хімії за інтегральною технологією. 7 клас

хімічний елемент; y

відносна атомна маса; y

період; y

  • y

Упродовж уроку на дошці будуть дописуватися ще нові поняття:

прості речовини; y

складні речовини; y

хімічна формула; y

метали; y

  • y

2. Взаємоопитування

Учні працюють у парах, перевіряючи вміння визначати по-ложення елементів у ПС і, навпаки, за положенням визначати

елемент. Кожний з учнів ставить по два питання сусіду. Потім

учні перевіряють одне одного в умінні знаходити відносні атомні

маси.

3. опитування-естафета

З метою перевірки вчитель може провести опитування-естафету

за періодичною системою.

IV. мотивація навчальної діяльності

Учням пропонується математичне завдання: користуючись

цифрами 1, 2, 3, утворити різні одно-, дво-, трицифрові числа. Піс-ля 1 хв роботи в учнів утвориться багато чисел. Відразу ж ставимо

питання: мало чи багато речовин можна утворити зі 118 хімічних

елементів? Звичайно, учні відповідатимуть, що багато. Ось цим

і пояснюємо багатоманітність речовин — близько 20 000 000 речо-вин. Ще можна навести приклад з буквами: із 33 букв утворюються

всі слова, якими ми користуємось у повсякденному житті.

V. вивчення нового матеріалу

1. поняття «хімічна формула», «індекс»

Склад кожної речовини можна записати з допомогою символів

хімічних елементів. Наприклад, молекула води складається з од-ного атома Оксигену і двох атомів Гідрогену. Малюють її так:

H H

O

Записати хімічну формулу води можна так:

HO2

індекс

Вводимо поняття «хімічна формула» й «індекс».

2. прості та складні речовини

Демонстрація

Учням демонструємо зразки різних речовин, добре їм знайомі,

на дошці вчитель записує формули цих речовин: цукор — CHO 12 22 11

,

кухонна сіль — NaCl,марганцівка — KMnO4

,цинк — Zn,алюмі-ній — Al,сірка — S.Можна згадати, що до складу повітря входять

кисень і азот — O2

і N2.

Перед учнями ставимо проблемне питання: Чим відрізняють-ся ці речовини? Учні правильно відмітять, що за складом. Даємо

поняття «прості» й «складні речовини», складаємо схему і пропо-нуємо учням самостійно розподілити речовини на прості й складні.

Схема заповнюється поступово: спочатку ділимо речовини на прос-ті й складні, а потім доповнюємо поділ простих речовин на метали й неметали.

3. Метали й неметали

Далі згадуємо з учнями, що кожна речовина має свої фізичні

властивості: колір, запах, агрегатний стан, блиск тощо.

Лабораторний дослід

Виконується у групах: кожній групі роздається набір із трьох

речовин — цинк, сірка, алюміній.

Завдання: описати фізичні властивості пропонованих речовин;

дати відповідь на питання: «За якими ознаками відрізняються ці

речовини?»

Учні з’ясовують, що для металів характерний металічний

блиск. Отже, прості речовини поділяються на метали й неметали.

Дописуємо у схему окремо метали й неметали з наведених на дошці.

VI. закріплення вивченого матеріалу

1. «Мікрофон»

Учні по черзі передають одне одному уявний мікрофон і дають

визначення вивченим поняттям, які дописані по ходу уроку на

дошці, доповнюють одне одного.

2. Міні-тренінг

Записати формули речовин, які складаються:

а) із двох атомів Калію й одного атома Оксигену;

б) трьох атомів Оксигену;

в) одного атома Феруму;

г) шести атомів Карбону, дванадцяти атомів Гідрогену й шести

атомів Оксигену;

д) одного атома Сульфуру і трьох атомів Оксигену;

е) одного атома Алюмінію.

У два стовпчики виписати окремо прості й складні речовини.

VII. домашнє завдання

Категорія: Конспекти уроків з хімії 7 клас | Додав: uthitel (27.09.2018)
Переглядів: 26 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: