Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 7 клас

Урок 4. Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса

Урок 4. Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса

Цілі: ознайомитися з періодичною системою хімічних

елементів і її будовою, навчитися розрізняти

періоди і групи, визначати елементи за місцем

у періодичній системі й місце елементів у ній; дати

поняття «атомна одиниця маси» і «відносна атомна

маса», навчитися визначати їх за ПС; розвивати

вміння учнів працювати з таблицями; виховувати

інтерес до вивчення хімії на основі історичних

фактів із життя Д. І. Менделєєва.

обладнання: періодична таблиця хімічних елементів.

тип уроку: вивчення нового матеріалу (додатковий об’єм).

Форми роботи: самостійна робота, фронтальна бесіда, лекція

з елементами бесіди, робота в парах — узаємоопи-тування.

Хід уроку

і. організація класу

іі. оголошення теми й мети уроку

23 Тема 1. Початкові хімічні поняття

ііі. актуалізація опорних знань

1. Самостійна робота

І варіант ІІ варіант

1 З наведеного переліку випишіть

окремо тіла

З наведеного переліку випишіть

окремо речовини

Ложка, вода, залізо, молоток, золото, пробірка, кисень, зошит

2 З наведеного переліку випишіть

окремо чисті речовини

З наведеного переліку випишіть

окремо суміші

Срібло, мінеральна вода, повітря, розчин солі, золото, мідь, кефір,

сірка

3 Установіть відповідність між назвами й символами хімічних еле-ментів

Цинк Mn

Манган Pb

Плюмбум Fe

Ферум Ca

Кальцій Zn

Магній Si

Силіцій Br

Бром K

Калій Cl

Хлор Mg

4 Напишіть символи й вимову хімічних елементів:

Гідроген;

Фосфор;

Купрум;

Карбон;

Аргентум

Алюміній;

Нітроген;

Натрій;

Оксиген;

Сульфур

5 Дайте визначення поняттю атом Дайте визначення поняттю йон

6 Яка будова атома? Яка будова ядра атома?

2. Фронтальна бесіда

1. Що таке хімічний елемент?

2. Яке походження назв хімічних елементів?

3. Як позначають хімічні елементи?

4. Як ви гадаєте, чи є така таблиця, де об’єднані всі хімічні еле-менти?

IV. мотивація навчальної діяльності

На питання № 4 ми маємо дати відповідь. Давайте поміркуємо:

де об’єднані всі цифри? Правильно, це таблиця множення, таблиця

Піфагора.

V. вивчення нового матеріалу

1. ознайомлення з будовою періодичної системи

Усі хімічні елементи також об’єднані в таблицю хімічних еле-ментів, яку створив видатний учений Д. І. Менделєєв. Демонстру-ємо учням різні варіанти періодичних таблиць. Звертаємо увагу

учнів на те, що один і той самий хімічний елемент належить як вер-тикальному, так і горизонтальному ряду. Далі розглядаємо будову

ПС на елементарному рівні. Даємо поняття періоду і групі.

період — це горизонтальний ряд елементів. Періоди є малі

й великі.

Група — це вертикальний стовпчик хімічних елементів.

Тепер можна встановити місце елементів у ПС.

Наприклад, беремо елемент Алюміній і встановлюємо, в якому

періоді він знаходиться — у ІІІ періоді, це малий період. Далі шу-каємо, в якій групі — також у ІІІ.

Записуємо: Al — ІІІ період, малий, ІІІ група.

Пропонуємо учням самим знайти місце елементів у ПС:

а) Літію;

б) Хлору.

А тепер зворотнє завдання: за місцем у ПС знайти елемент:

а) ІІІ період, V група. (Фосфор)

б) ІІ період, IV група. (Карбон)

в) ІІІ період, І група. (Натрій)

2. ознайомлення з поняттями «атомна одиниця маси»

і «відносна атомна маса»

Повторюємо правила округлення чисел і вчимо учнів шукати

і правильно записувати відносні атомні маси.

Відносна атомна маса позначається Ar

.

Відносні атомні маси елементів записуються так:

Ar

Be ()=9; Ar N ()=14; Ar

Si ()=28і т. д.

VI. закріплення вивченого матеріалу

Взаємоопитування

Учні працюють у парах і ставлять одне одному запитання з ви-вченого матеріалу:

1. Що таке період?

2. Які бувають періоди?

3. Скільки періодів?

4. Що таке група?

5. Скільки всього груп?

6. Яке місце у ПС займають Кальцій, Оксиген?

7. Що це за елемент — ІІ період, VII група? ІІІ період, ІІ група?

8. Яка відносна атомна маса: Алюмінію, Феруму, Натрію, Фос-фору?

VII. домашнє завдання

Категорія: Конспекти уроків з хімії 7 клас | Додав: uthitel (27.09.2018)
Переглядів: 26 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: