Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з інформатики 9 клас

Урок № 7 Знайомство з операційною системою MS Windows. Інтерфейс ­користувача. Практична робота № 2 «Робота з інтерфейсом ­користувача

Урок № 7 Знайомство з операційною системою MS Windows. Інтерфейс ­користувача. Практична робота № 2 «Робота з інтерфейсом ­користувача операційної системи»

Мета уроку: сформувати в учнів поняття про інтерфейс користувача та його різновиди, ознайомити з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи, сформувати навички виконання операцій з основними елементами графічного інтерфейсу (використання вікон, меню, елементів керування).

Очікувані результати: учні повинні знати різновиди інтерфейсу користувача; меню вікна папки та головне меню операційної системи; призначення та основні функції елементів інтерфейсу користувача операційної системи Windows XP; процес завантаження комп’ютера та операційної системи; учні повинні вміти виділяти об’єкти та групи об’єктів для виконання операцій над ними, переміщувати, відкривати, розгортати, згортати вікна та змінювати їх розмір.

Обладнання: ПК, підручники, зошити для практичних робіт, завдання практичної роботи, плакат [9], проектор, презентація.

Тип уроку: комбінований.

 1. Організаційний етап

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо.

1.3. Бесіда щодо правил техніки безпеки та роботи учнів у ком­п’ютерному класі (файл D8.doc).

 1. Перевірка домашнього завдання

Учні обмінюються враженнями щодо схеми прикладного забезпечення власного комп’ютера.

 1. Мотивація навчальної діяльності

3.1. Розповідь учителя.

Неодноразово відзначалось, що інформаційна система — це сукупність організаційних і технічних засобів для виконання дій над інформацією, яка потрібна користувачеві. А як користувач буде спілкуватися з усіма технічними засобами, з якими ми з вами ознайомилися? Звісно, за допомогою спеціальної мови. Саме про «мову» між комп’ютером та користувачем, тобто про інтерфейс користувача, ми сьогодні й поговоримо.

Отже, на цьому уроці ми з вами розглянемо інтерфейс користувача операційної системи.

3.2. Повідомлення теми та мети уроку.

 1. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування (відповіді — у файлі O_7.doc).

Запитання для опитування

 1. Які види ПЗ ви знаєте?
 2. Що називають ОС? Які функції вона виконує?
 3. Що входить до складу ОС?
 4. Що таке інтерфейс операційної системи?
 5. За якими ознаками можна класифікувати ОС?
 6. Які ви знаєте ОС за способом організації інтерфейсу?
 7. Який тип інтерфейсу мають ОС сімейства Windows?
 8. Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя

План

 1. Операційні системи сімейства Windows.
 2. Основні переваги ОС Windows.
 3. Елементи інтерфейсу Windows.
 4. Типи вікон.
 5. Об’єкти Windows та робота з ними.
 6. Дії з об’єктами.

Операційні системи сімейства Windows — це принципово нове сімейство ОС (порівняно з MS DOS). Сьогодні існує багато версій: Windows 95, Windows XP, Windows 2000, Windows 2007.

Основні переваги ОС Windows:

— стандартизація інтерфейсу користувача;

— оптимальне керування оперативною пам’яттю великої ємності;

— можливість без проблем підключати нові зовнішні пристрої, які автоматично настроюються завдяки технології Plugand-Play;

— інтеграція функцій програм;

— багатозадачність;

— вбудовані можливості підтримки роботи в локальних мережах та мережах Internet;

— вбудовані можливості роботи з мультимедіа (звук та відео).

Windows — інтегрована програма. Під управлінням оболонки Windows можуть працювати не тільки спеціальні програми, розроблені для експлуатації в середовищі Windows, але й «звичайні» програми. Ця оболонка забезпечує ефективний і комфортабельний обмін інформацією між окремими програмами, виконуваними під її управлінням. Користувачів приваблює у Windows специфіка реалізованих у цьому середовищі додатків. У фірмовому постачанні пакета для Windows міститься кілька додатків. Вони чудово ілюструють можливості оболонки й забезпечують певний мінімальний сервіс.

Спільними властивостями операційних систем сімейства Windows є:

— об’єктно-орієнтовані системи;

— використання віконної технології, що стало поштовхом для вибору назви ОС — Windows, тобто «вікна»;

— використання графічного інтерфейсу дає можливість спілкування з ПК на інтуїтивному рівні.

Для запуску Microsoft Windows XP персональний комп’ютер має відповідати таким мінімальним системним вимогам:

— процесор, сумісний із Pentium;

— тактова частота від 233 МГц і вище;

— обсяг оперативної пам’яті не менше 64 Мбайт;

— вільний дисковий простір не менше 1,3 Гбайт.

Елементи інтерфейсу Windows

Організацію спілкування програм із користувачем називають інтерфейсом користувача.

Розрізняють два типи інтерфейсу — текстовий та графічний.

Вікно — основний інтерфейсний елемент ОС Windows — прямокутна область на екрані, яка відводиться кожній програмі, й усі операції з нею виконуються саме в цьому вікні.

Основні елементи інтерфейсу Windows:

— робочий стіл;

— головне меню;

— вікна різних типів;

— основні елементи вікна;

— меню;

— системне меню та рядок меню;

— елементи меню;

— контекстне меню.

 

Основні елементи вікна

Назва елементу

Вміст

Рядок заголовка (використовується для переміщення вікна по екрану)

Системне меню вікна; назва об’єкта, для якого відкрите вікно; кнопки керування вікном (мінімізувати вікно, розгорнути (згорнути) на весь екран, закрити вікно)

Рядок віконного меню

Всі команди для роботи з об’єктами. При натисканні на кожному з пунктів меню відкривається «спадаюче» меню, де можна вибрати потрібну команду

Панель інструментів (за бажанням користувача може бути відсутньою: Меню ВиглядПанель інструментів)

Командні кнопки для виконання найпоширеніших операцій

Адресний рядок

Шлях доступу до поточної папки. Дозволяє виконати швидкий перехід до інших розділів файлової системи

Робоча область

Відображуються значки об’єктів, які зберігаються в каталозі. Способом відображення об’єктів можна управляти: Вигляд → один зі способів. Об’єкти можна упорядковувати за ознаками: ВиглядВпорядкувати значки → одна з ознак

Смуги прокрутки

З’являються, коли кількість об’єктів дуже велика (або розмір вікна дуже малий). Бувають горизонтальними й (або) вертикальними

Рядок стану (за бажанням користувача може бути відсутнім: Меню ВиглядРядок стану)

Додаткова інформація про об’єкти вікна

 

Об’єкти Windows та робота з ними

Умовно об’єкти ОС Windows можна поділити на:

— основні об’єкти (файли і папки);

— ярлики;

— спеціальні об’єкти (Панель завдань, Головне меню, Панель керування).

Дії з об’єктами

Дії з файлами, папками та ярликами:

— виділення;

— створення;

— копіювання;

— переміщення;

— перейменування;

— видалення (відновлення видаленого об’єкта).

Дії з панеллю завдань:

— змінити ширину панелі;

— перемістити панель;

— зробити панель «спливаючою».

Висновок: ОС Windows — найпоширеніша операційна система, і для більшості користувачів вона найбільш прийнятна через свою простоту, зручний інтерфейс, достатню продуктивність і величезну кількість прикладних програм для неї.

 

«Гарячі» клавіші

«Гарячі» клавіші дублюють головні команди меню і призначені для швидкого виконання дій над об’єктами. Найважливіші комбінації клавіш, які використовуються в ОС Windows:

Ctrl + A — вибрати все;

Ctrl + X — вирізати (перемістити) вибрані об’єкти до буфера обміну;

Ctrl + C — копіювати вибрані об’єкти до буфера обміну;

Ctrl + V — вставити вміст буфера обміну;

Ctrl + S — зберегти документ;

Ctrl + N — створити новий документ;

Ctrl + F — знайти;

Ctrl + P — друкувати;

Ctrl + Z — скасувати останню дію.

Група об’єктів

Групу утворюють виділенням об’єктів, клацаючи мишею на їх значках у режимі натиснутої клавіші Ctrl. Усі об’єкти можна відокремити за допомогою комбінації Ctrl + A.

Для виділення об’єктів, розташованих підряд, достатньо клацнути мишею спочатку на першому об’єкті, потім натиснути на клавішу Shift та клацнути на останньому або перетягнути мишу з натиснутою лівою клавішею від першого об’єкта до останнього.

Щоб скасувати виділення, треба клацнути на вільному місці робочої області вікна або натиснути клавішу Esc.

 1. Закріплення нового матеріалу

Усна вправа.

Вступне слово вчителя. «Звичайно, вам теж хочеться поспілкуватися з комп’ютером, тому зараз виконаємо практичну роботу. Спочатку ще раз повторимо об’єкти, з якими вам доведеться працювати».

Учитель показує на великому екрані (або моніторі, таблиці) елементи робочого столу, а учні дають їм назву. Далі учні називають типи вікон.

 1. Застосування набутих знань

Практична робота № 2 «Робота з інтерфейсом користувача операційної системи» (файл Pr_7.doc).

 1. Підбиття підсумків уроку

Рефлексія.

Учні самостійно оцінюють свою роботу за таблицею, крім практичного завдання (файл R_7.doc). Заповнену таблицю разом із зошитами для практичних робіт здають учителю.

Найактивнішим учням учитель виставляє оцінки.

 1. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник_________________________________________________________________

Робочий зошит_____________________________________________________________

Додаткове завдання _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Категорія: Конспекти уроків з інформатики 9 клас | Додав: uthitel (04.11.2018)
Переглядів: 27 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: