Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з фізики 8 клас

Урок № 51 Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми «Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм»

Урок № 51

Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми «Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм»

Мета: узагальнення знань про електричний заряд, електричне поле, електричний струм, електричне коло; приведення одиничних знань у систему

Очікувані результати: учні повинні вміти відтворювати систему знань з теми «Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм» та застосовувати їх при розв’язуванні задач різного типу

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Наочність і обладнання: підручник, мультимедійне обладнання, комп’ютерна презентація, картки для рефлексії «Цінність роботи на уроці» — на кожного учня.

 

Хід уроку

 

Фізика перебуває у центрі всього.

Гунар Тібель

I. Організаційний етап

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель пропонує учням розглянути фотографії, що відображають застосування електричних явищ у природі, техніці, побуті, медицині. Бува i (интернет) 2

А потім розкрити зміст епіграфа уроку — слова Президента Міжнародного оргкомітету турнірів юних фізиків Гунара Тібеля (Швеція): «Фізика перебуває у центрі всього» з позиції висвітлення електричних явищ. Бува i (интернет) 3

Які знання, отримані в ході вивчення теми «Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм» є особливо важливими?

 

III. Узагальнення та систематизація знань

Блок І. Електричний заряд. Електричне поле

Логічна вправа

1. Знайдіть в логічному рядку зайве слово. Бува i (интернет) 4

Електрон Протон Йон Нейтрон

(Відповідь: зайвим є «йон», бо всі інші перелічені частинки є елементарними частинками, які входять до складу атома.)

Запитання до учнів

1) Яку будову має атом?

2) З яких частинок складається атомне ядро?

3) Чому атом електронейтральний?

 

2. Як можна об’єднати одним словом те, що зображено на рисунках? Які з наведених протилежностей має відношення до теми «Електричні явища»? Бува i (интернет) 5

(Відповідь: протилежності; 3, на ній подано заряди протилежних знаків.)

Запитання до учнів

1) Що називається електричний зарядом?

2) Яким символом він позначається?

3) Яка його одиниця у СІ?

4) Які два роди зарядів існують?

 

3. Знайдіть зайве зображення. Бува i (интернет) 6

(Відповідь: зайвим є зображення 1, бо на ньому неправильно показано взаємодію зарядів протилежних знаків.)

Запитання до учнів

1) Як взаємодіють тіла, заряджені однойменно?

2) Як взаємодіють тіла, заряджені зарядами різних знаків?

3) Що називають електричним полем?

4) Ім’я цього француза внесено в список найвидатніших вчених франції, який розміщений на першому поверсі Ейфелевої башти, його ім’ям названо кратер на зворотному боці Місяця, а також одиницю електричного заряду. Про якого вченого йдеться мова? (Відповідь: Шарль Огюстен Кулон.)

5) Сформулюйте закон Кулона. Прокоментуйте його математичний вираз. Бува i (интернет) 7

 

Блок ІІ. Електричний струм

1. Запитання до учнів

1) Що називається електричним струмом?

2) Які умови його виникнення та існування?

3) Який напрям має електричний струм в колі?

 

2. Знайдіть у логічному ряду зайве зображення. Бува i (интернет) 8

(Відповідь: зайвим є портрет М. Фарадея, бо на честь інших вчених названо одиниці величин, які характеризують протікання електричного струму в колі),

 

3. Як відомо, струм характеризують величини, що позначаються символами U, I, R .

Запитання до учнів

1) Назвіть три характеристики струму.

2) Що називають електричною напругою? Яка її одиниця в СІ? Яким приладом вона вимірюється?

3) Що називають струмом? Яка його одиниця в СІ? Яким приладом він вимірюється?

4) Що називають електричним опором? Яка його одиниця в СІ?

5) Який закон пов’язує ці три характеристики? Сформулюйте цей закон. Як він записується математично?

Учні працюють за трьома варіантами, записують якомога більше формул, які демонструють зв’язок даної величини х іншими фізичними величинами:

варіант 1 — напруга U;

варіант 2 — сила струму I;

варіант 3 — електричний опір R.

 

4. Знайдіть у логічному ряду зайве зображення. Бува i (интернет) 9

(Відповідь: зайвим є зображення 2, адже на інших фото зображено різні дії електричного струму: теплова — 1, магнітна — 2, хімічна — 4.)

Запитання до учнів

1) У чому полягає теплова дія струму?

2) У чому полягає магнітна дія струму

3) У чому полягає хімічна дія струму?

 

5. Знайдіть у логічному ряду зайве. Бува i (интернет) 10

(Відповідь: зайвим є фото електричної лампи 2 (споживача струму), на всіх інших — джерела електричного струму.)

Запитання до учнів

1. Яке призначення джерел струму?

2. Як процеси відбуваються в джерелах струму?

3. Які види джерел струму існують?

 

 

Блок ІІІ. Електричний струм

Метод «Ланцюжок»

1. Назвіть, яким елементам кола відповідають умовні позначення. Бува i (интернет) 11

Запитання до учнів

1) Що називають електричний колом?

2) Назвіть основні елементи електричного кола.

 

2. Прокоментуйте електричні схеми, зображені на рисунку. Бува i (интернет) 12

1 2

Запитання до учнів за схемою 1

1) З яких елементів складається електричне коло?

2) Як між собою з’єднані лампа та дзвінок (тип з’єднання)? дзвінок і ключ?

Запитання до учнів за схемою 2

1) З яких елементів складається електричне коло?

2) Як між собою з’єднані резистори та реостат?

3) Як зміняться покази амперметра і вольтметра, якщо повзунок реостата змістити униз?

 

3. Фізичне лото «Знайдіть пару».

1 Характерні ознаки кола з послідовно з’єднаними провідниками

А … = R1 + R2

2 Характерні ознаки кола з паралельно з’єднаними провідниками

Б = I2 + I3

3 Провідники з’єднані послідовно.

Загальна напруга U = …

В Провідники приєднані до пари вузлових точок; вимикання одного із них практично не впливає на роботу решти.

4 Провідники з’єднані послідовно.

Загальна сила струму I = …

Г Eqn004

5 Провідники з’єднані послідовно.

Загальний опір R = …

Д Eqn004

6 Провідники з’єднані паралельно.

Загальна напруга U = …

Е Провідники включаються один за одним, вимикання одного зі споживачів електричного струму спричинить розмикання всього кола

7 Провідники з’єднані паралельно.

Загальна сила струму I = …

Є Eqn004

8 Провідники з’єднані паралельно.

Загальний опір R = …

Ж Eqn004

 

Відповіді Бува i (интернет) 13

1

2

3

4

5

6

7

8

Е

В

Ж

Д

А

Є

Б

Г

 

IV. Узагальнення та систематизація вмінь і навичок

Виконання завдань

[2]: завдання для самоперевірки до розділу ІІ «Електричні явища. Електричний струм», завдання № 10, 11 — усно; завдання 5, 7, 9, 12 — письмово.

 

V. Підбиття підсумків уроку

Рефлексія за методом «Цінність роботи на уроці»

Учитель користується додатком 2.9.

 

VI. Домашнє завдання

1. [2]: § 19–32 — повторити.

2. Опрацювати схеми й таблиці «Підбиття підсумків розділу 2 «Електричні явища. Електричний струм» (с. 218, 219).

3. Виконати завдання для самоперевірки до розділу ІІ «Електричні явища. Електричний струм»: завдання № 1–5 усно, № 7, 8, 13 — письмово, завдання № 16* — письмово (за бажанням).

 

Категорія: Конспекти уроків з фізики 8 клас | Додав: uthitel (08.03.2018)
Переглядів: 139 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: